5 největších producentů železné rudy v roce 2008

Od | 4 dubna, 2018

5 největších producentů železné rudy v roce 2008

(údaje v mil. tun)

1.Čína                         824   mil. tun

2.Brazílie                     355

3.Austrálie                   345

4.Indie                         220

5.Rusko                       100

  Svět celkem             2220

5 největších producentů železné rudy v roce 2004

(údaje v mil. tun)

 

  1. Čína310   mil. tun
  2. Brazílie255
  3. Austrálie231
  4. Indie121
  5. Rusko97

    Svět celkem        1340

(Zdroj:   http://geologie.vsb.cz/loziska/loziska/loziska_cr.html )

 

     Železo (Ferrum – Fe) je černošedý kov (hutnictví železa se říká černá metalurgie). Jedno z období lidské historie bylo dokonce nazváno dobou železnou (u nás probíhala zhruba v letech 750 př.n.l. – 0). Keltové, první historicky doložený národ na našem území, byly ve zpracování železa mistry. Železo bylo pravděpodobně poprvé vyrobeno v Malé Asii Chetity, asi kolem roku 1500 př.n.l.

     Surové železo je kov pevný a tvrdý, ale poměrně křehký a obsahuje různé příměsi, zejména uhlík (3-5%).  Proto se železo zbavuje uhlíku a dále se do něj přidávají různé příměsi, čímž vzniká ocel. Přidání určitého množství jiných kovů se nazývá legování. Oceltedy není železo v pravém slova smyslu, nýbrž slitina, ve které může být až 30 % legovacích kovů! (nikl, chrom, vanad, wolfram, mangan, kobalt…)  Železo je náchylné k rezivění (korozi v důsledku oxidace). Hustota železa je asi 7,850 kg/m3. Teplota tání železa je 1538oC. Železo se v přírodě vyskytuje v mnoha typech železné rudy – nejvýznamnější jsou hematit (krevel), limonit (hnědel), siderit (ocelek), ilmenit, pyrit a magnetovec (magnetit). Je druhým nejrozšířenějším kovem v zemské kůře (po hliníku). Železo je také nezbytné pro teplokrevné organismy, neboť je klíčovou součástí hemoglobinu, krevního barviva přenášejího kyslík.

3 thoughts on “5 největších producentů železné rudy v roce 2008

  1. Skompasem.cz

    Pokud se vám článek líbil, okomentujte ho. Potěšíte tím autora.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.