Po stopách skvostů Khmerské říše – Angkor wat

Od | 12 listopadu, 2019

Obsah

Nacházíte se v kategorii Cestování, ve které naleznete deníky z cest a cestopisy. Největší porce zápisků je z velké Cesty kolem světa Petra Daubnera – Kompletní seznam všech seřazených zápisků z této cesty naleznete na stránce – Cesta kolem světa 2009 – 2011 – mapa článků. 

            Kromě několika obecných článků v odborné literatuře, jejichž obsah jsem dávno zapomněl, jsem neměl bližší informace o této lokalitě a nebyl jsem ani vybaven bedekrem či jinou písemností, ze které bych mohl čerpat poznatky pro mou poznávací cestu. Pokusím se tedy alespoň stručně popsat tuto lokalitu z pohledu osoby, která se na cestu nijak nepřipravovala a která se se vším seznamovala za pochodu.

Obrazek

              Má představa, stejně jako představa většiny mých známých, podotýkám obecnými znalostmi vybavených zeměpisných laiků, byla taková, že Angkor Wat (dále též Angkor) není nijak rozsáhlý komplex a na jeho důkladné shlédnutí postačí pouhý den. Na rozdíl od kolegy, který byl ve skupině se mnou a takto uvažoval (později po zjištění na místě samém litoval) a který zvolil pro pobyt jediný den, jsem pro jistotu zvolil dny dva a tyto ještě prodloužil na půl dne třetího.

Při zobrazení vzdáleností jednotlivých místopisných bodů v dané lokalitě na mapách se jevilo, že město Siem Reap (někdy v místě samém uváděno též jako Siem Reab) není hned vedle Angkoru, ale přinejmenším několik desítek kilometrů od něj (když jsem to přepočítával dle měřítka, vycházelo mi to dokonce na více než 100km).

Ve skutečnosti jsou však obě místa vzdálena ani ne 3 kilometry – bráno tedy od okraje města. Buď se tedy Siem Reap od doby tvorby těchto map značně rozrostl, což se mi však jeví nepravděpodobné, neboť nejde o nijak rozlehlé město, nebo ani sami tvůrci neměli přehled o skutečně vzdálenosti Siem Reapu od Angkoru (nelze ani uvažovat tak, že by se tato vzdálenost měřila od letiště ve stejnojmenném městě, neboť to je sice na opačné straně, než výjezd z města směrem k Angkoru, ale vzdušnou čarou – přes vodní plochy a porosty, je to z letiště dokonce blíže nebo přinejmenším stejně daleko jako z města samotného).

Tolik tedy pro ty, kteří by mohli stejně jako já nabýt dojmu, že ze Siem Reapu je nutné se nějak složitě a dalece dostávat k Angkoru.

            Vízum do Kambodži není nutné mít předem, na každém hraničním přechodu vám bude poskytnuto za poplatek 20,-USD/osoba s obvyklou dobou setrvání jeden měsíc (při opuštění Kambodži platí každý dalších 25,-USD). Již samotní dopravci vám obvykle během letu (jízdy) naservírují formuláře, které je potřeba vyplnit a odevzdat se žádostí o vízum na hranicích, resp. na letišti (kromě dokladů pro udělení vlastního víza – arrival card + visa aplication form, též doklady o zboží podléhajícímu proclení – nikdo si toho za celou dobu ani nevšiml a vyplněný formulář jsem nakonec vyhodil, aniž kohokoliv zajímal).

Houf úředníků oděných do slušivých uniforem, kdy každý má svou funkci (jeden kontroluje totožnost a předá dalšímu, který prolustruje místní záznamy a předá třetímu, který vlepí vízum a přidá první razítko a předává dalšímu, který přidává druhé razítko atd.) vás bezpečně provede úskalími odbavení a můžete se vnořit do neznáma. Zájem jednotlivých členů taxi cechu je již na letišti zřejmý, ale nijak vtíravý. Cesta z letiště do Siem Reapu nezabere více jak 30 minut (při maximální rychlosti 50km/h, neboť za celou dobu jsem s nikým nejel rychleji a to ani mimo město) a cena za transport by neměla přesáhnout 10,-USD za celé auto, přičemž platí, že čím kapacitně menší auto, tím nižší cena.

Většina hotelů také poskytuje dopravu z nebo na letiště za jednotnou cenu 5,-USD. Hotelů je v Angkoru spousta a ačkoli se vás taxikář bude zřejmě snažit dopravit do jím navrženého hotelu, aby inkasoval provizi, doporučuji zvolit vámi vybraný jiný hotel (v navrženém požadovali cenu 100,-USD/noc/pokoj a chtěli o výši ceny licitovat, zatímco ve mnou zvoleném a luxusnějším hotelu bylo bez smlouvání pevně dáno 60,-USD/noc/pokoj.

            A dost obecných informací, přecházím k tomu nejpodstatnějšímu, totiž k vlastnímu Angkoru. Ačkoli v naší literatuře převažuje označování komplexu jako Angkor Vat, namístě samém jsem se setkal výlučně s označením Angkor Wat, nemám tedy důvod používat jiné označení, byť nevím, zda nejde používáním jednoduchého „V“ namísto oficiálního „W“ o uplatnění nějakého jazykového pravidla.

            Všechny chrámové komplexy i související stavby v okolí Siem Reapu lze navštívit pouze na základě speciální karty, kterou i s vlastní podobiznou vystaví u vstupní informační centrály poblíž Angkor Watu (pokud tedy chcete navštívit i komplexy mimo bezprostřední oblast Angkor Watu, musíte do centrálního ofisu – pobočky neexistují) a to za 20,-USD na den.

Lze koupit i vstupenky dvou či třídenní, které vyjdou o něco málo levněji. U každého významnějšího chrámu či stavby je kontrolní hlídka, která kartu zkontroluje a je háklivá na jakékoli její poškození zejména rozmazání identifikačních údajů (při místních vedrech a abnormálnímu pocení není obtížné kartu uloženou např. volně v kapse rychle znehodnotit), které obvykle rezultuje v odmítnutí přístupu návštěvníkovi a nutnosti zakoupit kartu novou. V této centrále (pobočky neexistují) doporučuji koupit mapu, neboť většina hotelů je vybavena obvykle jen prostšími mapami, které nejsou nijak podrobné, spíše naopak.

Cena za lepší mapu je cca 2,-USD. Při místních tropických teplotách není radno zapomínat na vodu či jiné tekutiny, u každé stavby je však dostatek stánků a ochotných nabízečů – pivo v plechovce vyjde cca na 2,-USD, nealko na 1,-USD, smlouvat lze. U vzdálenějších chrámů (od Angkoru) např. u Banteay Srei, jsou ceny všeho skoro o polovinu nižší.

Počítejte s tím, že po vystoupení na každém parkovišti u chrámu budete ihned obklopeni davem dětských a ženských nabízečů, kteří však nejsou nijak vlezlí a po chvíli to vzdají (výjimkou byl chrám Tommanon, kde byli vskutku neodbytní). Prodejní sortiment tvoří kromě pití a jídla (to jen na parkovištích u významnějších chrámů, celkem asi na pěti místech) trička s místními motivy (nabídka začíná na 5,-USD za kus, já kupoval obvykle za 3,-USD/kus) jiné oblečení (šátky, halenky, kloboučky apod.) a cetky všeho druhu.

            Většina turistů samozřejmě zamíří ihned k samotného Angkor Watu, který je také nejblíže centrálního informačního střediska, kde se kupují vstupenky. Jízda autem či rikšou (namísto kola používají místní motocykl, zřejmě aby se příliš nenadřeli) tam nezabere více jak deset minut. Průvodci, které není problém si najmout, obvykle sami vybírají pro návštěvníky trasu prohlídek, které jsou směrovány tak, aby bylo vhodné slunce pro focení a tak lze některé stavby v tu či onu hodinu nalézt téměř prázdné, zatímco u těch, kde jsou nejnádhernější západy slunce, lze na konci dne počítat s nadměrným přelidněním.

Já se neřídil návrhem a směroval jsem si řidiče taxi tam, kam jsem chtěl bez ohledu na jeho návrhy. Někdy jsem vlastní rozhodnutí uvítal, jindy bych se spíše přiklonil k názoru, který jsem odmítl. Ve většině případů vám uváděči nabídnou buď malý tzv. zelený okruh nebo velký tzv. červený okruh. V popisu jednotlivých staveb níže ani jeden z okruhů nesleduji.

            Nebudu se do hloubky zaobírat podrobnostmi o původu a vzniku staveb, jejich účelu apod., ale omezím se jen na některé základní historické údaje a zejména na to, jak vypadají, které se mi nejvíce líbily, kolik jsem jich viděl, kolik nikoli a na soukromé subjektivní hodnocení jejich úchvatnosti či průměrnosti.

1) ANGKOR WAT

            Angkor Wat je v mém hodnocení jednoznačnou jedničkou. Ne nadarmo jde o symbol celé Kambodži situovaný na bankovkách, státních symbolech apod. a samozřejmě o stavbu nejnavštěvovanější. Vystavěn byl až jako jeden z posledních ze všech okolních staveb v první polovině 12. století (v duchu i dnes udržované zásady ohromovat a překonávat velkolepostí stavby již stojící) a to za vlády Súrjavarmana II. (1113-1145) pod původním názvem Jašódhapura. Zasvěcen byl bohu Višnuovi.

O účelu jeho výstavby se však spekuluje – názory začínají u chrámového mauzolea, pokračují přes astronomickou observatoř a končí u modelu nebeské stáje boha Indry. Angkor byl údajně vystavěn bez použití jakýchkoli pojiv ze dvou druhů pískovce (těžených na nedaleké hoře Kulen, když Kulen je v místě často používaný název – restaurace apod.) a ztuhlých a rozřezaných částí zdejší zeminy – lateritu. Pískovcové kvádry byly údajně na místo samé dováženy na vorech po řece Siem Reapu. K Angkor Watu lze dojít ze dvou stran – buď hlavní bránou přes pískovcový most ležící u centrálního parkoviště se stánkaři nebo poněkud klidnější druhou stranou.

Při vstupu onou klidnější stranou se ihned dostanete do prostor samotného chrámu často zdobeného basreliéfy s výjevy z hinduistických eposů Ramajány a Mahábháraty, při vstupu druhou stranou projdete nejprve několika bránami a kráčíte též po dlouhé kamenné terase. Celý Angkor Wat je obehnán širokým vodním příkopem vytvořeným řekou Siem Reap, která jinak protéká celým areálem, na kterém se jednotlivé stavby včetně Angkor Watu nacházejí, někdy kolem staveb, jindy zcela mimo ně. Mimo stánkaře vám budou návštěvu u obou vstupních částí zpestřovat opice.

Prohlídka tak, aby se člověk neuhnal a přitom viděl všechno, trvá tak 2 až 3 hodiny. U hlavního parkoviště je situován horkovzdušný balón, z jehož koše lze za poplatek shlédnout Angkor Wat z ptačí perspektivy. Balón však není mobilní, takže vás vynese pouze nahoru, ale nikoli do stran a Angkor Wat je tudíž vidět pouze v dáli, ale nedostanete se přímo nad něj. Je to dobře, protože žlutý balón již tak dost vadí, když leze do záběrů, které s ním nevypadají zrovna důstojně.

2) PHNOM BAKHENG/BAKENG

            Silnice od centrálního vstupu do Angkor Watu pokračuje podél Phnom Bakhengu, který se nachází vlevo ve směru jízdy. Jde o jednu ze tří staveb (společně s Phnom Bokem a Phnom Kromem – viz. dále), které se nacházejí na vyvýšeném místě, neboť ostatní stavby leží na rovině. Právě tento chrám ve tvaru stupňovité pyramidy je obvykle na konci denního programu návštěvníků celého areálu, kteří se sem hromadně sehrnou, aby viděli nádherný západ slunce.

Mimo to skýtá překrásné rozhledové scenérie na samotný Angkor Wat a podle mě ještě hezčí na Western Mebon a vodní plochu Great Baray (viz. též dále). Vrchol Phnom Bakhengu je jedním z nejvzdálenějších od parkoviště pod ním. Vystoupat je nutno asi 1km dlouhou lesní cestou a prodírat se vskutku davy. Zdatnější jedinci mohou využít střední přístupové cesty na vrchol označené na místní tabuli jako „dangerous path“ nebo se nechat vyvézt třetí přístupovou cestou na slonovi – stanoviště je ihned pod úpatím na počátku všech tří výstupových cest – cena 15,-USD.

3) BAKSEI CHAMKRONG

            Nachází se vedle Phnom Bakhengu pokračujete-li po silnice dále směrem do Angkor Thomu a jde o sice malý, ale pro mně osobně krásný pyramidoidní chrámek. Silnice vedoucí podél tohoto chrámku vede do jedné z celkem pěti vstupních bran tvořících komplex staveb označovaný souhrnně jako město Angkor Thom.

ANGKOR THOM (4-11)

            Ve volném překladu „Hlavní město“ představuje soubor staveb ve starobylém a dnes již neexistujícím městě tvořeném pěti vstupními pískovcovými branami, obehnaném širokým vodním příkopem na řece Siem Reap. Tvoří jej jmenovitě (dle významnosti) tyto stavby: Bayon, Baphuon, Phimeanakas-Royal palace, Prasat Suor Prat, Terrace of Elephants, Terrace of Leper King, Preah Palilay, Preah Pitu, Tep Pranam, Prasat Top East, Prasat Top West).

Prohlídka všech staveb v Angkor Thomu zabere mnohem více času, než samotný Angkor Wat (nejméně 4 hodiny), neboť většina staveb je od sebe dost vzdálena. Osobně jsem vynechal pouze zříceniny Prasat Top East a Prasat Top West a Preah Pitu, jejichž existenci jsem zjistil až dodatečně z mapy. Jednotlivé vstupní brány do Angkor Thomu, pod kterými vede silnice jsou Jižní brána/South gate (přístup od Angkor Watu), Západní brána/West gate (přístup od Western Mebonu), Severní brána/North gate (přístup od Preah Khanu), Vítězná brána/Victory gate (přístup od Ta Keo) a Východní brána/East gate (přístup pouze lesní pěšinou směrem od Ta Prohmu). Angkor Thom se svým okolím byl údajně metropolí bývalé Khmerské říše, která zahrnuje z dnešního pohledu Kambodžu a části Vietnamu, Laosu a Thajska.

4) BAYON

            Druhá nejznámější chrámová stavba v celém areálu po Angkor Watu označovaná někdy jako angkorské baroko. Její ozdobou jsou věže tvořené kvádry zobrazujícími obličeje a četné bohatě zdobené (tzv. basreliéfy) kvádry uvnitř objektu (s častým vyobrazením tanečnic – Apsaras – dle místních „těch, které tančí pro krále“).

Obrazek

5) BAPHUON

            Jedna z nejvíce poškozených monumentálních staveb je v současné době (květen 2008) veřejnosti nepřístupná (ve své větší, nikoli celé části), neboť se opravuje. Jde původně o chrám zasvěcený bohu Šivovi. Financování restaurování této stavby se ujali Francouzi.

6) SLONÍ TERASA/THE TERRACE OF THE ELEPHANTS

Obrazek

            Kamenná nástavba se sloními motivy. Sloužila údajně při královských recepcích jako přehlídkové místo.

 7) TERASA MALOMOCNÉHO KRÁLE/THE TERRACE OF THE LEPER KING

            V zásadě jde o pokračování sloní terasy, takže lze dovozovat stejný účel její výstavby i následného užívání.

8) PHIMEANAKAS – KRÁLOVSKÝ PALÁC/ROYAL PALACE

            Údajný domov angkorských králů s postranní boční vodní nádrží. Nepůsobí nijak okázale, ale je to zřejmě zejména tím, že je v dost bídném stavu vyjma centrálního chrámu. Jedná se o vysokou zdí ohrazený komplex s centrálním královským pyramidálním chrámem, z nějž vyrůstá právě Phimeanakas – zřejmě bývalá královská modlitebna. Přístup po schodech na vrchol je cedulí zakázán.

9) PREAH PALILAY

            Velmi zajímavý, i když zničený chrámek. Zvláštností jsou stromy vrostlé do stavby vesměs druhu Lythraceae místně a na cedulích označovaného jako „Sralao“.

10) TEP PRANAM

            Celkem nezajímavá malá chrámová stavba.

11) PRASAT SUOR PRAT

            Jde o shluk několika samostatných věží, které snad byli kdysi místem smírčích řízení v rámci tzv. božích soudů. V jejich okolí spatřeno několik hadů – rychlé zelené bestie.

12) PREAH KHAN

            Na konci dvanáctého století představoval město, čemuž odpovídají i četné a zajímavé kompozice – zbytky vnitřních staveb se spoustou chodeb, uliček, nádvoří apod. Rovněž tento objekt resp. série objektů je v rámci restaurování významně finančně podporována a to zejména soukromými donory z USA, jejichž jmenný seznam včetně věnovaných sum je zvěčněn na ceduli umístěné pod přístavkem na přístupové cestě ke komplexu. Vyniká jistou zvláštností oproti ostatním stavbám, neboť není nijak monumentální (jak by taky ano, když se jedná o původní město), ale o to zajímavější včetně četných bas-reliéfů.

13) PRASAT PREI

            Rozvaliny bez turistů.

14) BANTEAY PREI

            Krajina kolem trochu připomíná vojenské zákopy, za nimiž se nachází shluk polorozpadlých staveb bez obvyklých informačních tabulí s údaji o stavbě.

15) NEAP/NEAK POAN/PEAN

            Zcela odlišná od ostatních staveb. Jde o umělý ostrov vybudovaný uprostřed vodního rezervoáru tvořený pěti nádržemi. Uprostřed centrální nádrže se nachází půdorysně kulatá svatyně obklopená jakoby dvěma propletenými hady. K této hlavní nádrži pak ze všech čtyř stran přiléhají čtyři další nádrže. Nádrže jsou obvykle vyschlé, pouze při zvýšeném stavu hladiny řeky Siem Reap se naplní vodou a pak vynikne krása tohoto místa mnohem výrazněji.

16) PRASAT KROL KO

            Ruiny rozpadlého chrámku se místy zachovalými zbytky basreliéfů.

17) TA SOM

            Zajímavý, i když dosti poničený komplex staveb s pískovcovými vnějšími vstupními branami s podobami obličejů. Komplex byl pod záštitou UNESCO zrestaurován do stávající podoby v letech 2001 – 2005.

18) EASTERN MEBON

            Monument vyrůstající z dnes již vyschlého vodního rezervoáru – The Eastern Baray (rozměrů 7,5km x 1,83km). Několikastupňová terasa s vnitřními věžemi a četnými sloními skulpturami. Na mapě se tváří jako děsně zajímavý objekt, ve skutečnosti nijak ohromující (ve srovnání s jinými) není, přesto jeho návštěvu vřele doporučuji.

19) PRE RUP

            Monumentální chrám vysvěcený údajně v roce 961 s úžasným výhledem do krajiny s možností zahlédnout v dáli i hlavní věž Angkor Watu. Je však dost poničený zubem času. Restaurování do stávající podoby započali již v říjnu 1995 Italové ve spojení s UNESCO.

Obrazek

 20) BANTEAY SREI

            Pro místní jeden z nejhezčích chrámů. Není nijak monumentální, ale o to zdobnější. Je poměrně daleko od ostatních chrámů (cca 30 minut jízdy autem při obvyklém místním tempu maximálně 50km/hod) společně s „Kbal Spean“ objeveným teprve v roce 1968 a s přístupem skrz les cca 40-ti minutovou chůzí. Silnice k chrámu Banteay Srei vede skrz vesnici Pradak a rýžová pole s možností shlédnout trochu jiný život místních, než nabízí „velkoměsto“ Siem Reap.

Chrám je také nazýván jako „Klenot khmerského umění“ a místními obyvateli jako chrám žen, což údajně obsahuje i jeho název. Obnoven do současné podoby byl zejména v letech 1931-1936. Nejzajímavější jsou jeho zdobné basreliéfy, propracované do velkých podrobností. Skulptury opic jako strážkyň chrámu na mě působily trochu nepatřičně a uměle – jakoby tam nebyly odjakživa, ale jen jakési vylepšení pro turisty. S ohledem na větší vzdálenost od Angkoru jsou zde poloviční ceny téměř veškerého nabízeného sortimentu.

21) BANTEAY SAMRE

            Přestože je také dosti vzdálen od hlavních chrámových komplexů, návštěvu rozhodně doporučuji, neboť jde o chrám podle mě hodně skvostný, navíc s minimem návštěvníků.

22) BANTEAY KDEI

            Monument naproti vodní nádrže Sras Srang s velkolepou vstupní pískovcovou bránou. Jeden z posledních postavených komplexů (konec 12. století) je v zásadě obdobný mnohem známějším a navštěvovanějším komplexům Ta Phrom a Preah Khan. Finance na obnovu této památky poskytlo zejména Japonsko. Je zde mnohem větší klid a prostor pro případné rozjímání právě z toho důvodu, že není středobodem návštěv.

23) PRASAT KRAVAN

            Velmi pěkný chrámek, který nevyniká monumentálností, ale je překrásný díky své malé, ale o to dokonaleji zpracované podobě. Patří mezi nejstarší (údajně 921) a je unikátní svými cihlovými věžemi ve svém interiéru vyzdobenými basreliéfy zejména s motivy Višnua. Vystavěn údajně královským hodnostářem – asi proto nemohl být tak monumentální.

24) SRAS SRANG

            Údajně bývalé královské lázně. V současné době jde v zásadě pouze o vodní nádrž, kde se koupou a rybaří místní. Dá se korzovat kolem a rozjímat. Při velkých vedrech a vysychání lze údajně na dně ve středu nádrže vidět zbytky starobylého chrámu.

25) BAT CHUM

            Celkem nezajímavé tři věže chrámku téměř rozpadlé. Stavitelé chrámku jsou velebeni básněmi vyrytými v rámech dveří jednotlivých věží. Klid.

26) TA PROHM

            Bývá po Angkor Watu a Bayonu nejčastěji zvěčňován na pohlednicích, protože jde o chrám dosti poničený vrostlými stromy, které vytvářejí překrásné fotografické náměty (pro odborníky jde zejména o Spung – Datiscaceae (Tetrameles nudiflora) a dále o Sralao – Lythraceae (Lagerstroemia calyculata). Chrám je hodně poničený a v rozvalinách, ale i tak je úchvatný zejména díky zmíněným kompozicím zdiva a stromové vegetace. S Unescem spolufinancuje obnovu indická vláda.

Obrazek

27) TA KEO

            Pro mě osobně druhý nejhezčí chrám po Angkor Watu. Nebyl sice údajně nikdy dokončen, ale byl za uplynulá staletí skvěle zakonzervován a proto je téměř v původní podobě. Skýtá nádherné výhledy „pod sebe“, výhledům do okolí brání vzrostlá vegetace, takže k vidění je jen hustý lesní porost, i když i ten je skvostný. Schody, které je nutno zdolat až k vrcholu chrámu, jsou jedny z nejpříkřejších, ale ten pohled dolů pak stojí za to.

28) THOMMANON

            Přehnaně řečeno architektura Angkor Watu v menší podobě. Malý, ale o to krásnější chrámek vystavěný podél tzv. královské cesty vedoucí z Angkor Thomu za její Vítěznou výstupní branou.

29) CHAU SAY TEVODA

            V zásadě totéž co Thommanon navíc naproti němu přes silnici (královskou cestu), ale zdaleka ne tak skvostný a hlavně mnohem méně zachovalý chrámek.

30) WESTERN MEBON

            Vzdálenější chrámek se nachází uprostřed vodní nádrže Great Baray. Lokalita sice není daleko od hlavních chrámů, ale po silnici je dosažitelná pouze složitým objížděním, kdy je nutno vyjet zpět hlavní bránou z celého angkorského areálu, pokračovat přes celý Siem Reap až k letišti a teprve za ním je hlavní hráz vodní nádrže. Odsud odplouvají na W. Mebon motorové lodičky. Uvnitř chrámu byla místními farmáři nalezena bronzová soška Višnua, která je umístěna v národním muzeu v Phnom Penhu.

31) BAKONG

            První a jediný zajímavější chrám z tzv. Rulous Group komplexů nacházejících se na jihovýchod od Angkoru cca 30 minut jízdy autem. Vysvěcen v roce 881 představuje údajně první z khmerských architektonických výtvorů. Jde o stupňovitou pyramidu završenou chrámem a rozpadlými stavebními komplexy pod ní. Okolí tvořené širokým vodním příkopem, květenou a místní zástavbou. Pro vstup je nutná karta vydaná v centrále Angkoru.

32) LOLEI

            Poblíž Bakongu – cihlový monument značně zničený, který okupují v okolí bydlící mniši.

33) PREAH KO

            V sousedství Bakongu, malý chrámek původně nazvaný Paramešvara a zasvěcený Šivovi. V dosti dezolátním stavu, tvořený cca šesti věžemi.

34) PHNOM KROM

            Zřícenina bývalého chrámu se nachází na vrcholu kopce poblíž jezera Tonle Sap cca 30 minut jízdy autem od angkorského komplexu směrem na jih. Nahoru nutno vystoupat po několika schodech sevřených v koridoru, projít několika pagodovými branami, následně po prašné cestě s mnoha výhledy do okolí a konečně dalším zábradlím ohraničeným koridorem. Bezprostředně pod zbytky chrámu zničeného zejména dlouhodobým působením větrů a soli se nachází několik buddhistických staveb a žijí zde mniši. Z vrcholu je úchvatný a ničím nekrytý výhled jak směrem k Angkoru, tak na jezero Tonle Sap s jeho plovoucími vesnicemi.

Závěr a zhodnocení

            Výše uvedených 34 staveb jsem navštívil osobně (Western Mebon jen z povzdálí) a důkladně, nenavštíveny zůstaly z časových důvodů v areálu Angkoru tyto: PREAH PITU, PRASAT TOP WEST, PRASAT TOP EAST (vše stupňovité chrámové pyramidy vesměs ne tak zajímavé a zachovalé jako ostatní navštívené), TANEI (ruiny bývalého chrámu ležící na lesní cestě za chrámem Thommanon), PHNOM BOK (zbytky chrámu na jednom ze tří kopců v dané lokalitě – mimo něj ještě Phnom Krom a Phnom Bakheng – obě viz. výše) ležící cca deset minut jízdy autem od chrámu Banteay Samre, KBAL SPEAN (viz. výše text k chrámu Banteay Srei) ležící cca 40 minut jízdy od Angkoru, CHAU SREI VIBOL (ruiny chrámu na pahorku s údajně romantickou procházkou k němu) ležící cca 30 minut jízdy od Angkoru, PRASAT TO (na centrální mapě prodávané v informačním centru vůbec není uveden, ale na nepodrobných hotelových mapách kupodivu ano, takže nevím nic o jeho skutečné existenci, ale měl by se nacházet na sever od chrámu Banteay Samre) a možná velmi zajímavý, ale od Siem Reapu cca 60km vzdálený chrám BENG MEALEA, obklopený džunglí a její bujnou vegetací – jde o chrám, který zřejmě nebude oklestěn, ale ponechán ve své pralesní podobě.

            Pokud bych měl sestavit vlastní žebříček nejhezčích staveb včetně jejich okolí a doporučit jejich návštěvu, pak by měl tuto podobu: 1) Angkor Wat, 2) Ta Keo, 3) Phnom Bakheng, 4) Bayon, 5) Bakong, 6) Banteay Samre, 7) Thommanon, 8) Neak Poan, 9) Pre Rup, 10) Banteay Srei, 11) Preah Khan, 12) Ta Prohm, 13) Baksei Chamkrong, 14) Prasat Kravan a 15) Phnom Krom.

            Většinu lokalit doporučuji navštěvovat za použití taxi, pěší přesuny jsou totiž fyzicky i časově náročné. V areálu Angkoru lze využít moto-rikšů nebo motorových vozidel. Já osobně platil společně se skupinou čtyř dalších osob dohromady taxikáři 100,-USD a to byl s námi od 8.00 hod ráno do 18.00 hod večer. Rikši budou o něco levnější, ale jsou pomalejší a hlavně se v nich nezchladíte. Vedro je přitom neúnosné (v květnu pořád kolem 40-ti stupňů celsia), i když je relativizováno vysokou vlhkostí vzduchu, která je moc příjemná a klimatizace v autě je tedy při přejezdech vítaná.

            Kromě Angkoru doporučuji v místě samém ještě návštěvu jezera Tonle Sap a na něm jsoucích plovoucích vesnic (floating villages), kde lze shlédnout např. basketbalové hřiště na vodě, školu na vodě, kostel na vodě apod. včetně krokodýlů. Cesta taxíkem tam a zpět ze Siem Reapu včetně čekání řidiče cca tři hodiny by neměla přesáhnout 30,-USD. Vstupné je 20,-USD na osobu (nejsem si úplně jist, ale více to rozhodně není) a platí při příjezdu k jezeru, obvykle se pak dává kolem 20,-USD členům posádky (máte-li loď s kapacitou cca 8 osob sami pro sebe). V samotném Siem Reapu stojí dále za návštěvu chrám Wat Bo vyzdobený údajně nekrásnějšími kambodžskými freskami z konce 19. století zobrazujícími khmerskou verzi Ramajany a bezplatná výstava khmerského dědictví umístěná v domku – budce poblíž angkorského centrálního ofisu. Všechny ceny jsou v dané lokalitě v dolarech, se zdejším rialem přijdete do styku jen tehdy, budou-li vám prodejci vracet nedolarové částky (např. 0,50 centů).

            Musím říct, že na Angkor jsem se nesmírně těšil a nejenže ve všech ohledech splnil má očekávání, ale ještě je notně překonal. Návštěvu mohu jen doporučit (k důkladné prohlídce všech staveb včetně okolních doporučuji nejméně 5 dnů, pro prohlídku zevrubnou a jen významnějších objektů doporučuji dva dny) a sám doufám, že se tam ještě někdy vrátím a nejen zkontroluji stav staveb navštívených, ale podívám se i na těch několik málo staveb, které mé pozornosti z časových důvodů pro tentokrát bohužel unikly.

3 thoughts on “Po stopách skvostů Khmerské říše – Angkor wat

 1. Skompasem.cz

  Pokud se vám článek líbil, okomentujte ho. Potěšíte tím autora.

 2. Mara

  Jen par poznamek.
  Slovo WAT znamena CHRÁM. Divim se,ze to autorovi zrovna na takovem miste uteklo.
  Detsky prodavaci me osobne docela vlezli prisli. Tim spis, ze diteti tezko neco odmitnete(Obzvlast kdyz na vas vybali vetu typu „“You don´t want to make me cry, do you?““) a dospely, ktery to samozrejme moc dobre vi, toho zneuzivaji. Takovy trosku emocni vydirani me to prislo. To uz je rozumejsi prispet neco mistni kapelkam mrzaku, ktery hrajou na pristupovych cestach ke chramum.Mrzaku je v Laosu spousta, protoze se tu dodnes potykaji s obrovskym mnozstvi nevybuchle munice, ktera zde byla schozena za Vietnamsko-Americke valky.Mimochodem-Laos byl nejbombardovanejsi zemi na svete v prepoctu na hlavu (tusim nakejch pul tuny na hlavu).
  Jeste k doprave pro mene majetnejsi hlavy jako jsem treba ja.
  V Siam Riepu se da ubytovat i za 3$ a dopravu sme poridili ve ctyrech s motoriksou, ktery nas tez vozil cely den po Angkoru za 4$ na hlavu.
  Nasteva rozhodne stoji za to a pokud jste milovnici pamatek, tak nekolikadenni a s pruvodcem.
  Howgh

 3. Frankie

  Ale já vím, že je to chrám, ale šlo mi jen o to, zda s „W“ nebo „V“ a jelikož na místě samém je to všude s „V“ (u latinky pochopitelně a ne v khmerštině), tak jsem to pojal rovněž stejně.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.