Zeměpisné rekordy Afriky II. – vodstvo a podnebí

Od | 12 dubna, 2019

Obsah

Tento článek navazuje na Zeměpisné rekordy Afriky I. – členitost a povrch

Vodstvo Afriky (3)

Nejdelší řeka

Nejdelší řekou Afriky je Nil-Kagera-Ruvubu(Ruvuvu)-Ruvyironza, která měří 6,671 kilometrů a protéká od pramene těmito státy: Burundi, Rwanda, Tanzanie, Uganda, Súdán a  Egypt. Sporná je délka toku (jiné prameny udávají 6,695 kilometrů) i pravopis zdrojnic řeky Kagery. Nil je zároveň druhou nejdelší řekou světa. Řeka pramení pod názvem Ruvyironza v Burundi v nadmořské výšce 2,000 m.n.m. Poté se jmenuje Ruvubu (nebo Ruvuvu).

Tato řeka je hlavní zdrojnicí Kagery, která se vlévá do Viktoriina jezera (též Ukerewe). Z Viktoriina jezera vytéká Viktoriin Nil, který se tak jmenuje až po ústí do Albertova jezera (též jezero Mobutu Sese Seco). Z Albertova jezera vytéká pod názvem Albertův Nil. V Súdánu získává řeka název Bahr al Jabal (Horský Nil) a od soutoku se řekou Sobat se  nazývá Bílý Nil (arabsky Bahr al Abyad). Tento název má podle jílovitých splavenin, které mu dávají bílé zabarvení. U Chartúmu se Bílý Nil stéká s druhou zdrojnící, Modrým Nilem a teprve na sever od Chartúmu se řeka jmenuje prostě a jednoduše Nil (arabsky Nahr an Níl, anglicky Nile).

Velmi zjednodušeně můžeme tedy říct, že Nil vzniká soutokem Bílého a Modrého Nilu, přičemž hlavní zdrojnicí Bílého Nilu je řeka Kagera. Bílý Nil je mnohem delší, ale Modrý Nil má daleko více vody, takže je těžké říct, která z těchto dvou řek je hlavní zdrojnicí. Zatímco Bílý Nil má celoročně velmi vyrovnaný (rovníkový) režim odtoku, množství vody v Modrém Nilu se několikanásobně zvyšuje v období dešťů.

   Kde pramení Nil, byly dlouho záhadou. John Speke a James Grant byli první Evropané, kteří prokázali, že Bílý Nil vytéká z Viktoriina jezera a objevili i místo, kde se Kagera vlévá do Viktoriina jezera. Stalo se tak v letech 1860-1863, kdy oba badatelé celé jezero obešli. Ale teprve Burkhartu Waldeckerovi se podařilo najít v roce 1937 pramen řeky Ruvyironzy v horách Burundi. Ten je dodnes považován za pramen Nilu, nikdo však ani dnes nemůže říct zcela jistě, že je to „ten pravý“ pramen, neboť oblast není detailně prozkoumána.

Nejvodnatější řeka

Nejvodnatější řekou Afriky je řeka Kongo. Její průměrný průtok v ústí je asi 41,800 m3 za sekundu. Kongo je druhá nejvodnatější řeka světa po Amazonce. Hlavní zdrojnicí řeky Kongo je řeka Lualaba. Celý tok řeky Kongo(Congo)-Lualaba je 4,835 kilometrů. Kongo protéká především Demokratickou republikou Kongo (Kongo-Kinshasa), část toku však teče i po hranici s Kongem (Kongo-Brazzaville)  a Angolou.

Řeka s největší plochou povodí

Opět Kongo. Plocha povodí Konga je asi 3,822,000 km2 (údaje se zde poněkud liší, prvenství Konga v rámci Afriky je ale nesporné). Povodí řeky Kongo zasahuje tyto státy: Demokratická republika Kongo (Kongo-Kinshasa), Kongo (Kongo-Brazzaville), Angola, Středoafrická republika, Tanzanie, Kamerun, Zambie, Burundi a Rwanda. Povodí Konga zhruba vyplňuje území Konžské pánve. Nejvýznamnějšími přítoky Konga jsou řeky Ubangi a Kwa-Kasai.

Největší vnitrozemská říční delta

Delta řeky Okavango v severní Botswaně je největší vnitrozemskou vodní deltou na světě. Rozloha delty v době vrcholící povodně je 9,000 – 16,000 km2, šířka v dolní části je až 230 kilometrů! Asi 97 % vody se nakonec vypaří a zbytek vody skončí v bažinách v okolí jezera Ngami. I když je tento odtok velice malý, stačí to k tomu, aby se v deltě nehromadila sůl a delta se nezměnila v mrtvou solnou pánev. Když je některý rok povodeň obzvláště vydatná, doteče voda dalších 200-300 kilometrů až do solné pánve Makgadikgadi, kde skončí tentokrát už v definitivně bezodtoké solné pánvi.

Největší jezero (rozloha)

Největší jezero Afriky je Viktoriino jezero (Lake Victoria, , též Ukerewe). Toto jezero je sladkovodní a má rozlohu 68,800 km2, čili o málo méně než je rozloha České republiky. Je třetím největším jezerem na světě (po Kaspickém moři a Hořejším jezeru). O jeho pobřeží se dělí 3 státy – Tanzanie, Uganda a Keňa. Z Viktoriina jezera vytéká Viktoriin Nil (později Bílý Nil). Jezero dosahuje hloubky 80 metrů. Hladina jezera leží v nadmořské výšce 1,134 m.n.m.

Obrazek

Viktoriino jezero (Lake Victoria, Ukerewe) ve městě Kisumu, Keňa

Největší jezero (objem)

Největším jezerem Afriky, co se týče objemu zadržované vody, je jezero Tanganika (Tanganyika), které je nejhlubším a plošně druhým největším jezerem Afriky. Zadržuje celkem 18,900 kmvody (druhé v rámci Afriky je jezero Malawi – 7,725 km3 a až třetí je Viktoriino jezero, které je poměrně mělké – 2,700 km3). Tanganika je třetím nejobjemnějším jezerem světa po Kaspickém moři (78,200 km3) a Bajkalu (23,000 km3).

Největší slané jezero

Největší slané jezero Afriky je jezero Turkana (Rudolfovo jezero) na hranicích Keni a Etiopie. Jeho rozloha je asi 8,560 km2 a je pátým největším jezerem Afriky (větší jezera v Africe jsou všechna sladká – Viktoriino, Tanganika, Malawi, Čadské). Jezero leží v bezodtoké pánvi a napájí ho jediná významná řeka Omo. Jeho salinita je poměrně nízká, takže voda se dá pít (chutná asi jako trochu slaná minerálka) a v jezeře žije velké množství ryb. Délka jezera je přibližně 250 kilometrů. Čísla jsou orientační, protože jezero mění svojí rozlohu – v suchých letech se zmenšuje, ve vlhkých letech se naopak zvětšuje.

Zdroj: Kapesní atlas světa, Kartografie Praha, 2003

Obrazek

Flamingo Lake na ostrově Central Island, v pozadí Lake Turkana (Rudolfovo jezero)

Nejhlubší jezero

   Nejhlubší jezero Afriky je jezero Tanganika (Tanganyika)Hloubka jezera je 1,470 metrů (druhé nejhlubší na světě po Bajkalu), rozloha jezera je 32,880 km2 (druhé největší jezero Afriky a šesté největší na světě). Na březích Tanganiky leží státy Tanzanie, Zambie, Burundi a Demokratická republika Kongo (Kongo-Kinshasa). Tvar a hloubka jezera je dána jeho polohou ve Velké příkopové propadlině. V jezeře žije mnoho druhů ryb, převažují cichlidy. Jezero je sladké a je odvodňováno řekou Lukuga, která se vlévá do Lualaby, hlavní zdrojnice řeky Kongo. Hladina jezera leží v nadmořské výšce 773 m.n.m., takže její dno je kryptodepresí (leží pod úrovní mořské hladiny: -697 m.n.m.).

Nejdelší jezero

Jezero Tanganika (Tanganyika) ve východní Africe. Má délku 676 kilometrů a maximální šířku 72 kilometrů a je nejdelším sladkovodním jezerem na světě. Leží na hranici Tanzanie, Zambie, Burundi a Demokratické republiky Kongo. Tanganika je velice podobná Bajkalu – velikostí (Tanganika 32,880 km2. Bajkal 31,500 km2), hloubkou (Tanganika 1,470 metrů – druhé nejhlubší jezero na světě, Bajkal 1,637 metrů), protáhlým tvarem (maximální rozměry: Bajkal 636×50 km, Tanganika 676×72 km), geologickým stářím (Bajkal – 25 milionů let, Tanganika 15 milionů let) i původem (obě dvě jsou tektonického původu, obě leží v hluboké tektonické sníženině).

Jezero s největším počtem druhů ryb (nejvíce na světě!)

   Jezero Malawi (Njasa) ve východní Africe (hranice států Malawi, Tanzanie a Mosambik). Toto veliké (30,800 km2 – 10. na světě rozlohou) a hluboké (kolem 700 metrů – 4. na světě hloubkou) jezero je domovem snad až 1,000 druhů převážně cichlidovitých ryb. Cichlidy žijí zejména v povrchových vodách a jsou velmi oblíbenými akvarijními rybami. Jezero Malawi je odvodňováno řekou Shire do Zambezi. Jezero Malawi je stejně jako sousední Tanganika kryptodepresí (dno leží pod úrovní hladiny oceánu) a stejně jako Tanganika má podobný protáhlý tvar a leží ve Velké příkopové propadlině. Maximální délka jezera je 579 kilometrů.

Obrazek

Lake Malawi, Malawi

Nejvyšší vodopád

   Nejvyšší africký vodopád je vodopád Tugela na stejnojmenné řece. Leží v Jihoafrické republice, spadá z Dračích hor a jeho výška je 948 metrů. Výška nejvyššího stupně je 650 metrů. Tugela je druhým nejvyšším vodopádem na světě – jen o pár metrů vyšší je vodopád Salto Angel ve Venezuele (výška 979 metrů).

Nejvodnatější vodopády (průměrný průtok)

   Livingstonovy vodopády, řeka Kongo, Demokratická republika Kongo. Průměrný průtok je 35,110 m3/s a jsou 40 metrů vysoké. Nejvodnatější vodopády na světě! Řeka Kongo vytváří několik vodopádů. Nejvodnatější z nich jsou Livingstonovy na dolním toku. Jsou pojmenovány podle slavného skotského cestovatele Davida Livingstona. Kongo je druhá nejvodnatější řeka světa a místy dosahuje šířky až 13 kilometrů.

Africké  ledovce

   Podle zdroje z roku 1992 (viz níže) bylo v Africe celkem 15 km2 ledovců, dnes je tato plocha ale určitě daleko menší. Zaledněná jsou pouze tři nejvyšší pohoří (hory) Afriky, které mají nadmořskou výšku přes 5,000 m.n.m. – Kilimandžáro (též Uhuru, nejvyšší vrchol Kibo má výšku 5,895 m.n.m.), Mount Kenya (též Kirinjaga, nejvyšší vrchol Batianu – 5,199 m.n.m.) a Ruwenzori (nejvyšší vrchol Ngaliema – 5,109 m.n.m.) .

Na hoře Kenya je v současnosti 11 malých ledovců, které leží pouhých 16 kilometrů od rovníku a celkově zabírají plochu jen 0.7 km2. Horu Ruwenzori zdobí v současnosti pouze 1 malinký ledovec a na Kilimandžáru je 14 malých ledovců, které dohromady zabírají plochu maximálně 2 km2.  Údaje o všech ledovcích se mi nepodařilo zjistit. Pravděpodobně největší ledovec na Kilimandžáru je Furtwängler Glacier. Ten měl v roce 2006 tloušťku 6 metrů a v roce 2000 pokrýval plochu 60,000 m2 (v roce 1976 to bylo ještě 113,000 m2). Odhaduje se, že ledovce na Kilimandžáru zmizí ze světa díky globálnímu oteplování kolem roku 2020, ledovce na Keni a Ruwenzori možná ještě dříve.

Počasí a podnebí Afriky (3)

   Rekordy podnebí jsou mimořádně sporné. Týká se to teplot i srážek, kde panují značné rozdíly v údajích. Problémem je hlavně metodika měření. V následujících údajích proto vycházím především ze zdroje nejpovolanějšího – oficiálních údajů Světové meteorologické organizace (WMO), což je organizace OSN. Tyto údaje jsou totiž spolehlivě ověřené, na rozdíl od jiných, často dosti podezřelých údajů.

Nejvyšší absolutní teplota

   Nejvyšší absolutní teplota byla naměřena 13.9.1922 severozápadní Libyi (Al Azízíah): +57.8oC ve stínu. Místo leží v nadmořské výšce 112 m.n.m. na okraji Sahary. Světový rekord!

Nejnižší absolutní teplota

   Nejnižší absolutní teplota v Africe byla naměřena 11.2.1935 v marockém Infrane:             -23.9oC. Toto místo leží v horách Vysokého Atlasu v nadmořské výšce 1,635 m.n.m. V marockých horách jsou poměrně tuhé zimy a najdete tu i lyžařská střediska!

Nejvyšší průměrná roční teplota

   Dalol (Etiopie): +34.4oC. Tento údaj je uváděn nejčastěji, není však moc věrohodný, protože se jedná o naměřený průměr z let 1960-1966 (!). Nejteplejší místo světa (co se týče ročního dlouhodobého průměru) je každopádně na sever od rovníku. Dalol je zároveň nejteplejším obydleným místem. Světový rekord!

Nejvyšší průměrné roční srážky

   Nejdeštivějším místem Afriky je Debunsha v Kamerunu. Roční průměr srážek za posledních 32 let tu činí 10,287 mm. Místo leží na úpatí Kamerunské hory.

Nejnižší průměrné roční srážky

   Nejčastěji se udávají se dvě místa, obě v Egyptě, se shodným srážkovým průměrem 0.5 mm ročně. Jedním z nich je město Asuán (Aswán) na Nilu, druhým je oáza Dachla (al-Dakhla) na Sahaře na západ od údolí Nilu. V praxi to znamená, že jednou za několik desítek let tu lehce zaprší. Obě místa mají však zásoby pitné vody – Asuán z Nilu, oáza Dachla z podzemní vody. V obou případech by se jednalo o nejsušší místo světa. Zdroj WMO však uvádí jiné místo a jiný údaj – nejsušším místem Afriky je podle WMO súdánská Wádí Halfa, kde bylo v dlouhodobém průměru za posledních 39 let naměřeno 2.54 mm srážek za rok. Místo leží na jižním konci Asuánské přehrady v nadmořské výšce 180 m.n.m. Pokud platí tento údaj (který se v jiných zdrojích neuvádí), pak nejsušším místem světa je chilská Arica (0.76 mm za rok).

Obrazek

Okolí oázy Dakhla (poušť Sahara, Egypt) je jedním z nejsušších míst světa

Největší intenzita úderů blesku

   Největší šanci, že Vás zasáhne blesk, máte v některých oblastech Demokratické republiky Kongo. Intenzita úderů blesku zde dosahuje až 70 úderů na jeden kilometr čtvereční v průběhu jednoho roku. Světový rekord!

Nejvyšší srážky za 24 hodin

   Nejvyšší srážky za 24 hodin byly naměřeny ve Foc-Foc na ostrově Réunion (Francie, souostroví Maskarény, Indický oceán). 7.-8. ledna 1966 tu za 24 hodin napadlo neuvěřitelných 1,825 mm, čili asi tolik, kolik v průměru spadne v Praze za 4 roky! Foc-Foc leží v nadmořské výšce 2,290 m.n.m. Světový rekord! Velmi prudké srážky jsou na ostrově Réunion běžné a ostrov drží další světové rekordy v nejvyšších srážkách za 12, 48, 72 a 96 hodin. Všechny tyto rekordy byly naměřeny v lednu a únoru, kdy je na Réunionu období dešťů a často řádí tropické cyklony. Réunion je cílem mnoha turistů, pokud ho však chcete navštívit, zvolil bych jinou roční dobu.

Použité zdroje:

6 thoughts on “Zeměpisné rekordy Afriky II. – vodstvo a podnebí

 1. Skompasem.cz

  Pokud se vám článek líbil, okomentujte ho. Potěšíte tím autora.

 2. Noah

  Buy insulin without a prescription and live dangerously Cheap diabetes drugs
  for sale online without prescription
  Prandin online without prescription I’m looking for a sketchy
  website that can hook me up with some Metformin without any pesky prescriptions

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.