Zdeněk Hübner

Bertha Von Suttner

Bertha Von Suttner

Bertha von Suttner (+21.6.1914)    Historicky první nositelka Nobelovy ceny míru se narodila v Praze 19.června 1843. Celkem bezstarostné mládí rakouské šlechtičny vystřídalo na Kavkaze setkání se

Read More »
Edvard Beneš

Edvard Beneš

Edvard Beneš (*28.5.1884)    Ve svých pětatřiceti se zasloužil o vlast víc než málokdo před ním za celý život. Dvakrát doslova vydupal ze země Československo a

Read More »
Samuel Fritz

Samuel Fritz

Samuel Fritz (*9.4.1654)    Hluboko na území brazilské Amazonie si ještě po více než 300 letech připomínají zakladatele své vesnice v jedné místní písni. Většina obyvatel nemá

Read More »
Karel Kryl

Karel Kryl

Karel Kryl (+3.3.1994)     „Tenhle mladý soudruh to vidí příliš černě,“ řekl o něm na jaře 1969 Josef Smrkovský. Neviděl; už za pár týdnů mu jeho

Read More »
Michelangelo Buonarroti

Michelangelo Buonarroti

Michelangelo Buonarroti (+18.2.1564)    Jen málokdy přijde v dějinách na scénu někdo tak mimořádně nadaný jako on. I kdyby psal jen své básně a sonety, samy o

Read More »
Dana Němcová

Dana Němcová

Dana Němcová (*14.1.1934)    Tato žena nepatří k těm, kteří o sobě rádi vyprávějí. Média mají jiné celebrity; přesto právě ona by si zasloužila být středem pozornosti.

Read More »
Antonín Švehla

Antonín Švehla

Antonín Švehla (+12.12.1933)    Vypadal prý jako anglický lord, ale mluvil někdy velmi jadrně. Neměl žádné školy, zato zdravý (doslova selský) rozum statkáře. Mohl se s přehledem

Read More »
John Fitzgerald Kennedy

John Fitzgerald Kennedy

John Fitzgerald Kennedy (+22.11.1963)    Když na jaře 1849 opustil Patrick Kennedy rozpadající se doškovou chalupu v hladomorem rozvráceném Irsku, nemohl tušit, jak potomci v Americe proslaví jeho

Read More »
Sergej Vojcechovský

Sergej Vojcechovský

Sergej Vojcechovský (*29.10.1883)    Narodil se téměř přesně 35 let před vznikem republiky, k níž přilnul, ač odtud nepocházel. Získali jsme v něm jednoho z nejschopnějších velitelů našich ozbrojených

Read More »
Julius Fučík

Julius Fučík

(+8.9.1943)    Sovětský svaz označil ve 30. letech za „jedinou vpravdě svobodnou zemi“, ale Československo pro něho byl (1931) „jeden z nejreakčnějších států Evropy“. Masaryk pro něho

Read More »
Rudolf Krautschneider

Rudolf Krautschneider

Rudolf Krautschneider (*27.8.1943)     „Moravák ze Znojma, toho času z Ústí nad Orlicí. Stavitel mnoha jachet a mořeplavec. Převážně se živí jako dřevorubec. Rád píše knihy, ale

Read More »
Benito Mussolini

Benito Mussolini

Benito Mussolini (*29.7.1883)    Marx byl pro něho „buzola socialistického hnutí“ a Němci „teutonská horda roztažená po Evropě“. K buzole se později už nehlásil a s „brutálními

Read More »
Jan XXIII.

Jan XXIII.

Jan XXIII. (+3.6.1963)    Když se narodil do početné rolnické rodiny v podhůří italských Alp, bylo papežství to poslední, co mohlo malého Angela v životě čekat. Když byl

Read More »