Atmosféra I.

Atmosféra I. 1)Složení atmosféry    Atmosféra je plynný obal Země. Je to směs plynů! Chemické složení atmosféry (zaokrouhleno na celá %):    78%

Čtěte více

Litosféra IV. – geomorfologie (2.část)

Litosféra IV. – geomorfologie (2.část) 11)Působení vody na georeliéf A)Voda na pevnině 1)Eroze    Eroze převažuje v horní a střední části vodních

Čtěte více

Litosféra III. – Geomorfologie (1. část)

Litosféra III. – geomorfologie (1.část) 8)Geomorfologie – úvod Georeliéf a geomorfologie – základní pojmy    georeliéf = tvar zemského povrchu.    Georeliéf vzniká

Čtěte více

Litosféra II. – Geologie (2. část)

Litosféra II. – geologie (2.část) 5)Vulkanismus    vulkanismus = sopečná činnost. Řadíme sem jak vznik sopek, tak i doprovodnou činnost (vývěry plynů,

Čtěte více

Litosféra I. – Geologie (1. část)

Litosféra Litosféra I. – geologie (1.část) 1)Krajinná sféra a její složky    Krajinná sféra = příroda (fyzická složka) + výsledky lidské činnosti

Čtěte více

Planetární Geografie III. – Měsíc a jeho pohyby, Zatmění Slunce a Měsíce

07)Měsíc a jeho pohyby Povrch a vlastnosti Měsíce Měsíc je přirozenou družicí Země. Základní údaje:    průměr Měsíce: 3476 km (zhruba

Čtěte více

Planetární geografie II. – Země a její pohyby

3)Tvar a rozměry Země    Země má ve skutečnosti nepravidelný tvar. Skutečný tvar Země se blíží kouli, která je na pólech

Čtěte více

Planetární geografie I. – Vesmír a sluneční soustava

Planetární geografie 1)Sluneční soustava    Sluneční soustavu tvoří: Slunce, planety a jejich měsíce, trpasličí planety, planetky (asteroidy), meteoroidy, komety.    Kant-Laplaceova teorie

Čtěte více

Atmosféra II.

Atmosféra II. 4)Podnebné a vegetační pásy    Rozdělení podnebných (klimatických) pásů je sporné, v různých pramenech se uvádí odlišně. Zejména rozsah subtropického

Čtěte více