Kanada, Mexiko, Střední Amerika a Karibik

Od | 30 listopadu, 2018

Obsah

Kanada

Rozloha:10 milionů km2

Počet obyvatel:   34 milionů  (CIA 2011)

Konstituční monarchie –  Hlavou státu je britská královna Alžběta II., zastoupená generálním guvernérem. Reálnou moc má předseda vlády. Kanada je federací a skládá se z 10 provincií a 3 teritorií.

Provincie Kanady (od východu k západu):  Newfoundland and Labrador, Nova Scotia, Prince Edward Island, New Brunswick, Québec (rozlohou největší provincie!, cca 1.5 mil. km2, francouzština, snahy o odtržení od Kanady, v referendu se vyslovili těsně proti), Ontario (nejlidnatější provincie! Orientačně v roce 2002: 1.Ontario 12 milionů obyvatel, 2.Quebec 7.5 milionu. Ontario je 2. plošně největší provincií, rozloha cca 1.1 mil. km2), Manitoba, Saskatchewan, Alberta, British Columbia.

Teritoria Kanady (od východu na západ): Nunavut („Naše země“ – území Inuitů s částečnou autonomií, vytvořeno v roce 1999, největší teritorium – 2.2 mil. km2, žije v něm ale jen 30000 obyvatel), Northwest Territories, Yukon. Ve všech 3 teritoriích dohromady (rozloha dohromady 3.9 milionu km2) žije jen 100000 obyvatel (stav z roku 2002)!

Hlavní město Kanady:   Ottawa   (nemá zvláštní status jako třeba Washington D.C., je na území Ontaria, má asi milion obyvatel)

Další města: Toronto (Ontario, největší město Kanady, 5 milionů obyvatel, televizní věž CN Communication Tower měří 553 metrů a byla dlouho nejvyšší stavbou světa), Montréal (Québec, 2. největší město Kanady a 2. největší město na světě, hovořící francouzsky, 3.5 milionu obyvatel, LOH 1976), QuébecHalifax (Nova Scotia), Winnipeg (Manitoba), Regina (Saskatchewan), Edmonton (Alberta), Calgary (Alberta, ZOH 1988), Vancouver (British Columbia, ZOH 2010), Whitehorse (Yukon), Dawson (Yukon, zlatokopecké městečko). Tučným písmem jsou zvýrazněna hlavní města jednotlivých provincií. V Kanadě je obvykle hlavním městem provincie to největší. Významné výjimky: v Québecu je hlavním městem Québec, ne Montreal, v Britské Kolumbii je hlavní Victoria, ne Vancouver.

Úřední jazyky: angličtina (převažuje), francouzština

Obyvatelstvo: největší církev je katolická (43% obyvatelstva při sčítání v roce 2001). Převažuje bílé obyvatelstvo, původem především z Británie a Francie, dále přistěhovalci (Asie, Afrika), Indiáni a Inuité tvoří jen asi 2% obyvatelstva. Poměrně velké přistěhovalectví – každý rok se přistěhuje do Kanady asi 200000 lidí, z čehož více než polovina jsou Asiaté (nejvíce z Číny, Indie, Filipín a Pákistánu).

Ekonomika Kanady – Jedna z nejvyspělejších zemí světa (trochu slabší než USA), člen G8 („7 nejvyspělejších zemí světa“ + Rusko).

 • nerostné suroviny: extrémně velké nerostné bohatství, těží se všechno. Nejvýznamnější jsou ropa (2009 – 6. místo na světě, nejvíc v Albertě – u Edmontonu), zemní plyn (2009 – 4.), uhlí, uran (2008 – 1.), železná ruda, zlato (zlatá horečka – Yukon), titan (2008 – 3.), platina (2008 – 3.), olovo (2008 – 5.), zinek (2008 – 5.), nikl (2008 – 2.).
 • zemědělství: světová obilnice, obilí se vyváží. Pěstuje se hlavně pšenice. 90% obilí se vypěstuje na jihu „prérijních provincií“ – Alberta, Saskatchewan, Manitoba. Významná živočišná výroba (skot, prasata, drůbež). Důležité jsou speciální farmy  na kožešinovou zvěř (lišky, bobři, norci…). Významná těžba dřeva a rybolov.
 • průmysl: Typický je potravinářský, dřevozpracující a papírenský průmysl, dále petrochemie (hlavně Alberta – ropa – Edmonton Oilers), výroba nákladních automobilů. Energetika (6. místo v produkci elektřiny, převažují vodní elektrárny).

Mexiko

Rozloha:   2 miliony km2 (1.96)

Počet obyvatel:   115 milionů obyvatel (113.7 – CIA 2011)

Oficiální název: Spojené státy mexické. Mexiko je federací a skládá se ze 31 států a jednoho federálního distriktu (hlavní město). Prezidentská republika.

Hlavní město: Ciudad de México (Mexico City) – cca 20 milionů obyvatel. Leží v nadmořské výšce 2200 m.n.m. Je federálním distriktem, není součástí žádného státu.

Další města: Guadalajara (2. největší město, 4 miliony obyvatel), Puebla (vedle Mexico City), Monterrey, Veracruz, letoviska Cancún (Yucatán – v atlase je jen v politické mapě!) a Acapulco.

Obyvatelstvo: 90% jsou katolíci, 75% mesticové (dále Indiáni 14% a běloši 10%).

Úřední jazyk: španělština, v některých státech i indiánské jazyky.

Ekonomika – Poměrně vyspělá země, o něco horší než ČR, ale velké rozdíly v životní úrovni. S Kanadou a USA je členem sdružení NAFTA (Severoamerická zóna volného obchodu – North American Free Trade Agreement). Ekonomicky silně závislé na USA (v roce 2009 směřovalo do USA 81% mexického vývozu).

Nerostné suroviny: – Surovinově hodně bohatá země. Ropa (2009-7 místo), zemní plyn (2009 – 11. místo, obojí u Mexického zálivu), stříbro (2008 – 2. místo), další barevné kovy (olovo – 2008 – 2.místo).

Zemědělství:Kukuřice (2004 – 4. místo), káva (2004 – 5. místo), cukrová třtina (2004 – 6. místo), fazole, banány, chilli papričky, citrusy, další tropické ovoce. Významný producent masa (hlavně kuřecí a hovězí). Významný turistický ruch! Letoviska u moře (Cancún, Acapulco), pyramidy (Aztékové, Mayové – Yucatán – Palenque, Chichen Itzá).

Střední Amerika a Karibik

Střední Amerika (pevnina)

Střední Amerika = pás malých států mezi Mexikem a Jižní Amerikou:

Hlavní města: Guatemala (Guatemala), Belize (Belmopan), Salvador (San Salvador), Honduras (Tegucigalpa), Nikaragua (Managua), Kostarika (San Jose), Panama (Panama). Někdy se do Střední Ameriky řadí i Mexiko.

   Jsou tu dvě velká jezera (Nikaragua a Managua) a mnoho činných sopek (nejvyšší z nich je Tajumulco – 4220 m.n.m. v Guatemale). Převažují katolíci. Všude je úředním jazykem španělština, kromě Belize (angličtina). Jsou to spíše chudší země, kterým se často přezdívá „banánové republiky“ – pěstují se tu banány a další tropické plodiny – káva, cukrová třtina, kakao. Nejbohatší zemí Střední Ameriky je Panama (těsně druhá je Kostarika), nejchudší je Nikaragua (2. nejchudší je Honduras – podle World Population Data Sheet 2010). Všechny země Střední Ameriky jsou na tom hůře než Mexiko a o dost hůře než ČR. Převažují zde mesticové, dále mulati, Indiáni, běloši, černoši, zambové. Dříve převažovaly ve Střední Americe diktatury, časté byly války mezi státy i války občanské. Dnes převažuje demokratický vývoj.

Panama

 • Rozloha: 77000 km2 (jako ČR!)
 • Počet obyvatel: 3.5 milionu (CIA 2011 – 3.5)
 • Nejbohatší země Střední Ameriky (pokud nepočítáme Mexiko, dle World Population Data Sheet 2010). V roce 1999 převzala Panama od USA Panamský průplav a okolí, vybírá zde poplatky (dříve pásmo kolem průplavu spravovaly USA). Panama leží na dvou světadílech! (Severní a Jižní Amerika). Panama má největší obchodní loďstvo na světě – země levné vlajky!
 • Z celkového počtu obchodních plavidel, registrovaných v Panamě v roce 2010 (6379 lodí), jich patřilo zahraničním vlastníkům 5244 (dle CIA 2011).

Kostarika

 • Rozloha: 51000 km2
 • Počet obyvatel: 4.5 milionu obyvatel (4.6 mil. v roce 2011 – CIA)
 • Druhá nejbohatší země Střední Ameriky (po Panamě). Jezdí sem hodně turistů.
 • Guatemala – turistika, mayské pyramidy.
 • Belize – turistika, hlavně skvělé pro potápěče.

Karibská oblast

Do Severní Ameriky se řadí všechny ostrovní státy v Karibiku a okolí (Bahamy) s výjimkou Trinidadu a Tobaga (Jižní Amerika). Řadíme sem tři souostroví – Velká Antily, Malé Antily a Bahamy. Obyvatelstvo v Karibiku je mimořádně rasově pestré. Obecně je zde mnohem více černochů a mulatů než ve Střední nebo Jižní Americe, a naopak je tu daleko méně Indiánů (v minulosti téměř vyhlazeni). Hovoří se tu hlavně španělsky, ale na některých ostrovech i anglicky, francouzsky a nizozemsky. Země v Karibiku jsou spíše chudší, ale jsou mezi nimi veliké rozdíly. Nejbohatšími nezávislým státem Karibiku jsou Bahamy (o něco bohatší než ČR!), daleko nejchudší je Haiti (na úrovni nejchudších zemí Afriky, nejchudší země celé Ameriky! – dle CIA 2011). V Karibiku se pěstuje cukrová třtina, tabák, banány, káva, důležitý je i rybolov. Mnoho států má velké příjmy z turistického ruchu!

A) Velké Antily

 – řadíme sem 4 velké ostrovy – Kuba, Hispaniola, Jamajka a Portoriko, na nichž je celkem 5 státních útvarů.

Kuba

 • Rozloha: 111000 km2
 • Počet obyvatel: 11 milionů obyvatel (11.1 mil. v roce 2011 – CIA)
 • hlavní město: Havana (La Habana – asi 2 miliony obyvatel)
 • Další město: Santiago de Cuba (2. největší – 440000 obyvatel)
 • Úřední jazyk: španělština
 • Obyvatelstvo: převažují běloši (65%) a katolíci (85%).
 • Prezidentem je v současnosti Raul Castro (bratr Fidela), a to od roku 2008. Chudší (než ČR), ale ne extrémně chudá země. Komunistická diktatura, na druhou stranu poměrně kvalitní školství a zdravotnictví (gramotnost 100%!). Pěstuje se hlavně cukrová třtina (z ní se vyrábí cukr a rum) a tabák (skvělé doutníky). Poměrně významná těžba niklu. Velká emigrace do USA (především na Floridu). Guantánamo na východě je významná americká vojenská základna.

Jamajka

 • Rozloha: 11000 km2
 • Počet obyvatel: 3 miliony (2.9 mil. v roce 2011 – CIA)
 • Hlavní město: Kingston (580000 obyvatel)
 • Jamajka je monarchie! Hlavou státu je britská královna Alžběta II., zastoupená generálním guvernérem.
 • Úřední jazyk: angličtina.
 • Obyvatelstvo: převažují černoši (91%) a protestanti (63%-různé církve).
 • Významná těžba bauxitu. Jamajku proslavil hlavně Bob Marley (reggae) a černí sprinteři.

Haiti

 • Rozloha: 28000 km2
 • Počet obyvatel: 10 milionů (9.7 mil. v roce 2011 – CIA)
 • Hlavní město: Port-au-Prince
 • Úřední jazyky: francouzština a kreolština (rovněž oficiální!)
 • Obyvatelstvo: převažují černoši (95%) a katolíci (80%). Přes 50% populace však zároveň praktikuje voodoo!
 • Daleko nejchudší země celé Ameriky, ekonomicky na úrovni nejchudších afrických zemí. Korupce, kriminalita, nic tu nefunguje. Gramotná je jen polovina obyvatelstva (na Kubě 100%).

Dominikánská republika

 • Rozloha: 49000 km2
 • Počet obyvatel: 10 milionů obyvatel (10.0 mil. v roce 2011 – CIA)
 • Hlavní město: Santo Domingo
 • Úřední jazyk: španělština
 • Obyvatelstvo: převažují mulati (73%) a římští katolíci (95%)
 • Leží na stejném ostrově (Hispaniola) jako Haiti, ale je na tom podstatně ekonomicky lépe. Jezdí sem hodně turistů. Těžba niklu. V Dominikánské republice se nachází proláklina Lago Enriquillo (-40 m.n.m.) – nejhlubší proláklina na světě, ležící na ostrově!

Portoriko (USA)

 • Rozloha: 14000 km2
 • Počet obyvatel: 4 miliony (4.0 mil. v roce 2011 – CIA)
 • Hlavní město: San Juan (2.7 mil. v roce 2009 – ? dle CIA!)
 • Úřední jazyky: španělština, angličtina
 • Obyvatelstvo: převažují katolíci (85%) a pravděpodobně mesticové.
 • Měna: americký dolar
 • Volně přidružený stát USA. Obyvatelé mají automaticky občanství USA a mnoho se jich proto stěhuje do USA (jsou hlavně v New Yorku). Portoriko je „tak trochu nezávislé a tak trochu USA“ a místním to vyhovuje. V čele Portorika stojí guvernér (ale oficiální hlavou státu je americký prezident, občané Portorika však nemohou volit v amerických prezidentských volbách). Poměrně vyspělá země (o málo chudší než ČR). Významný turistický ruch.

B) Bahamy (souostroví)

V souostroví Bahamy se nachází dvě země: Bahamy (nezávislý stát) a Turks and Caicos (britské zámořské území).

Bahamy (stát)

 • Rozloha: 14000 km2
 • Počet obyvatel: 300000 (313000 v roce 2011 – CIA)
 • Hlavní město: Nassau (248000 obyvatel)
 • Úřední jazyk: angličtina
 • Nejbohatší nezávislý stát Karibiku (bohatší než ČR!). Země je mimořádně závislá na cestovním ruchu – 60% HDP je tvořeno přímo či nepřímo turistickým ruchem, v turistice pracuje asi 50% ekonomicky aktivního obyvatelstva. Viktor Kožený. Monarchie! Hlavou státu je britská královna Alžběta II., zastoupená generálním guvernérem. Veliké obchodní loďstvo (země levné vlajky). Na Bahamách žije 3.1% HIV pozitivních obyvatel (ve věku 15-49 let, údaj z roku 2009 – CIA) – nejvíce HIV pozitivních mimo Afriku!

C) Malé Antily

Na Malých Antilách je spousta malých ostrůvků. Nejdůležitějším odvětvím ekonomiky je zde turistický ruch. Ostrovy se dají státoprávně rozdělit na 3 skupiny:

 1. “normální“ nezávislé státy – Antigua a Barbuda, Barbados, Dominika, Grenada, Svatá Lucie, Svatý Kryštof a Nevis, Svatý Vincenc a Grenadiny. Znát názvy států – pasivně.
 2. Francie a Nizozemí. Ostrovy Martinik a Guadeloupe jsou přímou součástí Francie (zámořské departmenty) a zároveň přímou součástí EU (znát Martinik a Guadeloupe a že to je EU!)  Některé ostrovy jsou pak přímou součástí Nizozemí, nikoliv však EU.
 3. Závislá území – některé ostrovy patří Nizozemí, USA a Velké Británii. Netřeba je znát.

Zajímavosti a rekordy

 • Kostarika – Nejvyspělejší sociální systém a zdravotnictví Střední Ameriky. Převažují běloši. Zrušila armádu, přitom jde paradoxně o nejbezpečnější stát SA. Opakem je Salvador.
 • Belize – Největší korálový útes amerického kontinentu, Modrá díra.
 • Nikaragua – Nejřídčeji osídlený stát SA, především východ – Pobřeží moskytů.
 • Bahamy – Nejplošší stát západní polokoule
 • Portoriko – Portorický příkop – nejhlubší místo Atlantiku.
 • Martinik – Mont Pelée – jedna z nejničivějších zaznamenaných erupcí v dějinách (1902). Pyroklastický mrak smetl město St. Pierre (přežili jen dva nebo tři lidé!).
 • Dominika – Zřejmě poslední místo, kde ještě žijí původní indiáni.
 • St. Martin – Ostrov, o který se dělí Francie s Nizozemím.
 • Sargasové moře (zařazení do SA je trochu sporné) – Velká hloubka, tření úhořů, porosty řas, Bermudský trojúhelník.
 • Kajmanské ostrovy – Želvy, finančnictví (nebo spíše praní špinavých peněz).

Datum poslední aktualizace: 30.11.2018, poděkování Zbyňkovi Andělovi za sekci zajímavosti

8 thoughts on “Kanada, Mexiko, Střední Amerika a Karibik

 1. Skompasem.cz

  Pokud se vám článek líbil, okomentujte ho. Potěšíte tím autora.

 2. wenca

  Letos jsem psal se sedmákama na ZŠ olympiádu ze zeměpisu a docela mě zarazilo, že tam po nich chtěli vyznačit na slepé mapě ostrov Margarita, který je součástí Malých Antil. Přijde mi, že pro základní školu bylo tohle zbytečně těžké.

 3. Petr Daubner

  No lehké mi to nepřijde a do učiva bych to nedával. Ale zase je to olympiáda, kde by mělo být něco navíc, a Margarita je navíc docela hodně turistická destinace.

 4. Ondra

  ulechčuje mi to učení do školy na test ze zemáku „mexico“dozvědel sem se toho víc než z učebnice.:)

 5. Zbyněk Anděl

  Pár zajímavostí navíc:

  Kostarika
  Nejvyspělejší sociální systém a zdravotnictví Střední Ameriky. Převažují běloši. Zrušila armádu, přitom jde paradoxně o nejbezpečnější stát SA. Opakem je Salvador.

  Belize
  Největší korálový útes amerického kontinentu, Modrá díra.

  Nikaragua
  Nejřídčeji osídlený stát SA, především východ – Pobřeží moskytů.

  Bahamy
  Nejplošší stát západní polokoule

  Portoriko
  Portorický příkop – nejhlubší místo Atlantiku.

  Martinik
  Mont Pelée – jedna z nejničivějších zaznamenaných erupcí v dějinách (1902). Pyroklastický mrak smetl město St. Pierre (přežili jen dva nebo tři lidé!).

  Dominika
  Zřejmě poslední místo, kde ještě žijí původní indiáni.

  St. Martin
  Ostrov, o který se dělí Francie s Nizozemím.

  Sargasové moře (zařazení do SA je trochu sporné)
  Velká hloubka, tření úhořů, porosty řas, Bermudský trojúhelník.

  Kajmanské ostrovy
  Želvy, finančnictví (nebo spíš praní špinavých peněz).

 6. Skompasem.cz

  Díky Zbyňku, přidal jsem informace od Tebe přímo do článku. Přeformátoval jsem také celý text, přidal nadpisy aby to bylo přehlednější

 7. Zbyněk Anděl

  Jsem rád, že můžu přispět nějakou drobností k jinak precizně zpracovaným tématům.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.