Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nejrozšířenější světová náboženství v roce 2005 (Petr Daubner)

9. 4. 2008

 

Nejrozšířenější světová náboženství v roce 2005

(celkový počet věřících v milionech)

1.křesťanství                                                  2,100 mil.                  

2.islám                                                           1,500                         

3.hinduismus                                                     900                         

4.různá domorodá náboženství (animisté)          400                           

5.čínská lidová náboženství                               394                           

6.buddhismus                                                   376                           

 

   ateisté a bez vyznání                                   1,100                         

 

 

(Upraveno podej: adherents.com)

 

   Jakýkoliv pokus o součet počtu věřících je nutně pouze více či méně přesný odhad. Vybírám proto jeden zdroj jako příklad. Na uvedené adrese najdete i seznam dalších náboženství, včetně definic a dalších odkazů. Problémy dělají jednak definice, kdo to je „ateista“, „člověk bez vyznání“ či jaké víry se dají zařadit mezi „domorodá náboženství“. Další věc je pak věrohodnost údajů - například Čína udává podezřele vysoký počet ateistů. Vzhledem k tomu, že komunisté v Číně stále diskriminují zejména vyznavače nečínských náboženství, nemají tyto údaje velkou vypovídací hodnotu. Řada lidí v západní Evropě zase de facto není věřící, ale přesto se formálně hlásí k nějakému náboženství.

   Pomineme-li kategorii „bez vyznání a ateisté“ a „domorodá náboženství“ (tvořící značně různorodou skupinu kultů, které spolu navzájem nemají prakticky nic společného kromě toho, že jsou těžko zařaditelné), můžeme rozlišit šest velikých světových náboženství. Vede křesťanství před islámem a hinduismem, na čtvrtém místě z jednotlivých náboženství je buddhismus. „Čínská lidová náboženství“ jsou v zásadě dvě - konfucianismus a taoismus. V Číně dochází většinou k synkretismu - současnému vyznávání obou těchto náboženství, která lze někdy jen těžko od sebe odlišit. Obě tradiční čínská náboženství jsou navíc často promíchána s buddhismem, který vzniknul v Indii, ale v Číně zapustil hluboké kořeny.

   Všechna velká světová náboženství vznikla v Asii. Asie je domovem i většiny dalších starobylých kultů - judaismu, sikhismu, džinismu, šintoismu, zoroastrismu…Každé velké světové náboženství se dělí na řadu různých směrů a sekt. Křesťané se dělí zejména na katolíky, pravoslavné (ortodoxní) a protestanty (luteráni, kalvinisté, anglikáni, metodisté, baptisté, presbyteriáni, mormoni…), další směry jsou například monofyzité, nestoriáni, koptové, jehovisté… Muslimové se dělí na dva hlavní směry - sunnity a šíity. Menšinoví šíité se pak sami dělí na množství různých proudů a sekt. Buddhismus se rozdělil na dvě velké školy - theravádový (hínájána - malý vůz) a mahájánový (mahájána - velký vůz), zvláštních forem pak nabyl buddhismus v Tibetu (lámaismus) a v Japonsku (zen buddhismus, který se v Japonsku navíc často mísí s šintoismem). Hinduismus se rovněž dělí na obrovské množství směrů a sekt.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář