P. Josef Toufar (14. července 1902 – 25. února 1950)

P. Josef Toufar (14. července 1902 – 25. února 1950)
5 (100%) 1 vote

Jak charakterizovat osobnost tohoto znamenitého muže? Černovlasý, ramenatý, venkovský, pevný. Společenský a energetický, nepostrádající smysl pro humor a šířící radost mezi lidmi. Josef Toufar je jednoznačně výjimečný člověk, který nestavěl hranice mezi věřícími a nevěřícími. Žil obyčejně, prostě, podporoval chudé. Pomáhal studentům s doučováním i lidem na poli, organizoval ochotnická divadla, poutě, besedy, taneční zábavy, vyřizoval důchody. Po válce inicioval vznik gymnázia i měšťanské školy. Kázal, vyučoval, sloužil a také inspiroval. Měl  v sobě jiskru, kterou je možno nazvat veselou otevřeností. Kněz z Vysočiny Josef Toufar, jedna z prvních obětí komunistického režimu v našich zemích.

Narodil se 14. července 1902 v Arnolci u Polné. Vyrůstal společně se čtyřmi sourozenci v rodině Josefa Toufara st., hostinského, sedláka a starosty obce. Rodným domem mu byla hospoda se sálem, která byla středem života obce. K hostinci patřilo také rozlehlé hospodářství (44 hektarů polí a lesů, koně, krávy, včelstvo a ovocný sad), což pro rodinu znamenalo celoroční usilovnou práci.

Smrt matky Josefa Toufara těžce zasáhla

26. července 1910 mu v poměrně mladém věku zemřela matka Marie Toufarová, rozená Mokrá. Dle svědectví pamětníků byla pracovitou, hodnou a zbožnou ženou. Matčina smrt hluboce zasáhla osmiletého Josefa. Toufarův otec se po smrti manželky podruhé oženil s Kateřinou Kasalovou. Josef již jako malý chlapec rád hrával na kněze. Často vylezl na sehnutou arnoleckou vrbu, pod kterou shromáždil děti ze vsi a cosi jim kázal. V roce 1914 podal přihlášku do Borommea v Hradci Králové, což byla střední škola připravující možné budoucí kandidáty kněžství ke vstupu do semináře. Vypuknutí 1. světové války a následné válečné události Toufarovo přijetí však znemožnily. V roce 1916 Josef Toufar ukončil školní docházku v arnolecké obecní škole a věnoval se práci v hostinci a přilehlém hospodářství.

V roce 1922 jako dvacetiletý mladík nastoupil základní vojenskou službu v Brně k 10. pěšímu pluku Jana Sladkého Koziny. Po splnění prezenční služby byl v září 1923 propuštěn a přeložen do zálohy. Vrátil se domů a patřil k aktivním iniciátorům společenského života arnolecké mládeže – spoluorganizoval poutě a místní slavnosti, chodíval na taneční zábavy, rád tancoval i zpíval, hrál na kontrabas v místní hudební kapele. Stále pracoval doma na statku a v hostinci. O pět let později, v roce 1927 začal studovat Odbornou hospodářskou školu v Polné. Otcova smrt 26. června, finanční dědictví a bratrův příslib, že s manželkou převezmou hospodu a hospodářství, umožnily šestadvacetiletému Josefu Toufarovi jít konečně studovat střední školu – gymnázium v Německém (dnes Havlíčkově) Brodě a tím si otevřít cestu ke kněžskému semináři.

Během kázání se pohnul kříž na oltáři

Po studiu bohoslovectví byl 29. června 1940 v Hradci Králové vysvěcen na kněze. V letech 1940 – 1948 působil jako kaplan a posléze jako farář v Zahrádce u Ledče nad Sázavou. Po komunistickém převratu v roce 1948 byl na nátlak komunistického aparátu přeložen a sám žádá hradeckého biskupa Píchu o místo svého dalšího působení – Čihošť. Dne 11. prosince 1949 se při jeho kázání v čihošťském kostele tajemně rozkýval a vychýlil půlmetrový oltářní křížek.  O této adventní neděli bylo v kostele na při přítomno asi 100 lidí. Devatenáct  z nich mělo vidět a  písemně potvrdilo, že se během kázání faráře Josefa Toufara několikrát pohnul kříž na oltáři. Sám farář pohyb neviděl a dozvěděl se o něm až později od svědků. Při mši na Boží hod vánoční (25. prosince) téhož roku se údajně  kříž znovu pohnul, jak opět vypovědělo několik věřících. Šířící se zpráva o zázraku přitáhla pozornost StB. Následovaly události, jež v základech otřásly celou vesnicí.

Unesen státní bezpečností

28. ledna 1950 byl Josef Toufar unesen Státní bezpečností z čihošťské fary do věznice ve Valdicích. Na příkaz komunistických špiček byl bezmála měsíc brutálně tlučen a vyslýchán. Příslušníci StB se z něj snažili vymlátit doznání, že pohyb kříže byl podvod, jež on sám zinscenovat a tak podvedl pracující lid. Toufar byl nucen k falešnému přiznání a zradě kněžského slibu, dokonce byl obviněn ze sexuálního zneužívání malých dětí, což se po vyšetřování v 90. letech nepotvrdilo.

O celé události byl dokonce natočen propagandistický film s názvem „Běda tomu, skrze něhož přichází pohoršení“, který je dnes děsivou připomínkou tehdejších poměrů a varováním pro další generace. V noci z 23. na 24. února byl farář Toufar již ve velmi vážném stavu převážen z Valdic do Číhoště, kde měla být nafilmována rekonstrukce „podvodného zázraku“. Použit byl nakonec pouze krátký záběr. Navzdory těžkému stavu jej vezli nazpět do Valdic. Na následky mučení obdobného praktikám Gestapa dne 25. února 1950 umírá ve věku svých 47 let a je pod falešným jménem J. Zouhar zakopán v hromadném hrobě v Praze – Ďáblicích.

Blahořečení Josefa Toufara

V listopadu 2014 byly z ďáblického hromadného hrobu vyzvednuty ostatky, které na základě genetického průzkumu (podle profilu DNA) skutečně patřily Josefu Toufarovi s pravděpodobností přesahující 99 procent. V neděli 12. července 2015, po slavnostní mši, byl P. Josef Toufar pohřben do prostého hrobu v zemi čihošťského kostela.

V dubnu 2013 dala Česká biskupská konference souhlas k zahájení procesu blahořečení Josefa Toufara, který nyní probíhá na úrovni královéhradeckého biskupství, který zřejmě potrvá několik let.

Podle kardinála Dominika Duky je číhošťský farář mučednickou ikonou násilné kolektivizace zemědělství v 50. letech 20. století. Toufarova rodina usilovala o exhumaci od roku 1954, až nyní bude moci splnit Toufarovo přání, aby byl pohřben v Číhošti.

Na náhrobní desce P. Josefa Toufara můžeme číst slova, která pronesl v poslední den roku 1949 jako výzvu i povzbuzení:“ Žijme tak, jako bychom již dnes zemřít měli. Žijme pečlivě, jako moudří a vykupujme si časem vezdejším život věčný.“

Vydejte se po stezce faráře Toufara do  samotného středu republiky

Napadlo vás někdy hledat místo v Česku, které by mohlo být označeno jako střed republiky? Tento pomyslný střed republiky můžeme najít v malé nenápadné vesnici Čihošť na Havlíčkobrodsku  nedaleko Sázavy. Kromě nádherné krajiny Vysočiny, v níž se pole a louky střídají se zdravými lesy, zde nemůžete minout také připomínku nedávné tragické historie – tzv. čihošťského zázraku a umučení faráře Toufara.

Spekulace ohledně středu republiky ukončily po rozdělení Československa odborníci z Univerzity Karlovy a geodetického ústavu. V roce 2004 určili na základě složitého matematického výpočtu vesničku Čihošť jako pomyslný střed ČR.  Z původních představ místního hejtmana kvůli finančním problémům sešlo a tak v těžišti republiky stojí asi metrový památník s jehlanem na vrcholu a místo je označeno tújemi. V dřevěném altánku s posezením se současnými i dobovými fotkami se můžete zapsat do návštěvní knihy.

Toufarova turistická stezka vede z Leštiny u Světlé  přes Čihošť do Smrčné. Je dlouhá 18,5 km a  vede přes střed ČR. Napojit se na ni můžete i před kostelem na návsi a po modré značce se vydat k Nezdínské studánce, kam za svého života chodíval i farář Toufar. Voda z této studánky je podle místních pověstí léčivá. Vedle studánky stojí v lesním údolí otevřená kaple s oltářem, naproti si šestimetrový kříž, kazatelna a několik dřevěných lavic. Je to poměrně skromné poutní místo, obklopené vysokými jehličnany a lesní školkou.  Dále můžete ve své cestě pokračovat třeba do Smrčné nebo Leštiny u Světlé  nebo se prostě vrátit do samého středu Česka.

Zdroje:

 • Miloš Doležal : Jako bychom dnes zemřít měli
 • ČTK, iDNES.cz
 • Lidé a země  – Měsíčník,  ročník  67,  číslo 5/2018
 • JosefToufar.cz
 • Josef Toufar – Wikipedie

O dalších významných osobnostech si můžete na tomto webu počst v sekci Historické osobnosti – významné osobnosti dějin

Monika Kolářová

40 let, 1 syn, momentálně mateřská dovolená. Koníčky: četba, plavání, cestování.

  Monika Kolářová has 1 posts and counting. See all posts by Monika Kolářová

  Napsat komentář

  Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.