Učebnice zeměpisu – mapa článků

Do této rubriky budu postupně zařazovat texty svých příprav ze zeměpisu. Texty budu přidávat postupně, takže řazení zatím není systematické. Postupně by tak měla vzniknout jakási internetová učebnice zeměpisu pro gymnázia. Až dám dohromady všechny důležité texty, určitě to ještě nějak lépe uspořádám, případně zaktualizuji. Autorem veškerých textů jsem já. Uvedená fakta jsem si samozřejmě nevymyslel, nýbrž sesbíral jsem je z celé řady pramenů – z učebnic, atlasů, zeměpisných knih, map, cestopisů a z mnoha internetových zdrojů. Některé tyto zdroje jsou v textu zmíněny.

   Všechny texty vycházejí z mých příprav tak, jak učím zeměpis na gymnáziu ve vyšších ročnících. V zásadě musí studenti umět vše, co je v textu. Čísla (výšky hor, počet obyvatel, rozloha apod.) musí znát pouze ta, která jsou v textu tučná a podtržená. Texty psané drobným písmem znát studenti nemusí a jsou určeny jen k oživení či rozšíření učiva. Jedná se spíše o doplňující zajímavosti k danému tématu.

   Pokud tyto texty využijete, ať už jste učitelé nebo studenti, budu velmi potěšen. Jelikož nikdo není neomylný, určitě v textu najdete i některé faktické chyby, překlepy, diskutabilní tvrzení apod. Budu moc rád, když mi napíšete svůj názor, připomínky apod. na můj mail.

Učebnice zeměpisu – obsah

   Učebnice zeměpisu je (a ještě dlouho bude) ve výstavbě. Obsah není členěn podle ročníků, nýbrž podle témat na fyzický, regionální a socioekonomický zeměpis. Obsah se budu snažit aktualizovat, neboť řada údajů (počet obyvatel, ekonomické statistiky, jména prezidentů apod.) se dost rychle mění. Každý název kapitoly je zároveň odkazem; pokud na něj kliknete, otevře se vám příslušná kapitola.

 1. FYZICKÝ ZEMĚPIS (zobrazit vše)

  1. Planetární geografie (zobrazit vše)
  2. Litosféra (zobrazit vše)
  3. Atmosféra (zobrazit vše)
 2. REGIONÁLNÍ ZEMĚPIS (zobrazit vše)

  1. Austrálie, Oceánie a Antarktida (zobrazit vše)
  2. Afrika (zobrazit vše)
   1. Afrika I. – přírodní podmínky, historie, obyvatelstvo
   2. Afrika II. – vybrané africké státy
  3. Amerika (zobrazit vše)
   1. Severní Amerika – přírodní podmínky
   2. USA
   3. Kanada, Mexiko, Střední Amerika a Karibik
   4. Jižní Amerika – přírodní podmínky
   5. Státy Jižní Ameriky
  4. Asie (zobrazit vše)
   1. Asie – přírodní podmínky
   2. Jihozápadní Asie
  5. Evropa (zobrazit vše)
   1. Evropa – přírodní podmínky
   2. Obyvatelstvo Evropy
   3. Evropská unie, Rada Evropy
   4. Jižní Evropa
   5. Západní Evropa
   6. Severní Evropa
   7. Střední Evropa
   8. Jihovýchodní Evropa
   9. Východní Evropa a Rusko
  6. Česká republika (zobrazit vše)
   1. Obyvatelstvo České republiky – základní údaje z let 2010-2011 (studijní materiál)
   2. Česká republika – úvod, územní a geologický vývoj
   3. Geomorfologické členění ČR
   4. Podnebí a vodstvo ČR