Jdi na obsah Jdi na menu
 


Učebnice dějepisu

Do této rubriky budu postupně zařazovat texty svých příprav z dějepisu. Texty budu přidávat postupně, takže řazení zatím není systematické. Postupně by tak měla vzniknout jakási internetová učebnice dějepisu pro gymnázia. Až dám dohromady všechny důležité texty, určitě to ještě nějak lépe uspořádám, případně zaktualizuji. Autorem veškerých textů jsem já. Uvedená fakta jsem si samozřejmě nevymyslel, nýbrž sesbíral jsem je z celé řady pramenů - z učebnic, knih a z mnoha internetových zdrojů. Některé tyto zdroje jsou v textu zmíněny.

Všechny texty vycházejí z mých příprav tak, jak učím dějepis na gymnáziu ve vyšších ročnících. V zásadě musí studenti umět vše, co je v textu. Z letopočtů (případně přesných dat či dalších číselných údajů) musí znát pouze ty, která jsou v textu tučné a podtržené. Texty psané drobným písmem znát studenti nemusí a jsou určeny jen k oživení či rozšíření učiva. Jedná se spíše o doplňující zajímavosti k danému tématu.

   Pokud tyto texty využijete, ať už jste učitelé nebo studenti, budu velmi potěšen. Jelikož nikdo není neomylný, určitě v textu najdete i některé faktické chyby, překlepy, diskutabilní tvrzení apod. Budu moc rád, když mi napíšete svůj názor, připomínky apod. na můj mail nebo do komenářů k jednotlivým článkům.

   Obsah všech těchto textů je volně šiřitelný, jelikož když už jsem se s tím tak dlouho psal, budu rád, pokud tyto statě využije i někdo další. Pokud byste ovšem někdo měl pocit, že psát a uveřejňovat takové množství zdarma je až příliš filantropické, můžete přispět jakoukoliv peněžní částkou na můj účet. Vaše případné příspěvky mi budou velkou motivací, abych tento projekt dotáhnul do zdárného konce.
 

Učebnice dějepisu - obsah

Texty jsou řazeny chronologicky. Učebnice zatím není (a ještě dlouho nebude) úplná, texty budou doplňovány (a případně aktualizovány) postupně. Každý název kapitoly je zároveň odkazem; pokud na něj kliknete, otevře se vám příslušná kapitola. Dějiny kultury, vědy a techniky nejsou v učebnici (až na pár výjimek) zahrnuty.

 

DĚJEPIS I. (pravěk a starověk)

I.1. Pravěk

I.2. Blízký východ ve starověku

I.3. Starověký Egypt, Indie a Čína

I.4. Starověké Řecko I. (do řecko-perských válek)

I.5. Starověké Řecko II. (od řecko-perských válek po Alexandra Velikého a říše diadochů)

I.6. Starověký Řím I. (do punských válek)

I.7. Starověký Řím II. (od punských válek do konce republiky)

I.8. Starověký Řím III. (císařství, vzdělanost a kultura)

 

DĚJEPIS II. (středověk - do roku 1648)

Příloha: Seznam českých panovníků (od Bořivoje I. po Miloše Zemana)

II.1. Evropa v raném středověku I. (Itálie, Pyrenejský poloostrov, Anglie, Franská říše)

II.2. Evropa v raném středověku II. (Francie, Německo, Vikingové, církev)

II.3. Evropa v raném středověku III. (Byzanc, Arabové, Kyjevská Rus, Bulharsko, Polsko, Uhersko)

II.4. České země v raném středověku I. (do roku 935)

II.5. České země v raném středověku II. (935-1197)

II.6. Evropa v letech 1066-1526 (část I. - křížové výpravy, Mongolové a Rusko, reconquista)

II.7. Evropa v letech 1066-1526 (část II. - Anglie a Francie, stoletá válka)

II.8. Evropa v letech 1066-1526 (část III. - Uhersko, Polsko, Litva, Turecko, zámořské objevy)

II.9. České země v letech 1197-1526 (část I. - poslední Přemyslovci)

II.10. České země v letech 1197-1526 (část II. - 1306-1415)

II.11. České země v letech 1197-1526 (část III. - husitství)

II.12. České země v letech 1197-1526 (část IV. - 1437-1526)

II.13. Evropa v letech 1526-1618 (část I. - reformace, revoluce v Nizozemí)

II.14. Evropa v letech 1526-1618 (část II. - náboženské války ve Francii, Anglie za Tudorovců)

II.15. České země v letech 1526-1620

II.16. Třicetiletá válka

 

DĚJEPIS III. (novověk - 1648-1918)

III.1. Kontinentální Evropa po roce 1648 (Rusko, Polsko, Francie)

III.2. Rakousko a české země v letech 1648-1790

III.3. Anglická revoluce

III.4. Dějiny USA v 18. a 19. století

III.5. Velká francouzská revoluce. Napoleon

III.6. Habsburská monarchie v letech 1790-1848. Revoluce 1848-1849 v Evropě

III.7. Evropa a svět v letech 1849-1914

III.8. Rakousko a české země v letech 1849-1914

III.9. První světová válka

III.10. České země za první světové války. Odboj a vznik Československa

 

DĚJEPIS IV. (moderní dějiny - po roce 1918)

IV.1. Rusko v letech 1905-1922

IV.2. Evropa a svět v letech 1918-1939 - část I.

IV.3. Evropa a svět v letech 1918-1939 - část II.

IV.4. Československo v letech 1918-1939

IV.5. 2. světová válka - I. část: 1939-1941 (do útoku na SSSR)

IV.6. 2. světová válka - II. část: 1941-1943 (napadení SSSR a USA, obrat ve válce)

IV.7. 2. světová válka - III. část: holocaust, konec války (1944-1945)

IV.8. České země a Slovensko za druhé světové války

IV.9.  SSSR a Rusko po roce 1945

IV.10. Dějiny Číny po roce 1945

IV.11. Dějiny USA po roce 1945    

IV.12. Konflikty ve světě po druhé světové válce I. - Korejská válka

IV.13. Konflikty ve světě po druhé světové válce II. - Arabsko-izraelský konflikt

IV.14. Konflikty ve světě po druhé světové válce III. - Berlín a Kuba

IV.15. Konflikty ve světě po druhé světové válce IV. - Vietnam a Kambodža

IV.16. Konflikty ve světě po druhé světové válce V. - Indie a Pákistán

IV.17. Konflikty ve světě po druhé světové válce VI. - Perský záliv

IV.18. Konflikty ve světě po druhé světové válce VII. - Rozpad bývalé Jugoslávie

IV.19. Československo po druhé světové válce I. (1945-1948)

IV.20. Československo po druhé světové válce II. (1948-1960)

IV.21. Československo a Česká republika po druhé světové válce III. (1960-2013)

IV.22. Československo a Česko - oficiální název státu, prezidenti a premiéři, výsledky voleb

 

Příspěvky

Rakousko a české země v letech 1648-1790 (Petr Daubner)

26. 9. 2014

| Komentářů: 1

| Rubrika: Učebnice dějepisu

Marie TerezieRakousko a české země v letech 1648-1790, tedy doba po třicetileté válce, "doba temna" a rekatolizace, ale i doba vlády Marie Terezie a Josefa II. Krátce je zmíněn i vznik Pruska.

 

Třicetiletá válka 1618-1648 (Petr Daubner)

12. 6. 2014

| Komentářů: 0

| Rubrika: Učebnice dějepisu

Albrecht z Valdštejna,asi nejslavnější český vojevůdce všech dobTřicetiletá válka byla jedním z největších konfliktů v dějinách Evropy. Je to patrně nejvýznamnější událost, která kdy začala na našem území. Na jejím konci byli Habsburkové vážně oslabeni a hlavními evropskými velmocemi se staly Francie a Švédsko.

 

České země v letech 1526-1620 (Petr Daubner)

12. 6. 2014

| Komentářů: 0

| Rubrika: Učebnice dějepisu

Tycho Brahe má slavný náhrobek v Týnském chrámu.V tomto článku je řeč o vládě Habsburků na českém trůně v letech 1526-1620, tedy době, kdy byl Český stát státem stavovským. Prohrané stavovské povstání však přišlo české stavy draho...

 

Evropa v letech 1526-1618 - část II. (Petr Daubner)

27. 5. 2014

| Komentářů: 0

| Rubrika: Učebnice dějepisu

Francis Drake, asi nejslavnější pirát všech dobVe druhé části, věnované evropským dějinám v letech 1526-1618, bude řeč o náboženských válkách ve Francii a vládě dynastie Tudorovců v Anglii.

 

Velká francouzská revoluce, Napoleon (Petr Daubner)

27. 5. 2014

| Komentářů: 8

| Rubrika: Učebnice dějepisu

Maximilien de RobespierreČlánek je především o Velké francouzské revoluci a Napoleonovi. Jsou tu zmínky i o osvícenství a vládě Ludvíka XV.

 

Evropa v letech 1526-1618 - část I. (Petr Daubner)

28. 4. 2014

| Komentářů: 0

| Rubrika: Učebnice dějepisu

Kalvínova židle v Ženevě,kde Kalvín zřídil náboženskou diktaturuPrvní článek o evropských dějinách v letech 1526-1618 je především o reformaci a protireformaci. Důraz je kladen na Německo (Luther), Švýcarsko (Zwingli, Kalvín) a revoluci v Nizozemí.

 

České země v letech 1197-1526 - část IV. (1437-1526) (Petr Daubner)

24. 4. 2014

| Komentářů: 0

| Rubrika: Učebnice dějepisu

Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře,vrcholné dílo vladislavské gotikyV tomto článku o středověkých českých dějinách se budeme věnovat období mezi husitskými válkami a nástupem Habsburků, tedy létům 1437-1526.

 

České země v letech 1197-1526 - část III. (husitství, 1415-1437) (Petr Daubner)

1. 4. 2014

| Komentářů: 0

| Rubrika: Učebnice dějepisu

Novoměstská radniceí, místo 1.pražské defenestraceVe třetí části českých dějin v letech 1197-1526 bude řeč o husitství, tj. o Janu Husovi a událostech, které následovaly po jeho smrti v letech  v letech 1415-1437.

 

České země v letech 1197-1526 - část II. (1306-1415) (Petr Daubner)

17. 3. 2014

| Komentářů: 0

| Rubrika: Učebnice dějepisu

Hrad Žebrák, oblíbené místo odpočinku krále Václava IV.Druhý článek, tákající se dějin českých zemí v letech 1197-1526, se týká dějin od vymření Přemyslovců (1306) do smrti Jana Husa (1415). Důraz je kladen na vládu Jana Lucemburského a Karla IV. Najdete tu i kapitolu o Václavu IV., ale vše, co se týká Mistra Jana Husa a počátků husitství, je obsahem 3. článku (husitství, léta 1415-1437).

 

České země v letech 1197-1526 - část I. (poslední Přemyslovci) (Petr Daubner)

14. 2. 2014

| Komentářů: 0

| Rubrika: Učebnice dějepisu

Zřícenina hradu Přimda, kde Václav I. věznil svého syna PřemyslaPrvní článek o českých dějinách mezi lety 1197-1525 se týká posledních Přemyslovců, tedy českých králů od Přemysla Otakara I. po Václava III.

 

Evropa v letech 1066-1526 - část III. (Petr Daubner)

23. 1. 2014

| Komentářů: 1

| Rubrika: Učebnice dějepisu

Náhrobek Vasco da Gamy v LisabonuVe třetí části povídání o evropských dějinách v letech 1066-1526 bude řeč o Uhersku, Polsku a Litvě, Turecku, Byzantské říši a Balkánu, a o zámořských objevech.

 

Evropa v letech 1066-1526 - část II. (Petr Daubner)

13. 1. 2014

| Komentářů: 0

| Rubrika: Učebnice dějepisu

Johanka z Arku (Jeanne d’Arc)V druhé části evropských dějin v letech 1066-1526 bude řeč pouze o Anglii a Francii, o stoleté válce a o tom, co se v obou zemích dělo před ní a krátce po ní. 

 

Evropa v letech 1066-1526 - část I. (Petr Daubner)

6. 12. 2013

| Komentářů: 0

| Rubrika: Učebnice dějepisu

ČingischánV první části o dějinách středověké Evropy v letech 1066-1526 bude řeč o křížových výpravách, Mongolské říši a Rusku, a reconquistě na Pyrenejském poloostrově.

 

České země v raném středověku II. (935-1197) (Petr Daubner)

15. 11. 2013

| Komentářů: 0

| Rubrika: Učebnice dějepisu

Rotunda svatého Jiří na Řípu, kterou nechal postavit kníže Soběslav I. na paměť vítězství v bitvě u ChlumceDruhý článek o dějinách českých zemí v raném středověku shrnuje dění od roku 935 (vražda svatého Václava) do roku 1197 (nástup Přemysla Otakara I.).

 

Konflikty ve světě po druhé světové válce III. - Berlín a Kuba (Petr Daubner)

5. 11. 2013

| Komentářů: 0

| Rubrika: Učebnice dějepisu

Nikita Sergejevič ChruščovTento text pojednává o obou berlínských krizích a o karibské krizi. Stručně zmíněny jsou i některé další události, zejména co se týče Kuby.

 

Rusko, Polsko a Francie po roce 1648 (Petr Daubner)

4. 11. 2013

| Komentářů: 1

| Rubrika: Učebnice dějepisu

Ludvík XIV.V tomto článku se hovoří hlavně o Rusku a Francii. U Ruska jsou dějiny pojednány šířeji, od roku 1480 až po Kateřinu Velikou. Stručně je zmíněno i Polsko, především trojí dělení Polska, u Francie pak pouze vláda Ludvíka XIV.

 

České země v raném středověku I. (do roku 935) (Petr Daubner)

1. 11. 2013

| Komentářů: 1

| Rubrika: Učebnice dějepisu

Lebka svatého Václava se svatováclavskou korunouPrvní článek o českých dějinách v raném středověku shrnuje události od příchodu Slovanů na naše území do roku 935.

 

Československo a Česko - oficiální název státu, prezidenti a premiéři, výsledky voleb (Petr Daubner)

26. 10. 2013

| Komentářů: 3

| Rubrika: Učebnice dějepisu

Karel Kramář, první československý premiér v letech 1918-1919V tomto článku uvádím statistiky, týkající se celé historie Československa a České republiky v letech 1918-2013. Najdete tu seznam československých a českých prezidentů a premiérů, výsledky všech voleb do parlamentu a přehled oficiálních názvů našeho státu, který se měnil docela často.

 

Československo a Česká republika po druhé světové válce III.: 1960-2013 (Petr Daubner)

17. 10. 2013

| Komentářů: 4

| Rubrika: Učebnice dějepisu

Václav Havel - poslední československý a první český prezidentV tomto článku naleznete nástin československých a českých  dějin od roku 1960 (vydání "socialistické" ústavy) do roku 2013. Důraz je na dění v roce 1968. Dějiny po roce 1970 jsou podány jen ve velmi hrubém nástinu.

 

Evropa v raném středověku III. (Petr Daubner)

15. 10. 2013

| Komentářů: 1

| Rubrika: Učebnice dějepisu

Chrám Hagia Sofia v Konstantinopoli (později mešita)Ve třetím článku o dějinách Evropy v raném středověku bude řeč o Byzanci, o Kyjevské Rusi a počátcích Bulharska, Uherska a Polska. Také se zde zmíníme o Arabech a vzniku islámu.

 

Seznam českých panovníků (Petr Daubner)

3. 10. 2013

| Komentářů: 0

| Rubrika: Učebnice dějepisu

Miloš Zeman, současný prezident České republikyV tomto článku jsem se pokusil sestavit seznam všech hlav států v naší historii od prvního historicky doloženého knížete Bořivoje až po Miloše Zemana. Současný prezident Miloš Zeman je 73. hlavou našeho státu. Zatím nejdéle vládnul v českých zemích císař František Josef I. (1848-1916), vládl téměř 68 let. Jedinou ženou, která kdy vládla v našich zemích, byla Marie Terezie (1740-1780), královna česká a uherská.

 

Evropa v raném středověku II. (Petr Daubner)

2. 10. 2013

| Komentářů: 0

| Rubrika: Učebnice dějepisu

Socha Leifa Erikssona v GrónskuDruhý článek o dějinách Evropy v raném středověku pojednává o počátcích Francie a Německa (po rozpadu Franské říše), Vikinzích a církvi. U církve tu najdete i pár věcí o jejím vzniku a počátcích, což je ovšem ještě starověk.

 

Evropa v raném středověku I. (Petr Daubner)

20. 9. 2013

| Komentářů: 1

| Rubrika: Učebnice dějepisu

Vilém I. DobyvatelV této části o dějinách evropského raného středověku bude řeč o Itálii, Pyrenejském poloostrově, Anglii a Franské říši.

 

Starověký Řím III. (Petr Daubner)

8. 5. 2013

| Komentářů: 1

| Rubrika: Učebnice dějepisu

Octavianus Augustus, první římský císařTřetí díl dějin starověkého Říma pojednává o období císařství. V závěru jsou též zmíněny římská vzdělanost a umění.

 

Starověký Řím II. (Petr Daubner)

26. 2. 2013

| Komentářů: 0

| Rubrika: Učebnice dějepisu

Gaius Iulius CaesarDruhý díl starověkých dějin se zabývá událostmi od punských válek do konce římské republiky.

 

Starověký Řím I. (Petr Daubner)

21. 1. 2013

| Komentářů: 0

| Rubrika: Učebnice dějepisu

Kapitolská vlčicePrvní díl římských dějin obsahuje učivo od založení Říma do punských válek (samotné punské války jsou již zařazeny ve 2. díle).

 

Starověké Řecko II. (Petr Daubner)

11. 1. 2013

| Komentářů: 0

| Rubrika: Učebnice dějepisu

Chrám Parthenon na Akropoli, AthényV druhém článku o historii starověkého Řecka jsou shrnuty dějiny od řecko-perských válek do vlády Alexandra Velikého a říše diadochů. Na závěr jsou zařazeny kapitoly o vzdělání, kultuře a sportu ve starověkém Řecku.

 

Starověké Řecko I. (Petr Daubner)

11. 1. 2013

| Komentářů: 0

| Rubrika: Učebnice dějepisu

Chrám Parthenon na Akropoli, AthényV tomto článku je shrnuta první část dějin starověkého Řecka, starými řeckými bájemi a pověstmi počínaje a Kleisthénem konče.

 

České země a Slovensko za druhé světové války (Petr Daubner)

1. 4. 2012

| Komentářů: 8

| Rubrika: Učebnice dějepisu

Reinhard HeydrichV tomto článku je pojednáno o dění v Protektorátu i na Slovensku za druhé světové války a o domácím i zahraničním odboji.

 

2. světová válka - III.část (holocaust, konec války - 1944-1945) (Petr Daubner)

1. 4. 2012

| Komentářů: 2

| Rubrika: Učebnice dějepisu

Winston Churchill, nejdůslednější protivník HitleraVe třetí části bude řeč o letech 1944-1945, tedy o závěrečných letech války, a o holocaustu.