Assisi a Spello – historické perly Umbrie

Od | 17 května, 2022

Obsah

Umbrie, vnitrozemský region střední Itálie, je označován jako zelené srdce Itálie. Nalezneme zde totiž velké množství lesů, vinic a olivových sadů.  V této zeleni jsou ukryta nádherná historická městečka a vesničky. Přibližme si blíže alespoň dvě z těch nejkrásnějších – Assisi a Spello.

Assisi

Město Assisi, spojené se životem svatého Františka, je duchovním centrem nejen Umbrie, ale celé střední Itálie, a také jedním z nejvýznamnějších katolických poutních míst v Itálii vůbec.

Celé město, které leží asi dvacet pět kilometrů od Perugie, má silný středověký charakter a odkaz svatého Františka z Assisi je patrný na každém kroku. František se zde narodil roku 1181 a o necelých třicet let později, konkrétně v roce 1209 zde založil františkánský řád, který dodnes patří mezi nejvýznamnější mnišské řády vůbec.  Nedlouho po Františkově smrti v roce 1226 zde začali na jeho počest stavět rozsáhlou baziliku.

San Francesco

Dnes se na tomto místě nalézá celý chrámový komplex – San Francesco, který je tvořen Horní a Dolní bazilikou a klášterem.  O významu celého komplexu svědčí i skutečnost, že na jeho výzdobě se podíleli nejvýznamnější středověcí umělci tehdejší Itálie.

Dolní bazilika s poměrně strohým románsko-gotickým interiérem byla postavena kolem roku 1230. V jejích postranních kaplích nalezneme spoustu krásných maleb. K nejvýznamnějším a zároveň nejkontroverznějším patří Madona od Cimabua. Pod dolní bazilikou se nachází rovněž krypta, ukrývající hrobku svatého Františka.

Ihned po dostavbě Dolní baziliky se začalo s výstavbou velkolepé Horní baziliky, která je na rozdíl od té dolní velmi světlá a vzdušná. Světlo do ní proniká mnoha skleněnými okny francouzského původu. Dominantou Horní baziliky je cyklus dvaceti osmi maleb ze života svatého Františka, které jsou zároveň pokládány za jakýsi převrat v tehdejším výtvarném umění, jde o přechod od plochého ikonického zobrazování postav k jejich mnohem realističtějšímu zachycení. Kdo je však autorem tohoto impozantního díla se dodnes přesně neví. Jako nejpravděpodobnější dva autoři se uvádějí Pietro Cavallini a Giotto.

Za zmínku stojí také jedna smutná událost. V roce 1997 byla celá bazilika silně poškozena během mohutného zemětřesení. Zřítila se horní část baziliky, poničeno bylo mnoho fresek, a při neštěstí dokonce zemřeli čtyři lidé. Následně prošla bazilika nákladnou rekonstrukcí, fresky byly zrestaurovány a dnes je již vše opět v původním stavu.

Další zajímavá místa v Assisi

Assisi není však jen městem františkánů. Již ve 13. století se stalo i místem vzniku ženského řádu. Na východním konci takzvaného starého města stojí kostel svaté Kláry, který patří řádu klaristek.

V Assisi se nachází velké množství dalších zajímavých architektonických památek. Jednou z nich je Chrám Minervy s překrásnými antickými sloupy či románský kostel San Pietro. V centru města můžete navštívit také obrazovou galerii Pinacoteca, ukrývající sbírky středověkých a renesančních umělců Umbrie.  Na okraji Assisi jsou pozůstatky hradu Rocca Magiore, z jehož hradeb je nádherný výhled, a to nejen na město, ale i na celé jeho blízké okolí.

Druhou perlou regionu Umbrie je bezesporu Spello, i když možná stojí trošku ve stínu většího a slavnějšího Assisi, rozhodně stojí za návštěvu.

Spello

Malé malebné městečko obklopené hradbami na kopci Valle Umbra. V jeho nitru se nachází nespočet úzkých dlážděných uliček, na kterých nenajdete žádné chodníky. V okolních domcích můžete navštívit útulné restaurace, galerie a obchůdky všeho druhu. Vše je v jednom a tomtéž stylu, což přispívá k jedinečnému kouzlu celého městečka. Většina uliček je navíc vyzdobena nádhernými květinami, které jednolitost architektury skvěle oživují. Při procházce uličkami narazíte také na několik kostelů, římský amfiteátr či pozůstatky papežské pevnosti Rocca Albornoz.

Zapomeňte tedy letos na Řím, Benátky či Toskánsko a navštivte Umbrii, nebudete litovat.

One thought on “Assisi a Spello – historické perly Umbrie

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.