Višegrád

Od | 17 května, 2022

Višegrád (Visegrád) je nejmenším maďarským městem s 1700 obyvateli, leží na pravém břehu Dunaje 43 km severně od Budapešti, zhruba v polovině říční trasy Dunaje mezi slovensko-maďarskou hranicí Štúrovo-Ostřihom a Budapeští. Od roku 1991 je též synonymem spolupráce dnešního Polska, Maďarska, Česka a Slovenska, zeměmi nazývanými Višegrádská skupina, Višegrádská čtyřka neboli V4.

První latinsky psaná zmínka o Višegrádu je datována rokem 1009. V roce 1250 postavil uherský král Béla IV. ve Višegrádu pevnostní systém s citadelou, původně jako ochranu před mongolskými kmeny, ale její obranná funkce zdárně setrvala až do turecké invaze v 16. století. Pevností systém chránil údolí Dunaje a obchodní trasu mezi Budínem a Ostřihomí.

img acbcf

Višegrád – historie

V roce 1323 vystavěl ve Višegrádu král Karel Robert nový královský palác a přesunul sem z (dnešního rumunského) Temešváru uherský královský dvůr. Brzy na to, roku 1335, se v královském městě Višegrádu sešli tři středoevropští panovníci.

Český král Jan Lucemburský, uherský král Karel Robert a polský král Kazimír III. Tři králové jednali o věcech obchodních (otevření dvou nových obchodních tras, které se vyhnuly Vídni a přinesly prospěch např. Brnu), finančních (český král se po splacení dluhu polským králem vzdal nároku na polskou korunu) a řešili další vzájemné územně-dynastické neshody. Setkání, kterému byl přítomen i pozdější král český a císař římský Karel IV., ve výsledku zajistilo stabilitu tohoto středoevropského regionu na dlouhou dobu.

Po 656 letech, v roce 1991, se představitelé tohoto středoevropského regionu sešli ve Višegrádu opět. Prezidenta České a Slovenské federativní republiky Václav Havel, prezident Polské republiky Lech Walęsa a předseda vlády Maďarské republiky József Antall podepsali dne 15. února 1991 deklaraci zemí o vzájemné spolupráci. Tento dokument se stal základem pro spolupráci tří a po rozpadu Československa čtyř středoevropských zemí s prvotním cílem vstupu zemí do NATO a EU.

Visegrádská spolupráce není institucionalizována, v politické rovině funguje na principu pravidelného setkávání jejích představitelů na různých úrovních (od prezidentů a předsedů vlád až po expertní týmy). Jednou ročně se koná oficiální summit premiérů, v období mezi těmito summity vykonává vždy jedna ze zemí V4 předsednickou funkci. České předsednictví Visegrádské skupiny probíhá nyní v období červen 2007 – červen 2008.

Jedinou pevnou organizační strukturou V4 je Mezinárodní visegrádský fond založený v roce 2000. Fond financuje stipendijní pobyty studentů a aktivity nevládních subjektů v oblasti kultury, vědy, výzkumu, školství a přeshraniční spolupráce čtyř zemí.

One thought on “Višegrád

  1. Skompasem.cz

    Pokud se vám článek líbil, okomentujte ho. Potěšíte tím autora.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.