Jdi na obsah Jdi na menu
 


Učebnice zeměpisu

 

Do této rubriky budu postupně zařazovat texty svých příprav ze zeměpisu. Texty budu přidávat postupně, takže řazení zatím není systematické. Postupně by tak měla vzniknout jakási internetová učebnice zeměpisu pro gymnázia. Až dám dohromady všechny důležité texty, určitě to ještě nějak lépe uspořádám, případně zaktualizuji. Autorem veškerých textů jsem já. Uvedená fakta jsem si samozřejmě nevymyslel, nýbrž sesbíral jsem je z celé řady pramenů - z učebnic, atlasů, zeměpisných knih, map, cestopisů a z mnoha internetových zdrojů. Některé tyto zdroje jsou v textu zmíněny.

   Všechny texty vycházejí z mých příprav tak, jak učím zeměpis na gymnáziu ve vyšších ročnících. V zásadě musí studenti umět vše, co je v textu. Čísla (výšky hor, počet obyvatel, rozloha apod.) musí znát pouze ta, která jsou v textu tučná a podtržená. Texty psané drobným písmem znát studenti nemusí a jsou určeny jen k oživení či rozšíření učiva. Jedná se spíše o doplňující zajímavosti k danému tématu.

   Pokud tyto texty využijete, ať už jste učitelé nebo studenti, budu velmi potěšen. Jelikož nikdo není neomylný, určitě v textu najdete i některé faktické chyby, překlepy, diskutabilní tvrzení apod. Budu moc rád, když mi napíšete svůj názor, připomínky apod. na můj mail.

   Obsah všech těchto textů je volně šiřitelný, jelikož když už jsem se s tím tak dlouho psal, budu rád, pokud tyto statě využije i někdo další. Pokud byste ovšem někdo měl pocit, že psát a uveřejňovat takové množství zdarma je až příliš filantropické, můžete přispět jakoukoliv peněžní částkou na můj účet. Vaše případné příspěvky mi budou velkou motivací, abych tento projekt dotáhnul do konce.
 

Učebnice zeměpisu - obsah

   Učebnice zeměpisu je (a ještě dlouho bude) ve výstavbě. Obsah není členěn podle ročníků, nýbrž podle témat na fyzický, regionální a socioekonomický zeměpis. Obsah se budu snažit aktualizovat, neboť řada údajů (počet obyvatel, ekonomické statistiky, jména prezidentů apod.) se dost rychle mění. Každý název kapitoly je zároveň odkazem; pokud na něj kliknete, otevře se vám příslušná kapitola.

 

I. Fyzický zeměpis

 

1.Planetární geografie

I.1.1. Vesmír a sluneční soustava

I.1.2. Země a její pohyby

I.1.3. Měsíc a jeho pohyby, zatmění Slunce a Měsíce

 

2.Litosféra

I.2.1. Litosféra I. - geologie (1.část)

I.2.2. Litosféra II. - geologie (2.část)

I.2.3. Litosféra III. - geomorfologie (1.část)

I.2.4. Litosféra IV. - geomorfologie (2. část)

 

3.Atmosféra

I.3.1. Atmosféra I.

I.3.2. Atmosféra II.

 

II. Regionální zeměpis


1. Austrálie, Oceánie a Antarktida

II.1.1. Austrálie

II.1.2. Oceánie (včetně Nového Zélandu)

II.1.3. Antarktida

 

2.Afrika

II.2.1. Afrika I. - přírodní podmínky, historie, obyvatelstvo

II.2.2. Afrika II. - vybrané africké státy

 

3.Amerika

II.3.1. Severní Amerika - přírodní podmínky

II.3.2. USA

II.3.3. Kanada, Mexiko, Střední Amerika a Karibik

II.3.4. Jižní Amerika - přírodní podmínky

II.3.5. Státy Jižní Ameriky

 

4.Asie

II.4.1. Asie - přírodní podmínky

II.4.2. Jihozápadní Asie

 

5.Evropa

II.5.1. Evropa - přírodní podmínky

II.5.2. Obyvatelstvo Evropy

II.5.3. Evropská unie, Rada Evropy

II.5.4. Jižní Evropa

II.5.5. Západní Evropa

II.5.6. Severní Evropa

II.5.7. Střední Evropa

II.5.8. Jihovýchodní Evropa

II.5.9. Východní Evropa a Rusko

 

6.Česká republika

Obyvatelstvo České republiky - základní údaje z let 2010-2011 (studijní materiál)

II.6.1. Česká republika - úvod, územní a geologický vývoj

II.6.2. Geomorfologické členění ČR

II.6.3. Podnebí a vodstvo ČR

 

 

III. Socioekonomický zeměpis

Zatím žádné texty...

 

Příspěvky

Jihozápadní Asie (Petr Daubner)

5. 2. 2015

| Komentářů: 0

| Rubrika: Učebnice zeměpisu

Téměř ve všech zemích jihozápadní Asie převažuje islámPrvní kapitola o regionech Asie se zabývá jihozápadní Asií, což je region, často rovněž označovaný jako Blízký či Střední Východ. Vymezení této oblasti je sporné. V této kapitole najdete údaje i o Kypru, naopak Zakavkazsko a Afghánistán bude v další kapitole.

 

Afrika II. - Vybrané africké státy (Petr Daubner)

30. 9. 2014

| Komentářů: 0

| Rubrika: Učebnice zeměpisu

Dívka z MalawiDruhý článek o Africe je rozdělen na dvě části - v první je pár poznámek o severoafrických státech, v druhé pak charakteristika několika nejvýznamnějších států mimo severní Afriku.

 

Afrika I. - přírodní podmínky, historie, obyvatelstvo (Petr Daubner)

30. 9. 2014

| Komentářů: 5

| Rubrika: Učebnice zeměpisu

Nosorožec v NP Nakuru, KeňaPrvní článek o zeměpisu Afriky pojednává o přírodních podmínkách, historii a obyvatelstvu Afriky. O konkrétních státech se dočtete v další části.

 

Antarktida (Petr Daubner)

24. 8. 2014

| Komentářů: 3

| Rubrika: Učebnice zeměpisu

Tuleň WeddelůvNa Austrálii a Oceánii navazuje text o Antarktidě. Z technických důvodů je celý text o Austrálii, Oceánii a Antarktidě rozdělen na tři části.

 

Oceánie (Petr Daubner)

24. 8. 2014

| Komentářů: 0

| Rubrika: Učebnice zeměpisu

Západ slunce nad ostrovem Moorea, Francouzská PolynésieText o Oceánii (včetně Nového Zélandu) navazuje na Austrálii, což se projevuje i v číslování kapitol.

 

Austrálie (Petr Daubner)

24. 8. 2014

| Komentářů: 0

| Rubrika: Učebnice zeměpisu

Harbour Bridge, Sydney, New South Wales, AustrálieÚvodní text k regionální geografii Austrálie a Oceánie pojednává o samotné Austrálii (Australském svazu). O Oceánii se dočtete v dalším textu.

 

Geomorfologické členění ČR (Petr Daubner)

24. 6. 2014

| Komentářů: 2

| Rubrika: Učebnice zeměpisu

Typická krajina v Českém středohoříDalší článek o České republice se týká povrchu České republiky, respektive jejího základního geomorfologického členění. U jednotlivých geomorfologických celků jsou uvedeny i některé další zajímavosti a charakteristiky (zajímavé geologické útvary, národní parky apod.).

 

Atmosféra II. (Petr Daubner)

7. 4. 2014

| Komentářů: 0

| Rubrika: Učebnice zeměpisu

Nullarborská rovina je polopoušť na jihu AustrálieV druhé části učiva o atmosféře bude řeč o podnebných a vegetačních pásech, tlakových útvarech a atmosférických frontách, a o problémech spojených s globálním oteplováním a redukcí ozonové vrstvy.

 

Severní Evropa (Petr Daubner)

13. 3. 2014

| Komentářů: 0

| Rubrika: Učebnice zeměpisu

Geiranger fjordVymezení severní Evropy je poněkud sporné. Osobně do severní Evropy řadím i pobaltské země - Litvu, Lotyšsko a Estonsko.

 

Atmosféra I. (Petr Daubner)

10. 3. 2014

| Komentářů: 0

| Rubrika: Učebnice zeměpisu

Oblak Altocumulus lenticularis, připomínající UFO, nad chilskou PatagoniíV prvním článku, věnovanému atmosféře, bude řeč o složení atmosféry a jejím vertikálním členění, základních meteorologických veličinách a planetární cirkulaci atmosféry.

 

Litosféra IV. - geomorfologie (2.část) (Petr Daubner)

14. 2. 2014

| Komentářů: 0

| Rubrika: Učebnice zeměpisu

Skalní hřib v poušti Atacama (Bolívie)Poslední článek o litosféře je věnován působení vody, větru, ledovců a svahových pochodů na georeliéf.

 

Litosféra III. - geomorfologie (1.část) (Petr Daubner)

10. 1. 2014

| Komentářů: 0

| Rubrika: Učebnice zeměpisu

Great Cave v NP Niah,Sarawak,MalajsieI učivo o geomorfologii jsem rozdělil na dvě části. V tomto prvním článku bude řeč o zvětrávání a dalších základních geomorfologických pojmech, o reliéfu oceánského dna a o krasových jevech.

 

Litosféra II. - geologie (2.část) (Petr Daubner)

6. 12. 2013

| Komentářů: 0

| Rubrika: Učebnice zeměpisu

Sopečný komplex Bromo-Semeru, východní Jáva, IndonésieDruhá část, věnovaná geologii, pojednává o vulkanismu, minerálech a horninách, struktuře pevnin a vzniku pohoří.

 

Litosféra I. - geologie (1.část) (Petr Daubner)

21. 11. 2013

| Komentářů: 0

| Rubrika: Učebnice zeměpisu

Následky zemětřesení na FilipínáchUčivo o litosféře jsem rozdělil do čtyř částí. První dvě části jsou věnované geologii, druhé dvě části pak geomorfologii. V tomto prvním geologickém díle bude řeč o dělení krajinné sféry obecně, o stavbě Země, litosférických deskách a jejich pohybech, a o zemětřesení.

 

Planetární geografie III. - Měsíc a jeho pohyby, zatmění Slunce a Měsíce (Petr Daubner)

31. 10. 2013

| Komentářů: 1

| Rubrika: Učebnice zeměpisu

Úplné zatmění SlunceTřetí a poslední část, týkající se planetární geografie, pojednává o Měsíci, jeho pohybech a zatmění Slunce a Měsíce.

 

Planetární geografie II. - Země a její pohyby (Petr Daubner)

31. 10. 2013

| Komentářů: 0

| Rubrika: Učebnice zeměpisu

Polární záře souvisí se zemským magnetismemDruhý článek z oboru planetární geografie (či astronomie, chcete-li) pojednává a tvaru a rozměru Země, jejím magnetickkém poli, především však o pohybech Země a jejich důsledcích.

 

Planetární geografie I. - Vesmír a sluneční soustava (Petr Daubner)

29. 9. 2013

| Komentářů: 0

| Rubrika: Učebnice zeměpisu

Galaxie M31 v AndromeděV prvním článku o planetární geografii bude řeč o naší sluneční soustavě a vesmíru obecně.

 

Podnebí a vodstvo ČR (Petr Daubner)

27. 5. 2013

| Komentářů: 1

| Rubrika: Učebnice zeměpisu

| Fotografie: Slepá mapa ČR (řeky,města)

Soutok Berounky (blíže, je širší!) a Vltavy v Praze-LahovicíchTématem třetího článku o České republice je podnebí a vodstvo ČR. Součástí tohoto textu je i příloha - slepá mapa, na které jsou vyznačeny řeky, přehradní nádrže a význačná města v ČR. Všechny objekty na mapě by měli studenti umět zakreslit do slepé mapy.

 

Česká republika - úvod, územní a geologický vývoj (Petr Daubner)

14. 5. 2013

| Komentářů: 5

| Rubrika: Učebnice zeměpisu

Česko-vlajkaPrvní článek, týkající se zeměpisu České republiky, se zabývá hlavně historickým vývojem našeho státního území a geologickým vývojem. Najdete tu i pár základních údajů a seznam současných nejvyšších ústavních činitelů České republiky.

 

Východní Evropa a Rusko (Petr Daubner)

24. 4. 2013

| Komentářů: 2

| Rubrika: Učebnice zeměpisu

Moskva - Kreml a chrám Vasila BlaženéhoPoslední článek, zabývající se jednotlivými regiony Evropy, pojednává o Bělorusku, Ukrajině a Rusku. Jelikož se mi Rusko nechce dělit mezi dva kontinenty, bude tu řeč o Rusku celém, tedy i o jeho asijské části.

 

Jihovýchodní Evropa (Petr Daubner)

23. 3. 2013

| Komentářů: 4

| Rubrika: Učebnice zeměpisu

Město Kotor v Černé Hoře, v pozadí záliv Boka KotorskáKapitola o jihovýchodní Evropě je rozdělena na dvě části: A)státy bývalé Jugoslávie (kromě Slovinska - viz střední Evropa) a ostatní státy JV Evropy mimo bývalou Jugoslávii, včetně Moldavska.

 

Střední Evropa (Petr Daubner)

10. 3. 2013

| Komentářů: 1

| Rubrika: Učebnice zeměpisu

Bledské jezero ve SlovinskuTato část se týká zemí střední Evropy, pochopitelně s výjimkou České republiky. Do střední Evropy se dnes obvykle zařazuje i Slovinsko, které zde tudíž uvádím rovněž.

 

Západní Evropa (Petr Daubner)

11. 1. 2013

| Komentářů: 1

| Rubrika: Učebnice zeměpisu

Vítězný oblouk v PařížiTato část učiva o západní Evropě pojednává o Britských ostrovech, zemích Beneluxu, Francii a Monaku.

 

Jižní Evropa (Petr Daubner)

30. 11. 2012

| Komentářů: 0

| Rubrika: Učebnice zeměpisu

Benátky (Venezia)První článek v Učebnici zeměpisu, týkající se regionální části, pojednává o jižní Evropě.

 

Evropská unie, Rada Evropy (Petr Daubner)

29. 11. 2012

| Komentářů: 0

| Rubrika: Učebnice zeměpisu

Vlajka EUDalší článek v Učebnici zeměpisu, v sekci Evropa, je především o Evropské unii. Na závěr je připojen i jeden odstavec o Radě Evropy. 

 

Státy Jižní Ameriky (Petr Daubner)

25. 9. 2012

| Komentářů: 0

| Rubrika: Učebnice zeměpisu

Montevideo, hlavní město UruguayeDruhý jihoamerický článek obsahuje základní přehled o jednotlivých státech a územích v Jižníá Americe.

 

Asie - přírodní podmínky (Petr Daubner)

25. 8. 2012

| Komentářů: 7

| Rubrika: Učebnice zeměpisu

Sopečný komplex Bromo-Semeru, Jáva, IndonésiePrvní asijský článek v učebnici zeměpisu je o přírodních podmínkách Asie. Téměř všechny údaje se týkají Asie bez Ruska, protože celé Rusko učím v rámci učiva o Evropě, zatímco bývalé asijské republiky SSSR (Zakavkazsko a Střední Asie) jsou řazeny sem, do Asie.

 

Jižní Amerika - přírodní podmínky (Petr Daubner)

4. 6. 2012

| Komentářů: 0

| Rubrika: Učebnice zeměpisu

Ostrov Marajó v ústí Amazonky, BrazíliePrvní článek o Jižní Americe je o fyzické geografii, informace o jednotlivých státech naleznete v dalším článku.

 

Obyvatelstvo Evropy (Petr Daubner)

17. 5. 2012

| Komentářů: 0

| Rubrika: Učebnice zeměpisu

Laponci (Saamové) v tradičních krojíchV tomto článku se pojednává o obyvatelstvu Evropy. Zmíněny jsou základní demografické ukazatele, náboženství a jazyky Evropy.

 

Kanada, Mexiko, Střední Amerika a Karibik (Petr Daubner)

17. 5. 2012

| Komentářů: 6

| Rubrika: Učebnice zeměpisu

Mayská pyramida v Chichen Itza, MexikoV tomto článku najdete stručný přehled států a území Severní Ameriky s výjimkou USA, o kterých pojednává předchozí stať.