Zeměpisné rekordy Afriky III. – Stavby, sídla, obyvatelstvo

Od | 12 dubna, 2019

5) Stavby a sídla v Africe

Nejvyšší stavba (kotvený stožár)

Nejvyšší stavbou Afriky je kotvený stožár Painsville Omega ve městě Paynesville v Libérii. Měří 417 metrů. Slouží jako vysílač a byl postaven v roce 1976.

Nejvyšší komín

Nejvyšší komín v Africe leží v jihoafrickém městě Secunda. Měří 301 metrů, byl postaven v roce 1979 a je součástí továrny na výrobu syntetického paliva. Jedná se o nejvyšší samostatně stojící (tedy neukotvenou!) stavbu v Africe.

Nejvyšší věž

Africký rekord drží Hillbrow Tower v jihoafrickém Johannesburgu. Měří 269 metrů a byla dokončena v roce 1971.

Nejvyšší budova

Nejvyšší budovou Afriky je Carlton Center Office Tower v jihoafrickém Johannesburgu. Tento mrakodrap má 50 pater, byl postaven v roce 1973 a měří 223 metrů.

Nejvyšší minaret

Nejvyšší minaret na světě je minaret mešity Hassana II. v marocké Casablance (Dár al-Baydá). Měří 210 metrů. Nejvyšší minaret na světě!

Největší křesťanský chrám

Největší křesťanský kostel nejen v Africe, ale i na celém světě na světě, byl dokončen v roce 1989. Jmenuje se Notre Dame de la Paix a nachází se v Yamoussoukru, hlavním městě  Pobřeží Slonoviny. Před jeho dokončením byl největším křesťanským chrámem chrám svatého Petra ve Vatikánu.

Nejvyšší hrobka

Nejvyšší hrobka je slavná Cheopsova pyramida v Gíze v Egyptě. Její současná výška je 139 metrů (původně měla 147 metrů). Světový rekord! Cheopsova pyramida má čtvercový půdorys o straně 230 metrů. Na její stavbu bylo použito asi 2,25 milionu kamenných kvádrů. Jeden kvádr váží průměrně 2.5-3 tuny. Cheopsova pyramida byla nejvyšší stavbou světa téměř 4,000 let (v letech 2,570 př.n.l. – 1,300 n.l.), i když dočasně byl pravděpodobně ještě vyšší maják na ostrově Faros u Alexandrie.

Obrazek

Sfinga a Cheopsova pyramida

Nejvyšší přehrada

Nejvyšší africká přehrada stojí v Lesothu. Přehrada Katse je vysoká 185 metrů a leží na horním toku řeky Orange.

Největší umělá vodní nádrž (objem zadržované vody)

Největší vodní nádrž co do objemu zadržované vody, je přehrada Kariba na řece Zambezi na hranicích Zambie a Zimbabwe. Zadržuje objem 180,6 km3 vody. Světový rekord! (avšak údaje o objemu i ploše nádrží se značně liší). Kariba byla dokončena v roce 1959. Výška hráze je 128 metrů, délka hráze je 579 metrů. Lake Kariba, které bylo takto vytvořeno za přehradou, je dlouhé 220 kilometrů a široké až 40 kilometrů a zabírá plochu 5,400 km2. (Někdy se však za největší přehradu, co se týče objemu zadržované vody, považuje přehrada Owen Falls na Viktoriině jezeře v Ugandě. Viktoriino jezero je samozřejmě přírodního původu, ale díky této přehradě se zvýšila hladina jezera a zadržela tak navíc 2,760 km3. Osobně bych ale Viktoriino jezero nepovažoval za klasickou vodní nádrž.)

Největší umělá vodní nádrž (plocha vytvořeného jezera)

Nádrž, která zaujímá největší plochu na světě, je vodní nádrž Volta na stejnojmenné řece v Ghaně. Zaujímá plochu 8,482 km2. (Podobně jako u objemu, i zde by někdo mohl považovat za plošně největší nádrž Viktoriino jezero, které zaujímá plochu 68,870 km2. Jezero je ale přírodního původu a přehradou byla pouze zvýšena jeho hladina, takže se dá jen těžko označit za „klasickou“ vodní nádrž).

Nejdelší most

Nejdelší most Afriky je Most 6.října (6th October Bridge) v Egyptě. Měří 20,500 metrů a byl dobudován v roce 1996.

Největší město (počet obyvatel)

Největší městem Afriky je egyptská Káhira. V roce 2006 měla 15.6 milionu obyvatel (v aglomeraci).

Obrazek

Káhira – jedna z mnoha mešit

Nejsevernější hlavní město

Nejsevernější hlavní město Afriky je Tunis, který leží na 36o48‘N. Tuniské hlavní město leží nepatrně severněji než Alžír, hlavní město Alžírska (36o48’N).

Nejjižnější hlavní město

Nejjižnější hlavní město Afriky je Cape Town (Kapské Město) v Jihoafrické republice. Kapské Město je jedním ze dvou hlavních měst JAR (sídlí v něm jihoafrický parlament) a leží na 33o56’S.

Nejzápadnější hlavní město

Nejzápadnějším africkým hlavním městem je Praia, hlavní město ostrovního státu Kapverdy. Praia leží na 23o31’W.

Nejvýchodnější hlavní město

Nejvýchodnějším africkým hlavním městem je Port Louis, hlavní město státu Mauricius. Leží na 57o29’E.

Nejvýše položené hlavní město

Nejvýše položené hlavní město Afriky je Asmera (Asmara) v Eritreji. Leží v nadmořské výšce 2,471 m.n.m. (Některé jiné údaje ale udávají etiopskou Addis Abebu – obě města jsou v přibližně stejné nadmořské výšce a záleží zřejmě na tom, který bod ve městě se počítá).

6) Obyvatelstvo Afriky

Poznámky na úvod: Údaje o obyvatelstvu čerpám především ze dvou zdrojů – www.prb.org (oficiální údaje OSN) a https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook  (informační server americké zpravodajské služby CIA). Oba tyto zdroje jsou velice věrohodné, přesto se mezi nimi navzájem údaje o něco liší. Tak například počet obyvatel obě instituce udávají ke stejnému datu (červenec 2008) různě. Nejedná se s nejvyšší pravděpodobností o chybu, nýbrž o trochu odlišnou metodiku měření. U jiných demografických údajů (porodnost, úmrtnost) jsou ale rozdíly v údajích mnohem větší.

Největší stát (rozloha)

Největší africký stát je Súdán. Má rozlohu 2,503,890 km2. Súdán je desátým největším státem světa. Jen o něco menší je Alžírsko (2,381,741 km2 – 11. na světě) a DR Kongo (bývalý Zair,  2,344,858 km2 – 12. na světě).

Zdroj: Školní atlas světa, Kartografie Praha, 2007  

Nejlidnatější stát

Daleko nejlidnatějším státem Afriky je Nigérie. V červenci 2008 zde žilo 148.1 milionu obyvatel a Nigérie byla 7. nejlidnatější zemí světa. Přesný počet obyvatel Nigérie je sporný, protože v minulosti došlo díky nepřesnému měření k chybám při sčítání v řádu mnoha milionů obyvatel, nicméně prvenství Nigérie v rámci Afriky je nesporné (druhá Etiopie má „pouhých“ 79.1 milionu obyvatel).

Nejmenší a nejméně lidnatý stát

Nejmenším africkým státem jsou Seychely. Rozloha tohoto souostroví je pouhých 455 km2, tedy o něco méně než je rozloha Prahy. V červenci 2008 měly Seychely 82,247 obyvatel a byly tak i nejméně lidnatým nezávislým státem Afriky.

Zdroje: Školní atlas světa, Kartografie Praha, 2007

Největší vnitrozemský stát

Největším vnitrozemským státem Afriky je Čad. Má rozlohu 1,284,000 km2.

Zdroj: Školní atlas světa, Kartografie Praha, 2007  

Nejlidnatější vnitrozemský stát

Etiopie měla v polovině roku 2008 79.1 milionu obyvatel (podle CIA dokonce 82.5 milionu!). Je tak nejenom druhou nejlidnatější zemí Afriky, ale rovněž nejlidnatější vnitrozemskou zemí na světě! Vnitrozemskou zemí se Etiopie stala teprve roku 1993, kdy se od ní odtrhla Eritrea a odřízla tak Etiopie od přístupu k Rudému moři.

Státy ležící v Africe a současně i v jiném světadíle

Pomineme-li velmi zvláštní územní členění Francie, pak státy, které leží v Africe a zároveň v jiném světadíle, jsou celkem čtyři. Většina území Egypta leží v Africe, avšak Sinajský poloostrov se už řadí geograficky do Asie. Španělsko je především evropský stát, avšak jeho součástí je i území v Africe jak na pevnině (enklávy Ceuta a Melilla), tak na ostrovech, které se řadí do Afriky (Kanárské ostrovy a rovněž několik miniaturních ostrůvků u pobřeží Maroka). Jemen leží na asijské pevnině, součástí jeho území je ale i druhý největší ostrov Afriky, Sokotra. A čtvrtým státem je Portugalsko, jehož součástí je i souostroví Madeira, které se geograficky řadí rovněž do Afriky.

Zdroj: Kapesní atlas světa, Kartografie Praha, 2003

Stát s nejvyšší hustotou obyvatelstva

Nejvyšší hustotu zalidnění v Africe má stát Mauricius. Mauricius má rozlohu 2,040 km2 a v červenci 2008 měl 1,274,189 obyvatel, což odpovídá hustotě zalidnění 625 obyvatel na kilometr čtvereční.

Zdroje: Školní atlas světa, Kartografie Praha, 2007

Stát s nejnižší hustotou obyvatelstva

Nejmenší hustotu zalidnění v Africe má naopak Namibie. Při rozloze 825,118 km2 a počtu obyvatel (červenec 2008) 2,088,669 vychází hustota zalidnění přesně 2.53 obyvatele na kilometr čtvereční. Velmi malou hustotu zalidnění má i Botswana (3.16 ob./km2) a Mauritánie (3.26 ob./km2). Jedná se vesměs o velké, převážně pouštní státy (pouště Namib, Kalahari, Sahara).

Zdroje: Školní atlas světa, Kartografie Praha, 2007

Stát s nejvyšším stupněm urbanizace

Nejvyšší stupeň urbanizace z afrických nezávislých států má Džibutsko. V roce 2008 zde žilo ve městech 87% obyvatelstva. Ještě vyšší stupeň urbanizace má Réunion (92%), ten je však francouzským územím.

Stát s nejnižším stupněm urbanizace

Burundi má nejnižší stupeň urbanizace nejen v Africe, ale i na celém světě. Ve městech bydlí pouze 10% obyvatelstva.

Nejvyšší očekávaná střední délka života při narození

Nejvyšší střední délku života při narození měla z nezávislých afrických států v roce 2008 Libye – 77.07 roku. Libye je na africké poměry velice bohatá země s vyspělým zdravotnictvím., což se promítá i do očekávané délky života. Celosvětový průměr byl v roce 2008 66.12 roku.

Nejnižší očekávaná střední délka života při narození

Nejnižší střední délku života při narození mělo v roce 2008 Svazijsko – 31.99 roku, což je daleko nejmenší číslo na světě! Tento katastrofální demografický údaj je ve Svazijsku způsoben především obrovským rozsahem epidemie AIDS. V roce 2005-2006 bylo ve Svazijsku HIV pozitivních 26 % dospělé populace! Avšak HIV pozitivní jsou velmi často i děti, které se narodily HIV pozitivním rodičům.

Nejvyšší porodnost

V roce 2008 bylo v první světové desítce států s nejvyšší porodností 9 afrických zemí! Největší porodnost na světě má Niger – 49.62‰. Porodnost je údaj, který udává počet živě narozených dětí na 1000 obyvatel v daném roce.

Nejnižší porodnost

Nejnižší porodnost v Africe měl v roce 2008 Mauricius – 14.64‰.

Nejvyšší úmrtnost

Nejvyšší úmrtnost v Africe mělo v roce 2008 Svazijsko – 30.70‰. Hlavním důvodem je výše uvedený rozsah epidemie AIDS v této zemi. Úmrtnost se vypočítá jako počet zemřelých na 1000 obyvatel v daném roce.

Nejnižší úmrtnost

Nejnižší úmrtnost v Africe má Libye – 3.46‰. Libye je poměrně bohatá země s vyspělým zdravotnictvím. Navíc má příznivou věkovou skladbu obyvatelstva – pouze 4 % obyvatelstva je starších 65 let (pro srovnání – v ČR je to 15 %).

Nejvyšší plodnost (počet dětí na 1 ženu)

Plodnost je průměrný počet dětí, který se narodí jedné ženě. Nejvyšší plodnost v Africe i na světě mělo v roce 2008 Mali – 7.34. Znamená to, že průměrná malijská žena porodí během svého života 7-8 dětí.

Nejnižší plodnost (počet dětí na 1 ženu)

Nejnižší plodnost v rámci Afriky mají Seychely – 1.73. Bohaté země mají většinou nižší plodnost než země chudé a Seychely patří k nejbohatším africkým zemím.

Nejvyšší přirozený přírůstek

Nejvyšší přirozený přírůstek v Africe mělo v roce 2008 Mali: +3.2%.

Nejnižší přirozený přírůstek

Naopak nejmenší přirozený přírůstek v Africe mělo v roce 2008 Svazijsko: 0.0%. I přes hrozivou úmrtnost, způsobenou především epidemií AIDS, tak ve Svazijsku ani v žádném jiném státě Afriky neubylo obyvatel v důsledku záporného přirozeného přírůstku. Průměrný přirozený přírůstek za celou Afriku byl v roce 2008 2.4%, což výrazně převýšilo celosvětový průměr (1.2%).

Použité zdroje:

6 thoughts on “Zeměpisné rekordy Afriky III. – Stavby, sídla, obyvatelstvo

 1. Skompasem.cz

  Pokud se vám článek líbil, okomentujte ho. Potěšíte tím autora.

 2. Martin

  článek je zajímavý, rozhodně se do Afriky ještě znovu vydám…

 3. Mallory

  part-time medical writing jobs for doctors
  remote medical reviewer jobs for unemployed doctors How to turn your health
  and beauty blog into a money-making machine
  part-time gigs for therapists

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.