Atmosféra I.

Atmosféra I. 1)Složení atmosféry    Atmosféra je plynný obal Země. Je to směs plynů! Chemické složení atmosféry (zaokrouhleno na celá %):    78%

Čtěte více

Litosféra III. – Geomorfologie (1. část)

Litosféra III. – geomorfologie (1.část) 8)Geomorfologie – úvod Georeliéf a geomorfologie – základní pojmy    georeliéf = tvar zemského povrchu.    Georeliéf vzniká

Čtěte více

Litosféra II. – Geologie (2. část)

Litosféra II. – geologie (2.část) 5)Vulkanismus    vulkanismus = sopečná činnost. Řadíme sem jak vznik sopek, tak i doprovodnou činnost (vývěry plynů,

Čtěte více

Litosféra I. – Geologie (1. část)

Litosféra Litosféra I. – geologie (1.část) 1)Krajinná sféra a její složky    Krajinná sféra = příroda (fyzická složka) + výsledky lidské činnosti

Čtěte více

Atmosféra II.

Atmosféra II. 4)Podnebné a vegetační pásy    Rozdělení podnebných (klimatických) pásů je sporné, v různých pramenech se uvádí odlišně. Zejména rozsah subtropického

Čtěte více