Litosféra IV. – geomorfologie (2.část)

Litosféra IV. – geomorfologie (2.část) 11)Působení vody na georeliéf A)Voda na pevnině 1)Eroze    Eroze převažuje v horní a střední části vodních

Čtěte více

Litosféra III. – Geomorfologie (1. část)

Litosféra III. – geomorfologie (1.část) 8)Geomorfologie – úvod Georeliéf a geomorfologie – základní pojmy    georeliéf = tvar zemského povrchu.    Georeliéf vzniká

Čtěte více

Litosféra II. – Geologie (2. část)

Litosféra II. – geologie (2.část) 5)Vulkanismus    vulkanismus = sopečná činnost. Řadíme sem jak vznik sopek, tak i doprovodnou činnost (vývěry plynů,

Čtěte více