Jihozápadní Asie

V této sekci jsou zařazeny země od Turecka a Kypru (který je jindy často řazen do Evropy) po Írán. Do jihozápadní

Čtěte více

Afrika II. – Vybrané Africké státy

Afrika II. – vybrané africké státy 7)Severní Afrika 5 afrických států + dva evropské (Španělsko, Portugalsko) + jedno okupované území

Čtěte více

Afrika I. – Přírodní podmínky, Historie, Obyvatelstvo

Afrika I. – přírodní podmínky, historie, obyvatelstvo 1)Poloha, rozloha, členitost Afriky    30 milionů km2 → 2. největší světadíl!    Afriku „půlí“ rovník. Vzdálenost

Čtěte více

Oceánie

8)Oceánie – úvod    Oceánie zahrnuje většinu ostrovů v Tichém oceánu (kromě Japonska, Filipín a většiny Indonésie – to už je Asie).

Čtěte více

Austrálie

Austrálie, Oceánie a Antarktida 1)Rozlohy světadílů 1.Asie                                     44 milionů km2 2.Afrika                                  30 3.Severní Amerika                  24 4.Jižní Amerika                       18 5.Antarktida                           13 6.Evropa                                 10 7.Austrálie a Oceánie        

Čtěte více

Severní Evropa

11)Severní Evropa    Do severní Evropy řadíme Island, Norsko, Švédsko, Dánsko, Finsko (velmi bohaté země), Litvu, Lotyšsko a Estonsko (= Pobaltí,

Čtěte více

Atmosféra I.

Atmosféra I. 1)Složení atmosféry    Atmosféra je plynný obal Země. Je to směs plynů! Chemické složení atmosféry (zaokrouhleno na celá %):    78%

Čtěte více

Litosféra IV. – geomorfologie (2.část)

Litosféra IV. – geomorfologie (2.část) 11)Působení vody na georeliéf A)Voda na pevnině 1)Eroze    Eroze převažuje v horní a střední části vodních

Čtěte více

Litosféra III. – Geomorfologie (1. část)

Litosféra III. – geomorfologie (1.část) 8)Geomorfologie – úvod Georeliéf a geomorfologie – základní pojmy    georeliéf = tvar zemského povrchu.    Georeliéf vzniká

Čtěte více

Litosféra II. – Geologie (2. část)

Litosféra II. – geologie (2.část) 5)Vulkanismus    vulkanismus = sopečná činnost. Řadíme sem jak vznik sopek, tak i doprovodnou činnost (vývěry plynů,

Čtěte více

Litosféra I. – Geologie (1. část)

Litosféra Litosféra I. – geologie (1.část) 1)Krajinná sféra a její složky    Krajinná sféra = příroda (fyzická složka) + výsledky lidské činnosti

Čtěte více