Austrálie – Australské státy, Poloha, Povrch, Vodstvo, Členitost, Obyvatelstvo, Hospodářství

Od | 12 listopadu, 2019

Austrálie, Oceánie a Antarktida

1)Rozlohy světadílů

1.Asie                                     44 milionů km2

2.Afrika                                  30

3.Severní Amerika                  24

4.Jižní Amerika                       18

5.Antarktida                           13

6.Evropa                                 10

7.Austrálie a Oceánie                9

   Souš celkem                      149        (znát rozlohu souše)

Rozlohy zaokrouhleny na celé miliony km2, součet pak vychází díky zaokrouhlení 148…

2)Austrálie – poloha, rozloha, členitost

Poloha a rozloha Austrálie

 – leží na jižní a východní polokouli. Zhruba ji půlí obratník Kozoroha (23.5°S). Nejmenší světadíl, nejméně zalidněný (s výjimkou neobydlené Antarktidy).

   Rozloha Austrálie:    1)7.6 mil. km2 – samotný kontinent

                                  2)7.7 mil. km2 – stát Austrálie (včetně Tasmánie)

                                  3)8.9 mil km2 – rozloha celé Austrálie a Oceánie – pamatovat si zaokrouhlený údaj: 9 milionů km2.

Členitost Austrálie

   Austrálie má málo členité pobřeží.

   moře: Indický oceán, Tichý oceán, Velký australský záliv, Spencerův záliv, Bassův průliv, Tasmanovo moře, Korálové moře, Torresův průliv, Arafurské moře, Timorské moře, Carpentarský záliv, Žraločí zátoka.

   poloostrovy: Yorský, Arnhemská země

   ostrovy: Tasmánie, Fraser (největší písečný ostrov světa)

3)Povrch Austrálie

   Austrálie je velice plochý světadíl, relativně malé výškové rozdíly. Je to jediný kontinent, kde nejsou žádné činné sopky ani ledovce (netýká se ostrovů Oceánie!).

   Australský kontinent můžeme rozdělit na 3 oblasti:

   1)Západoaustralská tabule – zabírá přibližně západní polovinu kontinentu. Leží v ní dvě výraznější pohoří – Mac Donnellovo a Musgraveovo (výška kolem 1500 metrů).

   Na JZ od města Alice Springs leží „rudý střed kontinentu“ – Uluru (Ayers Rock) – největší skalní monolit na světě.

   Uluru je pro domorodce posvátná. Má obvod 10 kilometrů a relativní výšku asi 300 metrů. Je stará asi 600 milionů let.

   2)Středoaustralská pánev (nížina) – nadmořská výška do 100 m.n.m., místy i prolákliny. Leží zde i nejnižší bod Austrálie – Eyreovo jezero    -16 m.n.m.

   3)Velké předělové pohoří – výška většinou do 1500 m.n.m. Výrazný klimatický předěl – odděluje vlhké pobřeží od suchého outbacku. Na JV Austrálie leží Australské Alpys nejvyšší horou samotného kontinentu i státu Austrálie – Mount Kosciuszko     2228 m.n.m.

4)Vodstvo Austrálie

   nejdelší řeka: Murray-Darling    (délka 3490 km)

   největší jezero: Eyreovo – je slané, leží v bezodtoké pánvi v nejnižším místě kontinentu.

      Eyreovo jezero mění svoji rozlohu a občas úplně vyschne. Rozloha se udává různě – kolem 9500 km2.

   54% kontinentu je bezodtoká oblast! Většina vodních toků v období sucha (či v létě) vysychá.

   creek – vyschlé řečiště, které se občas za silných dešťů dočasně zaplní vodou. (obdoba vádí na Sahaře).

   Velká artéská pánev – nacházejí se zde artéské studně – při navrtání voda sama vytéká na povrch, protože je v podzemí uložena pod tlakem.

5)Podnebí Austrálie

   Austrálie je nejsušší světadíl (kromě Antarktidy).

   Ve vnitrozemí převažují suché tropy a subtropy. Přechod je pozvolný a tropy od subtropů odděluje přibližně obratník Kozoroha. V tropech jsou termitiště, v subtropech už ne.

   Ve vnitrozemí se nacházejí suché lesy (buš – ty jsou i jinde), savany, polopouště a pouště.

   polopoušť: například Nullarborská rovina (plošina)

   pouště: Velká Viktoriina poušť (rozloha 650000 km2, největší australská poušť), Velká písečná poušť (2. největší – 390000 km2), Simpsonova, Gibsonova, Tanami.

   jihovýchod kontinentu – vlhké subtropy („obydlený trojúhelník“).

   Tasmánie – mírný pás! Jediné místo v Austrálii (kromě Australských Alp), kde pravidelně sněží.

   sever – Yorský poloostrov, Arnhemská země – tropické střídavě vlhké (monzunové) podnebí – deštné pralesy. Období dešťů je v létě (prosinec – únor).

6)Rostlinstvo a živočišstvo Austrálie

   Typický strom – eukalyptus (blahovičník). Je jich mnoho druhů, rostou všude. Některé druhy mají kůru odolnou proti ohni (vzdoruje lesním požárům). Některé druhy patří k nejvyšším stromům na světě, výška až 100 metrů!

   Nejvyšším australským stromem je Eukalyptus regnans – rekordní jedinec měřil 98 metrů – 2. nejvyšší strom na světě. Nejvyšší vůbec je sekvoj vždyzelená (Sequoia sempervirens). Nejvyšší exemplář sekvoje měří přesně 115.54 metru a roste v NP Redwood v severní Kalifornii.

   Zvířata – vačnatci (klokan, koala), vejcorodí savci (ptakopysk, ježura – ptakořitní, mají kloaku!), emu, papoušci (kakadu, andulky). Krokodýli (mořský i sladkovodní). Jedovatí hadi (taipan) a pavouci. V moři spousta žraloků a smrtelně jedovaté medúzy (čtyřhranka smrtelná – jeden z nejjedovatějších živočichů na světě).

   pes dingo – jediná šelma v Austrálii, kterou sem nezavlekli Evropané, nýbrž původní obyvatelé.

   Evropané sem zavlekli krysy, králíky (přemnožili se, nasadili na ně myxomatózu, nepomohlo → nasazení lišek), někde žijí i divocí koně, osli a velbloudi (největší stáda divokých velbloudů na světě!).

   Velký bariérový útes (Velká útesová bariéra) – největší korálový útes světa, délka 2300 km.

7)Australský svaz

  „ Australský svaz“ (Commonwealth of Australia)  = oficiální název státu Austrálie. Oficiální hlavou státu je britská královna Alžběta II. (Elizabeth II., vládne od roku 1952) zastoupená generálním guvernérem. Reálně vládne premiér (Prime Minister).

   Rozloha: 7.7 milionu km2 (6. na světě)

   Počet obyvatel: 20 milionů (CIA 2014 – 22.5 mil.)

   Úřední jazyk: angličtina

   Měna: australský dolar

   Stupeň urbanizace: 89%

   Obyvatelstvo: Velká většina obyvatel žije na jihovýchodě, jediné velké město mimo tuto oblast je Perth. Převažují běloši. Původně zde žili hlavně trestanci (Britové, Irové). V poslední době zvýšené přistěhovalectví z Asie. Původní obyvatelstvo, Austrálci (Aborigines), se řadí k černé australoidní rase. Vynalezli bumerang.

   CIA 2014: běloši 92%, Asiaté 7%, Aboridžinci a ostatní 1%. Nejrozšířenější náboženství: protestanti (mnoho různých církví) 29%, katolíci 25% (podle posledního censu v roce 2006), malé menšiny buddhistů, muslimů a hinduistů.

Státy, teritoria a města

Znát nazpaměť hlavní města všech států (tučně), zkratky států a anglické názvy států znát nemusí!

 

Celkem je v Austrálii 6 států a 2 teritoria:

 

Australské státy – orientační přehled (údaje k roku 2003)

Stát (teritorium) + oficiální                       Hlavní město      Rozloha        Počet          hustota

zkratka území                                                                            (km2)           obyvatel     zalidnění

Australian Capital Territory (ACT)            Canberra                 2,400       322,600           134

New South Wales (NSW)                            Sydney                801,600   6,699,300               8.3

Northern Territory (NT)                               Darwin              1,346,200      198,600               0.15

Queensland (Qld)                                          Brisbane           1,727,200   3,817,000              2.2

South Australia (SA)                                    Adelaide              984,000   1,529,400              1.6

Tasmania (Tas)                                              Hobart                    67,800      478,400              7.1

Victoria (Vic)                                                  Melbourne           227,600   4,933,600             22

Western Australia (WA)                             Perth                  2,525,500   1,959,700                0.8

 

   1)Australian Capital Terrritory (ACT) – Canberra a okolí. Canberra má asi 400000 obyvatel a je hlavním městem Australského svazu.

   2)Northern Territory (NT) – Darwin (80000 obyvatel). Darwin byl za 2. světové války vybombardován Japonci. V roce 1974 úplně zničen cyklonem. Druhé největší město NT je Alice Springs (30000 obyvatel) – největší město outbacku, uprostřed kontinentu, leží skoro přesně na obratníku Kozoroha.

   3)West Australia (WA) – Perth (1.6 mil. obyvatel, jedno z nejosamělejších velkoměst světa). Západní Austrálie je plošně největší stát.

   4)South Australia (SA) – Adelaide (1.1 milionu obyvatel).

   5)Queensland (Qld) – Brisbane (2.0 milionu obyvatel, 3. největší město Austrálie). 2. největší stát. Další města: Cairns, Gold Coast (obě dost turistická).

   6)New South Wales (NSW) – Sydney (4.4 mil. obyvatel). Sydney je největší a nejstarší město v Austrálii. Průměr města je 100 kilometrů! Opera a Harbour Bridge. LOH 2000. NSW je nejlidnatější australský stát!

   7)Victoria (Vic) – Melbourne. Melbourne je druhé největší město Austrálie, má 3.9 milionu obyvatel. „Hlavní město australského sportu“ –  LOH 1956, dostihy (Melbourne Cup – největší dostih v Austrálii), VC F1, tenis (Australian Open). Victoria má ze všech australských států daleko nevyšší hustotu zalidnění (jen ACT má vyšší).

   8)Tasmania (Tas) – Hobart. Hobart má asi 200000 obyvatel, je známý především velkými jachtařskými závody Sydney – Hobart. Tasmánie je nejmenší a nejméně lidnatý australský stát.

   K Austrálii dále patří tato zámořská území: Vánoční ostrov (Christmas Island – poblíž Indonésie), Kokosové (Keelingovy) ostrovy a ostrov Norfolk.

   Na ostrově Norfolk (36 km2, 2200 obyvatel) žijí potomci vzbouřenců z lodi Bounty. Britové sem kdysi převezli veškeré obyvatelstvo z Pitcairnu, ale později se část obyvatelstva vrátila zpět na Pitcairn. Dále patří Austrálii neobydlené ostrovy „Heard Island and McDonald Islands“ na jihu Indického oceánu

Hospodářství

   Austrálie je vyspělá země, jedna z nejbohatších na světě. Významný turistický ruch. Oplývá extrémně velkým nerostným bohatstvím, vše (kromě ropy a zemního plynu) se těží v obrovském množství.

   Ani těžba ropy a zemního plynu ale není zanedbatelná, v roce 2012 těžila Austrálie nepatrně více ropy než Ekvádor a více zemního plynu než Spojené království!

   CIA 2013: HDP na hlavu 43000 USD, 11. nejbohatší nezávislý stát světa (Německo 39500, ČR 26300 USD)

Nejvýznamnější suroviny:

(V závorce pořadí ve světě a rok)

   bauxit (1. – těží daleko nejvíc na světě, 2008), diamanty (3. – 2008), uran (3. – 2008), zlato (3.-2008), železná ruda (3. – 2008), zinek (3. – 2009), stříbro (3. – 2008), nikl (3.-2008), uhlí (4. – 2009), měď (5. – 2008).

Zemědělství:

   – chov ovcí (hlavně na vlnu), skotu. Pšenice, vinná réva.

Doprava:

   silniční – typické dlouhé kamiony s několika návěsy (road trains – „silniční vlaky“).

   železniční – dvě transkontinentální železnice: 1)Indian Pacific (ze Sydney do Perthu), délka 4350 kilometrů. Leží na ní nejdelší zcela rovný úsek kolejí na světě, dlouhý 475 kilometrů (v Nullarborské rovině). 2)Ghan (z Adelaide do Darwinu), délka 2979 km. Zprovozněno teprve v roce 2004.

   letecká – Qantas.

Datum poslední aktualizace: 21.8.2014

15 thoughts on “Austrálie – Australské státy, Poloha, Povrch, Vodstvo, Členitost, Obyvatelstvo, Hospodářství

 1. Skompasem.cz

  Pokud se vám článek líbil, okomentujte ho. Potěšíte tím autora.

 2. Fawn

  I constantly spent my half an hour to read this web site’s posts all the
  time along with a cup of coffee.

 3. http://infocars24.ru/

  I’m extremely impressed with your writing skills as well
  as with the layout on your weblog. Is this a paid theme or
  did you customize it yourself? Anyway keep up the nice quality writing, it’s rare to see a nice
  blog like this one today.

 4. удаление кариеса

  Simply desire to say your article is as astonishing. The clearness in your post is just cool
  and i can assume you are an expert on this subject.
  Fine with your permission allow me to grab your RSS feed
  to keep up to date with forthcoming post.
  Thanks a million and please continue the enjoyable work.

 5. Prandin for sale online

  Can I buy Glipizide without a prescription online
  and get it shipped to my address? Looking
  for a dark web pharmacy that sells Acarbose at a discount?

  I need diabetes drugs now! No prescription no problem! the most legit diabetes
  medication online dealer

 6. 206

  Heyaa i am for the first timme here. I came across this board and I find It truly helpful & itt helpled
  me out a lot. I’m hoping tto offer one thing back aand heslp others such ass
  you helped me.

 7. 215

  Heeya i’m foor tthe fiirst time here. I caame achross this board annd I find It rreally useful & it helped me out much.
  I hope tto give something back andd hslp others like you aied me.

 8. Big Boob Exotic Babe DoingThe Nasty

  Please let mee know if you’re looking for a rticle autnor for ykur weblog.
  You have some really golod articlees and I ffeel I ould be
  a good asset. If you evrr want to take some oof the load off, I’d abssolutely lve to write some materiual ffor your blog inn exchange forr a link bwck to mine.

  Please send mme an e-mail iff interested. Kudos!

 9. 592

  Heey there! This is myy first comment heree soo I
  just wanted to give a quick shout out aand ssay I truly enjoy reading through our
  posts. Caan you ecommend any other blogs/websites/forums
  that go ovesr the saqme subjects? Thank you soo much!

 10. 063

  What a data of un-ambiguity andd preserveness of precious
  knowlledge rgarding unpredicted emotions.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.