Největší jezera Evropy

Od | 8 ledna, 2022

Největší jezera Evropy

Tabulka níže ukazuje největší jezera Evropy. V seznamu naleznete celkově 22 vybraných jezer. Tabulka vychází ze dvou zdrojů: 1. zdroj je z kapesního atlasu světa, Kartografie – Praha 2003. Zdroj číslo tři vychází z wikipedie.  Tabulka je řazena podle zdroje číslo 1. 

Pořadí Název Zdroj 1: Zdroj 2: Země
1. Ladožské jezero 18 140 km2 17 700 km2 Rusko
2. Oněžské jezero 9 720 km2 9 894 km2 Rusko
3. jezero Vänern 5 585 km2 5 655 km2 Švédsko
4. jezero Saimaa 4 377 km2 4 377 km2 Finsko
5. Čudské + Pskovské jezero 3 555 km2 3 555 km2 Rusko/Estonsko
6. jezero Vättern 1 912 km2 1 893 km2 Švédsko
7. Vygozero jezero 1 250 km2 1 250 km2 Rusko
8. jezero Mälaren 1 140 km2 1 140 km2 Švédsko
9. Bílé jezero 1 125 km2 1 290 km2 Rusko
10. jezero Inari 1 102 km2 1 040 km2 Finsko
11. jezero Päijänne 1 054 km2 1 081 km2 Finsko
12. jezero Topozero 986 km2 986 km2 Rusko
13. jezero Ilmeň 982 km2 982 km2 Rusko
14. jezero Oulu 893 km2 887 km2 Finsko
15. jezero Pielinen 868 km2 894 km2 Finsko
16. jezero Imandra 812 km2 876 km2 Rusko
17. jezero Segozero 753 km2 906 km2 Rusko
18. jezero Pjaozero 659 km2 659 km2 Rusko
19. jezero Haukivesi 620 km2 562 km2 Finsko
20. jezero Balaton 596 km2 592 km2 Finsko
21. Ženevské jezero 582 km2 581 km2 Švýcarsko/Francie
22. Bodamské jezero 572 km2 541 km2 Švýcarsko/Německo/Rakousko

Opět jsem vybral dvojí údaje, protože jako vždy se čísla liší. U prvního zdroje jsem použil vlastně zdroje dva, protože bohužel v obou českých atlasech od téhož vydavatele jsou evidentní překlepy, takže jsem pořadí poskládal z obou zdrojů. Nezpochybnitelné se zdá pořadí prvních šesti jezer, na dalších místech jsou již odlišnosti. Z prvních dvaceti jezer jich je nejvíce v Rusku (10), následují Finsko (6) a Švédsko (3), jednoho zástupce má Estonsko a Maďarsko. Čudské a Pskovské jezero je vlastně jezero jedno, které se dělí na dvě části. Jezero leží na hranici Ruska a Estonska, v Estonsku má název pouze jeden (Peipus). Největším jezerem střední Evropy je Balaton (česky též někdy nazývaný jako Blatenské jezero) s necelými 600 km2 (čili rozlohou o něco převyšuje Prahu), jen nepatrně menší jsou pak další středoevropská jezera – Ženevské a Bodamské. Bodamské jezero je z velkých jezer jediné, které leží na hranici tří států.

Ladožské jezero v zimě.

Ladožské jezero v zimě.

Oba dva zdroje řadí nesprávně na sedmé místo jezero Ijsselmeer v Nizozemsku. Ijsselmeer však nesplňuje definici jezera! Jezero je vodní nádrž přírodního původu, kdežto „jezero“ Ijsselmeer vzniklo uměle – přehrazením mořského zálivu. Ačkoliv se tedy běžně nazývá jezerem, jedná se o umělou vodní nádrž (asi podobně, jako je naše Máchovo jezero ve skutečnosti rybníkem). Proto jsem jezero Ijsselmeer do seznamu nezařadil. Wikipedia pak ještě „vtipně“ označuje za největší jezero střední Evropy Ženevské jezero (ne kvůli číselnému údaji – asi ale Maďarsko neřadí do střední Evropy…). Wikipedia si ale na jediné stránce sama odporuje hned několikrát.

Dalším problémem je i vymezení jezer. Zejména ve Finsku je situace naprosto nepřehledná. Tak například jezero Saimaa má velice rozeklaný tvar, je v něm obrovské množství zátok a ostrovů. Podle Wikipedie je například jezero Haukivesi pouze částí jezera Saimaa, ale i když jsem se díval do docela podrobné mapy Finska, netroufnu si rozhodnout, jestli je to pravda nebo jestli se jedná o samostatné jezero. Mezi finskými jezery jsou často jen velice úzké šíje či průlivy a pobřeží je neuvěřitelně členité, takže rozhodnout, jestli se jedná o samostatná jezera či části jezera téhož, je v některých případech prakticky nemožné. Proto údaje z téměř jakéhokoliv zdroje je nutno posuzovat velmi, velmi kriticky…

3 thoughts on “Největší jezera Evropy

  1. Skompasem.cz

    Pokud se vám článek líbil, okomentujte ho. Potěšíte tím autora.

  2. Fero

    Nevím proč se neudává jako největší Kaspické moře, já myslel že hranice mezi kontinenty se bere přibližně středem tohoto jezera

  3. Petr Daubner

    Kaspické jezero se neudává proto, protože hranice nevede středem jezera, nýbrž po pobřeží. Hranice mezi Evropou a Asií se tedy vede po severozápadním pobřeží Kaspického moře (od ústí Emby či Uralu po ústí řeky Kumy), avšak celé Kaspické moře se již řadí do Asie. Proto je největším jezerem Evropy Ladožské jezero.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.