Učebnice dějepisu – mapa článků

Do této rubriky budu postupně zařazovat texty svých příprav z dějepisu. Texty budu přidávat postupně, takže řazení zatím není systematické. Postupně by tak měla vzniknout jakási internetová učebnice dějepisu pro gymnázia. Až dám dohromady všechny důležité texty, určitě to ještě nějak lépe uspořádám, případně zaktualizuji. Autorem veškerých textů jsem já. Uvedená fakta jsem si samozřejmě nevymyslel, nýbrž sesbíral jsem je z celé řady pramenů – z učebnic, knih a z mnoha internetových zdrojů. Některé tyto zdroje jsou v textu zmíněny.

Všechny texty vycházejí z mých příprav tak, jak učím dějepis na gymnáziu ve vyšších ročnících. V zásadě musí studenti umět vše, co je v textu. Z letopočtů (případně přesných dat či dalších číselných údajů) musí znát pouze ty, která jsou v textu tučné a podtržené. Texty psané drobným písmem znát studenti nemusí a jsou určeny jen k oživení či rozšíření učiva. Jedná se spíše o doplňující zajímavosti k danému tématu.

Pokud tyto texty využijete, ať už jste učitelé nebo studenti, budu velmi potěšen. Jelikož nikdo není neomylný, určitě v textu najdete i některé faktické chyby, překlepy, diskutabilní tvrzení apod. Budu moc rád, když mi napíšete svůj názor, připomínky apod. na můj mail nebo do komenářů k jednotlivým článkům.

Dějepis I. (pravěk a starověk)

 1. Pravěk
 2. Blízký východ ve starověku
 3. Starověký Egypt, Indie a Čína
 4. Starověké Řecko I. (do řecko-perských válek)
 5. Starověké Řecko II. (od řecko-perských válek po Alexandra Velikého a říše diadochů)
 6. Starověký Řím I. (do punských válek)
 7. Starověký Řím II. (od punských válek do konce republiky)
 8. Starověký Řím III. (císařství, vzdělanost a kultura)

Dějepis II. (středověk – do roku 1648)

 1. Příloha: Seznam českých panovníků (od Bořivoje I. po Miloše Zemana)
 2. Evropa v raném středověku I. (Itálie, Pyrenejský poloostrov, Anglie, Franská říše)
 3. Evropa v raném středověku II. (Francie, Německo, Vikingové, církev)
 4. Evropa v raném středověku III. (Byzanc, Arabové, Kyjevská Rus, Bulharsko, Polsko, Uhersko)
 5. České země v raném středověku I. (do roku 935)
 6. České země v raném středověku II. (935-1197)
 7. Evropa v letech 1066-1526 (část I. – křížové výpravy, Mongolové a Rusko, reconquista)
 8. Evropa v letech 1066-1526 (část II. – Anglie a Francie, stoletá válka)
 9. Evropa v letech 1066-1526 (část III. – Uhersko, Polsko, Litva, Turecko, zámořské objevy)
 10. České země v letech 1197-1526 (část I. – poslední Přemyslovci)
 11. České země v letech 1197-1526 (část II. – 1306-1415)
 12. České země v letech 1197-1526 (část III. – husitství)
 13. České země v letech 1197-1526 (část IV. – 1437-1526)
 14. Evropa v letech 1526-1618 (část I. – reformace, revoluce v Nizozemí)
 15. Evropa v letech 1526-1618 (část II. – náboženské války ve Francii, Anglie za Tudorovců)
 16. České země v letech 1526-1620
 17. Třicetiletá válka

Dějepis III. (novověk – 1648-1918)

 1. Kontinentální Evropa po roce 1648 (Rusko, Polsko, Francie)
 2. Rakousko a české země v letech 1648-1790
 3. Anglická revoluce
 4. Dějiny USA v 18. a 19. století
 5. Velká francouzská revoluce. Napoleon
 6. Habsburská monarchie v letech 1790-1848. Revoluce 1848-1849 v Evropě
 7. Evropa a svět v letech 1849-1914
 8. Rakousko a české země v letech 1849-1914
 9. První světová válka
 10. České země za první světové války. Odboj a vznik Československa

Dějepis IV. (moderní dějiny – po roce 1918)

 1. Rusko v letech 1905-1922
 2. Evropa a svět v letech 1918-1939 – část I.
 3. Evropa a svět v letech 1918-1939 – část II.
 4. Československo v letech 1918-1939
 5. 2. světová válka – I. část: 1939-1941 (do útoku na SSSR)
 6. 2. světová válka – II. část: 1941-1943 (napadení SSSR a USA, obrat ve válce)
 7. 2. světová válka – III. část: holocaust, konec války (1944-1945)
 8. České země a Slovensko za druhé světové války
 9. SSSR a Rusko po roce 1945
 10. Dějiny Číny po roce 1945
 11. Dějiny USA po roce 1945  
 12. Konflikty ve světě po druhé světové válce I. – Korejská válka
 13. Konflikty ve světě po druhé světové válce II. – Arabsko-izraelský konflikt
 14. Konflikty ve světě po druhé světové válce III. – Berlín a Kuba
 15. Konflikty ve světě po druhé světové válce IV. – Vietnam a Kambodža
 16. Konflikty ve světě po druhé světové válce V. – Indie a Pákistán
 17. Konflikty ve světě po druhé světové válce VI. – Perský záliv
 18. Konflikty ve světě po druhé světové válce VII. – Rozpad bývalé Jugoslávie
 19. Československo po druhé světové válce I. (1945-1948)
 20. Československo po druhé světové válce II. (1948-1960)
 21. Československo a Česká republika po druhé světové válce III. (1960-2013)
 22. Československo a Česko – oficiální název státu, prezidenti a premiéři, výsledky voleb

Histomapa – vizualizace 4 000 let historie

Vizualizace histore - 4000 let