Austrálie, Oceánie, Antarktida

Austrálie, mapa

Austrálie – Australské státy, Poloha, Povrch, Vodstvo, Členitost, Obyvatelstvo, Hospodářství

Austrálie, Oceánie a Antarktida 1)Rozlohy světadílů 1.Asie                                     44 milionů km2 2.Afrika                                  30 3.Severní Amerika                  24 4.Jižní Amerika                       18 5.Antarktida                           13 6.Evropa                                 10 7.Austrálie a Oceánie                9    Souš celkem                      149        (znát rozlohu souše)

Read More »