Rakousko a České země v letech 1648-1790

Rakousko a české země v letech 1648-1790 1)Habsburská monarchie po třicetileté válce (1648-1740) V Čechách a v Rakousku vládli postupně tito panovníci:

Čtěte více

Velká Francouzská revoluce, Napoleon

Velká francouzská revoluce, Napoleon První dvě kapitoly (drobným písmem) neučit, jen Ludvík XVI.! 1) Osvícenství    Osvícenství je filosofický směr, který

Čtěte více

Rusko, Polsko a Francie – Kontinentální Evropa po roce 1648

Kontinentální Evropa po roce 1648 (Rusko, Polsko, Francie) 1)Rusko po roce 1480    1480 – konec tatarské nadvlády nad Ruskem. Moskevský velkokníže Ivan

Čtěte více

Rakousko a České země v letech 1849-1914

Rakousko a české země v letech 1849-1914 1)Rakousko v letech 1849-1867. Vznik Rakouska-Uherska    Revoluce v celé habsburské monarchii byla roku 1849 potlačena. V březnu

Čtěte více

Evropa a svět v letech 1849-1914

1)Sjednocení Itálie a Německa, Velká Británie ve 2. polovině 19.století A)Itálie    Snaha o sjednocení Itálie pokračuje, opět vyšla ze Sardinského království

Čtěte více

Habsburská monarchie v letech 1790-1848. revoluce 1848-1849 v Evropě

Habsburská monarchie v letech 1790-1848. Revoluce 1848-1849 v Evropě 1)Habsburská monarchie v letech 1790-1848 Leopold II. (1790-1792)    – mladší bratr Josefa II. (ten neměl

Čtěte více

České země za první světové války. odboj a vznik Československa

České země za první světové války. Odboj a vznik Československa 1)České země za první světové války Situace v Rakousku po vypuknutí

Čtěte více

První světová válka

První světová válka 1)Počátek 1. světové války. Rok 1914    28.6.1914 – atentát na Františka Ferdinanda d’Este (rakouský arcivévoda, následník trůnu) v Sarajevu. Spáchal ho bosenskosrbský

Čtěte více

Dějiny USA v 18. a 19. století

Dějiny USA v 18. a 19. století 1)Osídlení USA    Na východě USA vzniklo celkem 13 amerických osad (kolonií). Byly to tyto (směrem od

Čtěte více

Anglická revoluce

Anglická revoluce Úvod:    V letech 1485-1603 vládli v Anglii Tudorovci. Alžběta I. (1558-1603), „panenská královna“, neměla děti. Proto v roce 1603 nastupují na

Čtěte více