Federace – Federativní státy a jejich hlavní města

Od | 6 dubna, 2023

Obsah

Federace

Co je to federace? Samotné slovo „federace“ je odvozeno od latinského slova „foedus“, což znamená smlouva. Federace je obvykle definována jako složený stát, který se skládá z jednotlivých členských států. Název menších územních jednotek není podstatný – mohou to být státy, spolkové země, provincie, regiony, kantony, emiráty či jiné útvary. Podstatné je, že tyto menší jednotky (státy) mají vlastní soustavu nejvyšších vládních orgánů (parlamenty, vlády, případně i hlavu státu).

Ve federacích tedy existuje dvojí soustava nejvyšších státních orgánů – úroveň federální a úroveň státní, přičemž nelze jednoduše říct, že federální orgány jsou nadřazeny státním. Naopak – kompetence ve federacích jsou rozděleny mezi federální a státní orgány. Tak například v USA ústava vymezuje kompetence, které náleží federálním orgánům (například zahraniční politika a obrana) a kompetence, které si naopak státy spravují samy. Členské státy federace většinou nemají právo z federace jednostranně vystoupit.

Subjektem mezinárodního práva je vždy pouze federace, nikoli jednotlivé členské státy. Důležitým znakem federace je i to, že se celé území federace dělí na jednotlivé státy či případné další správní jednotky (teritoria, federální distrikty apod.). Tím se federace liší od států, jejichž nějaká část území má autonomní status, zatímco větší část území je spravována jako unitární stát (Čína, Gruzie, Tanzanie…).

Opakem federace je unitární (jednotný) stát. V unitárním státě je pouze jedna soustava nejvyšších státních orgánů. I unitární státy se většinou dále administrativně dělí na menší jednotky (například Česká republika se skládá z krajů a okresů, přičemž kraje jsou dokonce samosprávné a občané volí své zástupce do krajských zastupitelstev), tyto menší územní jednotky však nemají povahu států.

Konfederace – spolek států

Volnějším seskupením než federace jsou konfederace. Konfederace není složený stát, nýbrž spolek států. Jedná se prakticky o spolek nezávislých států, volně spojených například mezinárodní smlouvou nebo několika společnými orgány. Konfederace jsou většinou přechodné státní útvary, které se postupně buď přetvoří ve federaci, či se naopak rozpadnou. Konfederací byly například USA na počátku svého vzniku. Za konfederaci by se dalo označit i Rakousko-Uhersko v letech 1867-1918 nebo Československo po volbách v roce 1992.

V současnosti se nejvíce konfederaci blíží asi Bosna a Hercegovina, která se skládá ze dvou téměř samostatných částí. Jako rozhodující hledisko rozlišení mezi federací a konfederací se většinou uvádí otázka mezinárodně právní subjektivity. U konfederací mají jednotlivé státy mezinárodně právní subjektivitu a mohou tedy samostatně uzavírat mezinárodní smlouvy. Z tohoto hlediska je Bosna a Hercegovina (a dříve Rakousko-Uhersko) spíše federací, protože pouze federální vláda může uzavírat mezinárodní smlouvy.

Personální unie

Ještě volnější formou než konfederace jsou personální unie. Jedná se o zcela samostatné státy, které mají společné pouze osobu panovníka. Ve vztahu personální unie jsou dnes de facto například Velká Británie, Kanada, Nový Zéland či Austrálie. Ve všech těchto státech je oficiální hlavou britská královna Alžběta II., státy jsou ale zcela nezávislé.

V praxi je někdy velmi těžké určit, jestli se jedná o federaci nebo ne. Hlavně mezi unitárním státem a federací je řada mezistupňů. Tak třeba Čína nebo Gruzie jsou sice oficiálně unitární státy, avšak v jejich rámci existují autonomní republiky a oblasti, které mají vlastní autonomní orgány. Tato druhá státní úroveň však existuje pouze na daných autonomních územích, nikoliv na území celé Číny či Gruzie. Mnoho federativních prvků vykazuje i Spojené království a Španělsko. Naopak Barma, která je formálně federací, je de facto spravována jako unitární stát.

Evropská unie

A nakonec je tu ještě Evropská unie. Evropská unie je mezinárodní organizací členských států. Zároveň však vykazuje rysy konfederační (jednomyslnost rozhodování členských států v některých otázkách, jednotlivé státy mají mezinárodně právní subjektivitu) i federační (o některých věcech rozhoduje „federální vláda“ čili Evropská komise a její rozhodnutí jsou vynutitelná i na území členských států). V případě EU se určitě nejedná o klasickou federaci, avšak celkově se EU federačnímu pojetí začíná přibližovat (společná měna ve většině zemí už funguje, diskutuje se i o společné ústavě, i když zatím nebyla schválena).

Seznam federativních států světa

 1. Argentina
 2. Austrálie
 3. Rakousko
 4. Belgie
 5. Bosna a Hercegovina
 6. Brazílie
 7. Barma
 8. Kanada
 9. Komory
 10. Etiopie
 11. Německo
 12. Indie
 13. Irák
 14. Malajsie
 15. Mexiko
 16. Micronésie
 17. Nigérie
 18. Pákistán
 19. Palau 
 20. Rusko
 21. Svatý Kryštof a Nevis
 22. Súdán
 23. Švýcarsko
 24. Spojené Arabské emiráty
 25. USA
 26. Venezuela

Seznam federací a jejich územních jednotek

V následujícím přehledu uvádím seznam všech federativních států ve světě. Vždy je uvedeno, z kolika územních jednotek se stát skládá a jak se jednotlivé územní jednotky nazývají. Následuje seznam jednotlivých států federace, případně území s nižším statutem (teritoria, federální distrikty apod.). Názvy jednotlivých států uvádím až na výjimky v původním znění, u méně obvyklých jazyků pokud možno v anglické transkripci.

V závorkách jsou uvedena hlavní města jednotlivých států. Uveden je i zkrácený anglický název a celý oficiální název federace v češtině i místním jazyce (obvykle název jasně poukazuje na to, že daný stát je federací, ne vždy je to však pravidlem). Pokud je situace někde sporná či nejasná, je tak uvedeno v poznámce.

Argentina   

anglicky Argentina, český oficiální název Argentinská republika, španělský oficiální název República Argentina

Argentina má 23 provincií + 1 federální distrikt

 • Provincie Argentiny: 1) Buenos Aires (La Plata)   2) Catamarca (Catamarca)    3) Córdoba (Córdoba)   4) Corrientes (Corrientes)   5) Chaco (Resistencia)   6) Chubut (Rawson)  7) Entre Ríos (Paraná)   8) Formosa (Formosa)   9) Jujuy (San Salvador de Jujuy)  10) La Pampa (Santa Rosa)   11) La Rioja (La Rioja)  12) Mendoza (Mendoza)   13) Misiones (Posadas)   14) Neuquén (Neuquén)   15) Río Negro (Viedma)   16) Salta (Salta)   17) San Juan (San Juan)  18) San Luis (San Luis)  19) Santa Cruz  (Río Gallegos)  20) Santa Fe (Santa Fe)  21) Santiago del Estero (Santiago del Estero)  22) Tucumán (San Miguel de Tucumán)   23) Tierra del Fuego (Ushuaia)
 • Federální distrikt Argentiny: Buenos Aires (Ciudad de Buenos Aires – území hlavního města)

Pozámka.: Buenos Aires je jednak název federálního distriktu (území hlavního města), které nemá status provincie, jednak název největší argentinské provincie, která obklopuje hlavní město.

Austrálie  

anglicky Australia, Australský svaz, Commonwealth of Australia

Austrálie má 6 států + 2 teritoria

Poznámka: Vedle teritorií na pevnině jsou součástí Austrálie i tzv. zámořská (external) teritoria: Ashmore and Cartier Islands, Australian Antarctic Territory, Christmas Island, Cocos (Keeling) Islands, Coral Sea Islands Territory, Heard Island and McDonalds Islands, Jervis Bay Territory, Norfolk Island.

Rakousko   

anglicky Austria, Rakouská republika, Republik Österreich

Rakousko má 9 spolkových zemí

 • Spolkové země: 1) Burgenland (Eisenstadt)   2) Kärnten (Klagenfurt)   3)Niederösterreich (Sankt Pölten)   4)Oberösterreich (Linz)   5)Salzburg (Salzburg)   6)Steiermark (Graz)   7)Tirol  (Innsbruck)   8)Vorarlberg (Bregenz)   9)Wien (Wien)

Poznámka: Vídeň je hlavním městem Rakouska, zároveň však i samostatnou spolkovou zemí.

Belgie

anglicky Belgium, Belgické království, francouzsky Royaume de Belgique, vlámskyKoninkrijk België)

Belgie má 3 regiony

 • Regiony: 1)Vlaanderen   2)Wallonie   3)Bruxelles

Poznámka: Belgie se dělí na 3 regiony podle národnostního klíče – Vlámsko (mluví se vlámsky), Valonsko (mluví se francouzsky) a národnostně a jazykově smíšený Brusel. Celý systém administrativního členění Belgie je však mnohem složitější. Dále jsou zde totiž ještě 4 jazykové oblasti – vlámská, francouzská, dvojjazyčná (Brusel) a německá. Německá jazyková oblast je součástí regionu Valonsko. Belgie se dále dělí na 10 provincií – 5 provincií je součástí regionu Vlámsko (Vlaanderen), pět provincií je součástí regionu Wallonie (Valonsko). Kompetence jsou velice složitě rozděleny mezi federální úroveň na jedné straně a mezi jednotlivé regiony, jazykové oblasti a provincie na straně druhé. Belgie se stala federací v roce 1993, kdy reálně hrozil rozpad Belgie. V roce 2001 pak byly dále posíleny kompetence jednotlivých regionů na úkor federální vlády.

Bosna a Hercegovina

Anglicky Bosnia and Herzegovina, Republika Bosna a Hercegovina, Republika Bosna i Hercegovina

Bosna a Hercegovina má 2 autonomní regiony

 • Autonomní regiony: 1)Federace Bosny a Hercegoviny (Sarajevo)  2)Republika srbská (Banja Luka)

Poznámka: „Federativní“ uspořádání Bosny a Hercegoviny je výsledkem Daytonské mírové dohody z roku 1995. Podle ní získala muslimsko-chorvatská federace (oficiální název je Federace Bosny a Hercegoviny) 51% území a Republika srbská 49%. Bosna a Hercegovina je de facto spíše konfederací dvou zcela samostatných států, formálně se však jedná o federaci, neboť pouze Bosna a Hercegovina jako celek má mezinárodně právní subjektivitu. Že by ovšem Bosna a Hercegovina byla fungujícím státním celkem, o tom nemůže bát ani řeč. Jednota země je udržována víceméně uměle přítomností zahraničních vojsk, bez jejichž působení by se stát pravděpodobně rozpadl.

Brazílie

Anglicky Brazil, Brazilská federativní republika, República Federativa do Brasil)

Brazílie má 26 států + 1 federální distrikt

 • Státy: 1) Acre (Rio Branco)   2) Alagoas (Maceió)   3) Amapá (Macapá)   4) Amazonas (Manaus)   5) Bahia (Salvador)   6) Ceará (Fortaleza)   7) Espírito Santo (Vitória)   8) Goiás (Goiânia)   9) Maranhão (São Luis)   10) Mato Grosso (Cuiabá)   11) Mato Grosso do Sul (Campo Grande)   12) Minas Gerais (Belo Horizonte)   13) Pará (Belém)   14) Paraiba (João Pessoa)   15) Paraná (Curitiba)   16) Pernambuco (Recife)   17) Piauí (Teresina)   18) Rio de Janeiro (Rio de Janeiro)   19) Rio Grande do Norte (Natal)   20) Rio Grande do Sul (Pôrto Alegre)   21) Rôndonia (Pôrto Velho)   22) Roraima (Boa Vista)   23) Santa Catarina (Florianópolis)   24) São Paulo (São Paulo)   25) Sergipe (Aracaju)   26) Tocantins (Palmas)
 • Federální distrikt (=hlavní město Brazílie): Distrito Federal (Brasilia)

Barma

Anglicky Burma, Barmský(Myanmarský) svaz, Pyidaungzu Myanma Naingngandaw)

Barma má 7 států + 7 oblastí

 • Státy: 1) Chin (Hakha)  2) Kachin (Myitkyina)   3) Kayah (Loikaw)  4) Kayin (Pa-an)   5) Mon (Mawlamyaing)  6) Rakhine (Sittwe)   7) Shan (Taunggyi)
 • Oblasti: 1) Ayeyarwady (Pathein)   2) Bago (Bago)  3) Magway (Magwe)    4) Mandalay (Mandalay)   5) Sagaing (Sagaing)   6) Tanintharyi (Dawei)   7) Yangon (Yangon)

Poznámka: Oficiální název státu, vnucovaný světu vládnoucí vojenskou juntou, je Myanmar (někdy se přepisuje jen Myanma). Používám zde raději vžitý český název Barma (anglicky Burma). Oblasti jsou etnicky osídlené převážně Barmánci, zatímco státy jsou obývány převážně příslušníky etnických menšin. Federativní uspořádání Barmy je pouze formální. Ve skutečnosti převážnou část Barmy spravuje vládnoucí vojenská junta jako unitární stát, některé okrajové části pak naopak vůbec nejsou pod kontrolou centrální vlády.

Kanada

Anglicky Canada, Kanada, Canada

Kanada má 10 provincií + 3 teritoria

 • Provincie: 1) Alberta (Edmonton)   2) British Columbia (Victoria)   3) Manitoba (Winnipeg)   4) New Brunswick (Fredericton)   5) Newfoundland (St. John’s)   6) Nova Scotia (Halifax)   7) Ontario (Toronto)   8) Prince Edward Island (Charlottetown)   9) Québec (Québec)   10) Saskatchewan (Regina)  
 • Teritoria: 1)Nortwest Territories (Yellowknife)   2)Nunavut (Iqaluit)   3)Yukon (Whitehorse)

Poznámka: Hlavním městem celé Kanady je Ottawa, která však nemá žádný zvláštní status a leží na území provincie Ontario. Zajímavý je i jednoslovný oficiální název celého státu – Canada.

Komory 

Anglicky Comoros, Komorský svaz, Union des Comores

Komory mají 3 ostrovy

 • Ostrovy: 1) Grande Comore/Njazidja (Moroni)   2) Anjouan/Nzwani (Mutsamudu)   3) Mohéli/Mwali (Fomboni).

Poznámka: První název ostrova je francouzsky, druhý za lomítkem arabsky (oba jazyky jsou úřední), v závorce jsou hlavní města ostrovů.

Etiopie

Anglicky Ethiopia, Etiopská federativní demokratická republika, Ityop’iya Federalawi Demokrasiyawi Ripeblik

Etiopie má 9 regionů (etnických států – kililoch, sing. kilil) + 2 samosprávná města

 • Regiony: 1) Afar (Asayita)  2) Amhara (Bahir Dar)   3) Benishangul-Gumuz (Asosa)  4) Gambela (Gambela)   5) Harari (Harar)   6) Oromia (Adama)   7) Somali (Jijiga)   8) Tigray (Mek‘ele)   9) Ye Debub Biheroch Bihereseboch na Hizboch (anglicky Southern Nations, Nationalities, and People’s Region, hlavní město Awasa).
 • Samosprávná města: 1)Addis Ababa   2)Dire Dawa

Poznámka: Etiopské názvy jsou díky transkripci z etiopského písma přepisovány do latinky značně rozdílně.

Německo

Anglicky Germany, Spolková republika Německo, Bundesrepublik Deutschland

Německo má 16 spolkových zemí

 • Spolkové země:  1) Baden-Württemberg (Stuttgart)   2) Bayern (München)   3) Berlin(Berlin)   4) Brandenburg (Potsdam)   5) Bremen (Bremen)   6) Hamburg (Hamburg)   7) Hessen (Wiesbaden)   8) Mecklenburg-Vorpommern (Schwerin)   9) Niedersachsen (Hannover)   10) Nordrhein-Westfalen (Düsseldorf)   11) Rheinland-Pfalz (Mainz)   12) Saarland (Saarbrücken)   13) Sachsen (Dresden)   14) Sachsen-Anhalt (Magdeburg)   15) Schleswig-Holstein (Kiel)   16) Thüringen (Erfurt)

Poznámka: Berlín je hlavním městem Německa a současně samostatnou spolkovou zemí.

Indie

Anglicky India, Indická republika, anglicky Republic of India, hindsky Bharatiya Ganarajya

Indie má 28 států + 7 teritorií

 • Státy: 1)Andhra Pradesh (Hyderābād)   2)Arunāchal Pradesh (Itānagar)  3)Assam (Dispur)   4)Bihār (Patna)   5)Chhattisgarh (Raipur)   6)Goa (Panāji)   7)Gujarat (Gandhinagar)   8)Haryana (Chandīgarh)   9)Himāchal Pradesh (Simla)   10)Jammu and Kashmīr (Srīnagar)   11)Jharkhand (Rānchī)   12)Karnātaka (Bangalore)   13)Kerala (Trivandrum)   14)Madhya Pradesh (Bhopāl)   15)Mahārāshtra (Bombay)   16)Manīpur (Imphāl)   17)Meghālaya (Shillong)   18)Mizoram (Āīzawl)   19)Nāgāland (Kohīma)   20)Orissa (Bhubaneswar)   21)Punjab (Chandīgarh)   22)Rājasthān (Jaipur)   23)Sikkim (Gangtok)   24)Tamil Nādu (Madras – též Chennāi)   25)Tripura (Agartala)   26)Uttar Pradesh (Lucknow) 27)Uttaranchal (Dehradun)   28)West Bengal (Calcutta)
 • Teritoria: 1)Andaman and Nicobar Islands (Port Blair)   2) Chandīgarh (Chandīgarh)   3)Dādra and Nagar Haveli (Silvassa)   4)Damān and Diū (Damān)   5)Delhi (New Delhi)   6)Lakshadweep (Kavaratti)   7)Pondicherry (Pondicherry)

Poznámka: Použita je anglická transkripce, jelikož angličtina je jedním z úředních indických jazyků. Lze se setkat i s transkripcí do češtiny. Město Chandīgarh má jednak status samostatného teritoria, jednak je hlavním městem (správním střediskem) pro státy Haryana a Punjab.Počet států v Indii se naposledy zvýšil v roce 2000, kdy vzniklo několik nových států. Nejlidnatější stát Indie Uttar Pradesh, který je přibližně 3x větší než Česká republika, má neuvěřitelných 180 milionů obyvatel a je tak daleko nejlidnatějším státem světa ze států, které jsou součástí nějaké federace.

Irák

Anglicky Iraq, Irácká republika, Al Jumhuriyah al-Iraqiyah

Irák má 18 provincií (governorátů) + jeden autonomní region

 • Provincie (governoráty): 1)Baghdad (Baghdad)  2)Salah ad Din (Sāmarrā)   3)Diyala (Ba’qūbah)   4)Wasit (Al Kūt)  5)Maysan (Al Amārah)  6)Al Basrah (Al Basrah)  7)Dhi Qar (An Nāsiriyah)   8)Al Muthanna (As Samāwah)   9)Al-Qādisīyah (Ad Dīwānīyah)   10)Bābil (Al Hillah)   11)Karbalā (Karbalā)  12)An Najaf (An Najaf)   13)Al Anbar (Ar Ramādī)  14)Ninawa (Al Mawsil)   15)Dahūk (Dahūk)   16)Arbil (Arbil)  17)At Ta’mim (Kirkūk)      18)Sulaymānīyah (As Sulaymānīyah)
 • Autonomní region: Kurdistan.

Poznámka: Autonomní region Kurdistán není vyčleněn samostatně. Skládá se z provincií Dahuk, Arbil a Sulaymaniyah.

Malajsie

Anglicky Malaysia, Malajsijská federace, Persekutuan Tanah Malaysia

Malajsie má 13 států + 3 federální teritoria

Poznámka: Malajsijská federace je volená monarchie, v jejímž čele stojí král, volený z řad hlav jednotlivých členských států. Z jednotlivých členských států jsou Sabah, Sarawak, Melaka a Pulau Pinang republikami. Zbylých devět států jsou monarchie. Sedm států jsou sultanát a vládce Perlisu má titul rádža („král“), zatímco monarcha stojící v čele Negeri Sembilanu používá těžko přeložitelný titul Yang Di-Pertuan Besar. Malajsijská federace je navíc asymetrická, protože státy Sabah a Sarawak, ležící na Borneu, mají jiný stupeň autonomie než pevninské státy.

Mexiko

Anglicky Mexico, Spojené státy mexické, Estados Unidos Mexicanos

Mexiko má 31 států + jeden federální distrikt

 • Státy: 1)Aguascalientes (Aguascalientes)   2)Baja California (Mexicali)   3)Baja California Sur (La Paz)   4)Campeche (campeche)   5)Chiapas (Tuxtla Gutiérrez) 6)Chihuahua (Chihuahua)  7)Coahuila (Saltillo)   8)Colima (Colima)   9)Durango (Durango)   10)Guanajuato (Guanajuato)   11)Guerrero (Chilpancingo)   12)Hidalgo (Pachuca)   13)Jalisco (Guadalajara)   14)México (Toluca)   15)Michoacán (Morelia)   16)Morelos (Cuernavaca)   17)Nayarit (Tepic)   18)Nuevo León (Monterrey)   19)Oaxaca (Oaxaca)   20)Puebla (Puebla)   21)Querétaro (Querétaro)   22)Quintana Roo (Chetumal)   23)San Luis Potosí (San Luis Potosí)   24)Sinaloa (Culiacán)   25)Sonora (Hermosillo)   26)Tabasco (Villahermosa)   27)Tamaulipas (Ciudad Victoria)   28)Tlaxcala (Tlaxcala)   29)Veracruz (Xalapa)   30)Yucatán (Mérida)   31)Zacatecas (Zacatecas)
 • Federální distrikt: Ciudad de México (teritorium hlavního města)

Pozámka.: México je jednak název federálního distriktu (území hlavního města), které nemá status provincie, jednak název mexické provincie, která obklopuje hlavní město.

Mikronésie

Anglicky Micronesia, Federativní státy Mikronésie, Federated States of Micronesia)

Mikronésie má 4 státy

 • Státy: 1) Chuuk (Weno)   2) Kosrae (Tofol)   3) Pohnpei (Kolonia)   4) Yap (Colonia)

Nigérie

Anglicky Nigeria, Nigerijská federativní republika, Federal Republic of Nigeria)

Nigérie má 36 států + 1 federální teritorium

 • Státy: 1)Abia (Umuahia)   2)Adamawa (Yola)   3)Akwa Ibom (Uyo)   4)Anambra (Awka)  5)Bauchi (Bauchi)  6)Bayelsa (Yenagoa)   7)Benue  (Makurdi)  8)Borno (Maiduguri)    9)Cross River (Calabar)  10)Delta (Asaba)   11)Ebonyi (Abakaliki)   12)Edo (Benin City)   13)Ekiti (Ado-Ekiti)    14)Enugu (Enugu)   15)Gombe (Gombe)   16)Imo (Owerri)   17)Jigawa (Dutse)   18)Kaduna (Kaduna)   19)Kano (Kano)   20)Katsina (Katsina)   21)Kebbi (Birnin Kebbi)   22)Kogi (Lokoja)   23)Kwara (Ilorin)   24)Lagos (Ikeja)   25)Nassarawa (Lafia)   26)Niger (Minna)   27)Ogun (Abeokuta)   28)Ondo (Akure)   29)Osun (Oshogbo)  30)Oyo (Ibadan)   31)Plateau (Jos)   32)Rivers (Port Hartcourt)   33)Sokoto (Sokoto)   34)Taraba (Jalingo)   35)Yobe (Damaturu)   36)Zamfara (Gusau)
 • Federální teritorium: Federal Capital Territory (Abuja)

Pákistán

Anglicky Pakistan, Pákistánská islámská republika, Jamhuryat Islami Pakistan, Islamic Republic of Pakistan)

Pákistán má 4 provincie + 4 federální teritoria

 • Provincie: 1)Balochistan (Quetta)  2)North-West Frontier Province (Peshawar)   3)Punjab (Lahore)   4)Sindh (Karachi)
 • Federální teritoria: 1)Federally Administred Tribal Areas (Peshawar)   2)Capital Territory (Islamabad)   3)Azad Kashmir  (Muzaffarabad)   4)Northern Areas (Gilgit)

Poznámka: Teritoria Azad Kashmir a Northern Areas jsou sporná území v Kašmíru, na která si dělá nárok i Indie, už přes 60 let je ale kontroluje Pákistán. Hranice v Kašmíru mezi Indií a Pákistánem není mezinárodně uznána a obě země zde odděluje linie příměří. Hlavním oficiálním jazykem v Pákistánu je urdština (urdu), ale většina ministerstev používá jako hlavní dorozumívací jazyk angličtinu. Rovněž názvy provincií a teritorií Pákistánu mají zažité názvy v angličtině.

Palau

Anglicky Palau, Palauská republika, angl. Republic of Palau, palausky Beluu er a Belau) 

Palau má 16 států

 • Státy: 1) Aimeliik (Mongami)    2) Airai (Ngetkib)  3) Angaur (Ngeremasch)   4) Hatohobei (Hatohobei)   5) Kayangel (Kayangel)   6) Koror (Koror)   7) Melekeok (Melekeok)   8) Ngaraard (Ulimang)   9) Ngarchelong (Mengellang)   10) Ngardmau (Urdmang)   11) Ngatpang(Ngereklmadel)   12) Ngchesar (Ngersuul)   13) Ngaremlengui (Imeong)   14) Ngiwal (Ngerkeai)   15) Peleliu (Kloulklubed)   16) Sonsorol (Dongosaru)

Poznámka:  Rozloha tohoto státu je 458 km2 a v roce 2008 tu žilo přibližně 21,000 obyvatel. Palau je tudíž nejmenší federací na světě co do počtu obyvatel (nejmenší z federací rozlohou je ovšem Svatý Kryštof a Nevis). Nejméně lidnatý stát Palau, Hatohobei, měl v roce 2000 přesně 23 obyvatel! Z toho 20 jich žilo v hlavním „městě“. Ostrov má rozlohu asi 1 km2.

Rusko

Anglicky Russia, Ruská federace, Rossijskaja Federacija)

Rusko má 83 subjektů federace (z toho je 21 autonomních republik, 9 krajů, 46 oblastí,  1 autonomní oblast, 4 autonomní okruhy a 2 federální města).

 • Autonomní republiky: 1)Adygeja (Majkop)   2)Baškortostan (Ufa)   3)Burjatija (Ulan-Ude)   4)Altaj (Gorno-Altajsk)   5)Dagestan (Machačkala)    6)Ingušskaja (Magas)   7)Kabardino-Balkarskaja (Nalčik)   8)Kalmykija (Elista)   9)Karačajevo-Čerkesskaja (Čerkessk)  10)Karelija  (Petrozavodsk)   11)Komi (Syktyvkar)   12)Marij-El (Joškar-Ola)   13)Mordovija (Saransk)   14)Sacha (rusky Jakutija, hlavní město Jakutsk)   15)Severnaja Osetija-Alanija (Vladikavkaz)   16)Tatarstan (Kazaň)   17)Tuva (Kyzyl)   18)Udmurtskaja (Iževsk)   19)Chakasija (Abakan)   20)Čečenskaja (Groznyj)   21)Čuvašskaja (nebo Čavaš, hlavní město Čeboksary)
 • Kraje: 1)Altajskij (Barnaul)   2)Chabarovskij (Chabarovsk)   3)Kamčatskij (Petropavlovsk-Kamčatskij)   4)Krasnodarskij (Krasnodar)   5)Krasnojarskij (Krasnojarsk)   6)Permskij (Perm)   7)Primorskij (Vladivostok)   8)Stavropolskij (Stavropol)   9)Zabajkalskij (Čita)
 • Oblasti: 1)Amurskaja (Blagověščensk)   2)Archangelskaja (Archangelsk)   3)Astrachanskaja (Astrachaň)   4)Belgorodskaja (Belgorod)   5)Brjanskaja (Brjansk)   6)Vladimirskaja (Vladimir)   7)Volgogradskaja (Volgograd)   8)Vologodskaja (Vologda)   9)Voronežskaja (Voroněž)   10)Ivanovskaja (Ivanovo)   11)Irkutskaja (Irkutsk)   12)Kaliningradskaja (Kaliningrad)   13)Kalužskaja (Kaluga)   14)Kemerovskaja (Kemerovo)   15)Kirovskaja (Kirov)   16)Kostromskaja (Kostroma)   17)Kurganskaja (Kurgan)   18)Kurskaja (Kursk)   19)Leningradskaja (Sankt Petěrburg – Leningrad byl přejmenován, nikoliv však Leningradská oblast!)   20)Lipeckaja (Lipeck)   21)Magadanskaja (Magadan)   22)Moskovskaja (Moskva)   23)Murmanskaja (Murmansk)   24)Nižegorodskaja (Nižnij Novgorod)   25)Novgorodskaja (Novgorod)   26)Novosibirskaja (Novosibirsk)   27)Omskaja (Omsk)   28)Orenburgskaja (Orenburg)   29)Orlovskaja (Orjol)   30)Penzenskaja (Penza)   31)Pskovskaja (Pskov)   32)Rostovskaja (Rostov na Donu)   33)Rjazanskaja (Rjazaň)   34)Samarskaja (Samara)   35)Saratovskaja (Saratov)   36)Sachalinskaja (Južno-Sachalinsk)   37)Sverdlovskaja (Jekatěrinburg – stejný příklad jako u Leningradské oblasti – Sverdlovsk se přejmenoval na Jekatěrinburg, oblast však zůstala Sverdlovskaja!)   38)Smolenskaja (Smolensk)   39)Tambovskaja (Tambov)   40)Tverskaja (Tver)   41)Tomskaja (Tomsk)   42)Tulskaja (Tula)   43)Ťumenskaja (Ťumeň)   44)Uljanovskaja (Uljanovsk)   45)Čeljabinskaja (Čeljabinsk)   46)Jaroslavskaja (Jaroslavl)
 • Autonomní oblast: 1)Jevrejskaja (Birobidžan)
 • Autonomní okruhy: 1)Něneckij (Birobidžan)   2)Chanty-Mansijskij (Chanty-Mansijsk)   3)Čukotskij (Anadyr)   4)Jamalo-Něneckij (Salechard)
 • Federální města: 1)Moskva   2)Sankt Petěrburg

Poznámka:Administrativní dělení Ruské federace je velice složité a navíc se neustále mění. Každý subjekt federace vysílá dva zástupce do horní komory ruského parlamentu (Rada Federace), avšak míra autonomie jednotlivých subjektů je značně rozdílná. Obecně lze říct, že nejvyšší míru autonomie mají autonomní republiky, které byly utvořeny na území etnických menšin. Celková tendence v posledních letech je jednak zmenšování počtu subjektů jejich slučováním, jednak posilování centrální moci na úkor moci jednotlivých subjektů. Zatímco v minulosti (do roku 2006) byli prezidenti autonomních republik a gubernátoři oblastí a krajů voleni místním obyvatelstvem, od roku 2006 jmenuje kandidáta ruský prezident a parlament daného subjektu jej může buď schválit nebo odmítnout. Pokud ale parlament subjektu federace prezidentova kandidáta dvakrát neschválí, je rozpuštěn. Vzhledem k tomuto centralismu proto mnoho komentátorů nepovažuje Rusko navzdory jeho oficiálnímu názvu za federaci, nýbrž za (de facto) unitární stát.

Svatý Kryštof a Nevis

Anglicky Saint Kitts and Nevis, Federace Svatého Kryštofa a Nevisu, Federation of Saint Kitts and Nevis

Svatý Kryštof a Nevis má 14 správních okrsků (doslova „farností“ – parishes)

 • Správní okrsky (farnosti) („N“ v závorce značí, že daný okrsek leží na ostrově Nevis, „SK“ znamená, že daný okrsek leží na ostrově Svatý Kryštof): 1)Saint Thomas Lowland (N, hl. město Cotton Ground)   2)Saint John Figtree (N, Figtree)   3)Saint George Gingerland (N, Market Shop)   4)Saint Paul Charlestown (N, Charlestown)   5)Saint James Windward (N, Newcastle)   6)Saint George Basseterre (SK, Basseterre)   7)Trinity Palmetto Point (SK, Palmetto Point)   8)Saint Thomas Middle Island (SK, Middle Island)   9)Saint Anne Sandy Point (SK, Sandy Point Town)   10)Saint Paul Capesterre (SK, Saint Paul Capesterre)   11)Saint John Capesterre (SK, Dieppe Bay Town a Saddlers – hlavní města jsou dvě!)   12)Christ Church Nichola Town (SK, Nichola Town)   13)Saint Mary Cayon (SK, Cayon)   14)Saint Peter Basseterre (SK, Monkey Hill)

Poznámka: Rozloha celé federace je pouhých 267 km2! Svatý Kryštof a Nevis je tudíž nejmenší federací na světě co se týče rozlohy (nejmenší federací co do počtu obyvatel je ovšem Palau). Hlavní „města“ jednotlivých okrsků jsou ve skutečnosti spíše vesnice. Celá federace má totiž přibližně 40,000 obyvatel. Nejlidnatější okrsek, Saint George Basseterre, má asi 13,000 obyvatel, nejméně lidnatý člen federace, Trinity Palmetto Point, má necelých 1,700 obyvatel! Přesto jsou na ostrově Nevis silné separatistické snahy.

Súdán

Anglicky Sudan, Súdánská republika, Jumhuriyat as-Sudan

Súdán má 25 států

 • Státy (první je arabský název, v závorce pak anglický název a hlavní město v poangličtěné podobě): 1)A’ali an Nil (Upper Nile – hlavní město Malakal)   2)Al Bahr al Ahmar (Red Sea – Port Sudan)   3)Al Buhayrat (Lakes – Rumbek)   4)Al Jazirah (El Gezira – Wad Medani)   5)Al Khartum (Khartoum – Khartoum)   6)Al Qadarif (Gedaref – Gedaref))   7)Al Wahdah (Unity – Bantio)   8)An Nil al Abyad (White Nile – Rabak)   9)An Nil al Azraq (Blue Nile – Al Damazin)   10)Ash Shamaliyah (Northern – Dongula)   11)Bahr al Jabal (Bahr al Jabal – Juba)   12)Gharb al Istiwa’iyah (Western Equatoria – Yambio)   13)Gharb Bahr al Ghazal (Western Bahr al Ghazal – Wau)   14)Gharb Darfur (Western Darfur – Geneina)   15)Janub Darfur (Southern Darfur – Nyala)   16)Janub Kurdufan (Southern Kordofan – Kadugli, Al-Fula)   17)Junqali (Jonglei – Bor)   18)Kassala (Kassala – Kassala)   19)Nahr an Nil (Nile – Al-Damar)   20)Shamal Bahr al Ghazal (Northern Bahr al Ghazal – Awil)   21)Shamal Darfur (Northern Darfur – Al-Fashir)   22)Shamal Kurdufan (Northern Kordofan – Al-Obeid)   23)Sharq al Istiwa’iyah (Eastern Equatoria – Kapoita)   24)Sinnar (Sinnar – Sinja)   25)Warab (Warab – Warab)

Poznámka: Způsob přepisu arabských názvů do angličtiny není jednotný. Často se vedle arabských názvů v anglické transkripci) uvádějí i původní anglické názvy z dob britské nadvlády.

Švýcarsko

Anglicky Switzerland, Švýcarská konfederace, německy Schweizerische Eidgenossenschaft,  francouzsky Confederation Suisse, italsky Confederazione Svizzera, rétorománsky  Confederaziun Svizra)

Švýcarsko má 26 kantonů

 • Kantony: 1)Aargau (Aarau)   2)Appenzell Innerhoden (Appenzell)   3)Appenzell Ausserrhoden (Herisau)   4)Basel-Stadt (Basel)   5)Basel-Landschaft (Liestal)   6)Bern (Bern)   7)Fribourg/Freiburg (Fribourg/Freiburg)    8)Genève (Genève)  9)Glarus (Glarus)   10)Graubünden (Chur)  11)Jura (Delémont)   12)Luzern (Luzern)  13)Neuchâtel (Neuchâtel)     14)Nidwalden (Stans)   15)Obwalden (Sarnen)  16)Schaffhausen (Schaffhausen)   17)Schwyz (Schwyz)   18)Solothurn (Solothurn)  19)Sankt Gallen (Sankt Gallen)  20)Thurgau (Frauenfeld)  21)Ticino (Bellinzona)   22)Uri (Altdorf)   23)Valais/Wallis (Sion)   24)Vaud (Lausanne)   25)Zug (Zug)  26)Zürich (Zürich)

Poznámka: Kurzívou jsou označeny bývalé polokantony, od roku 1999 se však tento název nadále oficiálně nepoužívá. Švýcarsko vzniklo původně jako konfederace a tento termín je stále součástí oficiálního názvu státu. Nicméně v současnosti je Švýcarsko všeobecně považováno za federaci. Některé švýcarské názvy se používají ve více jazycích, protože úřední jazyky jsou ve Švýcarsku čtyři. Ńapříklad Ženeva je francouzsky Genève a německy Genf). Držím se názvu, užívaného v daném městě (v Ženevě se mluví francouzsky, takže Genève).

Spojené arabské emiráty

česká zkratka SAE, anglicky United Arab Emirates, anglická zkratka UAE, arabsky Al Imarat al Arabiyah al Muttahidah

Spojené arabské emiráty mají 7 emirátů   

 • Emiráty: 1)Abu Dhabi (Abu Dhabi)   2)Ajman (Ajman)   3)Dubai (Dubai)   4)Fujairah (Fujairah)   5)Ras al-Khaimah (Ras al-Khaimah)   6)Sharjah (Sharjah)   7)Umm al-Quwain (Umm al-Quwain)

Poznámka: Hlavní města všech emirátů se tedy jmenují stejně jako samotné emiráty.

USA

Spojené státy americké, United States of America

Spojené státy americké mají 50 států + 1 federální distrikt

 • Státy: 1)Alabama (Montgomery)   2)Alaska (Juneau)   3)Arizona (Phoenix)   4)Arkansas (Little Rock)   5)California (Sacramento)   6)Colorado (Denver)   7)Connecticut (Hartford)   8)Delaware (Dover)   9)Florida (Tallahassee)   10)Georgia (Atlanta)   11)Hawaii (Honolulu)  12)Idaho (Boise)   13)Illinois (Springfield)   14)Indiana (Indianapolis)   15)Iowa (Des Moines)   16)Kansas (Topeka)  17)Kentucky (Frankfort)   18)Louisiana (Baton Rouge)   19)Maine (Augusta)  20)Maryland (Annapolis)   21)Massachusetts (Boston)  22)Michigan (Lansing)   23)Minnesota (Saint Paul)   24)Mississippi (Jackson)   25)Missouri (Jefferson City)  26)Montana (Helena)   27)Nebraska (Lincoln)   28)Nevada (Carson City)  29)New Hampshire (Concord)   30)New Jersey (Trenton)   31)New Mexico (Santa Fe)  32)New York (Albany)   33)North Carolina (Raleigh)   34)North Dakota (Bismarck)   35)Ohio (Columbus)   36)Oklahoma (Oklahoma City)   37)Oregon (Salem)   38)Pennsylvania (Harrisburg)   39)Rhode Island (Providence)   40)South Carolina (Columbia)   41)South Dakota (Pierre)   42)Tennessee (Nashville)   43)Texas (Austin)   44)Utah (Salt Lake City)   45)Vermont (Montpelier)   46)Virginia (Richmond)   47)Washington (Olympia)   48)West Virginia (Charleston)   49)Wisconsin (Madison)  50)Wyoming (Cheyenne)
 • Federální distrikt: District of Columbia (Washington D.C., hlavní město USA)

Poznámka: Nejlidnatějšími hlavním městy jsou Phoenix v Arizoně a Atlanta v Georgii (které z nich je větší, závisí na vymezení okolní aglomerace).. Hlavním městem státu není obvykle největší město. Spojené státy ovládají několik dalších území. Vesměs se jedná o ostrovy v Tichomoří a v karibské oblasti. Jejich obyvatelé mají většinou americké občanství, území však nejsou přímou součástí USA.

Venezuela

Anglicky Venezuela, Bolívarská republika Venezuela, Republica Bolivariana de Venezuela

Venezuela má 23 států + 1 federální distrikt + 1 federální dependence

 • Státy: 1)Amazonas  (Puerto Ayacucho) 2)Anzoátegui (Barcelona)   3)Apure (San Fernando de Apure)  4)Aragua (Maracay)   5)Barinas (Barinas)   6)Bolívar (Ciudad Bolívar)   7)Carabobo (Valencia)   8)Cojedes (San Carlos)  9)Delta Amacuro (Tucupita)   10)Falcón (Coro)   11)Guárico (San Juan de los Moros)  12)Lara (Barquisimento)   13)Mérida (Mérida)   14)Miranda (Los Teques)  15)Monagas (Maturín)   16)Nueva Esparta (La Asunción)  17)Portuguesa (Guanare)   18)Sucre (Cumaná)   19)Táchira (San Cristóbal)   20)Trujillo  (Trujillo)    21)Vargas (La Guaira)    22)Yaracuy (San Felipe)    23)Zulia (Maracaibo) 
 • Federální distrikt: Distrito Capital (území hlavního města Caracas)
 • Federální dependence: Dependencias Federales de Ultramar (Los Roques)

Poznámka: Do federální dependence Ultramar, která je spravována federální vládou, patří venezuelské ostrovy (celkem 72 ostrovů).

11 thoughts on “Federace – Federativní státy a jejich hlavní města

 1. Jarda

  Nemám ve zvyku psát komentáře, ale zde můsím pochválit rozsah a jednoduchost

 2. ivana

  Federace ucim a pouzivim i mapu federaci. Pochopitelne na stredni skole ne v takovem rozsahu, jak je ve vyse uvedenem prehledu.Mapu mohu poskyznout

 3. Petr Daubner

  Sem s ní (s tou mapou)! To mě zajímá. Možná bych jí zde i uveřejnil, ale musel by tam být i zdroj, odkud je to stažené (aby mě někdo nenapadl kvůli autorksým právům)…

 4. Draha

  Jsou-li uváděna upozornění, že např. Berlín je město a zároveň i samostatná spolková země, hodilo by se totéž zkonstatovat i o přístavech Hamburk a Brémy

 5. Denisa

  Jenže upozornění neznělo „Berlín je město“, nýbrž „Berlín je hlavní město“. To je rozdíl. Že Hamburk a Brémy jsou města a zároveň samostatné spolkové země snad jasně vyplývá ze seznamu.

 6. Petr Daubner

  Přesně tak, snažil jsem se to zdůraznit hlavně u Berlína a Vídně, že jsou to samostatné spolkové země. Narozdíl třeba od Washingtonu D.C nebo Canberry, které jsou spravovány přímo federální vládou. Jinak co se týče Brém – nemáte úplnou pravdu. Spolkovou zemi Brémy netvoří pouze město Brémy (Bremen), ale i přístav Bremerhaven, který je od zbytku spolkové země Brémy oddělen územím Dolního Saska…

 7. Skompasem.cz

  Pokud se vám článek líbil, okomentujte ho. Potěšíte tím autora.

 8. Svat

  Dobrý – fakt dobrý. Víc snad už nemusím dodávat. A to jsem si ještě pořádně neprohlídnul ty obrázky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.