Zeměpisné rekordy České republiky

Od | 13 května, 2018

Obsah

1 Příroda, zeměpisná poloha

1.1. Základní charakteristiky

 • Rozloha ČR – 78,866 km2  (z toho 77,276 km2 připadá na souš a 1,590 kmna vodní plochy). Údaje o rozloze se ovšem kupodivu v různých pramenech nepatrně liší.
 • Délka státní hranice – 2290.2 km  (z toho s Německem 810.3 km, s Polskem 761.8 km, s Rakouskem 466.3 kma se Slovenskem 251.8 km).
 • Vzdálenost mezi nejzápadnějším a nejvýchodnějším bodem státního území – 493 kilometrů
 • Vzdálenost mezi nejsevernějším a nejjižnějším bodem státního území 278 kilometrů
 • Nejmenší šířka státního území  143 kilometrů (mezi Mikulovem a Králíky)
 • Nejkratší vzdálenost od moře – 298 kilometrů (Šluknovský výběžek – Štětínský záliv Baltského moře)
 • Podíl orné půdy na celkové rozloze – 38.5 %   (rok 2006)
 • Podíl lesů na celkové rozloze 33.6 %  (rok 2006)
 • Podíl chráněných území na celkové rozloze –  15.8 % (rok 2006)
 • Nejvyšší hora – Sněžka 1603 m.n.m. Leží v Krkonoších na česko-polské hranici.
 • Nejrozsáhlejší pohoří (rozlohou) Českomoravská vrchovina – rozloha 11,752 km2  
 • Nejrozsáhlejší pánev – Třeboňská pánev – má rozlohu 1360 km2.
 • Nejnižší bod (přírodní) –  Hladina Labe u Hřenska – 115 m.n.m.

1.2 Rekordy – Vodstvo

 • Nejdelší řeka na území ČR – Vltava 430.2 kilometru (některé jiné zdroje uvádějí 433 km).
 • Nejdelší souvislý vodní tok na území ČR – Celý tok Labe-Vltava na území České republiky má délku 539.5 kilometru.
 • Nejdelší řeka pramenící na území ČR – Labe (Elbe) 1165 km  (správněji však Labe-Vltava 1346 km!)
 • Nejvodnatější tok – Labe 308 m3/s  (průměrný průtok u Hřenska)
 • Řeka s největším povodím na území ČR – Labe 51,394 km2 – jen na území ČR.
 • Případ bifurkace –  K vzácnému případu bifurkace dochází na Českomoravské vrchovině. Voda z Radostínského rašeliniště ve Žďárských vrších teče do dvou různých povodí – do řeky Sázavy (povodí Vltavy) i do řeky Doubravy (povodí Labe).
 • Nejvýše pramenící řeka – Úpa je se svým prameništěm ve výšce 1432 m.n.m. nejvýše pramenící českou řekou. Mezi trvalými vodními toky jí odnímá prvenství pouze Pramenný potok. Úpa pramení v Krkonoších z Úpského rašeliniště.
 • Největší vodní nádrž (plochou) – Lipno  4,870 ha (max. hloubka 20 metrů)  –  řeka Vltava.
 • Největší vodní nádrž (objemem) – Orlík  717 mil. m3 (maximální hloubka 74 metrů) – řeka Vltava
 • Nejvyšší přehradní nádrž (výška hráze i hloubka přehrady) – Dalešice 99.5 metrů (výška stavby od paty hráze) – řeka Jihlava. Normální hloubka přehrady je 85.5 metru (není naplněna až po okraj – zbytek je rezerva).
 • Největší rybník – Největším rybníkem České republiky je RožmberkMá rozlohu 489 ha (4.89 km2) a leží v okrese Jindřichův Hradec v Třeboňské pánvi, asi 6 kilometrů na sever od Třeboně. Jeho hladina leží ve výšce 427 m.n.m. Maximální hloubka v rybníce je 6.2 metru. Délka hráze je 2,430 m, výška 11.5 m. Rybníkem protéká řeka Lužnice. Rožmberk byl postaven Jakubem Krčínem z Jelčan v letech 1584-1590, stavbu provádělo 800 lidí, kteří přemístili 750,000 m³zeminy.
 • Nejhlubší rybník – Staňkovský – max. hloubka 14.5 metru.
 • Největší jezero – Černé jezero na Šumavě. Má rozlohu 18.4 ha.
 • Nejhlubší jezero – Černé jezero na Šumavě – maximální hloubka je 39.8 metru  (jiný údaj: 40.6 metru)
 • Nejmladší jezero – Mladotické jezero (na Mladotickém potoce, přítoku Střely – někdy se uvádí též název Odlezelské jezero) – vzniklo sesuvem 25.5.1872.  Plocha cca 4 ha.
 • Největší rašelinné jezírko – Největší rašelinné jezírko v Česku je Chalupské jezírko v Chalupské slati na Šumavě(okres Prachatice), které má rozlohu 1.3 hektaru a maximální hloubku kolem 7 metrů. Leží ve výšce přibližně 930 m.n.m. a je odvodňováno do Teplé Vltavy.
 • Nejteplejší minerální pramen – Vřídlo 72oC  (Karlovy Vary)
 • Nejvyšší vodopád – Pančavský (Krkonoše) – výška 145 metrů (kaskádový vodopád,4 stupně, sklon 44o).
 • Nejvodnatější vodopád – Mumlavský vodopád – průměrný průtok 800 litrů za sekundu (0.8 m3/s). Leží na řece Mumlavě v západních Krkonoších, poblíž Harrachova. Celkový sklon vodopádu je přibližně 50°, kolmá výška vodopádu je 7 metrů.
 • Nejvyšší podzemní vodopád a zároveň nejmohutnější krasové propadání – Rudické propadání. Nachází se na Jedovnickém (též Podomském) potoce v Moravském krasu. Jedovnický potok zde mizí v podzemí a vytváří vícestupňový podzemní vodopád, který je vysoký celkem 85 metrů. V průměru jím protéká 90 litrů za sekundu.

1.3 Rekordy – Příroda, parky

 • Největší národní – Šumava 685 km2  (rok 2006)
 • Největší chráněná krajinná oblast – Beskydy 1,160 km2 (rok 2006)
 • Nejstarší přírodní rezervace – Žofínský prales (v Novohradských horách) – vyhlášena v roce 1838.
 • Nejvyšší strom – Nejvyšším stromem v České republice byl až do roku 2008 jeden z  těptínských smrků, který měřil 58 metrů. Těptín je část obce Kamenice v okrese Praha-východ. Rekordní smrk rostl v údolí Kamenického potoka u Těptína východně od Prahy, v nadmořské výšce asi 350 metrů. Největší ze skupiny 31 chráněných asi 200letých smrků dosáhl v roce 2003 obvodu 515 cm a výšky 58 metrů. Bohužel tento strom padl (asi v červnu 2008) za oběť vichřici. Který strom u nás je nejvyšší v současné době, to se mi nikde nepodařilo zjistit
 • Strom s největším obvodem  Strom s největším obvodem v ČR je Vejvodova lípa (lípa velkolistá) u Pastvin nedaleko Žamberka. Obvod jejího kmene ve výšce 1.3 metru je 1,259 cm!
 • Nejstarší strom – Za nejstarší památné stromy v ČR (věk je ovšem pouze odhadován) je považováno mnoho stromů – například Klokočovská lípa v Klokočově, Svatováclavský dub ve Stochově u Kladna, Žižkův dub v Náměšti nad Oslavou, lípa v Bzenci, Oldřichův dub v Peruci a řada dalších. K těmto stromům se váže řada místních legend a pověstí. Tak například Svatováclavský dub ve Stochově u Kladna vysadila podle tradice kněžna Ludmila, když se zde narodil svatý Václav (místo narození sv. Václava není ovšem historicky doloženo). Mělo se tak stát v roce 903. Tento dub by tedy měl být starý přes 1,000 let. Obvod jeho kmene je úctyhodných 873 cm, na výšku měří 14.5 metru. Před dubem stojí socha sv. Václava. Věk stromů lze ovšem vědeckými metodami odhadnout jen velmi nesnadno. Pravděpodobně daleko  nejstarším stromem v ČR je však Vilémovický tis, který je dokonce považován za nejstarší tis nejen v České republice, ale i v Evropě. Botanici odhadují jeho stáří na 1,500 až 2,000 let. Roste ve Vilémovicích u Ledče nad Sázavou na Havlíčkobrodsku. Je tedy daleko starší než obec Ledeč nad Sázavou, kde se nachází. Obvod tohoto tisu je 345 cm
 • Největší pískovcový most – Pravčická brána – šířka oblouku 25 metrů, výška 21 metrů. Největší pískovcový skalní most v Evropě! 
 • Největší pískovcové skalní město – Adršpašsko-teplické skály (v Broumovské vrchovině) – skalní město zabírá plochu 28 km2.
 • Nejmohutnější balvan – Dědek (u obce Žihle nedaleko Plzně). Výška 6 metrů, šířka 12 metrů.
 • Největší bludný balvan – Kunčice (Ostrava). Pochází ze Skandináve, váží 16,5 tuny.

1.4 Jeskyně, propasti

 • Nejhlubší propast – Hranická – nejméně 289.5 metru. Z toho 69,5 metru je na suchu a zbytek leží pod hladinou. Celková hloubka propasti je odhadována na 700-800 metrů. Často udávaný údaj –  329,5 metru – byl dosažen za poněkud záhadných okolností v roce 1980 a není v současnosti speleology oficiálně uznáván.
 • Nejmohutnější propast – Macocha – hloubka suché části 138 metrů + cca dalších 30 metrů hloubka jezírka.
 • Nejdelší jeskynní systém – Amatérská+Punkevní jeskyně (Moravský kras) – 35 kilometrů.
 • Největší krasová podzemní prostora (dóm) – Obří dóm v jeskynním systému Rudické propadání, Moravský kras. Půdorys dómu je 70×30 metrů, výška je 60 metrů.
 • Nejdelší podzemní tok – Punkva – 10 kilometrů (délka podzemní části).

1.5. Teplotní rekordy, srážky

 • Nejvyšší absolutní naměřená teplota – +40.2oC  Praha-Uhříněves (27.7.1983)
 • Nejnižší absolutní naměřená teplota -42.2oC  Litvínovice u Českých Budějovic (11.2.1929)
 • Nejvyšší průměrná roční teplota – Hodonín +9,5oC
 • Nejnižší průměrná roční teplota – Sněžka +0,2oC
 • Nejvyšší naměřená rychlost větru – 216 km/h  (Sněžka, 19.1.2006)
 • Nejvyšší průměrné roční srážky 1,705 mm – Bílý Potok (Jizerské hory)
 • Nejvyšší srážky za 24 hodin 345 mm – Nová Louka, Jizerské hory, 29.7.1897
 • Nejnižší průměrné roční srážky – pod 450 mm – Žatecko (udávají se různá místa a různé srážkové úhrny – Libědice, Tušimice, Žatec…)

2 Obyvatelstvo, sídla, stavby

2.1 Základní charakteristiky

 • Počet obyvatel – Podle informací ČSÚ měla Česká republika  k 31. prosinci 2008 přesně 10,467,542obyvatel.
 • Hustota zalidnění  133 obyvatel/km2  (k 31.12.2008)
 • Největší město (počet obyvatel) – Praha 1,212,097 obyvatel  (k 31.12.2007)
 • Nejmenší město (počet obyvatel)Přebuz (okres Sokolov) – 81 obyvatel  (k 31.12.2007)

2.2. Obce, vesnice

 • Nejmenší obec  (počet obyvatel)Březina (okres Vyškov) – 3 obyvatelé (k 31.12.2007). Jedná se o vojenský újezd, který není volně přístupný a nemá vlastní obecní úřad.
 • Nejmenší obec s obecním úřadem (počet obyvatel)Vlkov (okres České Budějovice) – 19 obyvatel  (k 31.12.2007).
 • Největší „vesnice“ (počet obyvatel) – Největší „vesnicí“, tedy obcí, která nemá status ani města, ani městyse, je Jesenice. Tato obec, ležící těsně za hranicí Prahy v okrese Praha-západ, měla k 1.1.2011 6723 obyvatel. V Jesenici za poslední roky přibylo mnoho obyvatel díky rozšiřující se satelitní zástavbě, status města či městyse však stále tato obec nemá.
 • Největší obec (rozloha) – Praha je největší obcí České republiky nejen počtem obyvatel, ale i rozlohou. Katastrální výměra Prahy je přesně 496.07 km2 (49,607 hektarů). Druhou největší obcí v ČR je vojenský újezd Hradiště v okrese Karlovy Vary (33,158 ha).
 • Nejmenší obec (rozloha)Rozlohou nejmenší obec České republiky je Závist v okrese Blansko, která zaujímá katastrální výměru 42 hektarů (0.42 km2).
 • Obce s nejkratším názvem – V České republice jsou dvě obce, jejichž název se skládá z pouhých dvou písmen. Město v okrese Cheb je velmi známé. K 31.12.2007 mělo 13,261 obyvatel. Dvoupísmenný název má rovněž vesnička  v okrese Pelhřimov, která měla k 31.12.2007 51 obyvatel. Oba názvy vznikly počeštěním původního německého názvu. Eš se původně jmenovala Esche, což znamená jasan. Aš se německy jmenovala Asch, v historických dokumentech je však Aš nazýván také Ascha, Asche, ale první zaznamenané jméno je Aska. Název města vznikl z německého názvu ryby – lipana (die Äsche), který se objevuje ve znaku města
 • Obce s nejdelším názvem – Obec v ČR s nejdelším oficiálním názvem je Brandýs nad Labem-Stará Boleslav v okrese Praha-východ. Tento název obsahuje 29 písmen (bez mezer, včetně pomlčky). V tomto městě žilo k 31.12.2007 16,214 obyvatel. Obcí, jejíž název obsahuje nejvíce slov, je Nová Ves u Nového Města na Moravě v okrese Žďár nad Sázavou. Její název se skládá z 27 písmen (2. místo u nás co se týče počtu písmen) a 7 slov. Tato obec měla k 31.12.2007 přesně 600 obyvatel.
 • Největší náměstí – Karlovo náměstí – 80,550 m2 (jiný údaj: 79,650 m2 ). Jedno z největších náměstí v Evropě. 
 • Největší hrad – Pražský hrad. Rozloha hradního komplexu je 7,28 ha. Podle Guinessovy knihy rekordů je to největší hrad na světě!

2.3. Kraje, okresy a sídla

 • Největší kraj (rozlohou)  Středočeský 11,015 km2.  
 • Nejmenší kraj (rozlohou) – Nejmenším krajem v ČR je Praha, která má rozlohu 496 km2. V současnosti se Česká republika skládá ze 14 krajů, 76 okresů a 6,249 obcí, z nichž 559 má status města (stav k 31.12.2006). 
 • Nejlidnatější kraj – Moravskoslezský –  1,249,897 obyvatel  (k 31.12.2007)
 • Nejméně lidnatý kraj – Nejméně lidnatý kraj je Karlovarský. K 31.12.2006 v něm žilo 304 602 obyvatel.
 • Kraj s největším počtem obcí – Největší počet obcí má Středočeský kraj. K 31.12.2006 zde bylo celkem 1,146 obcí.
 • Největší okres (rozloha) – Největší rozlohu v rámci ČR má okres Jindřichův Hradec – 1,944 km2 (stav k 31.12.2006).
 • Nejmenší okres (rozlohou) – Rozlohou nejmenší je naopak okres Plzeň – město, který má pouhých 138 km2.
 • Okres s největším počtem obcí – Největší počet obcí má okres Třebíč – 172  (stav k 31.12.2006).
 • Nejvýše položené sídlo – Filipova Huť (část obce Modrava)  v okrese Klatovy. Leží v nadmořské výšce 1,093 m.n.m.
 • Nejníže položené sídlo – Hřensko 130 m.n.m. (průměrná nadmořská výška)
 • Nejvýše položené město – Boží Dar 1028 m.n.m.
 • Nejvýše položená železniční stanice – Kubova Huť (Šumava)  v okrese Prachatice je samostatnou obcí. Její železniční stanice leží v nadmořské výšce 995 m.n.m.
 • Nejvýše položené trvale obydlené místo – Praděd 1491 m.n.m.  (Hrubý Jeseník – meteorologická stanice)
 • Nejsevernější obec – Lobendava (okres Děčín) – 51o03´N  (4,328 km od severního pólu)
 • Nejjižnější obec – Vyšší Brod (okres Český Krumlov) – 48o33´N (5,396 km od rovníku)
 • Nejzápadnější obec – Krásná (okres Cheb) – 12o06´E
 • Nejvýchodnější obec – Bukovec (okres Frýdek-Místek) – 18o52´E
 • Nejvyšší umělý bod – 1653 m.n.m. – horní plošina vysílače na Pradědu, Jeseníky

2.4. Železnice

 • Nejdelší železniční tunel – Březenský – 1758 metrů – na trase Praha – Chomutov. Dokončen v roce 2007.
 • (Donedávna byl nejdelším tunelem ČR Špičácký  –  1,747 metrů – na trase Klatovy – Železná Ruda, dostavěný roku 1876). Nejdelší souvislý tunelový úsek pražského metra mezi stanicemi metra Rajská zahrada a Hůrka (trasa B) měří 18 kilometrů a mohl by být rovněž považován za nejdelší železniční tunel (zbytek trasy B je veden nad povrchem).
 • Nejdelší silniční tunel – Panenská – 2115 metrů. Byl dokončen v roce 2006 a nachází se na dálničním úseku (dálnice D8) Ústí nad Labem – Petrovice  
 • Nejvyšší most Žďákovský – 90 metrů (Orlická přehrada – od nejnižšího bodu údolí).
 • Nejdelší silniční most – Přemostění dálnice D8 přes Ohři u Doksan – 1180  metrů. Uveden do provozu v roce 1998.
 • Nejdelší železniční most – Negrelliho viadukt (též někdy nazývaný Karlínský viadukt, Praha, spojuje čtvrtě Karlín a Holešovice) – délka 1110 metrů. Uveden do provozu v roce 1850! Do roku 1910 byl nejdelším mostem v Evropě. Byl prvním historickým železničním mostem v Praze, vedoucím pes Vltavu.

2.5. Stavby

 • Nejstarší dochovaný most – Kamenný most v Písku. Byl postaven asi ve 3. čtvrtině 13. století.
 • Nejstarší kostel – Nejstarší kostel na území ČR je kostelík svatého Klimenta na Levém Hradci. Levý Hradec, ležící na území města Roztok (okres Praha-západ), konkrétně v části zvané Žalov. Kostel byl založen prvním historicky doloženým přemyslovským knížetem Bořivojem v osmdesátých letech 9. století. Ten zde původně sídlil, později však přenesl své sídlo do Prahy. Z původního kostela z Bořivojovy doby se zachovaly pouze základy rotundy pod podlahou dnešního kostela (je však možné, že základy pocházejí až z 11. století).  Kostel je dnes národní kulturní památkou.
 • Nejvyšší budova – City Tower (Praha – Pankrác)  109 metrů (27 nadzemních pater). Dokončena v roce 2007.
 • Nejvyšší stavba – Dva anténní kotvené stožáry rozhlasového vysílače Praha – Liblice u Českého Brodu. Výška 355 metrů. Do provozu byl vysílač uveden v roce 1976. Nejvyšší stožáry, používané pro vysílání středních vln, na světě!
 • Nejvyšší komín – Komín tepelné elektrárny Chvaletice měří 305 metrů. Je to zároveň nejvyšší volně stojící stavba České republiky (vyšší jsou pouze výše uvedené stožáry v Liblicích  u Českého Brodu, které jsou však kotvené). Komín byl dostaven v roce 1977.
 • Nejvyšší televizní věž – TV věž Buková hora, Verneřice, severní Čechy. Měří 223 metrů. Byla postavena v letech 1960-1962 do výšky 181,5 metru. V roce 1976 byla navýšena až na uvedených 223 metrů. Pro turisty není přístupná.
 • Nejvyšší kostelní věž – Věž kostela Svatého Bartoloměje v Plzni – 103 metrů (z toho kamenná část 65 metrů).
 • Největší stadion – Strahov (bývalý Spartakiádní). Plocha cvičební plochy 200×300 metrů. Kapacita v dobách největší slávy stadionu byla 200,000 diváků. Největší stadion na světě!

45 thoughts on “Zeměpisné rekordy České republiky

 1. Feďa

  Ještě zkontroluj článek o českých nej v National Geographicu. Tam se mám dojem uvádělo nejnižší místo v některém z povrchových dolů na Mostecku. Jinak u těch srážek a průtoků bych jakožto hydrolog rád viděl období, za které je to spočtené, ale chápu, že to se běžně neuvádí. Zrovna teď v práci počítáme gridy ročních srážek a vypadá to, že v Podkrušnohoří to někde klesne možná i pod 400 mm (průměr za 1961-2005).

 2. Petr D. - Feďovi

  Ahoj Feďo, máš pravdu, nejnižší umělé místo v ČR je nějaký povrchový důl – zatím jsem to sem nezařadil, nemám číselný údaj z více zdrojů. Ale budu vděčný, pokud případně pošleš odkaz. Co se týče srážek, tak zatímco Bílý Potok se uvádí všude stejně (což je také divné – měla by se posouvat časová řada…), tak minimum se udává různě a různá místa, proto je tam raději neuvádím. Pátral jsem několikrát na stránkách Hydrometeorologického ústavu, ale údaje k rekordním hodnotám tam nelze nalézt. Ono najít něco i třeba na stránkách Českého statistického úřadu je práce téměř detektivní – české instituce (a to bohužel zejména státní, které platíme ze svých daní!)rozhodně nepatří k těm, které by data zveřejňovaly jasně a přehledně…To třeba na amerických serverech je podle mého názoru často hodně chyb, ale jsou přehledné a informace na nich lze snadno získat – máme se v tomto směru co učit…

 3. konie

  Možná jsem přehlédla, ale nevidím největší obec. Svého času to byly Velké Karlovice… Ovšem netvrdím, že je to tak i nadále. Jen mě to zajímá a je škoda,že tam není 🙂

 4. Petr Daubner

  To by mě docela také zajímalo. Pokud někdo náhodou víte, kde by se daly zjistit rozlohy obcí v ČR, napište mi. Osobně si myslím, že největší obcí i rozlohou musí být Praha, protože má skoro 500 kilometrů čtverečních. Ale krk na to nedám…

 5. konie

  Aha, já myslela, že nejmenší a největší obcí se myslí vesnice 🙂 Brala jsem to tak, že je uvedeno nej město a nej vesnice. Tak to jsem asi špatně pochopila 🙂

 6. Petr Daubner

  Obec ve smyslu zákona je sídlo, kde sídlí městský či obecní úřad. Praha například je také obcí, i když samozřejmě obcí dosti zvláštní – dělí se na obvody a má dokonce speciální zákon o hlavním městě Praze. Ale obec to je!

 7. Droběna

  Ahoj všem. Stránky jsou bezva. Občas tady šmíruju a hledám číselné údaje a „špeky“ do hodin zeměpisu. Díky.:-) Co se týče rozlohy obcí – možná na katastrálních úřadech by věděli víc… Za mých mladších let jsme se také učili, že největší „dědinou“ v ČR (tehdy ČSSR) jsou Velké Karlovice. A taky něco „přirovnávacího“ k Zádveřicím. Všem prima večer. D.

 8. Feďa

  Jinak jakožto hydrologa mě těší, že mezi všemi NEJ… je tam odstavec o bifurkaci, který neobsahuje žádné nej. Chválím 🙂

 9. Simonka

  díky moc ze to tu mas vypsane…vubec nevim kde bych to takhle pohromade hledala..*thumbs up*…:-) zitra bude z pisemky za jednaa

 10. sju

  Sakra, proč se všude píše v Liblici u Českého Brodu! Jsou to TY Liblice.

 11. Honza

  Žil jsem v domnění, že nejmenší město (dokonce ve střední Evropě) je Rabštejn nad Střelou.

 12. Petr D.

  Ano, často se udává Rabštejn nad Střelou, ale to je evidentně nesprávné. Rabštejn býval městem, ale nyní není ani obcí, protože v něm nesídlí obecní, natož městský úřad. Z hlediska zákona je nejmenším městem obec s nejmenším počtem obyvatel, která má vlastní městský úřad. A tou je Přebuz v okrese Sokolov. Více si přečtěte v tomto článku na Kompasu:
  http://www.kompas.estranky.cz/clanky/clanky—cesko/nejmensi-mesta-a-obce-ceska-republika-cesko-cechy-daubner-prebuz-sokolov-Loucna-pod-klinovcem-chomutov-brezina-vyskov-vlkov

 13. Linda

  skvely obsahly clanek – dekuju – docela pomaha pri mem uceni na prijimacky na vs ,diky

 14. Frankie

  Dauby, hlavně klid stran otázky tvrzených autorských práv. Pisatel níže nemá pravdu, fotografie zde použité nejsou autorským dílem, protože nesplňují definici díla ve smyslu autorského zákona (chybí zde onen požadavek na jejich jedinečnost, protože zjednodušeně řečeno kdokoli mohl v daný moment přijít na stejné místo a zachytit totéž). Už jsem to řešil s jedním vydavatelem.

 15. Frankie

  Jinak doporučuji k údajům o obcích lexikon obcí z roku 2005 (novější zatím není) vydaný Českým statistickým úřadem. Je tam vše souhrně dle okresů i abecedního řazení včetně katastrálních údajů, místních částí obcí, počtu obyvatel apod. V případě potřeby knihu zapůjčím, ale je to bichle !

 16. Petr D.

  K dnešnímu dni jsem provedl zatím nejrosáhlejší aktualizaci tohoto článku. Doplnil jsem celou řadu dalších rekordů (týkají se hlavně velikosti obcí a dalších administrativních jednotek a největších stromů v ČR. Rovněž jsem vymazal všechny obrázky. Jednak tedy nemohu být napaden, že porušuji autorská práva přebíráním fotografií, hlavně ale byl již článek příliš rozsáhlý a při úpravách obrázky působily technické obtíže, co se týče formátu, takže jsem je smazal. Je možné, že článek časem doplním některými vlastními fotografiemi, které ale budou ve fotogalerii, kde „nepřekáží“ v textu.

 17. Petr D.

  Tak slibovanou fotogalerii jsem právě přidal k tomuto článku. Zatím jsou v ní pouze 2 fotografie, další přibudou, až něco nafotím.

 18. Petr D.

  Co se týče nejvyššího stromu, bohužel máte pravdu – těptínský smrk skutečně spadnul – kamarád to nedávno nafotil, zapomněl jsem to ale aktualizovat, čili tak činím teď. Jelikož pocházím právě z obce Kamenice, mrzí mě to dvojnásob – byl to jediný rekord ČR na území naší obce. Nikde se mi ale nepodařilo vypátrat, který strom v ČR je nejvyšší nyní – budu rád za jakoukoliv informaci!

 19. František Kala

  V NPR Divoká Oslava se nachází smrk vysoký 59 m při výčetním průměru 105 cm. Na Boubíně má být smrk vysoký 59,5 m ( http://fle.czu.cz/~ulbrichova/Skripta_EKOL/Biomy/Biomy.htm ). Těptínský smrk ve skutečnosti neměřil 58 m, ale něco přes 53 m. Šlo o chybné měření, které se pak přepisovalo. Obvodem a mohutností byl ovšem mezi smrky v ČR největší.

 20. Zdenda

  Tak to nejnižší místo je v povrchovém dole u Bíliny – hloubka cca 250 metrů – což je zhruba úroveň mořské hladiny – důl bude cca do roku 2050 fungovat. A ten nejhlubší důl v ČR v Příbrami si myslím, že je velmi dlouho zalitý vodou, takže nevím, jestli lze hovořit o nejhlubším dole jako takovém, protože už fakticky nemusí existovat.

 21. důlní specialista

  pro Zdendu: v současné době je nejhlubší přístupný a provozovanýuranový důl Rožná v Dolní Rožínce-jeho 1201 m hluboká jáma RII(Jasan).Je tudíž cca 660m pod hladinou moře.Jiné hlubší doly v Příbrami jsou již uzavřeny a tudíž zatopeny vodou.Ve světě je nejhlubší provozovaný důl v Jihoafrické republice. jedná se o důl na zlato poblíž Johanesburgu a dosahuje hloubky téměř 4000m….

 22. Boris

  Prosím Vás, jaká je nejhlubší studna v čr? Je to studna na hraďe Zbiroh 163m?

 23. Petr D. - 12.8.2010

  Ahoj Borisi, tak to netuším. Ale jistě by tento rekord byl zajímavý. Odkud máš prosím ten údaj o Zbirohu? Díky za případné obohacení tohoto článku…

 24. Boris

  Ahoj,informace jsem získal na stránkách-Zbiroh ukrývá nejedno tajemství-Český rozhlas-Radiožurnál. Zde se uvádí, že je to nejhlubší kopaná studna v Evropě. Vyčištění trvalo rok a půl a nyní má 66 metrů sloupce vody. Na jiných stránkách jsem našel, že je druhá v ČR, ale tu případně první jsem neobjevil, tekže nevím kde je pravda.

 25. AAA

  Je to dobre,akorat by to treba chtelo napsat i nasi nejdelsi reku (jestli to tam je tak se omlouvam):D

 26. Petr Daubner

  Máte pravdu! Díky za připomínku, informaci jsem přepsal. Bohužel se nedostanu k tomu, abych aktualizoval celý článek, každopádně ale děkuji komukoliv za jakýkoliv další podnět.

 27. Antonín Zouhar

  Nemám to potvrzená, ale nejhlubší studna v Česku je prý v Bučovicích. (Nepotvzené!!!)

 28. Skompasem.cz

  Pokud se vám článek líbil, okomentujte ho. Potěšíte tím autora.

 29. Petr Daubner

  Nově udávaná výška Sněžky je 1603 m.n.m.! Cituji ze zdroje asi nejpovolanějšího (www.tisicovky.cz):
  „“Spory o to, jaká je skutečná nadmořská výška Sněžky, se pokusil vyřešit v listopadu 2013 Ing. Vladimír Hlavsa (úředně oprávněný zeměměřický inženýr, Geodézie Krkonoše), který provedl podrobné proměření vrcholové části hory a určil výšku a polohu nejvyššího bodu Sněžky… Ve stručnosti podrobné zaměření lze shrnout následovně: nejvyšší bod Sněžky o hodnotě 1603,30 m n.m. se nachází na polském území u kaple sv. Vavřince, přibližně 3,5 metru od státní hranice. Z interpolace měřených bodů lze pro území ČR určit nejvyšší bod s hodnotou 1603,20 m n.m. Výšku Sněžky (po zaokrouhlení 1603 m n.m.) již potvrdil i Zeměměřický úřad a postupně ji přebírají i mapy KČT, Mapy.cz a další.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.