Starověký Řím I. – do punských válek

  Etruskové, Vznik Říma, Doba královská 753-510 př.n.l. Osídlení starověké Itálie v 8. století př.n.l. Italikové – indoevropské kmeny. Obývali spíše střed

Čtěte více

Starověké Řecko II.

Řecko-perské války (499-449 př.n.l.) – Klasické období Řecko-perské války spadají do klasického období řeckých dějin – 499 – 338 př.n.l. (Více o Perské říši

Čtěte více

Starověké Řecko I.

    Staré řecké báje a pověsti Starověké Řecko – starověké Řecko končilo na severu Olympem, na druhou stranu k němu patřilo

Čtěte více

Starověký Egypt, Indie a Čína – dějiny

    Egypt I. – politický vývoj Nil – životodárná řeka. V Egyptě osídleno jen údolí Nilu a nilská delta, jinak poušť.

Čtěte více

Mezopotámie – Blízký východ ve starověku

    Starověk – úvod Starověk (antiquus = starobylý) vznik prvních státních útvarů vznik písma Dva typy starověkých státních útvarů Orientální

Čtěte více