Všeobecné podmínky webu Skompasem.cz

Všeobecné podmínky

1 Registrace uživatele a osobní údaje

1.1 Registrovaným uživatelem může být osoba, která splnila podmínky registrace. To znamená, že uvedla pravdivé údaje při registraci a úkon registrace provádí v dobré víře a nikoliv za účelem poškození webu Skompasem.cz prováděním činností jako je spamování diskusního fóra, nevyžádané nabízení obchodů nebo služeb nesouvisejících se zaměřením webu a podobně. Administrátor webu Skompasem.cz si vyhrazuje právo takového uživatele zablokovat/zrušit registraci v zájmu udržení pořádku a přehlednosti na webu.

1.2. Součástí registrace je uvedení následujících údajů: uživatelské jméno, e-mailová adresa a heslo uživatele. Účelem zpracování dat je provedení řádné registrace a web Skompasem.cz prohlašuje, že dodržuje zásadu minimalizace sběru osobních údajů ve vztahu k registrovanému. Uživatel webu může na webu zveřejnit své fotografie. Pokud se takto uživatel učiní, tak tento prohlašuje, že si je vědom toho, že fotografie s jeho biometrickými údaji budou veřejně dostupné ostatním registrovaným i neregistrovaným uživatelům webu a dává tedy tímto úkonem souhlas se zpracováním takových osobních údajů. Jedná se zejména o sekci „Profil uživatele“ a „Fotoalbum“.

1.3  Web Skompasem.cz má právo pracovat s údaji člena výhradně v souladu s platnými právními předpisy, tj. v souladu se Zákonem na ochranu osobních údajů a Nařízením GDPR. Veřejnými údaji jsou údaje, které budou uveřejněny u profilu uživatele nebo na jiných částech webu. Mezi ně patří uživatelské jméno uživatele nebo fotografie. Ostatní údaje, které uživatel zadal při registraci jsou neveřejné a web Skompasem.cz se zavazuje je komerčně nevyužívat ani jinak zneužít.

1.4 Změna již registrovaných údajů je možná, s výjimkou uživatelského jména. Registrovaný uživatel může být požádán o případné doplnění dalších údajů z předem určených důvodů.

1.5 Osoba, která poskytla osobní údaje, souhlasí s tím, aby web Skompasem.cz poskytnuté osobní údaje zpracovával pro účely uvedené výše. Web Skompasem.cz je oprávněn pověřit zpracováním údajů jinou osobu. Osoba, která poskytla osobní údaje, má právo požádat, aby její osobní údaje byly vyloučily ze zpracovávání.

1.6. Osoba, která poskytla osobní údaje má právo jednat v souladu s nařízením GDPR, zejména požádat o výmaz osobních údajů, změnu osobních údajů a další práva vyplývající z Nařízení.

2 Diskuzní fórum

2.1 Zaregistrovaný uživatel má právo přispívat do diskuzních fór. Neregistrovaným uživatelům není přispívání umožněno

2.2 Web Skompasem.cz má právo témata diskuzního fóra měnit.

2.3 Web Skompasem.cz si vyhrazuje právo smazat určité příspěvky uživatele z důvodu porušení zákonnosti a slušných mravů uživatele. Posouzení takového jednání je výsostné právo webu Skompasem.cz

3 Autorská práva

1.1 Není-li výslovně uvedeno jinak, autorská práva k textům, grafice nebo jiným materiálům chráněným autorským právem, které jsou uveřejněny na Skompasem.cz, vykonává majitel webu uvedený jako držitel domény skompasem.cz.

1.2 Uveřejněním příspěvku na Vzory.cz nabývá Skompasem.cz nevýhradní licenci k rozmnožování a rozšiřování příspěvku, včetně práva k překladům a publikaci v jiném než původním jazyce.

1.3 Veškeré příspěvky autorů jsou uveřejňovány v dobré víře a jsou poskytovány bezplatně. Jakékoliv přebírání nebo šíření obsahu pro komerční účely bez předchozího písemného souhlasu majitele Skompasem.cz je zakázáno.

4 Závěrečná ustanovení

4.1 Vztah mezi návštěvníkem anebo uživatelem a Vydavatelem portálu se řídí těmito podmínkami.

4.2 Provozovatel má právo tyto podmínky po předchozím písemném oznámení měnit.