Jezuitské Redukce v Paraguayi

Od | 18 května, 2022

Obsah

Jezuité jsou u nás stále často vnímáni jako tmáři, kteří pronásledovali nekatolíky. Může za to především Alois Jirásek a jeho román Temno. Dosti nepěknou postavou je tu páter Antonín Koniáš, který prohledal po vesnických staveních kdejakou díru, aby našel zakázané knihy. Jezuité ale také vykonali mnoho velkých skutků. Možná nejúžasnější věc, která se jim podařila, bylo vybudování fungujících misií v oblasti kolem řeky Paraná. Dnes jsou pozůstatky těchto „redukcí“ chráněny jako památky UNESCO v Paraguayi, Brazílii i Argentině.

Jezuité a jezuitské redukce v Jižní Americe

Jezuitského řád (Tovaryšstvo Ježíšovo, latinsky Societas Iesu) fakticky založil v roce 1534 svatý Ignác z Loyoly. Právně však řád vzniknul až v roce 1540, kdy jeho existenci potvrdil papež Pavel III. Jezuité měli na starosti jednak učitelskou činnost, jednak šíření katolického křesťanství, a to jednak mezi nekatolíky, a jednak mezi pohany. Za „nekatolíky“ byli označováni především protestanti, kteří podle katolické církve sešli ze správné cesty a bylo potřeba je „napravit“.

To se dělo v českých zemích násilnou cestou (Koniáš), zároveň však bylo u nás v té době postaveno obrovské množství nádherných barokních kostelů, do kterých lidé zvláště na vsi rádi chodili. Za „pohany“ pak byli označováni příslušníci nekřesťanských náboženství. Jezuité pronikli i do Asie, zde se jim však moc lidí na křesťanství obrátit nepodařilo. Buddhismus, hinduismus, konfuciánství či islám zde měly přece jenom dlouhou tradici. Mnohem úspěšnější však byli jezuité u domorodců v Africe a především v Jižní Americe.

Že byla jejich činnost v této oblasti veleúspěšná, dokládá mimo jiné fakt, že dnes žije v Latinské Americe více katolíků než v Evropě a navíc jsou to většinou lidé velmi silně věřící. Jezuité si skutečně dokázali získat domorodé obyvatelstvo. Často bránili Indiány před bezohlednými portugalskými a španělskými kolonizátory, kteří se snažili Indiány zotročit. Navíc respektovali zvyky Indiánů a naučili se jejich řeč.

V oblasti řeky Paraná založili jezuité tzv. redukce („Las Reducciones„). Hlavním cílem redukcí byla samozřejmě misijní činnost a šíření křesťanství mezi domorodé Indiány kmene Guaraní, zároveň se však jednalo o důmyslný ekonomický, sociální a vzdělávací systém. Proto jsou redukce často označovány jako „jezuitský stát“.

Veškeré státní, politické, soudní a ekonomické záležitosti v redukcích spravovali totiž výhradně jezuité, i když formálně byly samozřejmě redukce podřízeny španělské koruně. Jednalo se vlastně o jakousi teokracii. Dnes jsou nejvýznamnější pozůstatky těchto redukcí zapsány na Seznamu UNESCO. V Paraguayi jsou to redukce Trinidad a Jesus v departmentu Itapua, v Brazílii São Miguel das Missões ve státě Rio Grande do Sul a v Argentině San Ignacio Mini, Santa Ana, Nuestra Señora de Loreto a Santa Maria Mayor v provincii Misiones.

Kromě míst, uvedených na Seznamu UNESCO, se pak v této oblasti nachází i mnoho dalších pozůstatků jezuitských redukcí. V tomto článku se zmíním pouze o redukcích v Paraguayi, které  jsem navštívil. V žádné jiné zemi Jižní Ameriky nezískali jezuité takovou moc jako v  Paraguayi. Území Paraguaye bylo tehdy podstatně větší než dnes a zahrnovalo i část dnešní Argentiny a Brazílie, kde se zbytky redukcí rovněž nachází. V redukcích se Indiánům vedlo dobře, neboť byli na jezuitském území a to je chránilo před zotročením ze strany kolonizátorů.

Při založení každé redukce byla půda rozdělena na dvě části – Tupa mba´é – majetek Boží a Avá mba´é – majetek domorodců. Každá misijní osada byla postavena kolem širokého centrálního náměstí. Náměstí z jedné strany obklopoval kostel, škola, dílny, hřbitov a tzv. Velký dům pro vdovy a sirotky. Na druhé straně byla umístěna obydlí domorodců. Každá mise byla vedena dvěma jezuity. Zemědělské práce jako např. pěstování maté, cukrové třtiny a chov dobytka, byly určeny k základnímu zabezpečení obyvatel, část produkce byla určena královské koruně.

Základním úkolem mise bylo vzdělávání domorodců a jejich obrácení na křesťanskou víru. Výuka, tj. čtení, psaní a základní matematika, probíhala v domorodém jazyce guaraní. Jezuitský systém se dobře zaběhl, domorodci ho přijali a byl velmi úspěšný jak po stránce misijní (domorodci přijali křesťanství), tak i po stránce ekonomické. Pod vedením jezuitů pracovali Indiáni nejen v zemědělství, ale vyráběli i velice hodnotné předměty – hodiny, hudební nástroje, kněžská roucha. Prokázali také mimořádnou zručnost při opisování náboženských knih. Celý systém redukcí fungoval v oblasti kolem řeky Paraná přibližně 150 let.

Bohužel vše fungovalo snad až příliš dobře a jezuité si svými úspěchy získali řadu vlivných nepřátel v Jižní Americe i v Evropě. Rovněž španělský král se začal obávat přílišné moci jezuitů, a proto byli nakonec jezuité v roce 1767 na základě nařízení španělského krále z paraguayského území vyhnáni Zároveň byli  tímto nařízením jezuité vypovězeni ze všech španělských území a jejich majetek byl zabaven ve prospěch královské koruny.

V roce 1773 pak byl papežem Klementem XV. zrušen i samotný jezuitský řád. Indiáni tak byli ponecháni svému osudu a ukázalo se, že bez pevného vedení nejsou schopni udržet si získanou životní úroveň. Redukce byly místními obyvateli časem opuštěny a zpustly, takže se z nich dodnes zachovaly ruiny, které se postupně rekonstruují. V Paraguayi jsem navštívil tři největší a nezachovalejší redukce – San Cosme y Damián, Trinidad a Jesus (druhé dvě jsou na Seznamu světového dědictví UNESCO).

Jezuitský řád byl nakonec v roce 1814 papežem Piem VII. obnoven a existuje dodnes. V současnosti má řád asi 20,000 členů. Do českých zemí přišli jezuité v roce 1556. Nejvýznamnější institucí, kterou u nás zřídili, byla katolická univerzita (Klementinum). Kromě nechvalně známého pátera Antonína Koniáše byli členy Tovaryšstva i takové skvělé české osobnosti, jako například Bohuslav Balbín, Josef Dobrovský či Samuel Fritz, autor první mapy Amazonky.

San Cosme y Damián

První redukcí, kterou jsem v Paraguayi navštívil, byla misie San Cosme y Damián. Nachází se kousek od města Coronel Bogado, odkud se sem lze dobře dostat autobusem. Autobus mi zastavil přímo u ruin. Zaplatil jsem vstupné a vydal se na průzkum.

Zakladatelem této redukce byl páter Adriano Formosa, který sem přišel z Brazílie v roce 1632. Po roce 1767, kdy byli jezuité vyhnáni, byla redukce opuštěna i místními Indiány. Pro nás Čechy je zajímavé, že v redukci San Cosme y Damián působili i jezuité z Čech – Tadeus Eniš, Josef Unger a Wenceslao Alejo Christman zde pracovali v letech 1742-1752.

Samotnou památku tvoří v podstatě jediná dlouhá budova, která má půdorys velkého písmen „L“. Je postavena z červených cihel, střecha je pak pokryta rovněž červenými taškami. Před budovou stojí zbytky brány, na trávníku se pak povalují sloupy a v okolí je několik dalších míst, kde zbyla z budov jen část základů. Na rozdíl od ostatních redukcí se v San Cosme zachoval i strop a na něm část maleb. Jezuité zde měli velkou astronomickou observatoř s mnoha dalekohledy a slunečními hodinami. Jedny sluneční hodiny na kamenném podstavci můžete vidět před budovou i dnes, hned vedle zbytků studny.

Musím  ovšem říct, že mě tato redukce docela zklamala. V podstatě se jedná o jediný veliký cihlový dům, který není nijak zvlášť pozoruhodný. Tuto památku můžete při cestě po Paraguayi klidně vynechat a o nic nepřijdete.

San Cosme y Damián - sluneční hodiny

San Cosme y Damián – sluneční hodiny

Město Encarnación

Další dvě redukce, Trinidad a Jesus, leží nedaleko města Encarnación. V tomto městě jsem  se ubytoval a druhý den vyrazil k památkám. Encarnación je na paraguayské poměry významné město. Má asi 70,000 obyvatel. Je situováno na břehu řeky Paraná a je to město hraniční, neboť na druhém břehu už leží město Posadas v Argentině.

Obě města spojuje dlouhý most. Řeka je v těchto místech mnohem širší než v Ciudad del Este, což je způsobeno nedalekou přehradou Yacyretá, která vzdouvá hladinu řeky. Práce v souvislosti s přehradou nejsou ještě hotovy a stále probíhají. V době mé návštěvy byla zrovna Paraná rozvodněná a částečně zaplavila několik ulic. Některé stromy, zbytky sloupů a budov trčely přímo z vody.

Ve městě nejsou nějaké supervýznamné stavby. Velmi hezké je hlavní náměstí (Plaza de Armas), upravené do parkové podoby. Na náměstí stojí i pěkný ukrajinský pravoslavný kostel. Dále se na náměstí nachází pomník ukrajinského básníka Tarase Ševčenka a pomník obětem genocidy (konečně to někde nazývají pravým jménem), kterou spáchali bolševici na Ukrajině v letech 1932-1933.

Při uměle vyvolaném hladomoru tehdy zemřelo na Ukrajině, jedné z neúrodnějších zemí Evropy, několik milionů lidí. Ve městě evidentně žije významná ukrajinská menšina. Mnoho Ukrajinců ostatně žije i v městečku Coronel Bogado.

Trinidad (UNESCO)

Redukce Santísima Trinidad del Paraná byla založena v roce 1706 mnichy z redukce San Carlos v dnešní Argentině. Jednalo se o největší misii na paraguayském území a dnes je rovněž nejzachovalejší. Spolu se sousední redukcí Jesus byl Trinidad v roce 1993 zařazen na Seznam světového dědictví UNESCO (jediné dvě památky UNESCO v Paraguayi).

Přiznám se, že po návštěvě San Cosme y Damián jsem od Trinidadu moc neočekával, o to příjemněji jsem však byl překvapen. Trinidad je rozsáhlejší a daleko hezčí než San Cosme y Damián, přestože se jedná pouze o zříceniny. Především největší budova, zbytek velkého kostela, je impozantní. Trinidad je navíc jedinou redukcí, kde se zachovaly detaily vnitřní výzdoby. Výhodou Trinidadu je navíc i to, že je ze všech tří misií  nejsnáze dostupný. Leží na hlavní silnici Encarnación – Ciudad del Este a autobusy sem jezdí velmi často.

Obrazek

Trinidad – pohled na část ruin

Jesus (UNESCO)

Redukce Jesus de Tavarangue byla založena roku 1685. Zachovaly se zde zbytky stěn vysoké rozestavěného kostela, který již jezuité nestihli kvůli svému vyhnání ze země dokončit. Stavba je to krásná a byla by srovnatelná s hlavní zříceninou kostela v Trinidadu, kdyby nepostrádala prvky vnitřní výzdoby.

Doprava do Jesusu je trochu komplikovaná. Z Trinidadu sem vede odbočka z hlavní silnice. Jezdí zde autobus s intervaly cca 1-2 hodiny, nebo můžete jet taxíkem. Když jsem přišel na zastávku, už tu stál autobus. Řidič mi sdělil, že pojede za 15 minut. Už za půl hodiny jsme vyjeli. Autobus pak zastavil přímo u vstupu do ruin a řidič řekl, že zpět pojede za 25 minut, další bus že pak jede až za 2 hodiny. Prohlídku Jesusu jsem tedy dosti odfláknul a byl jsem za 20 minut venku, ale autobus už byl fuč. Další jel za tři hodiny…

Pokud bych měl zhodnotit a doporučit všechny tři redukce, tak určitě byste neměli vynechat Trinidad, ten fakt stojí za to. A pokud máte alespoň trochu času, navštivte i Jesus. Naopak San Cosme y Damián určitě vynechte. Mimochodem, San Cosme y Damián byl také kandidátem na zařazení na Seznam světového dědictví UNESCO, ale nakonec se tam nedostal. Je vidět, že komise UNESCO postupuje uvážlivě.

Obrazek

Jesus

Jezuitské redukce v Paraguayi – shrnutí a praktické informace

Kursy v listopadu 2009: 1USD = 4,800 paraguayských guaraní (PYG), 1 EUR = 7,000 PYG, 1,000 PYG = 4 Kč (či spíše o něco méně)

Vstupné: Vstupné do všech tří hlavních misií – San Cosme y Damián, Trinidad a Jesus, je 25,000 PYG. Vstupenka platí pro všechna tři místa, musíte je však navštívit během 3 dnů.

Doprava: Autobus Coronel Bogado – San Cosme y Damián: 42 kilometrů, 1 hodina jízdy, 8,000 PYG. Autobus Coronel Bogado – Encarnación: 47 kilometrů, 1 hodina jízdy, 8,000 PYG. Bus Encarnación – Trinidad: 30 kilometrů, 45-60 minut jízdy, 5,000 PYG. Bus Trinidad – Jesus: 12 kilometrů, 20 minut jízdy, 4,,000 PYG.

Ubytování: Coronel Bogado – „Hotel 4R“ – 40,000 PYG v jednolůžáku s koupelnou. Hotel je kousek od autobusového nádraží. Encarnación – hotel Itapua – 40,000 PYG v jednolůžáku se sprchou. Hotel je rovněž hned vedle autobusového nádraží.

Jídlo: Za zmínku stojí podnik Los Dos Chinos na náměstí Plaza de Armas v Encarnaciónu, kde mají opravdu skvělou zmrzlinu (2 kopečky za 5,000 PYG).

Internet: V Encarnaciónu jsem byl na netu v ulici Carlos A. López, kousek od náměstí Plaza de Armas. Hodina surfování vyjde na 3,000 PYG, výborné a rychlé připojení. DVD s fotkami mi tu ochotný chlápek vypálil za hezkých 5,000 PYG (vypálení+DVD).

One thought on “Jezuitské Redukce v Paraguayi

  1. Skompasem.cz

    Pokud se vám článek líbil, okomentujte ho. Potěšíte tím autora.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.