Zeměpisné rekordy Afriky I. – členitost a povrch

Od | 11 dubna, 2018

Opět porovnávám údaje z několika zdrojů a pokud se liší, přikláním se k tomu, který se mi zdá pravděpodobnější nebo se na něm shoduje více nezávislých zdrojů. Pokud nedokážu správný údaj ani odhadnout, zmiňuji i konkurenční názory. Většinou uvádím i hlavní zdroj, ze kterého je údaj čerpán. Pokud není uvedeno jinak, jedná se vždy o africký rekord. Pokud je tento rekord zároveň i světovým, je tak vždy uvedeno! Počínaje tímto článkem, začínám používat anglické značení zeměpisných souřadnic, které mi přijde jednodušší a přehlednější. Takže N je severní šířka, S jižní šířka, E východní délka a W západní délka.

Uvítám jakékoliv Vaše názory, námitky a připomínky u tohoto i dalších článků. Pište, pište, pište! Rekordy budou samozřejmě průběžně doplňovány a aktualizovány.

1) Poloha, rozloha a členitost pobřeží Afriky

Rozloha a hranice Afriky

   Zeměpisci se neshodují v otázce, kolik je na světě světadílů. Většinou se jich uvádí šest (Asie, Afrika, Evropa, Amerika, Austrálie a Oceánie a Antarktida), nebo sedm (v tom případě se počítá Severní a Jižní Amerika zvlášť). Osobně se přikláním k druhému názoru a bude z nich vycházet i dělení světadílů v dalších článcích o zeměpisných rekordech jednotlivých kontinentů. Pro úplnost ještě dodám, že někteří geografové razí i názor, že kontinentů je pouze pět, protože kromě jediné Ameriky považují za jediný světadíl i Euroasii.

   Pokud se budu držet názoru, že Jižní a Severní Amerika jsou samostatné světadíly, pak je Afrika druhým největším světadílem (pokud však někdo bere Ameriku jako jeden světadíl, je větší Amerika). Rozloha Afriky je přibližně 30.3 milionů km2, což je 20.3 % rozlohy světové souše. Afrika je tedy téměř třikrát větší než Evropa. Ačkoliv se Afrika zdá být na mapě výrazně protažená severojižním směrem, maximální poledníková vzdálenost (od severu k jihu, 8,000 km) je téměř stejná jako vzdálenost rovnoběžková (ze západu na východ, 7,500 km).

   Vymezení samotné africké pevniny nevzbuzuje žádné pochybnosti. Od Evropy Afriku odděluje Gibraltarský průliv (v nejužším místě zhruba 14 kilometrů široký) a Středozemní moře (nejblíže k Evropě, kromě Gibraltarského průlivu, se Afrika přibližuje v oblasti Sicilského průlivu, který odděluje pobřeží Tuniska od Sicílie). Od Asie odděluje Afriku částečně rovněž Středozemní moře a dále Suezská šíje (délka Suezské šíje je 125 km, v současnosti touto šíjí prochází Suezský průplav), Suezský záliv Rudého moře, Rudé moře, průliv Báb al-Mandab (široký v nejužším místě 17.5 kilometr) a Adenský záliv. Co se týče okolních ostrovů, z významných ostrovů a souostroví se řadí k Africe Džerba, Sokotra, Seychely, Zanzibar a Pemba, Komory, Maskarény, Madagaskar, Tristan da Cunha, Svatá Helena, Ascension, Bioko, Svatý Tomáš a Princův ostrov (Principe), Kapverdy, Kanárské ostrovy a Madeira.

Sporné jsou Azory – někdo je řadí do Afriky, ale většina geografů je považuje za součást Evropy (jsem téhož názoru – viz nejzápadnější bod Evropy). Horší je to s ostrovy mezi Afrikou a Antarktidou. Tady bych se odvolal na zdravý selský rozum – Ostrovy prince Eduarda leží blíže Africe než Antarktidě a navíc patří Jihoafrické republice, proto bych je zařadil do Afriky. Naopak o trochu východněji ležící Crozetovy ostrovy, patřící Francii, jsou blíže Antarktidě a proto bych je řadil k Antarktidě, stejně jako Kergueleny a McDonaldovy ostrovy, ležící ještě dále na východ. Z tohoto vymezení vychází i následující údaje o krajních bodech afrického kontinentu.

Nejsevernější bod celého světadílu (včetně ostrovů)

 • Nejsevernějším bodem celého světadílu je ostrůvek Djezira Djalita (Îles de la Galite), který patří Tunisku a leží na 37o30‘ N.

Nejsevernější bod pevniny (bez ostrovů)

 • Nejsevernějším bodem pevniny je mys Ras Ben Sakka (Cap Blanc, Bílý mys) v Tunisku, který vybíhá na 37o21‘ N.

Nejjižnější bod celého světadílu (včetně ostrovů)

 • Nejjižnějším bodem Afriky je mys Hooker na Marionově ostrově na 46o54‘ S. Marionův ostrov je součástí Ostrovů prince Edwarda, které leží na jihovýchod od Jihoafrické republiky, které patří.

Nejjižnější bod pevniny (bez ostrovů)

 • Nejjižnějším bodem africké pevniny je Cap Agulhas (Střelkový mys) v Jihoafrické republice – 34o51‘ S. Mys Dobré naděje, který leží na západ od Střelkového mysu, tedy není nejjižnějším bodem Afriky, jak se často tvrdí!

Nejzápadnější bod celého světadílu (včetně ostrovů)

 • Nejzápadnějším bodem celého světadílu je ostrov Santo Antão v Kapverdských ostrovech. Jeho západní okraj má souřadnici 25o25‘ W.

Nejzápadnější bod pevniny (bez ostrovů)

 • Nejzápadnějším bodem africké pevniny je mys Pointe des Almadies v Senegalu 17o33‘ W. Leží asi 4 kilometry od mnohem známějšího Zeleného mysu (Cap Vert), který se také často, i když nepřesně, uvádí jako nejzápadnější bod pevniny.

Nejvýchodnější bod celého světadílu (včetně ostrovů)

 • Nejvýchodnějším bodem celého světadílu je ostrov Rodrigues v Maskarénách, východně od ostrova Mauricius, kterému zároveň patří  – 63o30’E.

Nejvýchodnější bod pevniny (bez ostrovů)

 • Nejvýchodnějším bodem samotné pevniny je mys Rás Hafún v Somálsku – 51o28‘ E.

Největší moře

 • Afriku omývají dva oceány – Atlantský a Indický. Hranicí mezi nimi je na severu kontinentu Suezská šíje a na jihu Afriky Střelkový mys. Hranice mezi oběma oceány vede potom ze Střelkového mysu po 20. poledníku východní délky až k Antarktidě. Největším jednotlivým mořem, omývajícím Afriku, je Arabské moře. Toto okrajové moře Indického oceánu má rozlohu 4,592,000 km2.

Nejslanější moře

 • Rudé moře dosahuje salinity (slanosti) až 40.5 ‰, což je světový rekord! Průměrná salinita světového oceánu je kolem 35‰. Indický oceán je nejteplejší a zároveň nejslanější z oceánů – jeho průměrná salinita je 36.5 ‰. V Rudém moři je salinita vyšší, protože má skrze velice úzký průliv Báb al-Mandab se zbytkem Indického oceánu velmi omezenou výměnu vody. Do Rudého moře neústí ani jedna významná řeka a je z obou stran obklopeno pouští a srážky nad Rudým mořem jsou zanedbatelné. Všechny tyto faktory způsobují jeho vysokou salinitu.

Nejdelší průliv

 • Mosambický průliv – délka 1,760 kilometrů, šířka 422 – 925 kilometrů. Nejdelší průliv na světě! Mosambický průliv odděluje Afriku a ostrov Madagaskar. V severní části průlivu se nachází souostroví (a zároveň stát) Komory. Přesná délka tohoto i jiných průlivů je ovšem sporná – záleží na tom, jestli se měří celý průliv, nebo jen neužší část. Mosambický průliv se proslavil zejména objevem asi nejznámější „živé fosilie“ – lalokoploutvé ryby latimerie podivné, která měla být teoreticky už 65 milionů let vyhynulá…

Nejužší mezikontinentání průliv

 • Nejužším mezikontinentálním průlivem v Africe je Gibraltarský průliv, který odděluje Afriku od Evropy. Jeho šířka je přibližně 14 kilometrů. Jen o málo širší je průliv Báb al-Mandab, oddělující Afriku od Asie. Ten je široký 17.5 kilometru.

Největší, nejlidnatější a geologicky nejstarší ostrov

 • Daleko největším ostrovem Afriky je Madagaskar. Má rozlohu 586,588 km2, tedy o maličko více, než je rozloha Francie, které dříve patřil. Druhý největší ostrov Afriky, Sokotra, má rozlohu pouhých 3,579 km2, je tedy 164x menší než Madagaskar! Madagaskar je čtvrtým největším ostrovem světa po Grónsku, Nové Guinei a Kalimantanu (Borneu). Jeho maximální rozměry jsou přibližně 1,600 x 600 kilometrů. Je rovněž nejlidnatějším ostrovem Afriky – v roce 2008 měl 20 milionů obyvatel. Madagaskar je geologicky nejstarším ostrovem na světě! Vzniknul asi před 85-90 miliony lety oddělením od Indie.

Nejodlehlejší obydlený ostrov

 • Tristan da CunhaTento malý vulkanický ostrov (rozloha 98 km2) je od nejbližšího jiného obydleného místa, ostrova Svaté Heleny, vzdálen 2120 kilometrů a leží 2740 kilometrů od nejbližšího kontinentu, Afriky. Nejodlehlejší obydlený ostrov na světě!

Největší a nejlidnatější jezerní ostrov

 • Ostrov Ukerewe na jihovýchodě stejnojmenného jezera (Ukerewe – Viktoriino jezero) je největší jezerní ostrov Afriky – má rozlohu 530 km2. Patří Tanzanii a obývá ho asi 150,000 obyvatel. Nejlidnatější jezerní ostrov na světě!

Největší poloostrov

 • Somálský poloostrov je daleko největším poloostrovem Afriky a pátým největším poloostrovem světa (po Arabském, Přední Indii, Zadní Indii a Labradoru). Má rozlohu 850,000 km2. Kromě Somálska na něm částečně leží i státy Džibutsko a Etiopie. Díky jeho tvaru se Somálskému poloostrovu často přezdívá Africký roh.

2) Povrch Afriky

Nejvyšší hora

 • Nejvyšší horou Afriky je Kilimandžáro (anglicky Kilimanjaro, svahilsky Uhuru) v TanzaniiMěří 5,895 m.n.m. Kilimandžáro je vyhaslá sopka. Je to název hory a zároveň pohoří (horského masivu). Kilimandžáro má více vrcholů, nejvyšší z nich je Kibo, který má oněch 5,895 metrů, další dva vrcholy jsou Shira a Mawenzi. Přestože hora leží jen 320 kilometrů od rovníku, pokrývá vrchol Kilimandžára malý ledovec.

Nejvyšší činná sopka

 • Nejvyšší činnou sopkou Afriky je Mount Meru (4,562 m.n.m.) v Tanzanii. Nejvyšší bod hory Meru stále nese název Socialist Peak. Výška hory se v jednotlivých pramenech poněkud liší. Leží nedaleko Kilimandžára, na rozdíl od něj je však sopkou stále aktivní. Poslední sopečný výbuch zde byl zaznamenán v roce 1910.

Obrazek

Mount Meru (4562 m.n.m.) v Tanzanii, nejvyšší činná sopka Afriky

Nejvyšší hora a zároveň nejvyšší činná sopka na ostrově

 • Nejvyšší horou v Africe která leží na ostrově, je Pico de Teide na kanárském ostrově Tenerife ve Španělsku. Měří 3,718 m.n.m., je zároveň nejvyšší činnou sopkou v Africe, která leží na ostrově, a je rovněž nejvyšší horou Španělska! Údajně vrhá při východu slunce ze všech hor na světě nejdelší stín.

Nejníže položené místo (nejhlubší proláklina)

 • Nejníže položeným místem Afriky je Assalská proláklina ve státě Džibutsko (Džibuti). Hladina bezodtokého slaného jezera Assal leží v „nadmořské“ výšce -155 m.n.m. Jedná se o druhou nejhlubší proláklinu po sníženině okolo Mrtvého moře.

Největší poušť

 • Sahara – rozloha 9,100,000 km2. Největší rozměry jsou 4830 x 1930 kilometrů. Na severu je hranicí Sahary pohoří Atlas a pobřeží Středozemního moře, na východě Rudé moře, na západě Atlantik a na jihu pásmo Sahelu (též se používá název Súdán). Samotné slovo „Sahara“ znamená v arabštině prostě a jednoduše „poušť“. Rozlohu Sahary udávají různé prameny rozdílně, protože je velmi obtížné určit hranici mezi Saharou a Sahelem. V každém případě je Sahara daleko největší pouští světa.

Obrazek

Na Sahaře není jen písek. Na obrázku je Bílá poušť poblíž oázy Farafra v Egyptě.

Nejhlubší kryptodeprese

 • Nejhlubší africkou kryptodepresí (nejnižší bod pevniny, skrytý pod jezerní hladinou) je dno jezera Tanganika. Leží v „nadmořské výšce“ -697 m.n.m. Jezero Tanganika je druhým nejhlubším jezerem světa (hloubka 1,470 metrů) a vyplňuje nejhlubší část Velké příkopové propadliny ve východní Africe. Hladina jezera leží v nadmořské výšce 773 m.n.m. Jezero Tanganika leží na hranicích Tanzanie, Zambie, DR Kongo a Burundi.

Největší národní park

 • Největší národní park je NP park Kafue v Zambii. Leží v povodí řeky Kafue, přítoku Zambezi, a má rozlohu 22,400 km2.

 

Použité zdroje:

Kapesní atlas světa, Kartografie Praha, 2003

Školní atlas světa, Kartografie Praha, 2007

Velký atlas světa, Kartografie Praha, 1992

Rekordy Země 1 (neživá příroda), Slovenská kartografia, Bratislava, 1992

Země, Euromedia Group k.s. – Knižní klub, Praha, 2004 (V originále „Earth“, Dorling Kindersley Limited, London, 2003)

http://en.wikipedia.org

http://cs.wikipedia.org

http://www.worldislandinfo.com/

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook

4 thoughts on “Zeměpisné rekordy Afriky I. – členitost a povrch

 1. Skompasem.cz

  Pokud se vám článek líbil, okomentujte ho. Potěšíte tím autora.

 2. Cudná Clare (Sisi Bebkok teď už Sisi Nails)

  Máte užasný web vždycky se hodí k ukolu do zeměpisu 🙂 (no v neděli večer to bez netu už nezvládám)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.