Nejrozšířenější světová náboženstvív roce 2005

Od | 17 dubna, 2018

Nejrozšířenější světová náboženství v roce 2005

(celkový počet věřících v milionech)

1.křesťanství                                                  2,100 mil.

2.islám                                                           1,500

3.hinduismus                                                     900

4.různá domorodá náboženství (animisté)          400

5.čínská lidová náboženství                               394

6.buddhismus                                                   376

   ateisté a bez vyznání                                   1,100

(Upraveno podej: adherents.com)

 

   Jakýkoliv pokus o součet počtu věřících je nutně pouze více či méně přesný odhad. Vybírám proto jeden zdroj jako příklad. Na uvedené adrese najdete i seznam dalších náboženství, včetně definic a dalších odkazů. Problémy dělají jednak definice, kdo to je „ateista“, „člověk bez vyznání“ či jaké víry se dají zařadit mezi „domorodá náboženství“. Další věc je pak věrohodnost údajů – například Čína udává podezřele vysoký počet ateistů. Vzhledem k tomu, že komunisté v Číně stále diskriminují zejména vyznavače nečínských náboženství, nemají tyto údaje velkou vypovídací hodnotu. Řada lidí v západní Evropě zase de facto není věřící, ale přesto se formálně hlásí k nějakému náboženství.

   Pomineme-li kategorii „bez vyznání a ateisté“ a „domorodá náboženství“ (tvořící značně různorodou skupinu kultů, které spolu navzájem nemají prakticky nic společného kromě toho, že jsou těžko zařaditelné), můžeme rozlišit šest velikých světových náboženství. Vede křesťanství před islámem a hinduismem, na čtvrtém místě z jednotlivých náboženství je buddhismus. „Čínská lidová náboženství“ jsou v zásadě dvě – konfucianismus a taoismus. V Číně dochází většinou k synkretismu – současnému vyznávání obou těchto náboženství, která lze někdy jen těžko od sebe odlišit. Obě tradiční čínská náboženství jsou navíc často promíchána s buddhismem, který vzniknul v Indii, ale v Číně zapustil hluboké kořeny.

   Všechna velká světová náboženství vznikla v Asii. Asie je domovem i většiny dalších starobylých kultů – judaismu, sikhismu, džinismu, šintoismu, zoroastrismu…Každé velké světové náboženství se dělí na řadu různých směrů a sekt. Křesťané se dělí zejména na katolíky, pravoslavné (ortodoxní) a protestanty (luteráni, kalvinisté, anglikáni, metodisté, baptisté, presbyteriáni, mormoni…), další směry jsou například monofyzité, nestoriáni, koptové, jehovisté… Muslimové se dělí na dva hlavní směry – sunnity a šíity. Menšinoví šíité se pak sami dělí na množství různých proudů a sekt. Buddhismus se rozdělil na dvě velké školy – theravádový (hínájána – malý vůz) a mahájánový (mahájána – velký vůz), zvláštních forem pak nabyl buddhismus v Tibetu (lámaismus) a v Japonsku (zen buddhismus, který se v Japonsku navíc často mísí s šintoismem). Hinduismus se rovněž dělí na obrovské množství směrů a sekt.

One thought on “Nejrozšířenější světová náboženstvív roce 2005

  1. Skompasem.cz

    Pokud se vám článek líbil, okomentujte ho. Potěšíte tím autora.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.