Státy Jižní Ameriky

Státy Jižní Ameriky    Jižní Amerika se obvykle dělí na Brazílii, Laplatské státy (Argentina, Uruguay, Paraguay), Andské země (Venezuela, Kolumbie, Ekvádor,

Čtěte více

Kanada, Mexiko, Střední Amerika a Karibik

Kanada    Rozloha:    10 milionů km2    Počet obyvatel:   34 milionů  (CIA 2011)    Konstituční monarchie. Hlavou státu je britská královna Alžběta II., zastoupená generálním guvernérem.

Čtěte více

Severní Amerika – Přírodní podmínky

Amerika Znát vše (čísla jen tučná a podtržená), včetně zakreslení objektů do slepé mapy a „omáčky“ (vysvětlení jmen, pojmů apod.).

Čtěte více