Jdi na obsah Jdi na menu
 


Učebnice dějepisu

Do této rubriky budu postupně zařazovat texty svých příprav z dějepisu. Texty budu přidávat postupně, takže řazení zatím není systematické. Postupně by tak měla vzniknout jakási internetová učebnice dějepisu pro gymnázia. Až dám dohromady všechny důležité texty, určitě to ještě nějak lépe uspořádám, případně zaktualizuji. Autorem veškerých textů jsem já. Uvedená fakta jsem si samozřejmě nevymyslel, nýbrž sesbíral jsem je z celé řady pramenů - z učebnic, knih a z mnoha internetových zdrojů. Některé tyto zdroje jsou v textu zmíněny.

Všechny texty vycházejí z mých příprav tak, jak učím dějepis na gymnáziu ve vyšších ročnících. V zásadě musí studenti umět vše, co je v textu. Z letopočtů (případně přesných dat či dalších číselných údajů) musí znát pouze ty, která jsou v textu tučné a podtržené. Texty psané drobným písmem znát studenti nemusí a jsou určeny jen k oživení či rozšíření učiva. Jedná se spíše o doplňující zajímavosti k danému tématu.

   Pokud tyto texty využijete, ať už jste učitelé nebo studenti, budu velmi potěšen. Jelikož nikdo není neomylný, určitě v textu najdete i některé faktické chyby, překlepy, diskutabilní tvrzení apod. Budu moc rád, když mi napíšete svůj názor, připomínky apod. na můj mail nebo do komenářů k jednotlivým článkům.

   Obsah všech těchto textů je volně šiřitelný, jelikož když už jsem se s tím tak dlouho psal, budu rád, pokud tyto statě využije i někdo další. Pokud byste ovšem někdo měl pocit, že psát a uveřejňovat takové množství zdarma je až příliš filantropické, můžete přispět jakoukoliv peněžní částkou na můj účet. Vaše případné příspěvky mi budou velkou motivací, abych tento projekt dotáhnul do zdárného konce.
 

Učebnice dějepisu - obsah

Texty jsou řazeny chronologicky. Učebnice zatím není (a ještě dlouho nebude) úplná, texty budou doplňovány (a případně aktualizovány) postupně. Každý název kapitoly je zároveň odkazem; pokud na něj kliknete, otevře se vám příslušná kapitola. Dějiny kultury, vědy a techniky nejsou v učebnici (až na pár výjimek) zahrnuty.

 

DĚJEPIS I. (pravěk a starověk)

I.1. Pravěk

I.2. Blízký východ ve starověku

I.3. Starověký Egypt, Indie a Čína

I.4. Starověké Řecko I. (do řecko-perských válek)

I.5. Starověké Řecko II. (od řecko-perských válek po Alexandra Velikého a říše diadochů)

I.6. Starověký Řím I. (do punských válek)

I.7. Starověký Řím II. (od punských válek do konce republiky)

I.8. Starověký Řím III. (císařství, vzdělanost a kultura)

 

DĚJEPIS II. (středověk - do roku 1648)

Příloha: Seznam českých panovníků (od Bořivoje I. po Miloše Zemana)

II.1. Evropa v raném středověku I. (Itálie, Pyrenejský poloostrov, Anglie, Franská říše)

II.2. Evropa v raném středověku II. (Francie, Německo, Vikingové, církev)

II.3. Evropa v raném středověku III. (Byzanc, Arabové, Kyjevská Rus, Bulharsko, Polsko, Uhersko)

II.4. České země v raném středověku I. (do roku 935)

II.5. České země v raném středověku II. (935-1197)

II.6. Evropa v letech 1066-1526 (část I. - křížové výpravy, Mongolové a Rusko, reconquista)

II.7. Evropa v letech 1066-1526 (část II. - Anglie a Francie, stoletá válka)

II.8. Evropa v letech 1066-1526 (část III. - Uhersko, Polsko, Litva, Turecko, zámořské objevy)

II.9. České země v letech 1197-1526 (část I. - poslední Přemyslovci)

II.10. České země v letech 1197-1526 (část II. - 1306-1415)

II.11. České země v letech 1197-1526 (část III. - husitství)

II.12. České země v letech 1197-1526 (část IV. - 1437-1526)

II.13. Evropa v letech 1526-1618 (část I. - reformace, revoluce v Nizozemí)

II.14. Evropa v letech 1526-1618 (část II. - náboženské války ve Francii, Anglie za Tudorovců)

II.15. České země v letech 1526-1620

II.16. Třicetiletá válka

 

DĚJEPIS III. (novověk - 1648-1918)

III.1. Kontinentální Evropa po roce 1648 (Rusko, Polsko, Francie)

III.2. Rakousko a české země v letech 1648-1790

III.3. Anglická revoluce

III.4. Dějiny USA v 18. a 19. století

III.5. Velká francouzská revoluce. Napoleon

III.6. Habsburská monarchie v letech 1790-1848. Revoluce 1848-1849 v Evropě

III.7. Evropa a svět v letech 1849-1914

III.8. Rakousko a české země v letech 1849-1914

III.9. První světová válka

III.10. České země za první světové války. Odboj a vznik Československa

 

DĚJEPIS IV. (moderní dějiny - po roce 1918)

IV.1. Rusko v letech 1905-1922

IV.2. Evropa a svět v letech 1918-1939 - část I.

IV.3. Evropa a svět v letech 1918-1939 - část II.

IV.4. Československo v letech 1918-1939

IV.5. 2. světová válka - I. část: 1939-1941 (do útoku na SSSR)

IV.6. 2. světová válka - II. část: 1941-1943 (napadení SSSR a USA, obrat ve válce)

IV.7. 2. světová válka - III. část: holocaust, konec války (1944-1945)

IV.8. České země a Slovensko za druhé světové války

IV.9.  SSSR a Rusko po roce 1945

IV.10. Dějiny Číny po roce 1945

IV.11. Dějiny USA po roce 1945    

IV.12. Konflikty ve světě po druhé světové válce I. - Korejská válka

IV.13. Konflikty ve světě po druhé světové válce II. - Arabsko-izraelský konflikt

IV.14. Konflikty ve světě po druhé světové válce III. - Berlín a Kuba

IV.15. Konflikty ve světě po druhé světové válce IV. - Vietnam a Kambodža

IV.16. Konflikty ve světě po druhé světové válce V. - Indie a Pákistán

IV.17. Konflikty ve světě po druhé světové válce VI. - Perský záliv

IV.18. Konflikty ve světě po druhé světové válce VII. - Rozpad bývalé Jugoslávie

IV.19. Československo po druhé světové válce I. (1945-1948)

IV.20. Československo po druhé světové válce II. (1948-1960)

IV.21. Československo a Česká republika po druhé světové válce III. (1960-2013)

IV.22. Československo a Česko - oficiální název státu, prezidenti a premiéři, výsledky voleb

 

Příspěvky

2. světová válka - II.část: 1941-1943 (napadení SSSR a USA, obrat ve válce) (Petr Daubner)

1. 4. 2012

| Komentářů: 0

| Rubrika: Učebnice dějepisu

Isoroku Jamamoto - muž, který naplánoval útok na Pearl HarborDruhá část, týkající se druhé světové války, mapuje období v letech 1941-1943, kdy mocnosti Osy napadly SSSR a USA, což se jim nakonec zle nevyplatilo. V letech 1942-1943 došlo na všech frontách k zásadnímu obratu a Německo a Japonsko spěly k neodvratné porážce.

 

2. světová válka - I.část: 1939-1941 (do útoku na SSSR) (Petr Daubner)

1. 4. 2012

| Komentářů: 0

| Rubrika: Učebnice dějepisu

Adolf Hitler - muž, který zahájil druhou světovou válku v EvropěTéma druhé světové války je rozsáhlé, proto jsem ho rozdělil na tři části. Ta první se týká první části války, tedy doby, kdy si Německo a Sovětský svaz rozdělili Evropu.

 

Rakousko a české země v letech 1849-1914 (Petr Daubner)

29. 3. 2012

| Komentářů: 1

| Rubrika: Učebnice dějepisu

František Josef I. (1848-1916)V této kapitole se podíváme jednak na vývoj v celé habsburské monarchii, a dále i na vývoj v českých zemích. Celé toto dlouhé období spadá do vlády jediného panovníka, Františka Josefa I. (vládnul v letech 1848-1916).

 

Evropa a svět v letech 1849-1914 (Petr Daubner)

29. 3. 2012

| Komentářů: 0

| Rubrika: Učebnice dějepisu

Císař Meidži, tvůrce moderního JaponskaV tomto článku bude řeč hlavně o sjednocení Itálie a Německa, vývoji na Balkáně, v Číně, v Japonsku a v Africe a o vzniku Trojspolku a Trojdohody.

 

Československo v letech 1918-1939 (Petr Daubner)

16. 3. 2012

| Komentářů: 0

| Rubrika: Učebnice dějepisu

Alois Rašín (1867-1923) byl jedním z nejvýraznějších čs.politikůV tomto článku najdete dějiny první a druhé československé republiky, tedy historii meziválečního Československa od 28.10.1918 do 15.3.1939. Samotný vznik Československa a tvorba jeho hranic je popsána v jedné z předchozích kapitol.

 

Československo po druhé světové válce II.: 1948-1960 (Petr Daubner)

9. 3. 2012

| Komentářů: 1

| Rubrika: Učebnice dějepisu

Rudolf Slánský,nejvýše postavený komunista,popravený v 50.letechDruhý díl o poválečných dějinách Československa (1948-1960) sleduje, kterak se "z lidově demokratického zřízení podařilo dobudovat socialismus".

 

Československo po druhé světové válce I.: 1945-1948 (Petr Daubner)

9. 3. 2012

| Komentářů: 1

| Rubrika: Učebnice dějepisu

Klement Gottwald, první komunistický prezident ČeskoslovenskaPrvní díl poválečných dějin Československa mapuje události z let 1945-1948. Jedná se o jedno z nejsmutnějších období našich dějin, kde se lidé, radující se, že jedna totalita skončila, dočkali toho, že záhy přišla totalita další.

 

Dějiny USA po roce 1945 (Petr Daubner)

6. 3. 2012

| Komentářů: 2

| Rubrika: Učebnice dějepisu

Bill Clinton, 42. prezident USAČlánek o poválečných dějinách USA se zaměřuje především na vnitřní politiku, zatímco o válkách, které USA vedly v tomto období, se více dočtete v článcích o světových konfliktech.

 

Evropa a svět v letech 1918-1939 - část II. (Petr Daubner)

12. 2. 2012

| Komentářů: 0

| Rubrika: Učebnice dějepisu

Josif Vissarionovič Stalin, nejhorší vrah v dějinách lidstvaČlánek "Evropa a svět v letech 1918-1939" je kvůli délce rozdělen na 2 části. V tomto druhém díle bude řeč o vývoji v USA, hospodářské krizi, vnitřním vývoji v SSSR, nástupu nacismu v Německu a o vývoji v Evropě a na Dálném východě ve 30. letech.

 

Evropa a svět v letech 1918-1939 - část I. (Petr Daubner)

12. 2. 2012

| Komentářů: 3

| Rubrika: Učebnice dějepisu

Benito Mussolini, vůdce italských fašistůČlánek "Evropa a svět v letech 1918-1939" je kvůli délce rozdělen na 2 části. V tomto prvním díle bude řeč o Versailleském systému a založení Společnosti národů, Výmarské republice, vývoji v nástupnických státech Rakouska-Uherska, italském fašismu a vývoji v některých dalších zemích Asie a Afriky.

 

Habsburská monarchie v letech 1790-1848. Revoluce 1848-1849 v Evropě

2. 2. 2012

| Komentářů: 2

| Rubrika: Učebnice dějepisu

Generál WindischgrätzČlánek pojednávající o revoluci 1848-1849 v Evropě, v habsburské monarchii i v českých zemích + něco málo o vývoji Rakouska v letech 1790-1848.

 

Konflikty ve světě po druhé světové válce VII. - Rozpad bývalé Jugoslávie (Petr Daubner)

31. 12. 2011

| Komentářů: 3

| Rubrika: Učebnice dějepisu

Slobodan MiloševičRozpad bývalé Jugoslávie v 90. letech 20. století vedl k nejhorším zvěrstvům v Evropě po druhé světové válce. Nakonec se bývalá Titova Jugoslávie rozpadla na 7 nezávislých států a ani dnes se nedá říct, že by se jednalo o politicky stabilní oblast.

 

Konflikty ve světě po druhé světové válce VI. - Perský záliv (Petr Daubner)

31. 12. 2011

| Komentářů: 0

| Rubrika: Učebnice dějepisu

Saddám HusajnMálokterá oblast hrála ve druhé polovině 20. století tak významnou roli, jako Perský záliv. Tři velké války, které zde proběhly, by se daly stručně charakterizovat jednou větou: "V hlavní roli Saddám Husajn".

 

Konflikty ve světě po druhé světové válce V. - Indie a Pákistán (Petr Daubner)

31. 12. 2011

| Komentářů: 0

| Rubrika: Učebnice dějepisu

Džaváharlál Nehrú a Mahátma Gándhí,dva zakladatelé moderní IndiePotenciálně nejnebezpečnější oblast světa, tak je někdy nazývána jižní Asie, kde vedle sebe koexistují dvě jaderné velmoci, Indie a Pákistán. Tyto nezávislé státy, které vznikly v roce 1947, spolu vedly tři velké války a konec napětí mezi nimi je stále v nedohlednu.

 

Konflikty ve světě po druhé světové válce IV. - Vietnam a Kambodža (Petr Daubner)

31. 12. 2011

| Komentářů: 0

| Rubrika: Učebnice dějepisu

Pol Pot, jeden z nejhorších vrahů 20.stoletíZde se pojednává o obou vietnamských válkách a genocidě Rudých Khmerů v Kambodži.

 

Konflikty ve světě po druhé světové válce II. - Arabsko-izraelský konflikt (Petr Daubner)

30. 12. 2011

| Komentářů: 0

| Rubrika: Učebnice dějepisu

David Ben Gurion, první premiér státu IzraelDruhý díl seriálu o konfliktech po druhé světové válce pojednává o izraelsko-arabském konfliktu. Řeč je nejen o čtyřech velkých arabsko-izraelských válkách, ale i o vztazích Izraelců a Palestinců.

 

Konflikty ve světě po druhé světové válce I. - Korejská válka (Petr Daubner)

30. 12. 2011

| Komentářů: 0

| Rubrika: Učebnice dějepisu

Generál Douglas MacArthur, velitel amerických jednotek v KorejiPrvní díl "seriálu" o konfliktech a krizích ve světě po druhé světové válce pojednává o Korejské válce.

 

Dějiny Číny po roce 1945 (Petr Daubner)

30. 12. 2011

| Komentářů: 3

| Rubrika: Učebnice dějepisu

Teng Siao-pchingZde je přehled dějin komunistické Číny mezi roky 1945 a 1989.

 

SSSR a Rusko po roce 1945 (Petr Daubner)

30. 12. 2011

| Komentářů: 0

| Rubrika: Učebnice dějepisu

Boris Nikolajevič JelcinČlánek je hlavně o dějinách SSSR v letech 1945-1991, ale je zde i pár poznámek o dějinách samostatného Ruska po roce 1991.

 

Rusko v letech 1905-1922 (Petr Daubner)

30. 12. 2011

| Komentářů: 0

| Rubrika: Učebnice dějepisu

Vladimír Iljič LeninV tomto článku se dočtete hlavně o revolucích v Rusku v letech 1905 a 1917, bolševickém převratu, občanské válce a vývoji v Rusku až do vzniku SSSR (1922). O účasti Ruska v první světové válce se dočtete více v článku První světová válka.

 

České země za první světové války. Odboj a vznik Československa (Petr Daubner)

29. 12. 2011

| Komentářů: 5

| Rubrika: Učebnice dějepisu

Milan Rastislav Štefánik, klíčový muž čs. zahraničního odbojeV tomto článku se pojednává o tom, jak se válka dotkla českých zemí, a o odboji a vzniku Československa, včetně budování hranic nového státu. Jak probíhaly konkrétní boje, to je obsahem minulého článku.

 

První světová válka (Petr Daubner)

29. 12. 2011

| Komentářů: 0

| Rubrika: Učebnice dějepisu

Císař František Josef I. - muž, jenž rozpoutal 1. světovou válkuPrvní článek, týkající se první světové války. Jak se dotkla válka českých zemí a o odboji a vzniku Československa, o tom se dočtete v dalším článku.

 

Dějiny USA v 18. a 19.století (Petr Daubner)

29. 12. 2011

| Komentářů: 5

| Rubrika: Učebnice dějepisu

Abraham LincolnV tomto článku se pojednává hlavně o válce za nezávislost USA, občanské válce a územním vývoji USA. Najdete tu i pár údajů o dalších válkách, ústavách USA atd.

 

Anglická revoluce (Petr Daubner)

29. 12. 2011

| Komentářů: 0

| Rubrika: Učebnice dějepisu

Oliver CromwellText je hlavně o anglické revoluci (nebo o občanské válce v Anglii, chcete-li), k tomu je vloženo pár dalších poznámek o dění v Anglii v letech 1603 (smrt Alžběty I.) - 1707 (vznik Velké Británie).

 

Starověký Egypt, Indie a Čína (Petr Daubner)

28. 12. 2011

| Komentářů: 22

| Rubrika: Učebnice dějepisu

Pyramidy v GízeStarověký Egypt, Indii a Čínu se mi podařilo nacpat do jednoho článku.

 

Blízký východ ve starověku (Petr Daubner)

26. 12. 2011

| Komentářů: 3

| Rubrika: Učebnice dějepisu

Ištařina brána, BabylonPrvní text o starověkých dějinách se týká Blízkého východu. tj. zejména dějin Mezopotámie, Malé Asie, Íránu, Židů a Féničanů.

 

Pravěk (Petr Daubner)

26. 12. 2011

| Komentářů: 0

| Rubrika: Učebnice dějepisu

Věstonická venušePrvním textem je učivo o pravěku. Veškerá datace se týká českých zemí. Data v pravěku jsou dost sporná a v různých pramenech se od sebe často velmi výrazně liší. Stejně tak stav bádání o původu člověka a vývoji jeho předchůdců se neustále mění a nebylo v mých silách sem zařadit nejnovější poznatky v tomto oboru.