Rakousko a České země v letech 1648-1790

Rakousko a české země v letech 1648-1790 1)Habsburská monarchie po třicetileté válce (1648-1740) V Čechách a v Rakousku vládli postupně tito panovníci:

Čtěte více

Velká Francouzská revoluce, Napoleon

Osvícenství (1) Osvícenství je filosofický směr, který vzniknul v Anglii a Nizozemí, ale nejvíce se rozvinul a uplatnil ve Francii. Víra

Čtěte více

Rusko, Polsko a Francie – Kontinentální Evropa po roce 1648

Kontinentální Evropa po roce 1648 (Rusko, Polsko, Francie) 1)Rusko po roce 1480    1480 – konec tatarské nadvlády nad Ruskem. Moskevský velkokníže Ivan

Čtěte více

Habsburská monarchie v letech 1790-1848. revoluce 1848-1849 v Evropě

Habsburská monarchie v letech 1790-1848. Revoluce 1848-1849 v Evropě 1)Habsburská monarchie v letech 1790-1848 Leopold II. (1790-1792)    – mladší bratr Josefa II. (ten neměl

Čtěte více

České země za první světové války. odboj a vznik Československa

České země za první světové války. Odboj a vznik Československa 1)České země za první světové války Situace v Rakousku po vypuknutí

Čtěte více

Dějiny USA v 18. a 19. století

Dějiny USA v 18. a 19. století 1)Osídlení USA    Na východě USA vzniklo celkem 13 amerických osad (kolonií). Byly to tyto (směrem od

Čtěte více

Anglická revoluce

Úvod V letech 1485-1603 vládli v Anglii Tudorovci. Alžběta I. (1558-1603), „panenská královna“, neměla děti. Proto v roce 1603 nastupují na trůn Stuartovci.

Čtěte více