Nejmenší města a obce ČR

Od | 14 ledna, 2019

Obsah

S určením počtu obyvatel jednotlivých sídel není v ČR žádný problém – existuje velmi přesná statistika, pravidelně zveřejňovaná například na stránkách Českého statistického úřadu. Větší potíž však skýtá definice města. Tak například geografové považují za tzv. „sídlo městského typu“ obec s více jak 2000 obyvateli. To je však pouze jeden z možných přístupů.

Obrazek

Domnívám se, že nejpřesnější je držet se zákona, v tomto případě zákona o obcích, který byl naposledy novelizován v roce 2006. Podle tohoto zákona jeza obec považováno sídlo s obecním nebo městským úřadem. Obec je zároveň nejmenší samosprávnou jednotkou, do které volí občané své zástupce. Město je pak definováno jako obec s městským úřadem. „Vesnice“ z hlediska zákona neexistuje. V praxi se většinou obec skládá z několika sídel (lidově řečeno „vesnic“), které spadají pod pravomoc jednoho obecního úřadu. Pro tato sídla zákon používá termín „místní část obce“. „Město“ se pak v zásadě liší od „obyčejné obce“ (neboť i každé město je z hlediska zákona obcí) pouze titulem, který v praxi poznáme podle označení „městský úřad“.

  Z hlediska zákona je tedy situace jednoznačná – titul „nejmenšího města“ logicky přísluší nejmenší obci, která je sídlem městského úřadu. A tou je Přebuz. V tomto městě v okrese Sokolov, v Karlovarském kraji, žilo k 1.1.2007 přesně 87 obyvatel.

Leží v nadmořské výšce 886 m.n.m. a „kupodivu“ zde nejsou žádné ulice (když jsem byl malý, domníval jsem se, že se město liší od vesnice tím, že má pojmenovány ulice…). První zmínka o tomto městě je z roku 1568. Status města obec znovu získala teprve 22. června 2007 rozhodnutím předsedy Poslanecké sněmovny Miloslava Vlčka.

 

Obrazek

       Jen o fous větší je Loučná pod Klínovcem (okres Chomutov, Ústecký kraj), kde žilo 1.1.2007  93 obyvatel. Leží v Krušných Horách ve výšce 865 m.n.m. Loučné byl titul města vrácen 10. října 2006. Byla tedy dokonce i nejmenším městem v ČR, a to 8 měsíců, než dostala titul již zmíněná Přebuz. Loučná pod Klínovcem leží přímo na hranici s Německem a je zde i hraniční přechod pro pěší.

   Nejmenší obcí v České republice je Březina v okrese Vyškov (Jihomoravský kraj). K 1.1.2007 měla pouhých 5 obyvatel!  I to je však hodně ve srovnání se situací o dva roky dříve, kdy v Březině žili (či byli přihlášeni?) pouze dva obyvatelé! Březina je ovšem obec se zvláštním statutem – je to tzv. vojenský újezd, čili území sloužící k vojenským účelům. Vojenské újezdy jsou zvláštní typy obcí, nemají klasickou samosprávu a vstup je možný pouze na zvláštní povolení. V České republice je v současné době vojenských újezdů pět. Všechny patří mezi největší obce České republiky co se týče katastrální výměry.

Březina je z nich nejmenší nejenom počtem obyvatel, ale i rozlohou (158 km2). Zajímavý je pohyb počtu obyvatel ve vojenském újezdu Březina: 1.1.2001 – 7 obyvatel, 12.6.2002 – 9 obyvatel, 1.1.2003 – 6 obyvatel, 1.1.2004 – 3 obyvatelé, 31.12.2004 – 2 obyvatelé, 1.1.2006 – 5 obyvatel, 1.1. 2007 – 5 obyvatel.

    Nejmenší „normální“ obcí v České republice je Vlkov v okrese České Budějovice. K 1.1.2007  žilo ve Vlkově 16 obyvatel. Obec má narozdíl od vojenského újezdu Březina vlastní obecní úřad a starostu.

Obrazek

V obci Vlkov se zachovaly i zbytky typického jihočeského selského baroka

 

Nejmenší obce České republiky k 1.1.2007:

 

Pořadí Obec Počet obyvateů Okres
1 Březina 5 Vyškov
2 Vlkov 16 České  Budějovice
3 Vysoká Lhota 22 Pelhřimov
4 Vysoká 23 Svitavy
5 Kuřimany 23 Strakonice
6 Čilá 24 Rokycany
7 Hradiště 25 Rokycany
8 Bludov 27 Kutná Hora
9 Hvožďany 27 Domažlice
10 Staňkovice 29 Litoměřice
11 Moravecké Pavlovice 29 Žďár nad Sázavou

 

Nejmenší města České republiky k 1.1.2007:

 

Pořadí Město Počet obyvatel Okres
1 Přebuz 87 Sokolov
2 Loučná nad Klínovcem 93 Chomutov
3 Boží dar 175 Karlovy Vary
4 Výsluní 212 Chomutov
5 Rejštejn 232 Klatovy
6 Rožmberk nad Vltavou 353 Český Krumlov
7 Janov 337 Bruntál
8 Hora Svaté Kateřiny 394 Most
9 Úterý 425 Plzeň-sever
10 Ledvice 560 Teplice

   Podle Guinessovy knihy rekordů je nejmenším městem na světě Hum v Chorvatsku.Leží ve střední části Istrie. Má celkem 18 obyvatel. Hum je obehnán hradbami dlouhými 100 metrů. Domy uvnitř hradeb stojí pouze ve třech řadách.

   Často se udává, že nejmenším městem České republiky je Rabštejn nad Střelou. V tomto sídle žije okolo 20-25 obyvatel. Titul města sice nebyl Rabštejnu přímo odejmut (městem se Rabštejn stal již v roce 1337 !), ale od roku 1980 se Rabštejn stal pouhou místní částí města Manětín. Rabštejn nad Střelou není tedy ve smyslu zákona ani pouhou obcí, natož městem, protože nemá vlastní městský (ani obecní) úřad, nýbrž pouhou místní části obce (města) Manětín. Tímto způsobem samozřejmě zaniklo mnoho měst, a to i hodně velkých – například Nusle, Vinohrady, Žižkov, Zbraslav či Radotín byla kdysi významná města, než byla pohlcena rozšiřující se Prahou.

Titul města – jak se stane město městem?

   Titul města uděluje podle zákona o obcích předseda Poslanecké sněmovny po vyjádření vlády. Základní podmínkou je, aby daná obec dosáhla počtu alespoň 3000 obyvatel. Obec by dále měla mít náměstí. Obec dále může status města získat i při nesplnění počtu obyvatel, pokud věrohodným způsobem prokáže, že status města už v minulosti měla. Proto mohly tento titul získat i malinké obce jako Přebuz či Loučná pod Klínovcem, které ho měly již v minulosti. Ve středověku ovšem titul města uděloval obci panovník. Jednou udělený titul města není v současnosti obci odnímán, ani kdyby například počet obyvatel opět poklesl pod stanovenou hranici. Město tedy může zaniknout pouze podobným způsobem jako Rabštejn nad Střelou – sloučením s jinou obcí. V současné době (listopad 2007) je v ČR celkem 594 měst (tj. obcí s městským úřadem). Celkový počet obcí v Česku je 6294.

   Aby toho nebylo málo, tak zákon ještě definuje obce s rozšířenou působností (je jich 204) a obce s pověřeným obecním úřadem (těch je 384). Tyto obce přebraly část pravomocí bývalých okresních úřadů, které byly zrušeny.

Městys

   Novela zákona o obcích v roce 2006 rovněž obnovila starobylý titul „městys“. Tento historický titul (vedle pojmu městys se ve středověku říkalo též městec či městečko) souvisel původně s právem pořádat týdenní a dobytčí trhy (obyčejné vesnice toto právo neměly). Titul „městys“ se přestal používat kolem roku 1950. Na základě novely zákona o obcích z roku 2006 udělil zatím předseda Poslanecké sněmovny titul městyse 177 obcím, které ho používaly před rokem 1954. Tyto obce, které tento titul používaly před uvedeným rokem, ho obdrží zpět, pokud o to požádají předsedu Poslanecké sněmovny. Titul městyse může udělit předseda Poslanecké sněmovny i obci, která nikdy městysem nebyla, zatím se tak však nestalo. Zákon nedefinuje (na rozdíl od titulu „město“) žádné podmínky, které musí obec splnit, aby se stala městysem, požaduje jen vyjádření vlády.

   Ani města však nemají všechna stejný status. Zvláštní zákon přiznává pouze Praze status hlavního města. I Praha je v právním slova smyslu obcí, avšak obecný zákon o obcích se na Prahu nevztahuje. Zároveň má Praha i status kraje.

   Dále mají některá města status tzv. „statutárního města“. Statutárních měst je v České republice celkem 23. Statutární města mají právo vlastní vyhláškou zřídit ve městě městské části či městské obvody, na které pak může přenést část svých kompetencí.

   Česká republika se dále dělí na 14 krajů (samosprávných – zároveň tedy zákon logicky definuje i 14 krajských měst) a 77 okresů (okresy nebyly zatím úplně zrušeny, používají se pro některé administrativní účely – například stále existují okresní soudy apod.)

9 thoughts on “Nejmenší města a obce ČR

 1. Skompasem.cz

  Pokud se vám článek líbil, okomentujte ho. Potěšíte tím autora.

 2. Prokešová

  Článek je zajímavý a vhodný i jako výukový materiál pro žáky. Děkuji.

 3. Petr Daubner

  Rabštejn nad Střelou není město. Město je právní termín a Rabštejn nění ani obec, natož město. Že si to píší na svoje stránky, aby přilákali turisty, chápu, ale není to pravda. Konec konců se o tom píše i v tomto článku…

 4. Josef Balvín

  Tak tedy myslím, že naše obec je nejmenší. Počet příhlášených obyvatel cca 6.

 5. Šimona Komosná - Gotwaldová

  V naší obci je 1380 obyvatel. Je to u Olomouce. Je to strašně malá vesnice a je to tu dolní Samotišáci a Horní Samotišáci + Ulesáci a vrchnáci.

  Bc.Šimona Komosná -Gotwaldová

 6. Jiří Boháč

  RABSTEJN NAD STŘELOU – …je to roztomilé město (městečko), byl jsem tam někdy v r. 1978, bylo to dost zchátralé, možná je i dnes, od té doby jsem tam nebyl, tak nevím… Ale každé malé dítě přece pozná co je město a co je vesnice ! Město je město, vesnice je vesnice – ty naše zákony – kdo ví, co bude platit zítra ??? ….
  Sám jste napsal :
  … Titul města sice nebyl Rabštejnu přímo odejmut (městem se Rabštejn stal již v roce 1337 …… ???
  Dále jste napsal:
  …. a Rabštejn není ani obec, natož město. Že si to píší na svoje stránky, aby přilákali turisty, chápu, ale není to pravda …
  …. ALE CO JE TO PRAVDA …???

 7. Jeanna

  Lowest price diabetes medication online No prescription needed for
  diabetes medication
  Get your diabetes meds fix without a prescription Diabetes drug deals online

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.