Kategorie: Česká republika

Podnebí a vodstvo ČR – Řeky, Jezera, Rybníky a přehrady

Od | 12 listopadu, 2019

Podnebí ČR (5) Česká republika leží v mírném pásu, na rozhraní oceánského a kontinentálního podnebí. Střídají se tu čtyři roční období, převažují větry za západu (přičemž v Čechách je převaha západního proudění mnohem výraznější než na Moravě). Na podnebí v konkrétním místě nemá zeměpisná šířka (ve směru sever – jih) ani kontinentalita (vzdálenost od oceánu, ve směru… Přečíst »

Česká republika – Úvod, územní a geologický vývoj

Od | 21 dubna, 2018

Česká republika Znát všechno, co je psáno normálně (ne zajímavosti drobným písmem), z čísel však jen ta tučná a podtržená. 1)ČR – základní údaje    rozloha: 79000 km2 (přesně 78867 km2 – dle ČSÚ i CIA).    Údaje se v různých zdrojích liší o pár km2, v atlase udávají 78866 km2. Dle CIA připadá z celkové rozlohy (78867 km2) na souš 77247 km2 a na vodní… Přečíst »

Geomorfologické členění ČR

Od | 17 dubna, 2018

4)Geomorfologické členění ČR Výškové členění:    a)podle absolutní nadmořské výšky: nížiny (do 200 m.n.m.)                                                                vysočiny (nad 200 m.n.m.)    b)podle výškových rozdílů:  roviny: 0-30 metrů                                                  pahorkatiny: 30-150 metrů                                                  vrchoviny: 150-300 metrů                                                  hornatiny: 300-600 metrů                                                  velehornatiny: nad 600 metrů    Výšková členitost se zjišťuje ve čtvercích 4×4 kilometry. Základní geomorfologické členění ČR (viz nový atlas str. 9) provincie                                           subprovincie Česká… Přečíst »