Obyvatelstvo České republiky – Základní údaje 2010/2011

Od | 24 dubna, 2018

Obyvatelstvo České republiky – základní údaje (2010-2011)

Všechny údaje, pokud není uvedeno jinak, pocházejí z Českého statistického úřadu (ČSÚ), které lze nalézt na adrese www.czso.cz.

Obyvatelstvo ČR

   rozloha ČR:           79 000 km2     Přesněji: 78 867 km2 (CIA 2011, stejný údaj udává i ČSÚ, jinde se čísla se o pár km2 liší), z toho 77 247 km2 je souš a 1620 km2 vodní plochy (CIA). ČR je 116. země světa dle rozlohy (z celkového počtu 250 zemí, včetně závislých území, dle CIA). Země nejbližší ČR svou rozlohou: nejbližší větší stát: Spojené arabské emiráty 83 600 km2, nejbližší menší stát: Srbsko 77 474 km2 (bez Kosova).

   počet obyvatel:       10.5 milionu   K 30.9.2011 měla Česká republika přesně 10 548 527 obyvatel. Počet obyvatel ČR v posledních letech mírně stoupá, a to jak přirozeným přírůstkem, tak migrací, avšak tempo tohoto růstu se snižuje. (CIA však uvádí v červenci 2011 pro ČR jen 10 190 213 obyvatel, čímž se ČR řadí na 82. místo z 238 zemí. Nejedná se zřejmě o chybu, nýbrž o jinou metodiku měření).

   počet cizinců: k 30.9.2011 bylo v ČR oficiálně registrováno 408 036 cizinců s povoleným pobytem (celkem 3.9% populace ČR).

Cizinci v ČR podle státní příslušnosti k 30.9.2011

(Pramen: Odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR)

1.Ukrajina                   109 012

2.Slovensko                  80 235

3.Vietnam                     56 055

4.Rusko                        28 143

5.Polsko                        18 989

6.Německo                   15 418

7.Bulharsko                    7 244

8.Moldavsko                  7 094

9.USA                            5 860

10.Čína                           5 095

ČR celkem                  408 036

(V tabulce jsou uvedeny pouze státy, jejichž státních příslušníků u nás pobývá více než 5 000)

Základní demografické údaje (k 31.12.2010):

   růst počtu obyvatel: v roce 2010 přibylo v ČR celkem 25 957 osob. Z toho +10 309 osob přirozenou měnou a +15 648 migračním saldem. Pokles růstu (v roce 2009 přibylo 39.3 tisíce osob). Počet obyvatel ČR roste od roku 2004, a to hlavně díky imigraci.

   počet živě narozených dětí: 11.1‰, tj. 117 153 (+ mimo to ještě 293 mrtvě narozených dětí). Narodilo se výrazně více chlapců (chlapci 60 220, dívky 56 933, čili v průměru na každých 17 narozených dívek připadlo 18 chlapců). Z toho 59.7% dětí se narodilo vdaným ženám (tendence: toto číslo neustále klesá).

   počet potratů: 39273 (dlouhodobě se snižuje). Z toho bylo 35.6% samovolných potratů.

   počet zemřelých: 10.2‰, tj. 106844.

   přirozený přírůstek: +1.0‰. V absolutních číslech: +10 309 v roce 2010. Česká republika má kladný přirozený přírůstek od roku 2006 (silné populační ročníky 70. let mají děti).

   migrační saldo: +1.5 ‰, tj. +15648 osob v roce 2010 (migrační saldo zůstává kladné, ale klesá). V roce 2010 se přistěhovalo 30515 osob (tendence: od roku 2007 pokles imigrace) a vystěhovalo 14867 (tendence: od roku 2008 růst emigrace).

   úhrnná plodnost (průměrný počet narozených dětí jedné ženě): 1.49 (CIA pro rok 2011 ale udává jen 1.26!). Nejnižší úhrnná plodnost byla zaznamenána v roce 1999: 1.13. K prosté obnově populace je však třeba hodnota kolem 2.1.

   úhrnná potratovost (průměrný počet potratů na jednu ženu): 0.51.

   průměrný věk prvorodiček: 27.6 roku (tendence: stoupá věk prvorodiček). Zvyšuje se také počet dětí narozených mimo manželství (v roce 2010 to bylo 40.3%).

   naděje dožití při narození: muži 74.4 roku, ženy 80.6 roku (tendence: zvyšuje se).

   kojenecká úmrtnost: V roce 2011 zemřelo 313 kojenců (dětí do 1 roku věku). Kojenecká úmrtnost (počet zemřelých kojenců v přepočtu na tisíc živě narozených dětí) tedy byla 2.7‰, nejnižší v historii ČR a trvale jedna z nejnižších hodnot na světě, přičemž tato hodnota se neustále snižuje (CIA ale udává pro rok 2011 3.73‰ – podle nich 18. nejnižší míra na světě).

   manželství: dlouhodobě klesá počet uzavřených manželství – v roce 2010 jich bylo 46746 (nejnižší počet od roku 1918!). Nejvíc sňatků bylo uzavřeno v červnu (7 875 sňatků). Úhrnná rozvodovost (podíl manželství končících rozvodem) byla v roce 2010 přesně 50.0% (tendence: úhrnná rozvodovost roste).

   rozvody: v roce 2010 jich bylo 30 783 rozvodů. Tendence v posledních letech: rozvodů výrazně nepřibývá ani neubývá. Návrhy na rozvody podávaly daleko více ženy (20130) než muži (10 653).

   počet cizinců: k 31.12.2010 bylo v ČR oficiálně registrováno 425301 cizinců s povoleným pobytem (celkem 4.0% populace ČR). Nejvíce cizinců bylo z Ukrajiny (124.3 tisíce), ze Slovenska (71.8 tisíce) a z Vietnamu (60.3 tisíce).

   věkové rozložení obyvatelstva:     0-14 let           14.4%

                                                           15-64 let         70.1%

                                                           65 a více let    15.5%.

Průměrný věk obyvatel v ČR byl v roce 2010 40.8 roku.

Počty obyvatel v jednotlivých krajích ČR k 31.12.2010:

1)Středočeský            1 264 978

2)Praha                       1 257 158

3)Moravskoslezský     1 243 220

4)Jihomoravský           1 154 654

5)Ústecký                      836 045

6)Olomoucký                641 681

7)Jihočeský                   638 706

8)Zlínský                       590 361

9)Plzeňský                     572 045

10)Královéhradecký      554 803

11)Pardubický               517 164

12)Vysočina                  514 569

13)Liberecký                 439 942

14)Karlovarský              307 444

     ČR celkem          10 532 770

   Z celkového přírůstku obyvatelstva ČR v roce 2010 (25597 osob) přibylo nejvíce lidí v kraji Středočeském (17 445 osob), dále pak v Praze (8 132) a Jihomoravském kraji (2 946). Naopak daleko nejvíc obyvatel ubylo v kraji Moravskoslezském (-4 153), a tak se Moravskoslezský kraj, který býval v rámci ČR dlouhá léta nejlidnatější, propadnul až na třetí místo. Zajímavé je, že ve Středočeském kraji bylo nejenom nejvyšší migrační saldo (+11.7‰), ale i nejvyšší přirozený přírůstek (+2.2‰), a naopak, v Moravskoslezském kraji nejenom že bylo nejnižší migrační saldo (-3.2‰), ale tento kraj byl zároveň i jediným v ČR, který měl v roce 2010 záporný přirozený přírůstek (-0.2‰). Další zajímavost: v Praze je druhé nejnižší saldo vnitřní migrace (v rámci ČR, -3.2‰), ale daleko nejvyšší saldo vnější migrace (tedy ze zahraničí, + 7.6‰). Obyvatelstvo Prahy tedy roste především imigrací cizinců.

   Zajímavý je i podíl cizinců v jednotlivých krajích. Z celkového absolutního počtu cizinců, evidovaných v ČR k 31.12.2010, jich 35.0% žilo v Praze a 13.6% ve Středočeském kraji.

Podíl počtu cizinců na celkovém počtu obyvatel:

   ČR                             4.0%

1.Praha                       11.8%

2.Karlovarský               6.4%

3.Středočeský               4.6%

4.Plzeňský                    4.4%

12.Vysočina                 1.6%

13.Olomoucký              1.5%

14.Zlínský                    1.4%

Sčítání lidu 26.3.2011

   Pokud je uveden další údaj v závorce, vztahuje se k minulému sčítání, které proběhlo 1.3.2001.

Počet obyvatel:          10 562 214      (10 230 060)

      z toho – muži:        5 188 188

                 – ženy:         5 374 026

              – cizinci:            449 450      (124 668)

Národnosti v ČR

   česká:             6 732 104        63.7%                       (9 249 777)

   moravská:         522 474         4.9%

   slovenská:         149 140         1.4%

   polská:                39 269         0.4%

   německá:             18 772         0.2%

   slezská:               12 231         0.1%

   romská:                 5 199         0.0%                        (11 746)

   neuvedeno:     2 742 669        26.0%                       (172 827)

ČR celkem:     10 562 214      100.0%

Náboženství v ČR

                                                                               26.3.2011               1.3.2001                   

Věřící, nehlásící se k církvi, náboženské společnosti  707649     6.7%      (-)

Věřící – hlásící se k církvi, náboženské společnosti  1467438   13.9%     (3288088)

Bez náboženské víry                                               3612804   34.2%    (6039991)

Neuvedeno                                                            4774323    45.2%

ČR celkem                                                          10562214  100.0%  (10230060)

Věřící, hlásící se ke konkrétní církvi či náboženské společnosti – podrobněji

ČR celkem:                                             10 562 214   100.00%      (10 230 060)

Věřící – hlásící se k církvi,

náboženské společnosti:                              1 467 438     13.89%      (3 288 088)

            Z toho:

  Církev římskokatolická:                             1 083 899     10.26%      (2 740 780)

  Českobratrská církev evangelická                   51 936       0.49%     (117212)

  Církev československá husitská                      39 276       0.37%     (99103)

  Pravoslavná církev v českých zemích              20 628       0.20%

  Jedi                                                                15 070       0.14%

  Svědkové Jehovovi                                        13 097       0.12%

  Církev bratrská                                              10 972       0.10%

   Vedle konkrétních církví a náboženských společností pak lidé uváděli i obecné názvy jako „křesťanství“ (13034), „katolická víra“ (71 138), protestantská/evangelická víra (8211), „jiné“ (53 277) apod.

Datum poslední aktualizace: 2.1.2012

Rate this post

One thought on “Obyvatelstvo České republiky – Základní údaje 2010/2011

  1. Skompasem.cz

    Pokud se vám článek líbil, okomentujte ho. Potěšíte tím autora.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..