Státy s největší hustotou zalidnění 2018

Obsah

Obsah

V našem předchozím článku jsme se zaměřili na státy, které mají nejmenší hustotu obyvatel na jeden čtverečný kilometr. Zde jsme se pohybovali doslova v jednotkách. A jak je na tom druhá strana žebříčku? To se podíváme nyní. Jenom pro porovnání – Česká republika má hustotu obyvatel 133 na čtverečný kilometr.

(Pozn. věnujte pozornost roku daného údaje. Statistika na wikipedii není aktualizována každý rok)

Pořadí Stát Obyvatel na Km2 Údaj z roku
1  Macao 19443 2015
2  Monako 17667 2008
3  Singapur 7546 2012
4  Hongkong 6516 2012
5  Gibraltar 4250 2011
6  Vatikán 1818 2012
7  Bahrajn 1631 2010
8  Malta 1321 2011
9  Bermudy 1212 2010
10  Svatý Martin 1101 2010

Zdroj: Wikipedie

Macao

Jasný vítěz. Jde o bývalou portugalskou kolonii, kterou najdete v Číně. Její rozloha jsou pouze desítky čtverečných kilometrů. A tomu odpovídá i fakt, že na jednom čtverečném kilometru tady žije 19 443 obyvatel.

Monako

Místo, kde se schází nejbohatší, nejvlivnější a nejznámější lidé. Monako je místem prestiže. Monacké knížectví se svou rozlohou 2 kilometry čtverečné je však i místem s celkem velkou hustotou obyvatel. Když se podíváme přesněji, tak na jednom kilometru žije 17 667 lidí.

Singapur

Z Evropy zamíříme do jihovýchodní Asie, kde se nachází Singapur, který leží na stejnojmenném ostrově, ke kterému se přidává ještě zhruba 50 dalších menších, které jsou v okolí. I ty se do hustoty zalidnění počítají a ta činí 7 546 lidí na jeden čtverečný kilometr.

Hongkong

Nemáme na mysli stejnojmenné město, ale máme na mysli region, která leží na pobřeží Čínského moře a který je považován za hlavní obchodní a ekonomické centrum celé Číny. A tomu odpovídá také počet obyvatel. Těch zde žije 6 516 na jeden kilometr čtverečný.

Gibraltar

Jde o zámořské území Spojeného Království, které je možné najít na samotném jihu Pyrenejského poloostrova. Unikátem je hlavně rozloha, která činí jen 7 kilometrů čtverečných. Od toho se odvíjí celkem zajímavá hustota zalidnění, která na jeden kilometr činí jenom 4 250 obyvatel.

Vatikán

Z hlediska svého umístění naprostý unikát, jelikož se nejedná o stát ve státě, ale jedná se dokonce o stát ve městě. Konktrétně potom v Říme. Hustota obyvatelstva v přepočtu činí 1 818 obyvatel na čtverečný kilometr. Nutno však dodat, že celková rozloha Vatikánu je zhruba 0,44 čtverečných kilometrů.

Bahrajn

Bahrajn neboli Bahrajnské království je stát ležící v Perském zálivu, na jednom z místních ostrovů. Jde zároveň o nejmenší stát oblasti, že čehož celkem jasně plyne i to, že hustota zalidnění bude poměrně velká. Je to 1 631 lidí na čtverečný kilometr.

Malta

Populární destinace pro dovolenou, která láká jak na krásné pláže, tak i zajímavé historické památky. Jde zároveň o nejmenší členskou zemi, která patří do Evropské unie. Obyvatel má však poměrně dost, což dokládá hustota obyvatelstva. Na jednom kilometru čtverečném žije na Maltě 1 321 lidí.

Bermudy

Zámořské území Spojeného království, které se nachází v Atlantiku, konkrétně potom u pobřeží Spojených států. Svůj název získaly podle svého objevitele. Aktuální rozloha je 53 čtverečních kilometrů a pokud jde o hustotu obyvatelstva, je 1 212 osob na kilometr.

Svatý Martin

Unikátní turistická destinace, vyhlášená hlavně pro svou Maho beach, nad kterou letadla nalétávají nad přilehlé letiště. Pokud jde o velikost ostrova, je pouze 34 čtverečných kilometrů. My se však věnujeme hustota, která je v tomto případě 1 101 obyvatel na čtvereční kilometr.

Bangladéš

Oficiálním názvem je tento stát Bangladéšská lidová republika. Leží v jižní Asii a jeho nejznámějším sousedem je rozhodně India. I přes svou celkem poměrně velkou rozlohu má země i velký počet obyvatel, což se následně pozitivně podepisuje především na hustotě. A ta činí 1 095 kilometrů čtverečných.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *