Monarchie ve Světě

Od | 6 dubna, 2023

Obsah

Monarchie ve světě

Co to je monarchie? Slovo monarchie pochází z řeckých slov monos („jeden“) a archein („vládnout“). Monarchie tedy doslova znamená „vláda jednoho“. Význam slova monarcha je ovšem dnes poněkud jiný. Označujeme tak typ vlády, kde v čele vlády stojí monarcha, to jest panovník či panovnice. Opakem monarchie je republika. Monarcha vládne obvykle doživotně a obvykle dědičně. Existují ovšem i monarchie, kde se monarcha volí. V čele republiky naopak stojí (až na výjimky) většinou prezident, která je téměř vždy volen na určité volební období, ne tedy doživotně. V některých republikách je počet volebních období prezidenta omezen, v některých nikoli. Článek představuje veškeré fungující monarchie ve světě.

Monarchie se někdy dělí na absolutní (absolutistické), parlamentní (parlamentární) a konstituční, jindy pouze na absolutní a konstituční. Teoreticky je rozdíl mezi konstituční a parlamentní monarchií v tom, že v parlamentní monarchii je moc monarchy omezena parlamentem (např. ve Spojeném království), zatímco v konstitučních monarchiích je moc panovníka omezena ústavou. Lze ovšem namítnout, že i Spojené království má de facto ústavu, i když nepsanou. Osobně se mi zdá toto dělení násilné a budu se tedy držet dělení pouze na absolutní a konstituční monarchie. V absolutní monarchii vládne monarcha neomezeně, zatímco v konstituční monarchii je jeho moc omezena (ústavou, parlamentem či jinými orgány).

V praxi je někdy obtížné určit, co je monarchie a co republika. Tak například Vatikán je obvykle považován za absolutní monarchii. Zatímco o absolutní povaze moci hlavy státu, papeže, lze jen těžko pochybovat, je otázkou, jestli je možné papeže, který je volen sborem kardinálů, považovat za monarchu. Dalším sporným státem je Samoa – všeobecně se považuje buď za volenou monarchii, nebo za republiku (hlavu státu volí Zákonodárné shromáždění, ústava se však jasně nevyjadřuje, jestli je Samoa monarchií či republikou). Naopak existují na světě republiky, kde sice hlavou státu je volený prezident, avšak ten svůj úřad zastává de facto doživotně a po jeho smrti nastupuje do prezidentského úřadu jeho syn. Takové republiky jsou většinou diktatury, v jistém smyslu se však chovají jako monarchie, protože úřad hlavy státu se de facto dědí. Příkladem je například Severní Korea nebo Sýrie, kde po zemřelém diktátorovi nastoupil do úřadu jeho syn (v obou případech byl ovšem formálně do úřadu zvolen). A konečně je někdy velmi těžké určit hranici mezi konstituční a absolutní monarchií (různé prameny tedy zařazují různě například Omán, Katar nebo Svazijsko).

Seznam monarchií ve světě

V současnosti (září 2008) je tedy ze 195 nezávislých států světa pouze 44 monarchií. Zatím poslední změna v tomto směru nastala v roce 2008 v Nepálu. V květnu 2008 vyhlásil nově zvolený parlament na své první schůzi Nepál republikou. Dosavadní král odstoupil v červnu 2008 a v červenci 2008 byl zvolen první prezident Nepálu. Nejvíce monarchií je v Asii (13), následují Evropa (12), Severní Amerika (10), Austrálie a Oceánie (6) a Afrika (3). Jediným obydleným kontinentem, kde v současnosti žádný nezávislý stát není monarchií, je Jižní Amerika. Alžběta II. je hlavou 16 monarchií ve 3 světadílech. Britská královna vládne ve všech 10 severoamerických monarchiích, v 5 státech Austrálie a Oceánie a v jediné evropské zemi – Spojeném království. Co se týče titulu hlavy státu v monarchiích obecně, drtivě převažují království.

Jednotlivé monarchie

Jednotlivé monarchie jsou seřazeny abecedně podle anglického názvu. První je zkrácený český název, následuje zkrácený anglický název a  oficiální název státu v češtině a v úředním jazyce příslušné země. Za názvy státu je pak uveden typ monarchie (absolutní nebo konstituční, případně je uvedeno, zda se jedná o monarchii volenou) a jméno monarchy a datum jeho nástupu do úřadu. Většinou je v poznámce i stručný komentář k dané zemi. U méně obvyklých jazyků je název státu a jméno panovníka uvedeno pokud možno v anglické transkripci. Jméno panovníka je vždy uvedeno v původním jazyce, u některých panovníků je pak v závorce i český překlad (v češtině se obvykle jména evropských monarchů překládají: Elizabeth – Alžběta).

1)Andorra (anglicky Andorra, oficiální  název česky Andorrské knížectví, katalánsky  Principat d’Andorra)

volená konstituční monarchie, knížectví

biskup Joan Enric Vives i Sicilia (od 12.5.2003) a prezident Nicolas Sarcozy (od 16.5.2007)

Poznámka: Od roku 1278 je knížectví Andorra de facto nezávislým státem, formálně se však jednalo o kondominium (společný protektorát) Francie a Španělska – vládu zde vykonával biskup ze Séo de Urgel (Španělsko) společně s francouzskou hlavou státu (králem, později prezidentem). Obě hlavy státu byly v zemi zastoupeny dvěma vikáři. Teprve v roce 1993 byla vydána první andorská ústava, která vyhlásila i formálně plnou suverenitu země. Francouzský prezident i španělský biskup však stále zůstávají oficiálními hlavami státu a název „knížectví“ v názvu státu je tedy mírně řečeno zavádějící – žádný „kníže“ zde nevládne. V případě Andorry také původní význam řeckého slova monarcha („vláda jednoho“) neplatí vůbec, protože monarchové jsou dva. Zvláštní je také fakt, že francouzský prezident je zároveň monarchou.

2)Antigua a Barbuda (Antigua and Barbuda)

konstituční monarchie v rámci Commonwealthu, království

královna Elizabeth (Alžběta) II. (od 6.2.1952)

Poznámka: Uvedené názvy státu jsou zároveň i názvy úředními. Antigua a Barbuda získala nezávislost 1.11.1981. Od tohoto data je tedy Alžběta II. hlavou nezávislého státu, vládla zde však již dříve, kdy byla Antigua a Barbuda závislým územím Spojeného království.

3)Austrálie (Australia, Australský svaz, Commonwealth of Australia)

konstituční monarchie v rámci Commonwealthu, království

královna Elizabeth (Alžběta) II. (od 6.2.1952)

4)Bahamy (The Bahamas, Bahamské společenství,  Commonwealth of The Bahamas) 

konstituční monarchie v rámci Commonwealthu, království

královna Elizabeth (Alžběta) II. (od 6.2.1952)

Poznámka: Bahamy  získaly nezávislost 10.7.1973. Od tohoto data je tedy Alžběta II. hlavou nezávislého státu, vládla zde však již dříve, kdy byly Bahamy  závislým územím Spojeného království.

5)Bahrajn (Bahrain, Bahrajnské království, Mamlakat al Bahrayn) 

konstituční monarchie, království

král Hamad bin Isa al-Khalifa (od 6.3.1999, od roku 2002 král)

Poznámka: Do roku 2002 byl Bahrajn emirátem, od roku 2002 je královstvím. Oficiální název státu se též změnil – dříve „Stát Bahrajn“, dnes „Bahrajnské království“.

6)Barbados (Barbados)

konstituční monarchie v rámci Commonwealthu, království

královna Elizabeth (Alžběta) II. (od 6.2.1952)

Poznámka: Uvedený název státu je zároveň i názvem úředním. Barbados získal nezávislost 30.11.1966. Od tohoto data je tedy Alžběta II. hlavou nezávislého státu, vládla zde však již dříve, kdy byl Barbados  závislým územím Spojeného království.

7)Belgie (Belgium, Belgické království, , francouzsky Royaume de Belgique, vlámsky Koninkrijk België)

konstituční monarchie, království

král Albert II. (od 9.8.1993)

8)Belize (Belize)

konstituční monarchie v rámci Commonwealthu, království

královna Elizabeth (Alžběta) II. (od 6.2.1952)

Poznámka: Uvedený název státu je zároveň i názvem úředním. Belize získalo nezávislost 21.9.1981. Od tohoto data je tedy Alžběta II. hlavou nezávislého státu, vládla zde však již dříve, kdy bylo Belize  závislým územím Spojeného království (dřívější název země byl Britský Honduras).

9)Bhútán (Bhutan, Bhútánské království, Druk Yul)

konstituční monarchie, království

král Jigme Khesar Namgyel Wangchuck (od 14.12.2006)

10)Brunej (Brunei, Sultanát Brunei,  Negara Brunei Darussalam) 

absolutní monarchie, sultanát

sultán Hassanal Bolkiah (od 5.10.1967)

Poznámka: Sultán je zároveň i předsedou vlády. Sultán nastoupil již v roce 1967, do roku 1984 však byla Brunej britským protektorátem. Suverénním vládcem nezávislé Bruneje je tedy sultán až od 1.1.1984 (datum nezávislosti). Sultán Hassanal Bolkiah je nejbohatším monarchou na světě a jedním z nejbohatších lidí na světě vůbec.

11)Kambodža (Cambodia, Kambodžské království, Preahreacheanachakr Kampuchea)

volená konstituční monarchie, království

král Norodom Sihamoni (od 29.10.2004)

Poznámka: Kambodžského krále vybírá Královská trůnní rada. Král Norodom Sihamoni je synem předchozího krále Norodoma Sihanuka. Narodil se v roce 1953 a dětství a mládí prožil v Československu. Chodil na pražskou základní školu v Ostrovní ulici, dále studoval na konzervatoři a AMU. Celkem u nás chodil do školy 13 let. Později (v Paříži) se stal profesorem tance. Mluví plynně česky a Čechy považuje za svou druhou vlast.

12)Kanada (Canada)

konstituční monarchie v rámci Commonwealthu, království

královna Elizabeth (Alžběta) II. (od 6.2.1952)

Poznámka: Uvedené názvy státu jsou zároveň i názvy úředními.

13)Dánsko (Denmark, Dánské království, Kongeriget Danmark)

konstituční monarchie, království

královna  Margrethe (Markéta) II.  (od 14.1.1972)

14)Grenada (Grenada)

konstituční monarchie v rámci Commonwealthu, království

královna Elizabeth (Alžběta) II. (od 6.2.1952)

Poznámka: Uvedený název státu je zároveň i názvem úředním. Grenada získala nezávislost 7.2.1974. Od tohoto data je tedy Alžběta II. hlavou nezávislého státu, vládla zde však již dříve, kdy byla Grenada  závislým územím Spojeného království.

15)Jamajka (Jamaica)

konstituční monarchie v rámci Commonwealthu, království

královna Elizabeth (Alžběta) II. (od 6.2.1952)

Poznámka: Uvedené názvy státu jsou zároveň i názvy úředními. Jamajka získala nezávislost 6.8.1962. Od tohoto data je tedy Alžběta II. hlavou nezávislého státu, vládla zde však již dříve, kdy byla Jamajka  závislým územím Spojeného království.

16)Japonsko (Japan, Japonské císařství, Nippon-koku nebo Nihon-koku)

konstituční monarchie, císařství

císař Akihito (od 7.1.1989)

Poznámka: Japonsko je jediné světové císařství. Zároveň je Japonsko nejstarší nepřetržitě fungující monarchií na světě. První císař, Jimmu, nastoupil na trůn v roce  660 př.n.l. Současný císař Akihito je 125. japonským císařem. Podle japonských císařů se dodnes počítá tradiční japonský letopočet (po nástupu nového císaře na trůn se počítá vždy nová éra). 

17)Jordánsko (Jordan, Jordánské hášimovské království, Al Mamlakah al Urduniyah al Hashimiyah)

konstituční monarchie, království

král Abdullah (Abdalláh) II. (od 7. 2.1999)

Poznámka: Kromě Saúdské Arábie je Jordánsko jedinou monarchií, která má přímo v oficiálním názvu státu jméno vládnoucí dynastie.

18)Kuvajt (Kuwait, Kuvajtský stát, Dawlat al Kuwayt)

konstituční monarchie, emirát

emír Sabah al-Ahmad al-Jabir al-Sabah (od 29.1.2006)

Poznámka: Do roku 1991 byl Kuvajt absolutní monarchií. Po válce v Perském zálivu v roce 1991 aosvobození Kuvajtu se státní zřízení změnilo na konstituční monarchii.

19)Lesotho (Lesotho, Království Lesotho, anglicky Kingdom of Lesotho, sothsky Mmuso wa Lesotho)

konstituční monarchie, království

král Letsie III. (od 7.2.1996)

20)Lichtenštejnsko (Liechtenstein, Lichtenštejnské knížectví, Fürstentum Liechtenstein) 

konstituční monarchie, knížectví 

kníže Hans Adam II. (od 13.11.1989)

21)Lucembursko (Lucemburské velkovévodství, francouzsky Grand-Duché de Luxembourg, německy Grossherzogtum Luxemburg, lucembursky Groussherzogtom Lëtzebuerg)

konstituční monarchie, velkovévodství

velkovévoda Henri II. (Od 7.10.2000)

22) Malajsie (Malaysia)

volená konstituční monarchie, království

král (svrchovaný vládce) Mizan Zainal Abidin (od 13.12. 2006)

Poznámka: Uvedené názvy státu jsou zároveň i názvy úředními. Malajsie jako celek je volená monarchie, v jejímž čele stojí král, volený z řad hlav jednotlivých členských států. Z jednotlivých členských států jsou Sabah, Sarawak, Melaka a Pulau Pinang republikami. Zbylých devět států jsou monarchie. Sedm států jsou sultanáty a vládce Perlisu má titul rádža („král“), zatímco monarcha stojící v čele Negeri Sembilanu používá těžko přeložitelný titul Yang Di-Pertuan Besar. Král je volen každých pět let hlasy 9 sultánů zemí, z jejichž středu je volen na základě rotačního principu.

23)Monaco (Monako, Monacké knížectví, Principauté de Monaco)

konstituční monarchie, knížectví

kníže Albert II. (od 6.4.2005)

Poznámka: Vládnoucí monacký rod Grimaldiů se poprvé ujal vlády už roku 1297! Nezávislost Monaka je ovšem pouze dočasná. Až rod Grimaldiů jednou vymře, stane se země  součástí Francie.

24)Maroko (Morocco, Marocké království, Al Mamlakah al Maghribiyah) 

konstituční monarchie, království 

král Muhammad (Mohamed) VI. (od 30.7.1999)

25)Nizozemsko (Netherlands, Nizozemské království, Koninkrijk der Nederlanden) 

konstituční monarchie, království

královna Beatrix (od 30.4.1980)

26)Nový Zéland (anglicky New Zealand, maorsky Aotearoa)

konstituční monarchie v rámci Commonwealthu, království

královna Elizabeth (Alžběta) II. (od 6.2.1952)

Poznámka: Uvedené názvy státu jsou zároveň i názvy úředními.

27)Norsko (Norway, Norské království, Kongeriket Norge)

kostituční monarchie, království

král Harald V. (od 17.l.1991)

28)Omán (Oman, Sultanát Omán, Saltanat Uman)

absolutní monarchie, sultanát

sultán Qaboos bin Said al-Said (od 23.7.1970)

29)Papua-Nová Guinea (Papua New Guinea, Nezávislý stát Papua-Nová Guinea, Independent State of Papua New Guinea) 

konstituční monarchie v rámci Commonwealthu, království

královna Elizabeth (Alžběta) II. (od 6.2.1952)

Poznámka: Papua-Nová Guinea získala nezávislost 16.9.1975, kdy získala nezávislost na Austrálii. Austrálie spravovala Papuu-Novou Guineu jako poručenské území OSN od roku 1946. Alžběta II. je tedy hlavou tohoto území již od 6.2.1952, protože již před vyhlášením nezávislosti Papuy-Nové Gunei byla hlavou Austrálie.

30)Katar (Qatar, Katarský stát, Dawlat Qatar)

konstituční monarchie, emirát

emír Hamad bin Khalifa al-Thani (od 27.6.1995)

31)Saúdská Arábie (Saudi Arabia, Království Saúdská Arábie, Al Mamlakah al Arabiyah as Suudiyah)

absolutní monarchie, království

král Abdalláh bin Abd al-Aziz Al Saud (od 1.8.2005)

Poznámka: Jedna ze dvou monarchií (spolu s Jordánskem), která má název vládnoucí dynastie přímo v oficiálním názvu státu. Král je zároveň  předsedou vlády.

32) Svatý Kryštof a Nevis (Saint Kitts and Nevis, Federace Svatého Kryštofa a Nevisu, Federation of Saint Kitts and Nevis)

konstituční monarchie v rámci Commonwealthu, království

královna Elizabeth (Alžběta) II. (od 6.2.1952)

Poznámka: Svatý Kryštof a Nevis získal nezávislost 19.9.1983. Od tohoto data je tedy Alžběta II. hlavou nezávislého státu, vládla zde však již dříve, kdy byl Svatý Kryštof a Nevis  závislým územím Spojeného království.

33)Svatá Lucie (Saint Lucia)

konstituční monarchie v rámci Commonwealthu, království

královna Elizabeth (Alžběta) II. (od 6.2.1952)

Poznámka: Uvedené názvy státu jsou i názvy úředními. Svatá Lucie  získala nezávislost 22.2.1979. Od tohoto data je tedy Alžběta II. hlavou nezávislého státu, vládla zde však již dříve, kdy byla Svatá Lucie  závislým územím Spojeného království.

34)Svatý Vincenc a Grenadiny (Saint Vincent and the Grenadines)

konstituční monarchie v rámci Commonwealthu, království

královna Elizabeth (Alžběta) II. (od 6.2.1952)

Poznámka: Uvedené názvy státu jsou i názvy úředními. Svatý Vincenc a Grenadiny  získaly nezávislost 27.10.1979. Od tohoto data je tedy Alžběta II. hlavou nezávislého státu, vládla zde však již dříve, kdy byl Svatý Vincenc a Grenadiny  závislým územím Spojeného království. 

35)Šalamounovy ostrovy (Solomon Islands) 

konstituční monarchie v rámci Commonwealthu, království

královna Elizabeth (Alžběta) II. (od 6.2.1952)

Poznámka: Uvedené názvy státu jsou i názvy úředními. Šalamounovy ostrovy získaly nezávislost 7.7.1978. Od tohoto data je tedy Alžběta II. hlavou nezávislého státu, vládla zde však již dříve, kdy byly Šalamounovy ostrovy závislým územím Spojeného království.

36)Španělsko (Spain, Španělské království, Reino de España)

konstituční monarchie, království

král Juan Carlos I. (od 22.9.1975)

Poznámka: Jméno španělského krále se z nějakého záhadného důvodu nikdy nepřekládá do češtiny, narozdíl třeba od Alžběty II.

37)Svazijsko (Swaziland, Svazijské království, anglicky Kingdom of Swaziland, svazijsky Umbuso we Swatini)

konstituční monarchie, království

král Mswati III. (od 25.4.1986)

Poznámka: V zemi v současnosti probíhá proces demokratizace a posun směrem od absolutní ke konstituční monarchii.

38)Švédsko (Sweden, Švédské království, Konungariket Sverige)

konstituční monarchie, království

král Carl (Karel) XVI. Gustaf (Gustav) (od 19.9.1973)

39)Thajsko (Thailand, Thajské království, Ratcha Anachak Thai)

konstituční monarchie, království 

král Ráma IX. (Phumiphon Adunyadet nebo Bhumibol Adulyadej) (od 9.6.1946)

Poznámka: Thajský král je v současnosti nejdéle vládnoucím monarchou na světě. Faktická moc thajského krále je téměř nulová, úcta k jeho osobě je však mimořádně velká. Královy narozeniny (narodil se 7.12.1927) jsou thajským národním svátkem.

40)Tonga (Tonga, Království Tonga, anglicky Kingdom of Tonga , tonžsky Pule’anga Tonga)

konstituční monarchie, království

král George Tupou V. (od 11.9. 2006)

41)Tuvalu (Tuvalu)

konstituční monarchie v rámci Commonwealthu, království

královna Elizabeth (Alžběta) II. (od 6.2.1952)

Poznámka: Uvedený název státu je i názvem úředním. Tuvalu získalo nezávislost 1.10.1978. Od tohoto data je tedy Alžběta II. hlavou nezávislého státu, vládla zde však již dříve, kdy bylo Tuvalu závislým územím Spojeného království. 

42)Spojené arabské emiráty (česká zkratka SAE, anglicky United Arab Emirates, anglická zkratka UAE, arabsky Al Imarat al Arabiyah al Muttahidah)

volená konstituční monarchie

prezident Khalifa bin Zayid Al-Nuhayyan (od 3.9.2004)

Poznámka: Spojené arabské emiráty jsou volenou konstituční monarchií. Jedná se o federaci, skládající se celkem ze 7 emirátů. Formálně může být za panovníka zvolen kdokoli ze sedmi emírů spolku, podle tradice  je ovšem zvolen vždy stávající emír z Abu Dhabi (největší emirát). Přestože se jedná jednoznačně o monarchii, titul volené hlavy státu je prezident! Prezidenta volí federální nejvyšší rada na pětileté funkční období.

43)Spojené království (United Kingdom, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Kingdom of Great Britain and Northern Ireland)

konstituční monarchie, království

královna Elizabeth (Alžběta) II. (od 6.2.1952)

Poznámka: Královna Alžběta II. vládne v celkem 15 zemích světa. Je rovněž panovnicí, jejíž rodokmen je údajně spolehlivě doložen až do 5. století našeho letopočtu. Jejím předkem byl Flavius Afranius Syagrius, poslední římský místodržící v Galii. Alžbětin rodokmen lze vysledovat 54 generací nazpátek!

44)Vatikán (Vatican, Svatý stolec nebo Vatikánský stát, italsky Santa Sede nebo Stato della Citta del Vaticano, latinsky též Sancta Sedes)

volená absolutní monarchie

papež Benedikt XVI. (od 24.4.2005)

Poznámka: Poslední absolutní monarchie v Evropě. Papež je volen k tomu oprávněnými kardinály. Nelze jej odvolat, může jedině sám abdikovat. Papež je monarchou Vatikánského státu a zároveň hlavou římskokatolické církve. Vatikán je nejmenším státem světa (0,44 km2, 824 obyvatel v červenci 2008) a vzniknul 11.2.1929 na základě tzv. lateránských dohod mezi Italským královstvím a římskokatolickou církví.

10 thoughts on “Monarchie ve Světě

 1. Ráchel

  Ten pan Sihanuk chodil do Ostrovní ulice v Brně, Prachaticích nebo ve Frýdku-Místku ?

 2. Petr D.

  Norodom Sihamoni (ne Sihanuk! – to byl jeho otec) chodil na základní školu v Ostrovní ulici v Praze.

 3. Skompasem.cz

  Pokud se vám článek líbil, okomentujte ho. Potěšíte tím autora.

 4. mladý anonym :D

  je to dobré, ale moc jsem se nedozvěděl co je to vlastně konstituční a absolutní mon. cs

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.