Hlavní města Evropy

Od | 17 května, 2022

Obsah

Hlavní města Evropy

V tomto i dalších článcích budu řadit abecedně nejdříve nezávislé státy a poté závislá či sporná území. Pokud je hlavní město sporné nebo je hlavních měst více, bude tak uvedeno v poznámce. Pokud existuje nějaký vžitý český název (například Vídeň), bude uveden na prvním místě. Na dalším místě bude pak název v jazyce příslušné země (např. Wien). Pokud je v zemi více úředních jazyků, může být domorodý název uveden i ve více jazycích. Na třetím místě je pak mezinárodní (většinou anglický) název, pokud možno v anglické transkripci (např. Vienna). Pokud jsou všechny tři názvy shodné, je uveden pouze jeden název. Pro zařazení do kontinentů je rozhodující poloha hlavního města (např. Rusko tedy řadím do Evropy, Turecko a Kazachstán do Asie atd.).

Evropa – nezávislé státy

 • V současné době (červen 2008) je v Evropě 45 nezávislých států.
 • Albánie                                   Tirana (albánsky Tiranë)
 • Andorra                                 Andorra la Vella
 • Belgie                                      Brusel (franc. Bruxelles, vlámsky Brussel,  angl. Brussels)
 • Bělorusko                               Minsk
 • Bosna a Hercegovina           Sarajevo
 • Bulharsko                               Sofia (bulh. Sofija, angl. Sofia)
 • Černá Hora                             Podgorica
 • Česká republika                     Praha (angl. Prague)

Teoreticky by se za další hlavní město dalo považovat i Brno, protože v něm sídlí jeden z nejvyšších ústavních orgánů – Ústavní soud ČR – a   rovněž Nejvyšší soud ČR, čímž je Brno de facto hlavním městem českého soudnictví. Nicméně hlavním městem je jednoznačně Praha, což je dokonce definováno samostatným zákonem.

 • Dánsko                                    Kodaň (dánsky København, angl. Copenhagen)
 • Estonsko                                 Tallinn – Tallinn je též znám pod německým názvem Reval, který se někdy používá i mezinárodně.
 • Finsko                                     Helsinky (fin. Helsinki, švédsky Helsingfors, angl. Helsinki)
 • Francie                                    Paříž (fr. i angl. Paris)

Zajímavost: Paříž je hlavním městem Francie pouze de facto, nikoliv však de iure, protože francouzská ústava nedefinuje žádné hlavní město (srovnej s Prahou, která je jako hlavní město označena v ústavě a navíc máme ještě speciální zákon o hlavním městě Praze). Francouzský parlament navíc občas zasedá ve Versailles, což už je mimo oficiální hranice Paříže.

 • Chorvatsko                             Záhřeb (chorv. i angl. Zagreb)
 • Irsko                                        Dublin (angl. Dublin, irsky Baile Átha Cliath)
 • Island                                      Reykjavík (island. Reykjavík, angl. Reykjavik)
 • Itálie                                        Řím (italsky  Roma, angl. Rome)
 • Kosovo                                    Priština
 • Lichtenštejnsko                    Vaduz
 • Litva                                       Vilnius
 • Lotyšsko                                 Riga
 • Lucembursko                        Lucemburk (lucemb. Lëtzebuerg, německy Luxemburg, angl. Luxembourg)
 • Maďarsko                              Budapešť (maď. i angl. Budapest)
 • Makedonie                            Skopje
 • Malta                                      Valletta (též La Valletta)
 • Moldavsko                             Kišiněv (mold. Chişinău, angl. Chisinau nebo Kishinev)
 • Monako                                  Monako (fr. i angl. Monaco) – Delší oficiální název je Monaco-Ville.
 • Německo                                Berlín (něm. i angl. Berlin)

Berlín je všeobecně považován za hlavní město Německa. Nicméně nejvyšší soudní orgány sídlí v Karlsruhe a v Lipsku (Leipzig). Některé ministerské úřady pak stále sídlí v Bonnu, bývalém hlavním městě Západního Německa.

 • Nizozemsko                           Amsterdam

Amsterdam je oficiálně (podle ústavy) hlavním městem Nizozemského království. Faktickým hlavním městem je ovšem Haag (niz. s’Gravenhage, angl. The Hague), který je podle nizozemské ústavy „sídelním“ městem. V praxi to znamená, že Haag je sídlem všech nejdůležitějších orgánů státu. Sídlí zde královna, vláda, parlament, nejvyšší soud i zahraniční ambasády a Haag tak rozhodně plní funkci hlavního města mnohem více než Amsterdam.

 • Norsko                                   Oslo
 • Polsko                                    Varšava (pol. Warszawa, angl. Warsaw)
 • Portugalsko                           Lisabon (port. Lisboa, angl. Lisbon)
 • Rakousko                               Vídeň (něm. Wien, angl. Vienna)
 • Rumunsko                             Bukurešť (rum. Bucureşti, angl. Bucharest)
 • Rusko                                     Moskva (rus. Moskva, angl. Moscow)
 • Řecko                                     Atény (řec. Athina, angl. Athens)
 • San Marino                           San Marino Delší název je San Marino Città.
 • Slovensko                              Bratislava
 • Slovinsko                               Lublaň (slovinsky i angl. Ljubljana)
 • Spojené království               Londýn (angl. London)
 • Srbsko                                    Bělehrad (srb. Beograd, angl. Belgrade)
 • Španělsko                              Madrid
 • Švédsko                                  Stockholm
 • Švýcarsko                               Bern
 • Ukrajina                                 Kyjev (ukr. Kyjiv, angl. Kiev)
 • Vatikán                                   Vatikán (ital. Città del Vaticano, angl. Vatican City)

Evropa – závislá území a území se sporným statutem

Definice „závislého území“ je samozřejmě sporná. Například Faerské ostrovy jsou autonomní součástí Dánska, přesto se jistě jedná o určitý druh „závislého území“. Naopak třeba Baleáry, ležící přímo u španělských břehů, jsou jednoznačně přímá součást Španělska. Do této části zařazuji i fakticky nezávislé státy, které však nejsou mezinárodně uznány (Podněsterská republika).

 • Evropská unie
  • Brusel (franc. Bruxelles, vlámsky Brussel,  angl. Brussels)
  • Štrasburk (franc. i angl. Strasbourg)
  • Lucemburk (lucemb. Lëtzebuerg, německy
  • Luxemburg, franc. i  angl. Luxembourg)

Evropská unie samozřejmě zatím není jednotným státem, nicméně obsahuje jako celek i výrazné federativní prvky. Její orgány sídlí v různých zemích a proto se za hlavní města mohou považovat města tři. Asi nejvíc se titulu „hlavní město“ blíží Brusel (sídlo Evropské komise, čili vlády EU, sidlo Evropské rady, čili nejvyššího orgánu EU, kde zasedají „šéfové států a vlád“ a jedno ze sídel Evropského parlamentu). Atributy hlavního města však má i Štrasburk (sídlo Evropského parlamentu – ten zasedá střídavě ve Štrasburku a v Bruselu) a Lucemburk (sídlo Evropského soudního dvora, čili nejvyššího soudního orgánu EU).

 • Faerské ostrovy                      Tórshavn (faersky Tórshavn, dánsky Thorshavn)

Faerské ostrovy jsou autonomní součástí Dánska.

 • Gibraltar                                 Gibraltar

            Gibraltar má dnes oficiálně status „zámořského území Spojeného království“ („overseas territory of the UK“). V praxi to znamená, že Gibraltar má velký stupeň autonomie.

 • Guernsey                                Saint Peter Port

Guernsey je „britské korunní závislé území (dependence)“ (British crown dependency). Jedná se o autonomní území, kde hlavou státu je britská královna, Guernsey však není součástí ani Velké Británie, ani Spojeného království! Součástí této britské dependence je hlavní ostrov Guernsey a další menší Normanské ostrovy, z nichž nejdůležitější jsou Alderney, Herm a Sark (zatímco poslední Normanský ostrov, Jersey, je samostatnou korunní dependencí).

 • Jan Mayen                              Eggøya

Jan Mayen je malý ostrov v Grónském moři. Jedná se o norské teritorium. Hlavní „město“ Eggøya má přibližně 25 obyvatel – jedinými obyvateli jsou zaměstnanci meteorologické a rozhlasové stanice.

 • Jersey                                     Saint Helier

Jersey je „britské korunní závislé území (dependence)“ (British crown dependency). Jedná se o autonomní území, kde hlavou státu je britská královna, Jersey však není součástí ani Velké Británie, ani Spojeného království! Jersey je jedním z Normanských ostrovů (Normanské ostrovy je fyzickogeografický název, politicky se však dělí na korunní dependence Jersey a Guernsey).

 • Man (Isle of Man)                 Douglas

Ostrov Man (Isle of Man) je „britské korunní závislé území (dependence)“ (British crown dependency). Jedná se o autonomní území, kde hlavou státu je britská královna, Man však není součástí ani Velké Británie, ani Spojeného království!

 • Podněstří                                Tiraspol

Podněstří (Podněsterská moldavská republika, anglicky se někdy označuje  termínem Transnistria) je de facto nezávislý stát od roku 1990, kdy se tato oblast na levém břehu řeky Dněstr odtrhla od Moldavska. Žádný stát na světě  tuto republiku k dnešnímu dni neuznal, nicméně moldavská vláda nemá toto území pod kontrolou.

Špicberky (norsky Svalbard) jsou norským teritoriem, což bylo uznáno mezinárodní smlouvou z roku 1920. Tato smlouva nicméně zároveň omezila norskou suverenitu nad tímto územím – Špicberky musejí být demilitarizovány a teoreticky mají všechny státy právo využívat nerostné bohatství těchto ostrovů (v praxi toto právo využívá pouze Rusko a Rusové a Ukrajinci tvoří téměř polovinu obyvatelstva Špicberk). Špicberky jsou tedy Norskem spravovány, nicméně nemohou být v žádném případě považovány za přímou součást Norska. Administrativně se ke Špicberkům řadí i osamělý ostrůvek Bjørnøya (Medvědí ostrov). Longyearbyen je považován za nejsevernější město světa. Má přibližně 2,000 obyvatel a leží na 78o13‘N.

Počty nezávislých států – celkový souhrn (stav v červenci 2011)

 1. Afrika                                  54 nezávislých států
 2. Asie                                     48
 3. Evropa                                45
 4. Severní Amerika               22
 5. Austrálie a Oceánie          14
 6. Jižní Amerika                    13
 7. Antarktida                           0

  Svět – celkově              196 (včetně Kosova a Taiwanu)

15 thoughts on “Hlavní města Evropy

 1. Petr Daubner

  Ahoj Johny, Belfast je hlavní město Severního Irska. Severní Irsko však není ani samostatný stát, ani závislé území. Je to „pouhá“ součást Spojeného království, stejně jako Anglie, Skotsko a Wales. Stejně tak nejsou v tabulce uvedeny hlavní města různých autonomních území (třeba autonomní republiky v Rusku) ani jiných nižších administrativních jednotek (spolkových zemí, departementů, krajů, hrabství apod.). Takže se nejedná o chybu. Co se týče federativních států (Rusko, Německo, Rakousko…), brzy vyjde na Kompasu článek o světových federacích, který bude obsahovat i hlavní města jednotlivých členských států. To se však netýká Spojeného království – to není federativní stát.

 2. D.e.n.i.s.i.k.a

  Ahoj díky za ty města…a nic si z toho nedělěj,že si zapomněl na to Irsko…kuju

 3. Jan Podaný

  Ahoj Petře, je to super, jen drobné chybky: česky je Sofie (možno psát i Sofije) a Amsterodam.

 4. Petr Daubner - 8.1.2011

  Ahoj Honzo,se Sofií máš možná pravdu, i když nevidím důvod, proč bych nemohl psát Sofia. S Amsterdamem se ale, myslím, mýlíš, často se to tak vyslovuje, ale „o“ se tam nepíše! Stejné hrubky jsou často například ve slově Istanbul (i když to není hlavní město)…

 5. Petr Daubner

  Jinak Sofie ano, ale psát Sofije s „j“ v češtině je jazykové zvěrstvo a je to evidentně nesprávně, i když v některých mapách to tak je.

 6. Skompasem.cz

  Pokud se vám článek líbil, okomentujte ho. Potěšíte tím autora.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.