Anglická revoluce – Náboženství, Revoluce, Oliver Cromwell a Stuartovci

Od | 11 listopadu, 2019

Obsah

Tento výukový materiál je součástí Učebnice dějepisu v sekci Dějepis III. (novověk – 1648-1918). V rámci tohoto tématu článek navazuje na 26.díl – Rakousko a České Země v letech 1648-1790 – Marie Terezie. Po tomto díle následuje Dějiny USA v 18. a 19. století – Válka za nezávislost, Občanská válka

V letech 1485-1603 vládli v Anglii Tudorovci. Alžběta I. (1558-1603), „panenská královna“, neměla děti. Proto v roce 1603 nastupují na trůn Stuartovci. Ti vládli (s významnými přestávkami, viz níže) až do roku 1714. Prvním Stuartovcem na anglickém trůně byl Jakub (James) I. Stuartovec, syn popravené Marie Stuartovny. Byl Alžbětou určen! Už předtím vládnul ve Skotsku (jako Jakub VI.) – personální unie!

1603 – konec Tudorovců v Anglii († Alžběta I.), nastupují Stuartovci. Ti už předtím vládli ve Skotsku → od roku 1603 je Anglie a Skotsko spojeno personální unií.

Karel (Charles) I. (1625 – 1649) – syn Jakuba I. Usiluje o větší moc a snaží se vládnout absolutisticky. Sestra Karla I. (a dcera Jakuba I.), Alžběta, byla manželkou českého krále Fridricha Falckého!

Náboženství v Anglii

 1. Anglikáni – V Anglii byla anglikánská církev státní, v jejím čele stál král.
 2. Katolíci – opovrhovaná menšina, kterou ale král toleroval.
 3. Puritáni – protestanti, angličtí kalvinisté. Hlásili se k nim podnikatelé, obchodníci, svobodní sedláci i část šlechty. Byli to odpůrci krále, odmítali nadvládu anglikánské církve → král je pronásledoval. Proto často utíkali do Severní Ameriky.

Puritáni = „čistí“. Skromné oblečení. V roce 1630 například asi 1000 puritánů založilo přístav Boston ve státě Massachusetts. V Irsku (de facto anglická kolonie) převažovali katolíci, ve Skotsku (personální unie s Anglií) presbyteriáni (skotští kalvinisté).

1628 – parlament si na králi vynutil Petitions of Rights („Žádost o právo“). Král v něm musel slíbit, že: 1)nebude vybírat daně bez souhlasu parlamentu a 2)že nedá nikoho zatknout bez dostatečného důvodu.

1629 – spory krále s parlamentem → král parlament rozpustil a vládně bez něj až do roku 1640. Králi ale chyběly příjmy z řádných daní (ty mohl povolit pouze parlament). Vypisoval proto mimořádné daně a poplatky – cla na dovoz, výsady na výrobu různých druhů zboží, prodával úřady a tituly. Stejně to ale nepokrylo jeho náklady a zadlužoval se.

1639 – proti Karlovi I. vypuklo povstání ve Skotsku. Král se totiž i ve Skotsku pokoušel zavést anglikánskou církev. Skotové se vzbouřili a vpadli dokonce i do Anglie.

Král nebyl schopen povstání ve Skotsku potlačit, protože neměl peníze na pořádné vojsko → v roce 1640 proto znovu svolal parlament, který potřebuje, aby mu schválil nové daně. Parlament si ale kladl požadavky. Mimo jiné požadoval, aby král potrestal své dva rádce (lord Stratford, arcibiskup Laud). Král nakonec ustoupil a nechal oba rádce popravit. Tento parlament se nazývá „dlouhý parlament“ – zasedal totiž dlouho, 1640-1653.

Ve skutečnosti to bylo složitější: král nejdříve odmítnul požadavky parlamentu a rozpustil, ho, ale nový útok Skotů ho přiměl, aby ještě téhož roku, 1640, svolal druhý (dlouhý) parlament. Tomu zpočátku ustoupil a nechal oba rádce popravit.

Občanská válka v Anglii   1642-1649

1642 – král se opět pokusil upevnit moc a nařídil zatknout vůdce opozice v parlamentu. Tento záměr se mu nezdařil (plán prozrazen) a král raději utekl z Londýna do severní Anglie, kde shromáždil vojsko. Vypuká občanská válka mezi králem a parlamentem.

král – měl podporu hlavně v severní a severovýchodní Anglii. Podporovala ho i venkovská šlechta a nábožensky hlavně anglikáni a katolíci.

parlament – jeho vojsko podporoval hlavně Londýn a jihovýchod Anglie. Nábožensky ho podporovali puritáni (de facto angličtí kalvinisté). Puritáni se rozdělili do tří politických směrů:

 1. presbyteriáni – umírnění. Byli ochotni přijmout konstituční monarchii.
 2. independenti – „střed“. Spíše byli radikální, ale ne tak, jako levelleři. Chtěli republiku. Jejich vůdcem byl Oliver Cromwell (vzděláním právník).
 3. levelleři – „rovnostáři“, radikálové.

Zpočátku mělo navrch v občanské válce vojsko krále, ale pak se karta obrátila.

1644 – bitva u Marston Mooru – obrat ve válce. Rozhodující podíl na tomto vítězství vojsk parlamentu měla Cromwellova soukromá armáda (Ironsides – železnobocí). Po této bitvě bylo Cromwellovi svěřeno velení nad celým vojskem parlamentu.

1645 – bitva u Naseby – rozhodující bitva celé války. Vojsko krále rozdrceno (ztratil celé dělostřelectvo). Král uprchnul do Skotska.

1647 – Skoti nakonec krále zajali a prodali ho parlamentu.

Během války soustředil rozhodující moc do svých rukou Oliver Cromwell (independent). Později se nejdříve spojil s radikály (levelleři) a vyhnal z parlamentu své umírněné odpůrce (presbyteriáni). V novém („kusém“) parlamentu pak již seděli jen příznivci Cromwella (independenti + levelleři).

1649 – nový („kusý“) parlament odsoudil krále za velezradu k smrti. Král byl popraven. Konec občanské války. Byla vyhlášena republika

Anglie republikou (1649-1660) a Oliver Cromwell

Oliver Cromwell dále posiluje svoji moc. Nyní zlikvidoval radikály (levellery – už je nepotřeboval). Cromwell použil podobný postup jako později Robespierre ve Francii – nejdřív se spojil s radikály proti umírněným a pak zlikvidoval i radikály a nakonec zavedl osobní diktaturu.

Cromwell se opíral hlavně o armádu a o podnikatelské vrstvy. Buduje silné loďstvo a podporuje obchod. Nejdřív má funkci „předseda státní rady“ – něco jako premiér.

1651 – Navigační akta (zákon o plavbě a obchodu). Zákon vydán Cromwellem. Zboží z kolonií smí nyní do Anglie dovážet jen anglické lodě. Zákon byl namířen proti Holandsku (Nizozemí), tehdejší největší námořní velmoci, která ovládala obchod s koloniemi. Zákon vedl k sérii námořních anglo-nizozemských válek (1652-1674). Angličané nakonec zvítězili a získali na moři převahu. V roce 1664 mj. zabrali během válek holandský Nový Amsterdam a přejmenovali ho na New York. Zákon a následné války posílily anglický námořní obchod a Anglie se stala největší námořní velmocí (bude platit až do první světové války).

1653-1658 – Cromwellova diktatura. V roce 1653 Cromwell rozehnal (dlouhý) parlament. Stal se „lordem protektorem“ a nastolil vojenskou diktaturu. Zavedl cenzuru, zakázal divadlo, dostihy, tanec, sázky (puritán) → jeho režim silný, ale nepopulární. V roce 1658 Oliver Cromwell zemřel. Po něm nastoupil do funkce lorda protektora jeho syn Richard Cromwell (1658-1659), ale ten byl slabý a abdikoval.

1660 – restaurace Stuartovců, konec republiky.

Na trůně se pak vystřídají další dva Stuartovci, Karel II. (1660-1685) a Jakub II. (1685-1688), bratr Karla. Stuartovce prosadil na trůn generál Monk (generál z let občanské války) a skotská armáda. Karel II. vládnul víceméně konstitučně. Mj. byl za něj schválen v roce 1679 Habeas Corpus Act, který zabezpečil osobní svobodu občanů. Upravoval postup při zatýkání a omezoval vazbu.

1688 – Slavná revoluce (Glorious Revolution) – Jakub II. (2. Stuartovec na trůně) se opět snažil vládnout absolutisticky a navíc byl katolíkem, a tak byl svržen. Revoluce byla nekrvavá. Odpůrci krále povolali do země Viléma III. Oranžského.

Vilém III. Oranžský byl zeť Jakuba II., měl za manželku jeho nejstarší dceru Marii. Oficiálně pak vládli v Anglii oba dva (Marie II. Stuartovna), ve skutečnosti ale Marie do vlády nezasahovala.

1689 – Bill of Rights (Listina práv) – tímto dokumentem přiznal král Vilém III. Oranžský parlamentu právo schvalovat daně a zaručil svobodu projevu. Anglie se definitivně stává konstituční monarchií!

1707 – vznik Velké Británie. Dosavadní personální unie Anglie a Skotska se změnila v unii skutečnou. Parlamenty obou zemí byly sloučeny v jeden, který zasedá v Londýně. Vzniká jednotný stát!

Po smrti Viléma III. Oranžského v roce 1702 vládla Anglii druhá dcera Jakuba II., Anna Stuartovna. Po její smrti nastupuje v Anglii hannoverská dynastie (1714-1901). Kurfiřt hannoverský byl totiž pravnuk Karla I. Byl to Němec a neuměl anglicky. Hannoversko bylo tehdy spojen s Velkou Británií personální unií.

Datum poslední aktualizace: 14.11.2018

Tento výukový materiál je součástí Učebnice dějepisu v sekci Dějepis III. (novověk – 1648-1918). V rámci tohoto tématu článek navazuje na 26.díl – Rakousko a České Země v letech 1648-1790 – Marie Terezie. Po tomto díle následuje Dějiny USA v 18. a 19. století – Válka za nezávislost, Občanská válka

71 thoughts on “Anglická revoluce – Náboženství, Revoluce, Oliver Cromwell a Stuartovci

 1. Skompasem.cz

  Pokud se vám článek líbil, okomentujte ho. Potěšíte tím autora.

 2. biig boobs porn

  Boobs, tits, bosom, knockers, jugs, hooters, bazongas, whatever they are usually called by you, these meaty bags aim to nourish
  new life. But in PORN here.com, that’s not
  the only matter we work with them for. When you walk down the street and observe
  one busty infant, you can’t deny that your eyes go for
  her chest straight. It’s in-born because we used to suck on bosoms when we were more youthful,
  and this offers us some kind of comfort and familiarity
  that no additional human body aspect can give. Whatever the reason, whether
  rational or not, we all only take pleasure in breasts!

  Unless he’s gay. During any sexual exercise, they carry
  out a major purpose throughout the method. They entice you
  before you start, you have fun with with them while fucking, and in some cases,
  you even spurt your jizz all over them. You carry out, hug, lick, suck,
  take, bite, and pull them throughout, hence furthermore there are usually quite
  a lot of factors to perform with them in your mouths or
  palms.

 3. boobs big pics

  Porno consisting of women who possess large all natural
  tits exhibit variety of erotic activities to carry out
  for the factors you may carry out with such substantial,
  pure bosoms are generally as big as they are really. Therefore what can you see in adult porn containing big natural tits exactly?
  First, they are absolutely excellent for motorboating, who is not
  into motorboating? Every guy provides fantasized about getting in between two
  considerable breasts and seeking the brrr audio. Licking
  and consuming it out and about happen to be not for they may
  become full and massive upon your oral cavity sufficient.
  Second, every guy offers dreamed, at very least after,
  this is known as the mammary making love, your
  perfect non-penetrative intercourse that will enable you to see yourself cumming on her face as you rub
  in between her breasts.

 4. Lionel Thornburg

  You know what’s sexy? An older lady who features in depth perception about intercourse. A person who will be exhausted of performing it hard just simply like those university children who have only learned how excellent gender is definitely. Admit it, there was a time that we preferred everything to be and accessible quick. Having harsh sex with hit-or-miss strangers acquired it’s period of glory back again when we have been young, but that doesn’t entail that we’ll enjoy the similar routine until we have older. Individuals our age group prefer precision over immediate sequence. High quality over variety. Tranquility and calm above upbeat and loud audio. Being with a mature gal guarantees you that you’ll knowledge the best gender of your lifespan, as she will be recognised by her approach around your body, and especially your penis…

 5. mrloginbet.com

  There wass additionally a novel new hardtop known as
  Skyliner, a Crestlline Victoria with a clear, inexperienced-tint Plexiglas roof
  insert over thee frknt seat. The „tiara“ appearded like a roll bar, but added no structural strength; a Plexiglas insert
  rode ahrad of it, as onn Skyliner. The Skyliner name
  returned in mid-1957, but on a really different Ford: the world’s firsxt mass-produced retractable hardtop.

  As its identify implied, this additionallpy deliveredd firmner damping annd wider wheels sporting efficiehcy tires, ass well as ABS and traction control.

  Ford continued to stress security for a number of more years, but put extra emphasis
  on efficiency. Ford also began selling „Lifeguard Design“ security options, equipping
  all modes with dished steering wheel, breakaway rearview mirror, and crashproof door locks; padded sprint and sunvisors cost $16 additional, factory-installed seatbelts $9.
  At decade’s end, itt was additionally promooting only about
  400,000 more cars per 12 months than in 1960 — regardless of enlazrgement into vital new markets: economy compacts,
  intermediates, and sportier customary-dimension models.

 6. Baskili tisort

  I’m curious to find out what blog platform you are working with?
  I’m experiencing some small security problems with my latest site and I’d like to
  find something more safe. Do you have any recommendations?

 7. leon bet kz

  Leonbets это оффшорная и не взимает налог (автоматически), но и не дает гарантий выплат.
  Первая ставка прошла, к счастью,
  хотя коэффициенты небольшие,
  но у меня огромные знания о командах, что, конечно,
  помогает, много анализирую. Для беспрепятственного предоставления этих услуг поставщикам
  требуются огромные технические знания и
  инфраструктура. Для них доступно
  значительно разнообразие
  видов пари: на карточки, угловые, офсайды и множество
  иных игровых ситуаций. Маржа варьируется в зависимости от линии и вида ставки,
  например, при заключении футбольных пари по ходу
  игры нужно быть готовыми к показателям
  7-9%, а вот в основной прематчевой линии они находятся
  на уровне 4-5%. Особенно привлекательные условия предлагаются при выборе
  тоталов и азиатских гандикапов, причем игроки могут рассчитывать на разнообразие матчей с такими ставками.
  Если желаете поскорее начать делать ставки, нужнобудет пройти
  несложные процедуры идентификации и
  верификации. Эти ставки, скажу вам- отличный дополнительный доход.
  В личном кабинете, в который можно зайти, нажав на кнопку в правом
  верхнем углу экрана, можно сделать депозит, заказать
  выплату со счета, узнать количество заработанных бонусных очков и количество недостающих для получениябонуса.

 8. Animated Video Promotion

  I’ve read a few just right stuff here. Certainly value bookmarking for revisiting.

  I surprise how much effort you put to create the sort of excellent informative web site.

 9. construccion

  Your style is very unique compared to other folks I have read stuff from.
  Many thanks for posting when you have the opportunity, Guess I will just book
  mark this blog.

 10. prostadine ads

  When someone writes an article he/she maintains the idea of
  a user in his/her mind that how a user can know it.
  Thus that’s why this article is outstdanding. Thanks!

 11. prodentim amazon

  With havin so much content do you ever run into any problems of plagorism or copyright violation? My site has a lot of completely unique content I’ve either authored myself or outsourced but it seems a lot of it is popping it up all over the internet without my agreement. Do you know any methods to help reduce content from being stolen? I’d truly appreciate it.|

 12. prodentim discount

  This is really interesting, You are a very skilled blogger. I’ve joined your rss feed and look forward to seeking more of your excellent post. Also, I’ve shared your web site in my social networks!|

 13. prodentim com

  Hi there everyone, it’s my first pay a visit at this site, and paragraph is really fruitful in favor of me, keep up posting these types of content.|

 14. Prodentim

  I’m pretty pleased to find this site. I need to to thank you for ones time for this wonderful read!! I definitely liked every bit of it and I have you saved as a favorite to look at new information on your web site.|

 15. Elisa

  Open immigration policies and efforts do not address the problems,
  but keeping borders closed does not address them either.

 16. View webpage content

  I’ll right away seize your rss as I can’t in finding your email subscription hyperlink or e-newsletter service.
  Do you have any? Kindly let me know in order that I may subscribe.

  Thanks.

 17. Air Conditioners Malta

  Excellent blog! Do you have any tips and hints for aspiring writers?
  I’m hoping to start my own site soon but I’m a little lost on everything.
  Would you advise starting with a free platform like WordPress
  or go for a paid option? There are so many choices out there that I’m completely overwhelmed ..
  Any suggestions? Kudos!

 18. python

  My brother suggested I might like this blog.

  He was totally right. This post actually made my day.
  You can not imagine just how much time I had spent for this information!
  Thanks!

 19. 3D Printing In Coimbatore

  Hiya very cool blog!! Guy .. Excellent .. Wonderful ..

  I’ll bookmark your site and take the feeds additionally?
  I am glad to find so many useful info right here within the post, we need work out more techniques
  in this regard, thanks for sharing. . . .

  . .

 20. 3D Printing In Coimbatore

  Hi, I do believe your website could possibly be having browser
  compatibility issues. When I take a look at your site in Safari,
  it looks fine but when opening in IE, it has some overlapping issues.
  I simply wanted to provide you with a quick heads up!

  Aside from that, excellent blog!

 21. Best 3D Printers in Kerala

  An impressive share! I have just forwarded this onto a co-worker who has been conducting a
  little research on this. And he in fact bought me dinner due to the fact that I stumbled
  upon it for him… lol. So let me reword this….
  Thank YOU for the meal!! But yeah, thanx for spending some time to discuss
  this matter here on your web site.

 22. Door County camping

  I absolutely love your blog and find almost all of your post’s to be
  what precisely I’m looking for. Does one offer guest writers to write content for
  you personally? I wouldn’t mind composing a post or elaborating on a few of the subjects you write regarding
  here. Again, awesome website!

 23. peka777

  Excellent blog you’ve got here.. It’s difficult to find excellent
  writing like yours nowadays. I seriously appreciate individuals like you!
  Take care!!

 24. Door County

  May I simply just say what a comfort to find an individual who truly knows what they’re talking about
  on the internet. You actually understand how to bring
  a problem to light and make it important. More and more people really
  need to look at this and understand this side of the story.
  I was surprised that you aren’t more popular because you certainly have the gift.

 25. Door County

  If some one needs expert view on the topic of running a blog afterward
  i propose him/her to go to see this weblog, Keep up the
  pleasant work.

 26. guitar lullaby for baby

  Admiring the time and effort you put into your site and in depth
  information you offer. It’s good to come across a blog every once in a
  while that isn’t the same out of date rehashed information. Excellent read!

  I’ve bookmarked your site and I’m adding your RSS feeds to
  my Google account.

 27. barista course near me

  I’ll right away take hold of your rss as I can’t find
  your e-mail subscription link or e-newsletter service.
  Do you’ve any? Kindly permit me know so that I may just subscribe.
  Thanks.

 28. Bulan89 Alternatif

  Howdy are using WordPress for your site platform? I’m new to the blog world but I’m trying to get
  started and set up my own. Do you need any coding knowledge to make your own blog?
  Any help would be greatly appreciated!

 29. 789gamepics

  What’s Going down i’m new to this, I stumbled upon this I’ve found It positively useful and it has helped me out loads.
  I am hoping to contribute & assist different customers like its aided me.
  Good job.

 30. birthday ideas near me

  First off I want to say terrific blog! I had a quick question that I’d like
  to ask if you do not mind. I was curious to find out how you center
  yourself and clear your thoughts before writing.
  I’ve had difficulty clearing my mind in getting my ideas
  out. I do take pleasure in writing but it just seems like the
  first 10 to 15 minutes tend to be lost simply just trying to figure out how to begin. Any recommendations
  or hints? Kudos!

  Here is my website – birthday ideas near me

 31. Jogo do Tigre

  I’m extremely impressed with your writing skills and also
  with the layout on your blog. Is this a paid theme
  or did you modify it yourself? Either way keep up the excellent quality writing,
  it is rare to see a nice blog like this one nowadays.

 32. barista training near me

  Howdy very cool website!! Man .. Beautiful ..
  Superb .. I will bookmark your website and take the feeds additionally?
  I am happy to seek out so many helpful information right here
  within the submit, we’d like work out extra strategies on this regard, thank you for sharing.

  . . . . .

 33. Cosmetic surgery

  It’s appropriate time to make some plans for the future and it’s time to be happy.
  I have read this publish and if I could I desire to counsel you few attention-grabbing things or advice.
  Perhaps you can write next articles relating to this
  article. I wish to read more things approximately it!

 34. Plastic Surgeons Near Me

  Experience the finest in plastic surgery at Gruber Plastic
  Surgery, led by a board-certified plastic surgeon and star of TLC’s
  „Awake Surgery“ phenomenon, Meegan Gruber, MD, Ph.D. Patients travel worldwide
  to Tampa, FL, because our procedures provide little downtime, real-time outcomes, and no surprises
  during awake operations. With a focus on natural beauty
  and individualized treatment, Dr. Gruber’s approach guarantees a VIP
  experience. For a smooth trip to your best self, entrust your change to us.
  Ask away and welcome a new era of plastic surgery
  where natural elegance meets innovation. Dr. Gruber also performs cosmetic plastic surgery under general anesthesia.

  21+ Years of Experience. 2000+ beautiful & happy results.

  GMB: https://g.co/kgs/sNBFJJ9

 35. bet69cx

  Thank you, I’ve just been searching for information about this subject for a while
  and yours is the greatest I’ve discovered so far.
  But, what about the bottom line? Are you certain about
  the supply?

 36. resedahighschoo

  Hi, I do think this is a great site. I stumbledupon it 😉 I’m going to revisit yet again since i have saved as a favorite it.
  Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to guide others.

 37. cucaitv_club

  Hey There. I discovered your blog the use of msn. That is a
  very neatly written article. I’ll be sure to
  bookmark it and come back to learn extra of your useful information.
  Thank you for the post. I’ll definitely return.

 38. fortune tiger

  Magnificent beat ! I would like to apprentice even as you amend your website, how can i subscribe for a
  blog web site? The account helped me a appropriate deal.
  I were a little bit acquainted of this your broadcast offered vivid clear idea

 39. bet88101

  Article writing is also a excitement, if you know after that you can write if not it is complicated to write.

 40. fb88deals

  Thanks for finally writing about > Anglická revoluce – Náboženství, Revoluce, Oliver Cromwell
  a Stuartovci – Skompasem.cz < Liked it!

 41. jogo do tigrinho

  Admiring the time and effort you put into your site and in depth information you
  offer. It’s good to come across a blog every once in a while
  that isn’t the same outdated rehashed material. Excellent read!
  I’ve bookmarked your site and I’m adding your RSS feeds to my Google account.

 42. 1 year online mba uk cheapest

  I truly love your site.. Pleasant colors & theme. Did you build this website yourself?
  Please reply back as I’m trying to create my own personal site
  and want to find out where you got this from or what the theme is called.
  Appreciate it!

 43. buy massage chair

  hi!,I really like your writing very so much! percentage we
  be in contact extra approximately your post on AOL? I need an expert on this house to solve my
  problem. Maybe that is you! Taking a look ahead to
  peer you.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.