Starověký Řím III. – Římské císařství (27 př.n.l. – 476 n.l.)

  Octavianus Augustus a julsko-klaudijská dynastie Octavianus Augustus (27 př.n.l. – 14 n.l.) První římský císař. Za počátek císařství se

Čtěte více

Starověký Řím II. – od punských válek do konce republiky

    Punské války Kartágo Kartágo („Nové město“) založili Féničané roku 814 př.n.l. (tradiční datum) na území dnešního Tuniska. Původně bylo kolonií města Tyru.

Čtěte více

Starověký Řím I. – do punských válek

  Etruskové, Vznik Říma, Doba královská 753-510 př.n.l. Osídlení starověké Itálie v 8. století př.n.l. Italikové – indoevropské kmeny. Obývali spíše střed

Čtěte více

Starověké Řecko II.

Řecko-perské války (499-449 př.n.l.) – Klasické období Řecko-perské války spadají do klasického období řeckých dějin – 499 – 338 př.n.l. (Více o Perské říši

Čtěte více

Starověké Řecko I.

    Staré řecké báje a pověsti Starověké Řecko – starověké Řecko končilo na severu Olympem, na druhou stranu k němu patřilo

Čtěte více

Starověký Egypt, Indie a Čína – dějiny

Egypt I. – politický vývoj Nil – životodárná řeka. V Egyptě osídleno jen údolí Nilu a nilská delta, jinak poušť. Osídlení je

Čtěte více

Mezopotámie – Blízký východ ve starověku

Starověk – úvod Starověk (antiquus = starobylý) vznik prvních státních útvarů vznik písma Dva typy starověkých státních útvarů Orientální despocie – většinou

Čtěte více

Pravěk – dějiny a evoluce člověka

Pravěk (nebo také prehistorie) je nejdelší období dějin trvající do vynalezení písma. Z tohoto období tedy nejsou dochovány žádné písemné

Čtěte více