Nizozemí

Od | 16 prosince, 2022

Obsah

Základní informace

Nizozemí je stát ležící v západní Evropě. Hlavním městem je Amsterdam, dalšími významnými městy jsou Rotterdam, kde se nachází známý významný přístav, Haag, kde se nachází Evropský soud a Utrecht. Nizozemsko je součástí Evropské unie. 

Země má přibližně 17 milionů obyvatel a je známá pro svou vysokou úroveň zdravotní péče a vzdělání, stejně jako pro svou prosperující ekonomiku. Mezi nejvýznamnější průmyslové odvětví patří zemědělství, chemický průmysl a zpracování potravin. Nizozemsko má také bohatou historii a kulturu. Nizozemí je také známé pro své malby, tulipány a kanály.

Nizozemí se v současné době vyznačuje hlavně úspěšným systémem sociálního zabezpečení a vysokou životní úrovní. Země je proslulá svou tolerantní kulturou a multikulturalismem, což přispívá k různorodosti a bohatství společnosti.

Historie země

V průběhu 5. a 6. století n. l. se na území usadili Frankové a založili království Frisii. V 9. století se země stala součástí Říše Karla Velikého a postupně se vyvíjela v silné středověké knížectví.

O několik století později, v 15. století se Nizozemsko stalo součástí Habsburského císařství a došlo k rozvoji obchodu a průmyslu. To také vedlo k vzniku slavných obchodních měst jako Amsterdam a Rotterdamu. Nicméně ještě v témže století se země vzbouřila proti španělské nadvládě, čímž začala 80 let trvající válečný konflikt, během kterého se Nizozemí osamostatnilo. 

V průběhu kolonizace se Nizozemí stalo velmocí díky svému obchodnímu a námořnímu impériu, které se rozšířilo do celého světa. Během tohoto období se země stala také centrem evropského protestantismu a duchovního osvícenství.

V průběhu 19. a 20. století země zaznamenala výrazné změny ve svém hospodářství, politice i společnosti. Roku 1848 se uskutečnilo první volební období a začala se formovat moderní nizozemská demokracie, což vedlo k rozšíření volebního práva a také ke vzniku parlamentního systému v zemi. 

Během uplynulého století země prošla řadou historických událostí, ještě na začátku století totiž bylo Nizozemí silnou koloniální mocností s rozsáhlými územími v Africe a Asii. Nicméně o většinu z nich přišla v průběhu 1. světové války, čímž ztratila velkou část své ekonomické síly. V letech 1940-1945 bylo Nizozemí okupováno německými vojsky, což vedlo k velkým ztrátám na životech, i ekonomice. Po válce se země postupně zotavovala, hlavně díky svým rozhodnutím vstoupit do NATO v roce 1949 a do Evropského hospodářského společenství v roce 1957. 

Geografie a členění

Nizozemí je stát rozdělený do 12 provincií a třech území, která nejsou součástí provincií. Tyto provincie jsou: Limburg, Noord-Brabant, Gelderland, Overijssel, Friesland, Groningen, Drenthe, Zeeland, Utrecht, Zuid-Holland, Noord-Holland a Flevoland.

Tři území mimo provincie jsou: Amsterdam, Rotterdam a Utrecht. Tyto města jsou samosprávná a nejsou součástí žádné provincie.

Nizozemí je umístěno na severozápadě Evropy a je obklopeno Belgií a Německem. Jeho největším přírodním jezerem je IJsselmeer. Kromě toho se v Nizozemí nachází mnoho rybníků a kanálů.

Krajina je velmi nízko položená a rovinatá, což pomohlo ke vzniku charakteristickým městským sceneriím a slavných městských kanálů. Nizozemí je také známé pro své rozsáhlé sítě dálnic a železnic, což umožňuje snadnou přepravu mezi městy a provinciemi.

Podnebí

Země leží v oblasti s mírným oceánským podnebím, což znamená, že teploty jsou v průměru celoročně příjemné, nicméně vlhkost vzduchu je zde vysoká, což vede k častým dešťům, které mohou přijít zničehonic. Kvůli vysokým a častým srážkám se země potýká s problémy přemokření a bohužel také se záplavami. V průměru spadne okolo 750 milimetrů srážek ročně.

V zimě se může vyskytnout sněhová pokrývka, ale není to běžné a sníh obvykle brzy taje. V létě mohou být bouřky a větrné poryvy, ale nejsou extrémní.

Časové pásmo

Nizozemí leží v centrální evropské časové zóně, což znamená, že je ve stejném časovém pásmu jako Česká republika. Stejně jako v České republice, i zde se zavádí letní časové pásmo. 

Vstupní podmínky

Ke vstupu za turistickými účely do Nizozemí vám bude stačit platný občanský průkaz. 

Měna

V Nizozemí se stejně jako v celé řadě zemí Evropské unie platí eurem. Předtím se v zemi používal nizozemský gulden.

2 thoughts on “Nizozemí

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.