Jihozápadní Asie – Státy a Jejich Rozloha, Obyvatelsvo, Města, Ekonomika a Náboženství

Od | 14 července, 2021

Obsah

V této sekci jsou zařazeny země od Turecka a Kypru (který je jindy často řazen do Evropy) po Írán. Do jihozápadní Asie se často řadí i Zakavkazsko (viz další kapitola – „Střední Asie a Zakavkazsko) a Afghánistán (je zařazen rovněž v sekci „Střední Asie a Zakavkazsko“), i když jeho zařazení je sporné – v přehledech bývá zařazen do jihozápadní, jižní i Střední Asie).

Jihozápadní Asie – obecná charakteristika

Pro region jihozápadní Asie se jako synonyma požívají i pojmy „Střední východ“ (anglicky Middle East) či Blízký východ (německy Naher Osten), někdy (zvláště historiky) i Přední východ. Jedná se převážně o horské oblasti se suchým podnebím. Téměř ve všech zemích tohoto regionu (s výjimkou Izraele a Kypru) převažuje islám.

Islám

Islám (vedle dalších významných náboženství – judaismus, křesťanství, zoroastrismus) vzniknul v jihozápadní Asii. Přívrženci islámu se nazývají muslimové, věří v jednoho Boha (Alláh) a v celou řadu proroků, z nichž daleko nejvýznamnější je pro ně Mohamed(Muhammad, „pečeť proroků, Prorok s velkým P), jemuž Alláh zjevil definitivní verzi zjevení, které bylo po smrti Proroka zaznamenáno v posvátné knize, zvané Korán. Korán se dělí na 114 súr (kapitol).

Každý muslim má 5 základních povinností:

 • vyznání víry,
 • almužna,
 • modlitba (5x denně čelem k Mekce),
 • půst v měsíci ramadánu (zákaz jídla, pití a sexu od východu do západu slunce),
 • pouť do Mekky (alespoň jednou za život)

Nejposvátnější města islámu:

 1. Mekka – rodiště Mohameda, jedna z největších mešit na světě, jediná se sedmi minarety, uprostřed níž stojí kaaba, černá krychle s posvátným kamenem).
 2. Medína – zde Prorok zemřel. Rovněž zde založil první islámskou obec.
 3. Jeruzalém (v místě, které údajně Prorok navštívil zázračným způsobem, leží mešita Al-Aqsá, „Nejvzdálenější“).

Islámský letopočet (hidžra) se počítá od roku 622 n.l. (útěk Mohameda z Mekky do Medíny, kde pak založil první muslimskou obec). Letopočet je lunární, proto je islámský rok kratší a islámský letopočet ten náš „dohání“.

Islám je nejrychleji rostoucí světové náboženství. Důvodem jsou především velmi vysoké přirozené přírůstky obyvatelstva v muslimských zemích. Muslimové migrují stále více i do původně nemuslimských zemí (Francie, Německo), v Africe pak stále dochází ke konverzím (převážně od animistů) k islámu.

Muslimové nejsou zcela jednotni. Asi 90% muslimů jsou sunnité, 10% jsou šíité. Oba směry se od sebe oddělily už v 7. století, krátce po vzniku islámu. Důvody byly hlavně politické (spor o to, kdo má právo být zvolen chalífou). Sunnité kladou velký důraz na tradici (sunna). Šíité dnes převažují pouze ve 4 zemích: Írán (91% obyvatelstva), Irák (61%), Ázerbájdžán a Bahrajn.v

Většina následujících údajů (s výjimkou počtu obyvatel velkých měst) pochází ze „CIA – The World Factbook“, není-li uvedeno jinak.

Kypr

 • Rozloha: 9000 km2 (rozloha celého Kypru je přesně 9251 km2, z toho 3355 km2 je Severní Kypr)
 • Počet obyvatel: 1.2 milionu (CIA 2014 – z toho je 77% Řeků, 18% Turků a 5 % ostatních)
 • Hlavní městoNicosia (též Lefkosia)
 • Další město: Limassol
 • Kypr je ostrov ve východním Středomoří, který se geograficky řadí do Asie, avšak politicky je spíše součástí Evropy. Ačkoliv je Kypr jeden ostrov, je dnes politicky rozdělen na 3 části:
  1. Jižní Kypr. Zde převažují Řekové (pravoslavní křesťané). Zabírá asi dvě třetiny ostrova. Pouze jeho vláda je mezinárodně uznávána jako legální vláda Kypru. Pouze Jižní Kypr je fakticky členem EU (od roku 2004).
  2. Severní Kypr. Zde převažují Turci (muslimové). V roce 1974 se vojenská diktatura v Řecku rozhodla, že Kypr anektuje (přímo připojí k Řecku). To vyvolalo intervenci Turecka, které obsadilo severní třetinu ostrova. Turci zde následně vyhlásili Severokyperskou tureckou republiku, „nezávislý stát“, který však mezinárodně neuznává nikdo s výjimkou Turecka. Severní Kypr je chudší než jih a není členem EU. Obě části Kypru odděluje zelená linie, kterou střeží vojska OSN. Rozděleno je i hlavní město Kypru, Nicosia (Lefkosia).
  3. Akrotiri (123 km2, jih – u Limassolu) a Dhekelia (131 km2, jihovýchod – mezi Larnakou a Famagustou) – britské vojenské základny. Celý Kypr patřil až do roku 1960 Britům, kteří poté ostrovu poskytli nezávislost, avšak ponechali si plnou suverenitu nad těmito vojenskými základnami.

Jejich právní status je definován jako „a special form of UK overseas territory“.

 • Ekonomika jižního KypruPro ekonomiku Kypru je typický především významný turistický ruch, rozsáhlý bankovní sektor a obrovské obchodní loďstvo (země levné vlajky, největší obchodní loďstvo v EU spolu s Maltou a Řeckem). Kypr (jižní část) vstoupil do EU v roce 2004, v roce 2008 pak zavedl jako svoji měnu euro. Kypr byl v roce 2004 nejbohatší ze všech 10 zemí, které nově vstoupily do EU. V roce 2011 byl však Kypr zle postižen bankovní krizí a jeho HDP výrazně klesnul. V roce 2013 už na tom byl Kypr, co se týče HDP na hlavu, nepatrně hůře než Česká republika (ČR 26300 USD, Kypr 24500 USD) a nezaměstnanost byla přes 17%.

Turecko

 • Rozloha: 800000 km2 (přesně 783562 km2 dle CIA). Velká většina Turecka leží v Asii. Nejvyšší horou země je Ararat (5165 m.n.m.) u hranic s Íránem a Arménií.
 • Počet obyvatel: 80 milionů (CIA 2014: 81.6 milionu)
 • Hlavní městoAnkara (4 miliony obyvatel)
 • Největší městoIstanbul. Daleko největší město Turecka, ležící na dvou kontinentech kolem úžiny Bospor (v nejužším místě má jen 750 metrů – nejužší mezikontinentální průliv na světě). Má asi 10-15 milionů obyvatel.
 • Další města: Izmir (3. největší město, 3 miliony obyvatel), Antalya (letovisko u Středozemního moře).
 • Obyvatelstvo Turecka – 99% obyvatelstva jsou muslimové. Převažují Turci (70-75%), dále Kurdové (na východě, 18%) a další menšiny (7-12%, mj. Arabové u syrské hranice; CIA 2008). Turečtina se řadí do altajských jazyků (též turkotatarské jazyky), píše se latinkou. Velké množství etnických Turků žije v zahraničí, a to především v Bulharsku (8% populace Bulharska) a v Německu (několik milionů obyvatel, z nichž velká část se už v Německu narodila).
 • Ekonomika Turecka – Ekonomicky je Turecko zhruba na úrovni Rumunska a Bulharska, avšak poměrně rychle se rozvíjí. Strategický význam Turecka se ještě zvýšil po dokončení ropovodu po trase Baku-Tbilisi-Ceyhan (Středozemní moře).
  • HDP na hlavu dle CIA 2013: ČR 26300, Turecko 15300, Bulharsko 14400, Rumunsko 14400)
  • Turecko má významný zemědělský sektor (v roce 2010 v něm stále pracovalo 25 % obyvatelstva!), vyniká například v produkci tabáku a čaje. Z průmyslu je nejvýznamnější potravinářství a textilní průmysl. Velmi významný je turistický ruch (moře, památky – Trója, Efesos, Istanbul…).
 • Politika v Turecku – Od roku 1923 je Turecko republikou, jejímž zakladatelem byla Atatürk („Otec Turků“, vlastním jménem Mustafa Kemal). Země má formálně demokratický systém, kde má však mimořádně velký vliv armáda a dochází k porušování lidských práv (hlavně Kurdů). V poslední době však roste vliv islamistů. Ačkoliv geograficky je Turecko spíše asijskou zemí, politicky se orientuje spíše na Evropu. Turecko je členem NATO (od roku 1952, druhá nejpočetnější armáda v NATO, významné americké letecké základny) a usiluje o vstup do EU. Má velmi špatné vztahy s Řeckem, hlavně ohledně Kypru.

Írán

 • Rozloha: 1.6 milionu km2 (CIA – 1.648 mil km2, 18. největší země světa)
 • Počet obyvatel80 milionů (CIA 2014 – 80.8 milionu)
 • Hlavní městoTeherán  (Tehrán, přes 10 milionů obyvatel)
 • Další města: Isfahán (Esfahán – nejkrásnější město Íránu), Mašhad (posvátné poutní místo šíitů), Šíráz, Tabríz.
 • Obyvatelstvo ÍránuÍrán je daleko nejvýznamnější šíitskou zemí; šíité tvoří 90-95 % obyvatelstva, sunnité 5-10%. Jsou zde i malinké menšiny židů, křesťanů a zoroastriánů (původní perské předislámské náboženství). Írán je multinárodnostním státem, kde nadpoloviční většinu obyvatelstva tvoří Peršané (61%) a perština je jediným úředním jazykem. Další významné národnosti: Ázerbájdžánci (16%, severozápad), Kurdové 10%, Arabové 2%.
 • Ekonomika Íránu

  • HDP na hlavu (12800 USD – CIA 2013) je srovnatelné s Brazílií (12100 USD) či Rumunskem (14400). Írán je ropnou velmocí a těží i velké množství zemního plynu ale, hlavně díky velkému počtu obyvatel, není tak superbohatý jako Katar, Kuvajt, SAE apod. Ropa se těří především kolem Perského zálivu, ale významná je i těžba u Kaspického moře.
  • Írán býval v produkci ropy dlouhou dobu na 4. místě, podle údajů CIA za rok 2012 klesl na 6. místo za Saúdskou Arábii, USA, Rusko, Čínu a Kanadu. Zároveň je Írán v současnosti třetím největším vývozcem ropy na světě po Saúdské Arábii a Rusku. Velmi významná je i těžba zemního plynu (CIA 2012 – 3. místo v těžbě po USA a Rusku, ale až 26. místo v exportu – skoro všechen plyn se spotřebuje v Íránu).
  • Írán dále vyniká chovem ovcí a produkcí pistácií. Typická je i tradiční ruční výroba koberců (peršany).
 • Historie a politika Íránu – Původní název Íránu je Persie. Až do roku 1979 by Írán monarchií v čele se šachem (šáh). Šach byl v roce 1979 islámskou revolucí (vedl ji ajatolláh Chomejní) svržen. Od té doby je oficiální název státu Íránská islámská republika. Nejvyšším vládním představitelem je prezident (volen občany jednou za 4 roky; prezident Rúhání od roku 2013), avšak mnohem větší význam má ajatolláh (jeho funkce je doživotní; od roku 1989 je jím ajatolláh Chameneí), který je nejvyšším duchovním a je mj. podle ústavy i vrchním velitelem ozbrojených sil. Íránským nepřítelem číslo 1 je Izrael, velmi špatné vztahy má Írán i s USA. V poslední době probíhají jednání o íránském jaderném programu.

Izrael

 • Rozloha: 20000 km2 (menší než Morava)
 • Počet obyvatel: 8 milionů (CIA 2014 – 7.8 milionu)
 • Hlavní městoJeruzalém (800000 obyvatel) – oficiální hlavní město Izraele fakticky i podle izraelské ústavy, které však kvůli izraelské anexi Východního Jeruzaléma není mezinárodně uznáváno. Nejposvátnější město pro všechny židy (Zeď nářků) i křesťany (chrám Božího hrobu) a třetí nejposvátnější město islámmu.
 • Další města: Tel Aviv-Yafo (3.2 milionu obyvatel, zde má většina států svá velvyslanectví, mezinárodně uznávané hlavní město), Haifa (významný přístav, 1 milion obyvatel), Eilat (Elat, letovisko u Rudého moře).
 • Obyvatelstvo Izraele – Židé 75%, ostatní (tj. hlavně Arabové) 25%. Izrael je přistěhovaleckou zemí, každý žid na světě má podle izraelské ústavy právo přestěhovat se do Izraele. V posledních desetiletích se přistěhovalo mnoho židů zejména ze zemí bývalého SSSR. Oficiálními jazyky jsou hebrejština i arabština. Oba jsou to semitské jazyky (podčást semitsko-hamitské jazykové rodiny), oba se píší zvláštním písmem, zprava doleva a nezapisují samohlásky.
 • Náboženství:
  • židé 75%,
  • muslimové 17%
  • křesťané 2%
  • drúzové 2% (islámská „sekta“ – ostatní muslimové je za muslimy nepovažují, žijí na pomezí Izraele, Sýrie a Libanonu, věří v převtělování duší).
 • Ekonomika Izraele – Izrael je velmi bohatou zemí. Je na tom znatelně lépe než Česko. CIA 2013 – HDP na hlavu: Izrael 36200 USD (pro srovnání: Německo 39500, Japonsko 37100, Francie 35700), Česko 26300 USD. Izrael vyniká ve výrobě zbraní, léků a elektroniky. Významné je broušení diamantů (ty se zde netěží, ale dováží se sem ke zpracování).
 • Historie a politika Izraele

  • Moderní Izrael vzniknul v roce 1948. Se svými sousedy svedl 4 arabsko-izraelské války. Ve všech (zjednodušeně řečeno) vojensky zvítězil. Drtivé bylo především izraelské vítězství v šestidenní válce (1967), kdy Izrael obsadil Sinaj, pásmo Gazy, Východní Jeruzalém (anexe), Západní břeh Jordánu a Golanské výšiny (anexe).
  • Vojensky nejsilnějším protivníkem Izraele byl Egypt, se kterým Izrael uzavřel mírovou dohodu a vrátil mu Sinajský poloostrov. Mír uzavřel Izrael i s Jordánskem. V současnosti je hlavním nepřítelem Izraele Írán, neuznává ho ale i drtivá většina arabských zemí.
  • V čele státu stojí prezident (Šimon Peres od roku 2007), ale mnohem vyšší pravomoce má premiér (od roku 2009 Benjamin Netanjahu).
  • Izrael má velmi silnou armádu. Základní vojenská služba je povinná pro muže (36 měsíců) i ženy (21 měsíců), avšak pouze pro židy a drúzy. Křesťané a muslimové ovšem mohou v armádě sloužit jako dobrovolníci.

Palestina

 • Rozloha:  Západní břeh Jordánu 5860 km2, Pásmo Gazy 360 km2.
 • Počet obyvatel: Západní břeh Jordánu 2.7 milionu (CIA 2014; včetně 341000 izraelských osadníků), Pásmo Gazy 1.8 milionu (!!!).
 • Ekonomika: velmi chudá země. CIA 2008: Palestina (Západní břeh + Gaza) měla HDP na hlavu pouze 2900 USD (ro srovnání: Pákistán 3100, Kambodža 2600 – tyto údaje jsou z roku 2013).
 • Palestina v současné době není zcela samostatným státem, ale není ani klasickým „závislým územím“. Formálně má vysoký stupeň autonomie (na základě mírových dohod z Osla z roku 1993), usiluje však o úplnou nezávislost. Palestina se dnes skládá ze dvou oddělených částí, které se liší i politicky – Pásmo Gazy ovládá radikální hnutí Hamás je s Izraelem de facto ve válečném stavu, Západní břeh Jordánu ovládá umírněný Fatah, přičemž Hamás a Fatah se navzájem nenávidí. Palestinští Arabové si jako součást svého budoucího státu nárokují i Východní Jeruzalém, který ale Izrael anektoval a odmítá jim ho vydat.

Libanon

 • Rozloha: 10400 km2 (pro srovnání: Středočeský kraj 11000 km2)
 • Počet obyvatel: 5.9 milionu (CIA 2014)
 • Hlavní městoBejrút (1.9 milionu)
 • Národnosti: Arabové 95% (většina Arabů je místních, ale žije zde i velké množství palestinských uprchlíků), Arméni 4%.
 • Náboženství: muslimové 54% (šíité 27%, sunnité 27%), křesťané 40% (nejvíce je maronitů – 21%), drúzové 6%. Nejkřesťanštější arabská země!
 • Historie a politika, různé – Libanon, kdysi přezdívaný díky své stabilitě a relativní prosperitě jako „Švýcarsko Blízkého východu“, je nábožensky roztříštěná země, kde dlouho probíhala občanská válka (1975-1990, 120000 mrtvých dle CIA). Do dění v Libanonu zasáhl významně i Izrael (1982, 2006) a Sýrie, která většinu Libanonu de facto vojensky okupovala. V Libanonu sídlí šíitské hnutí Hizballáh, které bojuje proti Izraeli a je podporováno Íránem. Ve starověku zde ležela starověká Fénície. Féničané zde založili mnoho městských států a vytvořili hláskové písmo. Dále vytvářeli kolonie po celém Středomoří (Kartágo) a byli skvělými mořeplavci (prý obepluli celou Afriku). Libanon má na vlajce cedr.
 • Ekonomika Libanonu: Ekonomicky je na tom dnes Libanon relativně dobře. V roce 2013 měl HDP na hlavu 15800 USD (pro srovnání: Turecko 15300, Rumunsko a Bulharsko 14400).

Sýrie

 • Rozloha: 185000 km2.
 • Počet obyvatel: 18.0 milionu (CIA 2014)
 • Hlavní městoDamašek (2.5 milionu, jedno z nejstarších měst světa)
 • Další město: Halab (Aleppo, 3 miliony)
 • Obyvatelstvo Sýrie – Převažují Arabové (91%), z menšin jsou nejvýznamnější Kurdové a Arméni.
 • Náboženství: muslimové 87 % (z toho sunnité 74 % a šíité 13%), křesťané 10%, drúzové 3.
 • Politická situace v Sýrii – Sýrie byla vždy nepřítelem Izraele a měla poměrně silnou armádu, zasahovala i do dění v Libanonu. Prezidentem je (od roku 2000) Bašár al-Asad, který je alavita (šíitská sekta). Před ním vládnul jeho otec Háfiz al-Asad. Od roku 2011 je Sýrie ve stavu občanské války. Proti Asadovi bojuje různorodá opozice. Severovýchod Sýrie v současnosti (2014) ovládá Islámský stát (sunnitští radikálové). Sýrie je daleko chudší než Libanon, v roce 2011 měla HDP na hlavu jen 5100 USD! Sýrie si nárokuje Golanské výšiny, které však obsadil a anektoval Izrael.
 • Golanské výšiny (necelých 1300 km2) jsou od roku 1967 okupovány Izraelem. NA Golanských výšinách dnes žije asi 19000 izraelských osadníků.

Jordánsko

 • Rozloha: 89000 km2
 • Počet obyvatel: 7.9 milionu (CIA 2014)
 • Hlavní městoAmmán (1 milion obyvatel)
 • Další město: Akaba (leží v Akabském zálivu u Rudého moře; Jordánsko má jen 26 kilometrů pobřeží).
 • Obyvatelstvo Jordánska: Arabové 98%, muslimové 97%. Jsou zde ovšem velké spory mezi místními původními Araby a palestinskými uprchlíky. Oficiální název státu je „Jordánské hášimovské království“ (konstituční monarchie).
 • Jordánsko je poměrně stabilní zemí. V roce 1994 uzavřelo mírovou smlouvu s Izraelem (jako jediná arabská země po Egyptu). Turisticky atraktivní destinace (Mrtvé moře, Petra – skalní město).

 

Irák

 • Rozloha: 438000 km2
 • Počet obyvatel: 32.6 milionu (CIA 2014)
 • Hlavní městoBagdád (5.8 milionu)
 • Další města: Mosul (1.5 milionu, Kurdistán), Basra (900000 obyvatel, významný přístav)
 • Obyvatelstvo Iráku – Arabové 75-80%, Kurdové 15-20% (sever).
 • Náboženství: muslimové 99% (šíité 60-65%, sunnité 32-37%), křesťané 1%.
 • Politická situace Iráku, různé – V Iráku dlouho vládnul diktátor Saddám Husajn. Ten byl po americké intervenci v roce 2003 svržen a popraven. Od té doby je země ve stavu chaosu. Kurdové na severu Iráku získali rozsáhlou autonomii (fakticky hraničící s nezávislostí). V současné době (2014) však velkou část severního Iráku ovládá Islámský stát (sunnitští radikálové), který mj. pronásleduje Kurdy a šíity. Irák je kolébkou civilizace, v Mezopotámii vznikly nejstarší státy na světě (Sumerové). Bagdád byl ve středověku sídlem chalífy.
 • Ekonomika Iráku – Irák vyniká těžbou ropy (8. místo na světě v letech 2012-2013), avšak díky politické nestabilitě je poměrně chudou zemí (HDP na hlavu 7100 USD v roce 2013)

Kuvajt

 • Rozloha: 18000 km2
 • Počet obyvatel: 2.7 milionu (CIA 2014)
 • Hlavní městoKuvajt
 • Obyvatelstvo – Kuvajťané (tj. kuvajtští Arabové) tvoří třetinu obyvatelstva, zbytek tvoří cizinci (především z Asie a z jiných arabských zemí), kteří sem přišli za prací. CIA 2013: Kuvajťané 31 %, jiní Arabové 28%, Asiaté 38%. Muslimové tvoří 77% obyvatelstva, 17% jsou křesťané.
 • Politika: Kuvajt byl v roce 1990 obsazen a anektován Irákem (Saddám Husajn), ale vojska OSN pod velením USA v roce 1991 Kuvajt osvobodila. Kuvajt je emirát (konstituční monarchie v čele s emírem).
 • Ekonomika: Kuvajt je ropná velmoc, a to i v absolutním množství – v roce 2012 byl v těžbě ropy na 10. místě (těžil více ropy než Venezuela nebo Norsko). Mnohem méně významná je těžba zemního plynu (36. místo v roce 2012). Kuvajt patří k nejbohatším zemím světa, v roce 2013 byl z nezávislých států, co se týče HDP na hlavu, na 13. místě (zhruba na úrovni Rakouska).

Katar

 • Rozloha: 11600 km2
 • Počet obyvatel: 2.1 milionu (CIA 2014)
 • Hlavní městoDauhá (Dohá, 400000 obyvatel)
 • Obyvatelstvo: Většinu obyvatelstva tvoří, podobně jako v Kuvajtu, přistěhovalci; Arabové tvoří jen 40% obyvatelstva. Katar je emirát a je absolutistickou monarchií, volby ani politické strany zde neexistují.
 • Ekonomika: Katar je významný producent ropy, v roce 2012 byl celosvětově na 18. místě (těžil víc ropy než Libye nebo Indonésie). Do roku 1939, kdy byla objevena ropa, byl Katar jednou z nejchudších zemí světa. V roce 2013 však byl nejbohatší zemí světa! V Kataru se bude hrát MS ve fotbale v roce 2022. Celosvětově významná je televizní stanice Al-Džazíra („arabská CNN“).

Nejbohatší země světa v roce 2013 dle CIA

Některé údaje jsou z jiných let – viz údaj v závorce. V tabulce jsou pouze nezávislé státy, ne závislá území jako Macao, Bermudy apod. Údaj je v USD za rok na 1 obyvatele v přepočtu na paritu kupní síly.

 1. Katar                                                           102 100
 2. Lichtenštejnsko                                             89 400   (2009)
 3. Monako                                                           85 500   (2011)
 4. Lucembursko                                                 77 900
 5. Singapur                                                         62 400
 6. Norsko                                                            55 400
 7. Švýcarsko                                                       54 800
 8. Brunej                                                             54 800
 9. USA                                                                 52 800
 10. Kanada                                                           43 100

Kuvajt                                                                 42 100
Německo                                                            39 500
EU (průměr)                                                     34 500
Saúdská Arábie                                                31 300
Spojené arabské emiráty                                29 900
Bahrajn                                                              29 800
Omán                                                                 29 800
Česko                                                                 26 300
Jemen                                                                 2 500

Poznámka: údaje o HDP se každoročně výrazně mění, a to zejména u ropných států Perského zálivu. Vliv mají zejména ceny ropy v tom kterém roce a kurs dolaru. Jelikož v současné době (únor 2015) klesají ceny ropy a dolar výrazně posiluje, dá se předpokládat, že USA půjdou v žebříčku hodně nahoru a ropní exportéři naopak hodně dolů…

Bahrajn

 • Rozloha: 760 km2
 • Počet obyvatel: 1.3 milionu obyvatel (CIA 2014)
 • Hlavní město: Manama (260000 obyvatel)
 • Konstituční monarchie v čele s králem. I zde převažují přistěhovalci (54%) nad místními Araby (46%, CIA 2010), mezi kterými převažují šíité (asi 2/3 původní populace) nad sunnity. Nejmenší arabská země. Bahrajn je ostrov, který je spojen se Saúdskou Arábií hrází, dlouhou 25 kilometrů, po níž vede silnice. Bohatá země, těžba ropy. Jezdí se zde Velká cena formule 1.

Saúdská Arábie

 • Rozloha: 2.15 milionu km2 (13. největší země světa včetně Grónska)
 • Počet obyvatel: 27 milionů (CIA 2014)
 • Hlavní městoRijád (4.7 milionu obyvatel)
 • Další města: Mekka (1.5 milionu), Medina (1.1 milionu), Džidda (3.2 milionu). Mekka je nejposvátnějším městem islámu. Ročně navštíví Mekku asi 2.5 milionu věřících. Občas jsou někteří z nich ušlapáni (rekord z roku 1990: ušlapáno 1500 lidí!).
 • Obyvatelstvo – Výrazně převažují sunnitští muslimové. Saúdská Arábie je absolutní monarchií v čele s králem. Král má veškerou moc zákonodárnou, výkonnou i soudní, a navíc je i nejvyšším náboženským představitelem. Moc drží rodina Saúdů. Jeden z nejkonzervativnějších islámských režimů světa. Žije zde mnoho zahraničních pracovníků, ale nemuslimové nemohou získat saúdskoarabské občanství a nemuslimské svatyně nejsou povoleny. Nemuslimové také nemají přístup do svatých měst. Ženy nesmějí řídit auto. Krádež se trestá useknutím ruky. Saudští občané téměř nepracují, většinu prací dělají cizinci. V zemi de facto existuje otroctví (zahraniční pracovníci musí mít k opuštění země výstupní víza, řada cizinců z chudých zemí je tu držena násilím i poté, co jim vyprší pracovní kontrakt).
 • Ekonomika: Saúdská Arábie je bohatou zemí. 90% vývozu tvoří ropa a ropné produkty. Saúdská Arábie je největším světovým producentem ropy a má i obrovské ropné zásoby. (rok 2012: 1.Saúdská Arábie, 2.USA, 3.Rusko. Tyto 3 země jsou dlouhodobě daleko největšími světovými producenty ropy, pořadí mezi nimi se občas mění). Orná půda zabírá 2% plochy země, lesy 0.5%. Zbytek (97.5%) je poušť. S.A. má velké problémy se zásobováním vodou.
 • Za Saúdské Arábie pocházel Usáma bin Ládin (vůči vládě byl v opozici a uprchnul do zahraničí). Vojensky se S.A. opírá o spojenectví s USA, neboť má poměrně slabou armádu.

Spojené arabské emiráty

 • Rozloha: 83600 km2
 • Počet obyvatel: 9.3 milionu (Wikipedia 2013). Údaje o počtu obyvatel SAE se liší o několik milionů (!), podle toho, jestli se počítají imigranti.
 • Hlavní městoAbu Dhabi (Abu Zabi, cca 700000 obyvatel)
 • Další město: Dubaj
 • Obyvatelstvo: Pouze 15% obyvatel SAE má místní občanství (údaj z roku 2005, takže spíše jich bude ještě méně)! Všichni ostatní jsou přistěhovalci za prací (z jiných arabských zemí, Íránu, Indie, Pákistánu, JV Asie, ale i Evropy). Převažují muslimové (76%) ale díky přistěhovalcům je tu i mnoho křesťanů (9%) a jiných náboženství (dohromady 15%, nejvíce je hinduistů a buddhistů – čísla dle CIA 2005)
 • Spojené arabské emiráty jsou federací 7 emirátů, z nichž daleko největší je emirát Abu Dhabi, kde leží i hlavní město. Nejznámější emirát je ale Dubaj. V čele federace stojí volený prezident, kterého volí vládcové (emírové) jednotlivých emirátů ze svých řad. Další emiráty: Šardžá, Umm al-Kuvajn, Fudžajra, Rás al-Chajma, Adžmán.
 • Ekonomika: SAE jsou velkým producentem ropy (2012 – 7. místo na světě) a velmi bohatou zemí. JE zde i významný turistický ruch, a to zejména v Dubaji. V roce 2012 byla Dubaj 10. největším letištěm na světě. V Dubaji též stojí nejvyšší budova světamrakodrap Burdž Chalífa, vysoký 828 metrů. Další velmi známou stavbou v Dubaji je mrakodrap Burdž al-Arab („Věž Arábie“) ve tvaru plachty (výška 321 metrů, nejvyšší hotel na světě, jedna noc v něm vyjde na 1000 – 15000 EUR).

Omán

 • Rozloha: 310000 km2
 • Počet obyvatel: 3.2 milionu (CIA 2014)
 • Hlavní městoMaskat (Muscat, cca 650000 obyvatel)
 • Ekonomika: I Omán je velmi bohatou zemí (producent ropy), kde v roce 2013 tvořili cizinci 30% obyvatelstva. Převažují muslimové (86%). Hlavou státu je sultán. Do roku 2011 absolutní monarchie, dnes spíše konstituční (po protestech Arabského jara provedl sultán, který zde vládne od roku 1970, určité reformy).

Jemen

 • Rozloha: 528000 km2
 • Počet obyvatel: 26 milionů (CIA 2014)
 • Hlavní městoSaná (2 miliony obyvatel)
 • Další město: Aden (významný přístav)
 • Obyvatelstvo: Muslimové (z nichž nejméně třetina jsou šíité) tvoří 99% obyvatelstva.
 • Ekonomika: Jemen těží ropy poměrně málo. Dnes je Jemen daleko nejchudší arabskou zemí a patří k nejchudším zemím světa. Jemen měl HDP na hlavu v roce 2013 jen 2500 USD na hlavu a byl ekonomicky na úrovni Kambodži nebo Kamerunu.
 • Dalš í informace o Jemenu: Součástí Jemenu je i ostrov Sokotra, který je však už geograficky součástí Afriky (2. největší ostrov Afriky). Jemen byl dříve znám jako „Štastná Arábie“, jelikož je to nejúrodnější země Arabského poloostrova. Po druhé světové válce existovaly dva jemenské státy: Jemen (hlavní město Saná) a Jižní Jemen (hlavní město Aden), kde byla marxistická vláda. Oba Jemeny se v roce 1990 spojily v jeden státní útvar, který je však dost nestabilní (občanské války, nepokoje).

OPEC

 • OPEC = Organizace zemí vyvážejících ropu (Organization of Petroleum Exporting Countries). Cílem této organizace (založena roku 1961) je koordinovat těžbu ropy a tím ovlivňovat její cenu, která se vytváří na světovém trhu. Význam OPECu spíše klesá, protože někteří významní exportéři (Rusko, Norsko, Mexiko) nejsou jeho členy. Sídlem OPECu je Vídeň.
 • V současnosti je členy OPECu těchto 12 zemí (tučně jsou arabské země kolem Perského zálivu): Alžírsko, Angola, Ekvádor, Írán, Irák, Katar, Kuvajt, Libye, Nigérie, Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty, Venezuela.
 • Kdysi byl členem OPEC i Gabon (vystoupil roku 1994) a Indonésie (vystoupila v roce 2009)

Datum poslední aktualizace: 11.11.2018

4 thoughts on “Jihozápadní Asie – Státy a Jejich Rozloha, Obyvatelsvo, Města, Ekonomika a Náboženství

 1. Skompasem.cz

  Pokud se vám článek líbil, okomentujte ho. Potěšíte tím autora.

 2. Zbyněk Anděl

  Hezky sepsané. Nejvíc oceňuji reálný popis situace v Saúdské Arábii, což je v dnešním pokryteckém světě spíš vyjímka.

 3. Where to buy illegal diabetes meds online

  Cheap diabetes medication online with free delivery Diabetes drugs now with
  the convenience of home delivery and low prices. The future is now!

  Prescription-free medication for diabetes Inexpensive Actoplus for diabetes Treatment Online

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.